การสร้างการเชื่อมโยงไปยังแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มในเครื่องมือแฟ้มหรือเอกสาร และวางการเชื่อมโยงในตำแหน่งที่ตั้งของ Rich Text ใดๆ เช่น คณอาจวางการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มในข้อความ SharePoint Workspace รายการเครื่องมือการอภิปราย หรือรายการสนทนา หรือในเอกสาร Microsoft Word

หมายเหตุ: เมื่อต้องการติดตามการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มในเครื่องมือแฟ้มหรือเอกสาร ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของพื้นที่ทำงานที่มีเครื่องมือนั้น

เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงไปยังแฟ้ม ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกแฟ้มที่คุณต้องการเชื่อมโยง

  2. ในแท็บ หน้าแรก คลิก คัดลอกเป็นการเชื่อมโยง

  3. ไปที่ตำแหน่ง rich-text ที่คุณต้องการวางการเชื่อมโยง

  4. คลิกขวาแล้วคลิก วาง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×