การสร้างการเชื่อมโยงไปยังเครื่องมือพื้นที่ทำงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังเครื่องมือพื้นที่ทำงานใดๆ ก็ได้ การเชื่อมโยงสามารถไปยังเครื่องมือในพื้นที่ทำงานใดๆ ก็ตามที่คุณเป็นสมาชิก

  1. คลิกเครื่องมือที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นเป้าหมายของการเชื่อมโยง

  2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก คัดลอกเป็นการเชื่อมโยง

  3. คลิกเครื่องมือที่คุณต้องการวางการเชื่อมโยง

  4. เลือกตำแหน่ง rich-text ซึ่งคุณต้องการวางการเชื่อมโยง

    ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่การเชื่อมโยงให้กับเครื่องมือในรายการอภิปราย หรือหน้า Notepad ในพื้นที่ทำงานอื่น ในข้อความ หรือในแฟ้มจากโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น Microsoft Word

  5. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง

    การเชื่อมโยงแสดงชื่อเครื่องมือที่เป็นเป้าหมายของการเชื่อมโยงนั้น ตัวอย่างด้านล่างแสดงการเชื่อมโยงไปยังเครื่องมือปฏิทินในหัวข้ออภิปราย

การเชื่อมโยงเครื่องมือพื้นที่ทำงาน

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถแก้ไขข้อความลิงก์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×