การสร้างการเชื่อมโยงไปยังรายการหรือมุมมองในฟอร์ม 2007 หรือเครื่องมือรายการ 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปที่รายการเฉพาะหรือมุมมองเฉพาะในฟอร์ม 2007 หรือเครื่องมือรายการ 2010 คุณสามารถวางการเชื่อมโยงไปยังรายการหรือมุมมองในเครืองมือที่สนับสนุน rich text เช่น แผ่นจดบันทึก การสนทนา หรือเขตข้อมูล rich-text ในฟอร์ม 2007 หรือรายการ 2010 อื่นๆ

การสร้างการเชื่อมโยงไปยังรายการ

เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงไปยังรายการ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกรายการที่คุณต้องการเชื่อมโยง

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอกเป็นการเชื่อมโยง

  3. ไปที่ตำแหน่ง rich-text ที่คุณต้องการวางการเชื่อมโยง

  4. คลิกขวาแล้วเลือก วาง

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถแก้ไขข้อความลิงก์

การสร้างการเชื่อมโยงไปยังมุมมอง

ถ้าคุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงไปยังมุมมอง คุณต้องเพิ่มคำสั่ง คัดลอกมุมมองเป็นการเชื่อมโยง ไปยัง Ribbon หรือไปยังแถบเครื่องมือเข้าถึงด่วน

เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงไปยังมุมมอง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เปลี่ยนไปที่มุมมองที่คุณต้องการเชื่อมโยง

  2. คลิก คัดลอกมุมมองเป็นการเชื่อมโยง จาก Ribbon หรือตำแหน่งแถบเครื่องมือเข้าถึงด่วน

  3. ไปที่ตำแหน่ง rich-text ที่คุณต้องการวางการเชื่อมโยง

  4. คลิกขวาแล้วคลิก วาง

ถ้าต้องการ คุณสามารถแก้ไขข้อความเชื่อมโยง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×