การสร้างการเชื่อมโยงใหม่ระหว่างรูปแบบตัวเลขที่ใช้ในแผ่นข้อมูลและแผนภูมิที่สัมพันธ์กัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณได้เปลี่ยนการจัดรูปแบบตัวเลขในแผนภูมิ การจัดรูปแบบตัวเลขจะไม่ถูกเชื่อมโยงไปยังเซลล์แผ่นข้อมูลอีกต่อไป

  1. เมื่อต้องการสร้างรูปแบบตัวเลขสำหรับป้ายชื่อแกนมี ดับเบิลคลิกที่แกนที่เหมาะสม

    เมื่อต้องการสร้างรูปแบบตัวเลขสำหรับป้ายชื่อข้อมูลหรือการป้ายชื่อเส้นแนวโน้ม ดับเบิลคลิกราย

  2. บนแท็บ ตัวเลข ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×