การสร้างการอ้างอิงสามมิติไปยังช่วงของเซลล์เดียวกันบนแผ่นงานหลายแผ่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การอ้างอิงที่อ้างถึงเซลล์หรือช่วงเดียวกันบนแผ่นงานหลายแผ่นเรียกว่า การอ้างอิงสามมิติ การอ้างอิงสามมิติเป็นวิธีที่สะดวกและมีประโยชน์ในการอ้างอิงแผ่นงานหลายแผ่นที่มีรูปแบบเดียวกันและมีข้อมูลชนิดเดียวกัน เช่น เมื่อคุณต้องการรวมข้อมูลงบประมาณจากแผนกต่างๆ ในองค์กร

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงสามมิติ

เรียนรู้วิธีการอ้างอิงสามมิติการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณย้าย คัดลอก แทรก หรือลบแผ่นงาน

สร้างการอ้างอิงสามมิติ

สร้างชื่อสำหรับการอ้างอิงสามมิติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงสามมิติ

คุณสามารถใช้การอ้างอิงสามมิติมิติเพื่อเพิ่มการจัดสรรงบประมาณระหว่างสามฝ่าย คือฝ่ายขาย ฝ่ายบุคคล และฝ่ายการตลาด โดยที่แต่ละฝ่ายบนแผ่นงานคนละแผ่นกัน โดยใช้การอ้างอิงสามมิติมิติต่อไปนี้

=SUM(Sales:Marketing!B3)

คุณยังสามารถเพิ่มแผ่นงานอีกแผ่น แล้วย้ายแผ่นงานลงในช่วงที่สูตรของคุณอ้างอิงไป ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มการอ้างอิงไปยังเซลล์ B3 ในแผ่นงาน ฝ่ายสวัสดิการ ให้ย้ายแผ่นงาน ฝ่ายสวัสดิการ ระหว่างแผ่นงานของ ฝ่ายขาย และ ฝ่ายบุคคล ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

การแทรกแผ่นงานในการรวมข้อมูล

เนื่องจากสูตรของคุณมีการอ้างอิงสามมิติไปยังช่วงของชื่อแผ่นงาน ฝ่ายขาย:ฝ่ายการตลาด!B3 แผ่นงานทั้งหมดในช่วงจะถูกรวมอยู่ในการคำนวณใหม่

ด้านบนของหน้า

ศึกษาวิธีการเปลี่ยนการอ้างอิงสามมิติเมื่อคุณย้าย คัดลอก แทรก หรือลบแผ่นงาน

ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณคัดลอก แทรก ลบหรือย้าย แผ่นงานที่อยู่ในการอ้างอิงสามมิติ ตัวอย่างนี้ใช้สูตร =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) เพื่อบวกค่าของเซลล์ A2 ถึง A5 บนแผ่นงานที่ 2 ถึง 6

แทรกหรือคัดลอก     ถ้าคุณแทรกหรือคัดลอกแผ่นงานระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6 (จุดสิ้นสุดในตัวอย่างนี้) Excel จะรวมค่าทั้งหมดในเซลล์ A2 ถึง A5 จากแผ่นงานที่เพิ่มในการคำนวณด้วย

ลบ     ถ้าคุณลบแผ่นงานระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6 แล้ว Excel จะเอาค่าจากแผ่นงานเหล่านั้นออกจากการคำนวณ

ย้าย     ถ้าคุณย้ายแผ่นงานจากระหว่าง Sheet2 ถึง Sheet6 ไปยังตำแหน่งที่ตั้งนอกช่วงแผ่นงานที่อ้างอิงถึง แล้ว Excel จะเอาค่าจากแผ่นงานเหล่านั้นออกจากการคำนวณ

ย้ายจุดสิ้นสุด     ถ้าคุณย้าย Sheet2 หรือ Sheet6 ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งอื่นภายในสมุดงานเดียวกัน Excel จะปรับการคำนวณเพื่อรวมแผ่นงานใหม่ระหว่างแผ่นงานนอกจากว่าคุณคุณกลับลำดับของจุดสิ้นสุด การอ้างอิงสามมิติจะเปลี่ยนจุดสิ้นสุดของแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีการอ้างอิงไปยัง Sheet2:Sheet6 ถ้าคุณย้าย Sheet2 ไว้หลัง Sheet6 ในแผ่นงาน แล้วสูตรจะชี้ไปยัง Sheet3:Sheet6. ถ้าคุณต้องการย้าย Sheet6 ไว้หน้า Sheet2 สูตรจะปรับเพื่อชี้ไปยัง Sheet2:Sheet5

ลบจุดสิ้นสุด     ถ้าคุณลบ Sheet2 หรือ Sheet6 แล้ว Excel จะย้ายค่าบนแผ่นงานออกจากการคำนวณ

ด้านบนของหน้า

สร้างการอ้างอิงสามมิติ

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการป้อนฟังก์ชัน

 2. พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) ป้อนชื่อฟังก์ชัน แล้วพิมพ์วงเล็บเปิด

  คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ในการอ้างอิงสามมิติ

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

AVERAGE

คำนวณค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของตัวเลข

AVERAGEA

คำนวณค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของตัวเลข รวมทั้งข้อความและค่าตรรกะ

COUNT

นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลข

ฟังก์ชัน COUNTA

นับจำนวนของเซลล์ที่ไม่ว่าง

HARMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกของชุดข้อมูลจำนวนบวก หรือก็คือส่วนกลับของค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่มีสูตรเป็นส่วนกลับ

KURT

ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล

LARGE

ส่งกลับค่ามากที่สุดลำดับที่ k ในชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น ค่ามากที่สุดในลำดับที่ห้า

MAX

หาค่ามากที่สุดในชุดของค่า

ฟังก์ชัน MAXA

หาค่ามากที่สุดในชุดของค่า รวมทั้งข้อความและค่าตรรกะ

MEDIAN

ส่งกลับค่าตรงกลาง หรือตัวเลขตรงกลางของชุดของตัวเลขที่กำหนด

MIN

หาค่าน้อยที่สุดในชุดของค่า

MINA

หาค่าที่น้อยที่สุดในชุดของค่า รวมทั้งข้อความและค่าตรรกะ

PERCENTILE

ส่งกลับเปอร์เซ็นต์ไทล์ลำดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วง 0..1 มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

เปอร์เซ็นต์ไทล์ EXC

ส่งกลับเปอร์เซนต์ไทล์อันดับที่ k ของค่าในช่วง โดยที่ k อยู่ในช่วงเปิด 0..1

เปอร์เซ็นต์ไทล์ INC

ส่งกลับเปอร์เซ็นต์ไทล์ลำดับที่ k ของค่าในช่วงที่ระบุ โดย k อยู่ในช่วงปิด 0..1

PERCENTRANK

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (0..1) ของชุดข้อมูล มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

ฟังก์ชัน PERCENTRANK EXC

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERCENTRANK INC

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

QUARTILE

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล โดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จาก 0..1 มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

ควอร์ไทล์ EXC

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล โดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จากช่วงเปิด 0..1

ควอร์ไทล์ INC

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลหนึ่งๆ โดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์จากช่วงปิด 0..1

PRODUCT

คูณตัวเลข

RANK

ส่งกลับอันดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ซึ่งขนาดจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ มีไว้เพื่อให้เข้ากันได้กับ Excel รุ่นก่อนหน้า

จัดอันดับ EQ

ส่งกลับอันดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ซึ่งขนาดจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ

จัดอันดับ ค่าเฉลี่ย

ส่งกลับอันดับของตัวเลขในรายการตัวเลข ซึ่งขนาดจะสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ในรายการ

เอียง

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง

SMALL

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน STDEV S

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEV P

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน STDEVA

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตัวอย่าง รวมทั้งข้อความและค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STDEVPA

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ประชากรทั้งหมด รวมทั้งข้อความ และค่าตรรกะ

TRIMMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล

Sum

บวกตัวเลข

ฟังก์ชัน VAR S

ประมาณค่าความแปรปรวนจากค่าตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VAR P

คำนวณค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน VARA

ประมาณค่าความแปรปรวนจากตัวอย่าง รวมทั้งข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน VARPA

คำนวณค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งหมด รวมทั้งข้อความ และค่าตรรกะ

 1. คลิกแท็บของแผ่นงานแรกที่คุณต้องการอ้างอิง

 2. กด SHIFT ค้างไว้และคลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการอ้างอิง

 3. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิง

 4. กรอกสูตรให้สมบูรณ์ แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

สร้างชื่อสำหรับการอ้างอิงสามมิติ

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก กำหนดชื่อ

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างชื่อ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับการอ้างอิงของคุณ ชื่อสามารถมีความยาวได้ถึง 255 อักขระ

 3. ในกล่อง อ้างอิงไปยัง ให้เลือกเครื่องหมายเท่ากับ (=) และการอ้างอิง แล้วกด BACKSPACE

 4. คลิกแท็บของแผ่นงานแรกที่จะถูกอ้างอิง

 5. กด SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกแท็บสำหรับแผ่นงานสุดท้ายที่จะอ้างอิง

 6. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่จะถูกอ้างอิง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×