การสร้างการอ้างอิงภายนอก (การเชื่อมโยง) ไปยังช่วงของเซลล์ในสมุดงานอื่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถอ้างอิงไปยังเนื้อหาของเซลล์ในสมุดงานอื่นได้ด้วยการสร้างการอ้างอิงภายนอก การอ้างอิงภายนอก (หรือที่เรียกว่าการเชื่อมโยง) เป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงในแผ่นงานในสมุดงาน Excel อื่น หรือการอ้างอิงไปยังชื่อที่ถูกกำหนดในสมุดงานอื่น คุณสามารถอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกกำหนดสำหรับช่วงของเซลล์ หรือกำหนดชื่อสำหรับการอ้างอิงภายนอกได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงภายนอก

สร้างการอ้างอิงภายนอกในระหว่างเซลล์ในเวิร์กบุ๊กอื่น

สร้างการอ้างอิงภายนอกไปยังชื่อที่กำหนดไว้ในเวิร์กบุ๊กอื่น

กำหนดชื่อที่ประกอบด้วยการอ้างอิงภายนอกไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กอื่น

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงภายนอก

ถึงแม้ว่าการอ้างอิงภายนอกจะคล้ายกับการอ้างอิงเซลล์ แต่ก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญอยู่ คุณใช้การอ้างอิงภายนอกเมื่อทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่หรือสูตรที่ซับซ้อนที่กระจายอยู่ในหลายสมุดงาน คุณสร้างการอ้างอิงภายนอกได้หลายวิธี และแต่ละวิธีก็จะปรากฏในเซลล์หรือในแถบสูตรในลักษณะที่ต่างกัน

การอ้างอิงภายนอกสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ใด

การอ้างอิงภายนอกจะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อไม่สะดวกที่จะเก็บแบบจำลองแผ่นงานขนาดใหญ่ไว้ด้วยกันในสมุดงานเดียวกัน

 • ผสานข้อมูลจากหลายสมุดงาน    คุณสามารถเชื่อมโยงเวิร์กบุ๊กจากผู้ใช้หลายหรือแผนกแล้ว รวมข้อมูลเกี่ยวข้องลงในเวิร์กบุ๊กสรุป วิธีนี้ เมื่อเวิร์กบุ๊กต้นฉบับจะถูกเปลี่ยน คุณจะไม่ต้องเปลี่ยนเวิร์กบุ๊กสรุปด้วยตนเอง

 • สร้างมุมมองต่างๆ ของข้อมูลของคุณ    ุคุณสามารถป้อนข้อมูลของคุณทั้งหมดลงในสมุดงานต้นทางหนึ่งหรือสองเล่ม แล้วสร้างสมุดงานรายงานที่มีการอ้างอิงภายนอกไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 • ปรับปรุงแบบจำลองที่ใหญ่และซับซ้อน    ด้วยการแตกแบบจำลองที่ซับซ้อนเป็นชุดของสมุดงานที่ขึ้นต่อกันระหว่างสมุดงาน คุณสามารถทำงานกับแบบจำลองโดยไม่เปิดแผ่นงานที่สัมพันธ์กันทั้งหมดของแบบจำลองได้ สมุดงานที่เล็กกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า ไม่ต้องการความจำมาก และเปิด บันทึก และคำนวณได้เร็วกว่า

วิธีสร้างการอ้างอิงภายนอก

ถ้าคุณใช้การอ้างอิงเซลล์เพื่อสร้างการอ้างอิงภายนอก คุณก็สามารถนำสูตรไปใช้กับข้อมูลได้ด้วย เมื่อสลับไปมาระหว่างการอ้างอิงเซลล์ชนิดต่างๆ คุณก็สามารถควบคุมได้ว่าจะให้เชื่อมโยงไปที่เซลล์ใดถ้าคุณย้ายการอ้างอิงภายนอก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ เมื่อคุณย้ายการอ้างอิงภายนอก เซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงถึงจะเปลี่ยนไปโดยแสดงตำแหน่งใหม่บนแผ่นงาน

เมื่อคุณสร้างการอ้างอิงภายนอกจากสมุดงานหนึ่งไปยังสมุดงานอื่น คุณควรใช้ชื่อที่อ้างอิงถึงเซลล์ที่คุณเชื่อมโยงถึง คุณสามารถสร้างการอ้างอิงภายนอกได้โดยใช้ชื่อที่กำหนดไว้แล้ว หรือคุณสามารถตั้งชื่อได้ขณะที่สร้างการอ้างอิงภายนอก เมื่อใช้ชื่อ จะช่วยให้จดจำเนื้อหาของเซลล์ที่คุณกำลังเชื่อมโยงถึงได้ง่ายขึ้น การอ้างอิงภายนอกที่ใช้ชื่อที่กำหนดจะไม่เปลี่ยนเมื่อคุณย้ายการอ้างอิงนั้น เพราะชื่ออ้างอิงถึงเซลล์ใดเซลล์หนึ่งหรือช่วงเซลล์ช่วงหนึ่งโดยเฉพาะ ถ้าคุณต้องการให้การอ้างอิงภายนอกที่ใช้ชื่อที่กำหนดเปลี่ยนไปเมื่อคุณย้ายการอ้างอิง คุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงภายนอกได้ หรือคุณสามารถเปลี่ยนเซลล์ที่ชื่อนั้นอ้างอิงถึงได้

อ้างอิงภายนอกไปยังสมุดงานอื่นดูเป็นอย่างไร

สูตรที่มีการอ้างอิงภายนอกไปยังสมุดงานอื่นจะแสดงในสองลักษณะ ขึ้นอยู่กับว่าสมุดงานต้นทาง  ซึ่งก็คือสมุดงานที่ให้ข้อมูลแก่สูตร เปิดหรือปิดอยู่

เมื่อต้นฉบับเปิดอยู่ การอ้างอิงภายนอกจะรวมชื่อสมุดงานไว้ในวงเล็บเหลี่ยม ([ ]) ตามด้วยชื่อแผ่นงาน เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) และเซลล์ที่สูตรอ้างถึง ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้เพิ่มเซลล์ C10:C25 จากสมุดงานที่ชื่อ งบประมาณ.xls

การอ้างอิงภายนอก

=SUM([งบประมาณ.xlsx]รายปี!C10:C25)

เมื่อต้นฉบับไม่ได้เปิดอยู่ การอ้างอิงภายนอกจะรวมเส้นทางทั้งหมด

การอ้างอิงภายนอก

=SUM('C:\รายงาน\[งบประมาณ.xlsx]รายปี'!C10:C25)

หมายเหตุ: ถ้าชื่อของแผ่นงานหรือสมุดงานอื่นมีอักขระที่ไม่ใช่พยัญชนะอยู่ด้วย คุณต้องใส่ชื่อ (หรือเส้นทาง) ไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

สูตรที่เชื่อมโยงไปยังชื่อที่กำหนดในสมุดงานอื่นจะใช้ชื่อสมุดงาน ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) และชื่อ ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้เพิ่มเซลล์ในช่วงที่ชื่อ การขาย จากสมุดงานชื่อ งบประมาณ.xlsx

การอ้างอิงภายนอก

=SUM(งบประมาณ.xlsx!การขาย)

ด้านบนของหน้า

สร้างการอ้างอิงภายนอกระหว่างเซลล์ในสมุดงานคนละเล่ม

 1. เปิดสมุดงานที่จะมีการอ้างอิงภายนอก (สมุดงานปลายทาง) และสมุดงานที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะเชื่อมโยงถึง (สมุดงานต้นทาง)

 2. ในเวิร์กบุ๊กแหล่ง คลิกบันทึก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

 3. คลิกเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ซึ่งคุณต้องการสร้างการอ้างอิงภายนอก

 4. พิมพ์= (เครื่องหมายเท่ากับ) ถ้าคุณต้องการดำเนินการคำนวณหรือฟังก์ชันตามค่าอ้างอิงภายนอก พิมพ์ตัวดำเนินการ หรือฟังก์ชันที่คุณต้องการเพื่อทำการอ้างอิงภายนอก

 5. สลับไปยังสมุดงานต้นทาง แล้วคลิกแผ่นงานที่มีเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป

 6. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป

 7. กลับไปที่สมุดงานปลายทาง แล้วสังเกตว่า Excel เพิ่มการอ้างอิงไปยังสมุดงานต้นทางและเซลล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนก่อนหน้า

 8. คุณสามารถเลือกได้ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนสูตรในแผ่นงานปลายทาง

 9. กด CTRL+SHIFT+ENTER

ด้านบนของหน้า

สร้างการอ้างอิงภายนอกไปยังชื่อที่ถูกกำหนดในสมุดงานอื่น

 1. เปิดสมุดงานที่จะมีการอ้างอิงภายนอก (สมุดงานปลายทาง) และสมุดงานที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะเชื่อมโยงถึง (สมุดงานต้นทาง)

 2. ในเวิร์กบุ๊กแหล่ง คลิกบันทึก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

 3. คลิกเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ซึ่งคุณต้องการสร้างการอ้างอิงภายนอก

 4. พิมพ์= (เครื่องหมายเท่ากับ) ถ้าคุณต้องการดำเนินการคำนวณหรือฟังก์ชันตามค่าของการอ้างอิงภายนอก พิมพ์ตัวดำเนินการหรือฟังก์ชันที่คุณต้องการเพื่อทำการอ้างอิงภายนอก

 5. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก สลับหน้าต่าง แล้วคลิกสมุดงานต้นทาง แล้วคลิกแผ่นงานที่มีเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงถึง

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

 6. กด F3 แล้วเลือกชื่อที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป

ด้านบนของหน้า

กำหนดชื่อที่มีการอ้างอิงภายนอกไปยังเซลล์ในสมุดงานอื่น

 1. เปิดสมุดงานปลายทาง และสมุดงานต้นทาง

 2. ในสมุดงานปลายทาง บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก กำหนดชื่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับช่วง

 4. ในกล่อง อ้างอิงไปยัง ให้ลบเนื้อหาในกล่อง และให้เคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง

  ถ้าชื่อนั้นมีสูตร ให้ป้อนสูตรแล้ววางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้มีการอ้างอิงภายนอก ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ =SUM() แล้ววางเคอร์เซอร์ให้อยู่ในวงเล็บ

 5. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก สลับหน้าต่าง แล้วคลิกสมุดงานต้นทาง แล้วคลิกแผ่นงานที่มีเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงถึง

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

 6. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป

 7. ในกล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×