การสร้างการอ้างอิงภายนอก (การเชื่อมโยง) ไปยังช่วงของเซลล์ในสมุดงานอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถอ้างอิงไปยังเนื้อหาของเซลล์ในสมุดงานอื่นได้ด้วยการสร้างการอ้างอิงภายนอก การอ้างอิงภายนอก (หรือที่เรียกว่าการเชื่อมโยง) เป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงในแผ่นงานในสมุดงาน Excel อื่น หรือการอ้างอิงไปยังชื่อที่ถูกกำหนดในสมุดงานอื่น คุณสามารถอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกกำหนดสำหรับช่วงของเซลล์ หรือกำหนดชื่อสำหรับการอ้างอิงภายนอกได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงภายนอก

สร้างการอ้างอิงภายนอกในระหว่างเซลล์ในเวิร์กบุ๊กอื่น

สร้างการอ้างอิงภายนอกไปยังชื่อที่กำหนดไว้ในเวิร์กบุ๊กอื่น

กำหนดชื่อที่ประกอบด้วยการอ้างอิงภายนอกไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กอื่น

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงภายนอก

ถึงแม้ว่าการอ้างอิงภายนอกจะคล้ายกับการอ้างอิงเซลล์ แต่ก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญอยู่ คุณใช้การอ้างอิงภายนอกเมื่อทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่หรือสูตรที่ซับซ้อนที่กระจายอยู่ในหลายสมุดงาน คุณสร้างการอ้างอิงภายนอกได้หลายวิธี และแต่ละวิธีก็จะปรากฏในเซลล์หรือในแถบสูตรในลักษณะที่ต่างกัน

การอ้างอิงภายนอกสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ใด

การอ้างอิงภายนอกจะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อไม่สะดวกที่จะเก็บแบบจำลองแผ่นงานขนาดใหญ่ไว้ด้วยกันในสมุดงานเดียวกัน

 • ผสานข้อมูลจากหลายสมุดงาน    คุณสามารถเชื่อมโยงเวิร์กบุ๊กจากผู้ใช้หลายหรือแผนกแล้ว รวมข้อมูลเกี่ยวข้องลงในเวิร์กบุ๊กสรุป วิธีนี้ เมื่อเวิร์กบุ๊กต้นฉบับจะถูกเปลี่ยน คุณจะไม่ต้องเปลี่ยนเวิร์กบุ๊กสรุปด้วยตนเอง

 • สร้างมุมมองต่างๆ ของข้อมูลของคุณ    ุคุณสามารถป้อนข้อมูลของคุณทั้งหมดลงในสมุดงานต้นทางหนึ่งหรือสองเล่ม แล้วสร้างสมุดงานรายงานที่มีการอ้างอิงภายนอกไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 • ปรับปรุงแบบจำลองที่ใหญ่และซับซ้อน    ด้วยการแตกแบบจำลองที่ซับซ้อนเป็นชุดของสมุดงานที่ขึ้นต่อกันระหว่างสมุดงาน คุณสามารถทำงานกับแบบจำลองโดยไม่เปิดแผ่นงานที่สัมพันธ์กันทั้งหมดของแบบจำลองได้ สมุดงานที่เล็กกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า ไม่ต้องการความจำมาก และเปิด บันทึก และคำนวณได้เร็วกว่า

วิธีสร้างการอ้างอิงภายนอก

ถ้าคุณใช้การอ้างอิงเซลล์เพื่อสร้างการอ้างอิงภายนอก คุณก็สามารถนำสูตรไปใช้กับข้อมูลได้ด้วย เมื่อสลับไปมาระหว่างการอ้างอิงเซลล์ชนิดต่างๆ คุณก็สามารถควบคุมได้ว่าจะให้เชื่อมโยงไปที่เซลล์ใดถ้าคุณย้ายการอ้างอิงภายนอก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ เมื่อคุณย้ายการอ้างอิงภายนอก เซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงถึงจะเปลี่ยนไปโดยแสดงตำแหน่งใหม่บนแผ่นงาน

เมื่อคุณสร้างการอ้างอิงภายนอกจากสมุดงานหนึ่งไปยังสมุดงานอื่น คุณควรใช้ชื่อที่อ้างอิงถึงเซลล์ที่คุณเชื่อมโยงถึง คุณสามารถสร้างการอ้างอิงภายนอกได้โดยใช้ชื่อที่กำหนดไว้แล้ว หรือคุณสามารถตั้งชื่อได้ขณะที่สร้างการอ้างอิงภายนอก เมื่อใช้ชื่อ จะช่วยให้จดจำเนื้อหาของเซลล์ที่คุณกำลังเชื่อมโยงถึงได้ง่ายขึ้น การอ้างอิงภายนอกที่ใช้ชื่อที่กำหนดจะไม่เปลี่ยนเมื่อคุณย้ายการอ้างอิงนั้น เพราะชื่ออ้างอิงถึงเซลล์ใดเซลล์หนึ่งหรือช่วงเซลล์ช่วงหนึ่งโดยเฉพาะ ถ้าคุณต้องการให้การอ้างอิงภายนอกที่ใช้ชื่อที่กำหนดเปลี่ยนไปเมื่อคุณย้ายการอ้างอิง คุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงภายนอกได้ หรือคุณสามารถเปลี่ยนเซลล์ที่ชื่อนั้นอ้างอิงถึงได้

อ้างอิงภายนอกไปยังสมุดงานอื่นดูเป็นอย่างไร

สูตรที่มีการอ้างอิงภายนอกไปยังสมุดงานอื่นจะแสดงในสองลักษณะ ขึ้นอยู่กับว่าสมุดงานต้นทาง  ซึ่งก็คือสมุดงานที่ให้ข้อมูลแก่สูตร เปิดหรือปิดอยู่

เมื่อต้นฉบับเปิดอยู่ การอ้างอิงภายนอกจะรวมชื่อสมุดงานไว้ในวงเล็บเหลี่ยม ([ ]) ตามด้วยชื่อแผ่นงาน เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) และเซลล์ที่สูตรอ้างถึง ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้เพิ่มเซลล์ C10:C25 จากสมุดงานที่ชื่อ งบประมาณ.xls

การอ้างอิงภายนอก

=SUM([งบประมาณ.xlsx]รายปี!C10:C25)

เมื่อต้นฉบับไม่ได้เปิดอยู่ การอ้างอิงภายนอกจะรวมเส้นทางทั้งหมด

การอ้างอิงภายนอก

=SUM('C:\รายงาน\[งบประมาณ.xlsx]รายปี'!C10:C25)

หมายเหตุ: ถ้าชื่อของแผ่นงานหรือสมุดงานอื่นมีอักขระที่ไม่ใช่พยัญชนะอยู่ด้วย คุณต้องใส่ชื่อ (หรือเส้นทาง) ไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

สูตรที่เชื่อมโยงไปยังชื่อที่กำหนดในสมุดงานอื่นจะใช้ชื่อสมุดงาน ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) และชื่อ ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้เพิ่มเซลล์ในช่วงที่ชื่อ การขาย จากสมุดงานชื่อ งบประมาณ.xlsx

การอ้างอิงภายนอก

=SUM(งบประมาณ.xlsx!การขาย)

ด้านบนของหน้า

สร้างการอ้างอิงภายนอกระหว่างเซลล์ในสมุดงานคนละเล่ม

 1. เปิดสมุดงานที่จะมีการอ้างอิงภายนอก (สมุดงานปลายทาง) และสมุดงานที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะเชื่อมโยงถึง (สมุดงานต้นทาง)

 2. ในเวิร์กบุ๊กแหล่ง คลิกบันทึก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

 3. คลิกเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ซึ่งคุณต้องการสร้างการอ้างอิงภายนอก

 4. พิมพ์= (เครื่องหมายเท่ากับ) ถ้าคุณต้องการดำเนินการคำนวณหรือฟังก์ชันตามค่าอ้างอิงภายนอก พิมพ์ตัวดำเนินการ หรือฟังก์ชันที่คุณต้องการเพื่อทำการอ้างอิงภายนอก

 5. สลับไปยังสมุดงานต้นทาง แล้วคลิกแผ่นงานที่มีเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป

 6. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป

 7. กลับไปที่สมุดงานปลายทาง แล้วสังเกตว่า Excel เพิ่มการอ้างอิงไปยังสมุดงานต้นทางและเซลล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนก่อนหน้า

 8. คุณสามารถเลือกได้ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนสูตรในแผ่นงานปลายทาง

 9. กด CTRL+SHIFT+ENTER

ด้านบนของหน้า

สร้างการอ้างอิงภายนอกไปยังชื่อที่ถูกกำหนดในสมุดงานอื่น

 1. เปิดสมุดงานที่จะมีการอ้างอิงภายนอก (สมุดงานปลายทาง) และสมุดงานที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะเชื่อมโยงถึง (สมุดงานต้นทาง)

 2. ในเวิร์กบุ๊กแหล่ง คลิกบันทึก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

 3. คลิกเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ซึ่งคุณต้องการสร้างการอ้างอิงภายนอก

 4. พิมพ์= (เครื่องหมายเท่ากับ) ถ้าคุณต้องการดำเนินการคำนวณหรือฟังก์ชันตามค่าของการอ้างอิงภายนอก พิมพ์ตัวดำเนินการหรือฟังก์ชันที่คุณต้องการเพื่อทำการอ้างอิงภายนอก

 5. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก สลับหน้าต่าง แล้วคลิกสมุดงานต้นทาง แล้วคลิกแผ่นงานที่มีเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงถึง

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

 6. กด F3 แล้วเลือกชื่อที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป

ด้านบนของหน้า

กำหนดชื่อที่มีการอ้างอิงภายนอกไปยังเซลล์ในสมุดงานอื่น

 1. เปิดสมุดงานปลายทาง และสมุดงานต้นทาง

 2. ในสมุดงานปลายทาง บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก กำหนดชื่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับช่วง

 4. ในกล่อง อ้างอิงไปยัง ให้ลบเนื้อหาในกล่อง และให้เคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง

  ถ้าชื่อนั้นมีสูตร ให้ป้อนสูตรแล้ววางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้มีการอ้างอิงภายนอก ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ =SUM() แล้ววางเคอร์เซอร์ให้อยู่ในวงเล็บ

 5. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก สลับหน้าต่าง แล้วคลิกสมุดงานต้นทาง แล้วคลิกแผ่นงานที่มีเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงถึง

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

 6. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป

 7. ในกล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×