การสร้างการหยุดเพื่อหยุดเอกสารหรือรายการชั่วคราว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การหยุดและ eDiscovery ฟีเจอร์ ซึ่งจะพร้อมใช้งานสำหรับไซต์ ช่วยให้องค์กรสามารถค้นหา และหยุดชั่วคราวรายการเช่นเอกสาร รูป หน้า จากนโยบายวันหมดอายุ โดยทั่วไปแล้วคุณจะใช้ฟีเจอร์นี้สำหรับรายการที่มีอยู่ภายใต้เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นการดำเนินคดี ตรวจสอบ หรือคดีการสืบสวน องค์กรสามารถใช้หยุดเพื่อป้องกันไม่ให้รายการที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือการดำเนินคดีเนื่องจากการหมดอายุหรือถูกทำลายก่อนเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ เมื่อวางพักสายการกับข้อมูลนั้น ๆ อยู่ คุณสามารถเลือกเมื่อต้องการล็อกลงเพื่อที่จะไม่สามารถแก้ไข หรือลบ

คุณต้องเป็นผู้ดูแลคอลเลกชันไซต์เพื่อเพิ่ม แก้ไข หรือหยุดการเอาออก

ในบทความนี้

การหยุดทำงานอย่างไร

สร้างการหยุด

เพิ่มข้อมูลการพักสาย

ค้นหารายการเพื่อเพิ่มลงในการหยุด

ดูรายการทั้งหมดที่พัก

มุมมองทั้งหมดที่มีกับรายการ

เอารายการออกจากการหยุด

ปล่อยรายการทั้งหมดจากการหยุด

หยุดการทำงานอย่างไร

การหยุดและ eDiscovery ฟีเจอร์นี้ต้องเรียกใช้สำหรับไซต์ที่จะโฮสต์รายการเพื่อใช้ฟีเจอร์การพักสาย ตามค่าเริ่มต้น ทุกไซต์ศูนย์ระเบียนมีรายการหยุดที่ระเบียนที่ผู้จัดการสามารถใช้เพื่อสร้าง และจัดเก็บสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นการดำเนินคดี ตรวจสอบ หรือคดีการสืบสวน คุณจะไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม เท่านั้น โดยใช้คุณลักษณะการหยุดและ eDiscovery ในไซต์ศูนย์ระเบียน คุณสามารถเพิ่มรายการเป็นที่พักไปยังไซต์ใด ๆ ได้ โดยการเข้าถึงหน้าการตั้งค่าไซต์สำหรับไซต์ และเปิดใช้งานคุณลักษณะการหยุดและ eDiscovery

คุณสร้างพักสายการใหม่สำหรับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง โดยการเพิ่มรายการใหม่ไปยังรายการเป็นที่พัก รายการหยุดมีเครื่องมือสำหรับการค้นหา และเก็บรายการที่เกี่ยวข้อง ดูรายการที่มีอยู่ในปัจจุบันพัก หรือปล่อยการหยุดเมื่อไม่จำเป็น

เมื่อรายการถูกเพิ่มลงในการหยุด สถานะพักสายจะปรับปรุงเพื่อระบุว่า จะระงับ และแอปพลิเคชันป้องกันรายการนี้หมดอายุหรือถูกลบออก หลังจากรายการจะถูกเพิ่มลงในการหยุด พวกเขาจะตรวจทาน โดยพนักงานตามกฎหมายภายในองค์กรสามารถกำหนดว่า พวกเขาจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ได้รับพร้อมท์การสร้างการหยุดโดยทั่วไป แต่ละรายการสามารถเอาออกจากการพักสายถ้าพวกเขาจะกำหนดว่าไม่เกี่ยวข้อง

องค์กรได้หยุดหลายผลในครั้งเดียว จะเป็นไปได้สำหรับรายการเดียวที่จะเพิ่มหยุดแตกต่างกันหลาย ถ้ารายการถูกวางบนหยุดหลาย จะหยุดการทำงานของต้นฉบับนโยบายการจัดการข้อมูลจนกว่าจะหยุดที่ทั้งหมด จะถูกเพิ่มออกจาก

สิ่งสำคัญ: ผู้ใช้ ด้วยสิทธิ์มุมมองไปยังรายการเป็นที่พักสามารถเพิ่ม หรือเอารายการออกจากหยุด ผู้ใช้ ด้วยสิทธิ์แก้ไขรายการเป็นที่พักสามารถปรับเปลี่ยนหยุดพวกเขาเองโดยตรง

ด้านบนของหน้า

สร้างการหยุด

บนไซต์ใด ๆ ที่มีการหยุดและ eDiscovery ฟีเจอร์เปิดใช้งาน คุณสามารถสร้างหยุดเมื่อต้องการเพิ่มรายการการ

 1. บนไซต์ศูนย์ระเบียน คลิกการกระทำในไซต์ การกระทำในไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนการหยุดและ eDiscovery คลิกหยุด เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการหยุดและ eDiscovery ดูลิงก์ภายใต้การดูเพิ่มเติม

 3. บนหน้าหยุด คลิกรายการ บนแท็บเครื่องมือรายการ ของ Ribbon

 4. บน Ribbon คลิกรายการใหม่


  สร้างรายการ


 1. ในกล่องชื่อเรื่อง พิมพ์ชื่อสำหรับหยุดที่คุณต้องการสร้าง โดยทั่วไปแล้ว ชื่อเรื่องควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ (เช่น การดำเนินคดี ตรวจสอบ หรือการสืบสวน) ที่มีพร้อมท์การหยุด

 2. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการหยุด

 3. ในกล่องที่มีจัดการตาม ใส่ชื่อของบุคคลผู้จัดการระเบียนหรือกลุ่มที่รับผิดชอบสำหรับการจัดการพักสาย

 4. คลิก ตกลง
   

ด้านบนของหน้า

เพิ่มรายการลงในการหยุด

ถ้าคุณรู้ว่า รายการระบุเกี่ยวข้องกับการหยุด คุณสามารถเพิ่มรายการนั้นกับการหยุดโดยตรงจากรายการหรือไลบรารีที่เก็บ

 1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่ประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงในการหยุด

 2. ชี้ไปรายการที่คุณต้อง การเพิ่มลงในการหยุด คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิกรายละเอียดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 3. บนหน้ารายละเอียดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คลิกเพิ่ม/เอาออกจากค้างไว้

 4. ในส่วนการเพิ่มหรือเอาออกจากพัก เลือกเพิ่มลงในการหยุดเลือกค้างไว้แล้วเลือกการที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูล


  การเพิ่มหรือเอาการหยุดออก

 5. ในกล่องข้อคิดเห็น พิมพ์ข้อคิดเห็นใด ๆ ที่คุณต้องการให้มาเกี่ยวกับทำไมคุณกำลังเพิ่มรายการนี้เพื่อหยุด

  หมายเหตุ: ข้อคิดเห็นเหล่านี้ถูกตรวจสอบ

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ค้นหารายการเพื่อเพิ่มลงในการหยุด

คุณสามารถใช้การค้นหาเพื่อค้นหา และเพิ่มหลายรายการเมื่อต้องการหยุดการทั้งหมดในครั้งเดียว คุณสามารถค้นหารายการคลุมไซต์หลายไซต์ตราบใดที่แต่ละไซต์ได้หยุดและ eDiscovery ฟีเจอร์เปิดใช้งาน เมื่อต้องการค้นหารายการคลุมไซต์หลายไซต์ คุณควรเปิดใช้งานการหยุดและ eDiscovery ฟีเจอร์ของไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันของคุณ

 1. บนไซต์ที่ประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการค้นหาคลิกการกระทำในไซต์ การกระทำในไซต์ แล้ว คลิ กตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนการหยุดและ eDiscovery คลิกค้นหาและเก็บรักษาเนื้อหา

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสำคัญและไวยากรณ์ keyword ดูลิงก์ภายใต้การดูเพิ่มเติม

  .

 3. ค้นหาและเพิ่มลงในหน้าพักสาย ในส่วนเกณฑ์การค้นหา คลิกไซต์ที่เลือก

เลือกไซต์เพื่อการค้นหาระเบียน

 1. บนกล่องโต้ตอบของไซต์เลือก เลือกไซต์คุณต้องการค้นหารายการเพื่อเพิ่มลงในการหยุด และเลือกตกลง

 2. ในกล่องค้นหา พิมพ์คำสำคัญที่คุณต้องการใช้เพื่อช่วยให้คุณค้นหารายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้ว คลิ กแสดงตัวอย่างผลลัพธ์

  เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสำคัญและไวยากรณ์ keyword ดูลิงก์ภายใต้การดูเพิ่มเติม

  การค้นหารายการที่ทำให้หยุด

 3. หลังจากรายการของผลลัพธ์ปรากฏ ในส่วนเกี่ยวข้องมี เลือกหยุดคุณต้องการนำไปใช้กับข้อมูลในรายการ

 4. คลิก ตกลง
   

ด้านบนของหน้า

ดูรายการทั้งหมดที่พัก

หยุดแต่ละรายการที่คุณสร้างมีรายงานการเก็บรักษาที่คุณสามารถใช้เพื่อดูรายการทั้งหมดที่มีการเพิ่มหยุดอย่างรวดเร็ว ตามค่าเริ่มต้น ค้างไว้กำหนดการใช้งานที่ 11:00 PM ซึ่งเป็นครั้งแรกสุดที่คุณสามารถดูรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อพักสายการ รายงาน ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถกำหนดค่าเมื่อมีสร้างรายงานเหล่านี้ หรือเรียกใช้รายงานด้วยตนเองตลอดเวลา เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ากำหนดการรายงาน ดูลิงก์ภายใต้การดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณสามารถดูรายงานการพักสายจากไซต์ใด ๆ ที่มีการหยุดและ eDiscovery ฟีเจอร์เปิดใช้งาน

 1. บนไซต์ที่ประกอบด้วยรายการที่พัก คลิกการกระทำในไซต์ การกระทำในไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนการหยุดและ eDiscovery คลิกรายงานค้างไว้ เพื่อเปิดรายการsรายงานค้างไว้

  ถ้าคุณไม่เห็นหยุดและ eDiscoveryส่วนบนหน้าการตั้งค่าไซต์หยุดและ eDiscovery ฟีเจอร์ได้ไม่ถูกเปิดใช้งานบนไซต์

 3. ในรายการเก็บรายงาน คลิกชื่อของรายงานคุณต้องการดู

 4. เปิดรายงานในรูปแบบสเปรดชีต

 5. คลิกแท็บรายการพัก เพื่อดูรายการทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของการระงับที่เลือก


  รายงานการหยุด

ด้านบนของหน้า

มุมมองทั้งหมดเก็บกับรายการ

ถ้ามีการเพิ่มข้อมูลไปหยุดที่มากกว่าหนึ่ง คุณสามารถดูรายการของหยุดที่เกี่ยวข้องกับว่า โดยใช้รายละเอียดการปฏิบัติตาม คำสั่ง

 1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่ประกอบด้วยรายการคุณต้องการดูข้อมูลพักสาย

 2. จุดข้อมูลที่คุณ ต้อง คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิกที่รายละเอียดปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 3. ในกล่องโต้ตอบรายละเอียดปฏิบัติตามกฎระเบียบ คลิกเพิ่ม/เอาออกจากพักสาย

 4. บนหน้าสถานะค้างไว้ คลิกลูกศรภายใต้ตัวเลือกเอาออกจากการหยุด เพื่อดูรายการของรายการมีความเกี่ยวข้องกับหยุด

  การหยุดที่เกี่ยวข้องกับระเบียน

ด้านบนของหน้า

เอารายการออกจากการหยุด

คุณสามารถใช้คำสั่งรายละเอียดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อต้องการเอารายการแต่ละรายการจากการหยุด

 1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการเอาออกจากการหยุด

 2. จุดข้อมูลที่คุณ ต้อง คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิกที่รายละเอียดปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 3. ในส่วนสถานะค้างไว้ คลิกเพิ่ม/เอาออกจากการหยุด

 4. บนหน้าสถานะค้างไว้ในรายการ เลือกตัวเลือกเอาออกจากการหยุด แล้ว เลือกหยุดคุณต้องการปล่อยรายการ

  การเอาระเบียนออกจากการหยุด

 5. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: รายการสามารถเชื่อมโยงกับหยุดมากกว่าหนึ่ง เพื่อให้เป็นเรื่องสำคัญที่คุณเลือกหยุดที่ถูกต้องที่จะปล่อยเอกสาร

ด้านบนของหน้า

ปล่อยรายการทั้งหมดจากการหยุด

ถ้าเหตุการณ์ที่พักสายที่ได้รับการแก้ไขสำหรับรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการและการหยุดไม่จำเป็นต้องมี คุณสามารถปล่อยรายการที่มีการเพิ่มการระงับทั้งหมด เมื่อคุณปล่อยการหยุด ดำเนินต่อบังคับใช้ปกติของนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับรายการที่อยู่ภายใต้หยุด

ตามค่าเริ่มต้น ค้างไว้รายงานจะจัดกำหนดการใช้งานที่ 11:00 PM ซึ่งเป็นครั้งแรกสุดคุณสามารถตรวจสอบว่า รายการออกจากการหยุด ผู้ดูแลระบบสามารถ กำหนดค่าอย่างไรก็ตาม เมื่อมีสร้าง หรือเรียกใช้รายงานด้วยตนเองตลอดเวลารายงานเหล่านี้

 1. บนไซต์ที่ประกอบด้วยรายการที่พัก คลิกการกระทำในไซต์ การกระทำในไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในส่วนหยุดและ eDiscovery คลิกหยุด เพื่อเปิดรายการค้างไว้

  ถ้าคุณไม่เห็นตัว การหยุดและ eDiscovery ส่วนบนหน้าการตั้งค่าไซต์หยุด และ eDiscovery ฟีเจอร์ได้ไม่ถูกเปิดใช้งานบนไซต์

 3. ชี้ไปที่พักสายที่ประกอบด้วยรายการคุณต้อง การปล่อยจากการหยุด คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิกรายละเอียดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 4. บนหน้ารายละเอียดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในส่วนสถานะค้างไว้ คลิกเพิ่ม/เอาออกจากค้างไว้

 5. ในกล่องโต้ตอบหยุด ในส่วนสถานะค้างไว้ คลิกวางจำหน่ายค้างไว้

 6. บนหน้ายกเลิกสถานะหยุด ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นที่คุณต้องการให้เกี่ยวกับสาเหตุที่คุณจะยกเลิกสถานะหยุดนี้

  หมายเหตุ: ข้อคิดเห็นเหล่านี้ถูกตรวจสอบ

  การแก้ไขการหยุด

  1. คลิก ยกเลิกสถานะหยุด

   เมื่อคุณปล่อยการหยุด ดำเนินต่อปกติบังคับใช้ของนโยบายการจัดการข้อมูลสำหรับทั้งหมดของรายการที่อยู่ภายใต้หยุด ซึ่งหมายความ ว่า รายการจะไม่หยุดชั่วคราวจากวันหมดอายุหรือทำลาย ถ้ารายการที่เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องเพื่อ มากกว่าหนึ่งค้าง ไว้ ไม่สามารถคืนค่ารายการเหล่านี้เพื่อปกติ จนกว่าจะหยุดที่ทั้งหมด จะเป็นของการบังคับใช้นโยบายจะได้รับการแก้ไข และออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×