การสร้างการประชุมใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การสร้างการประชุมใหม่ทำได้ดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การประชุมใหม่

 2. กรอกเขตข้อมูลโปรไฟล์การประชุมที่เลือกได้ดังนี้

  • ป้อนหัวเรื่อง

  • ป้อนสถานที่ประชุม

  • ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในพื้นที่ข้อความ

  • เพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

  • กำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการประชุม

  • ถ้าจำเป็น กำหนดโซนเวลาที่ระบุ สำหรับการประชุม

   คุณลักษณะนี้ให้คุณหรือสมาชิกอื่นในพื้นที่ทำงานสามารถดูเวลาการประชุมตามโซนเวลาที่ระบุเพิ่มเติมจากโซนเวลาปัจจุบัน

  • ถ้าจำเป็น ให้สร้างการประชุมที่เป็นกิจวัตร

 3. บันทึกการประชุมใหม่

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกข้อมูลโปรไฟล์การประชุมใหม่แล้วจึงแก้ไขในแท็บอื่น เช่น วาระการประชุม บันทึกย่อ และบทสรุป ให้กด CTRL+S

   หมายเหตุ: ปฏิทินจะพร้อมท์ให้คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณถ้าคุณคลิกที่แท็บอื่นโดยไม่มีการบันทึก

  • ถ้าคุณทำการแก้ไขการประชุมเสร็จแล้ว คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×