การสร้างการนัดหมายของ Outlook ใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างการนัดหมาย Outlook จากภายในMicrosoft Office OneNote 2007 แม้ว่าจะปิดMicrosoft Office Outlook 2007 การนัดหมายจะถูกเพิ่มลงในปฏิทิน Outlook ในครั้งถัดไปที่คุณเปิด Outlook ด้วย

  1. ถ้าคุณต้องการรวมส่วนของบันทึกย่อของคุณในเนื้อหาของการนัดหมาย Outlook ให้ทำดังนี้

    • เมื่อต้องการรวมข้อความไว้ ให้เลือกข้อความนั้น

    • เมื่อต้องการรวมเนื้อหาทั้งหมดของคอนเทนเนอร์บันทึกย่อ ให้วางตัวชี้ไว้ในคอนเทนเนอร์บันทึกย่อนั้น

  2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ สร้างรายการ Outlook แล้วคลิก สร้างการนัดหมายของ Outlook

  3. ในหน้าต่าง การนัดหมาย Outlook ให้ใส่ข้อมูลที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก บันทึกแล้วปิด บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×