การสร้างการตัดตกสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Bleedคือเล็กการซ้อนทับของพื้นที่พิมพ์เลยขอบหน้าที่พิมพ์ที่ถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ขยายพื้นที่พิมพ์ไปทางขอบของกระดาษ

ใช่ Publisher และเครื่องพิมพ์ที่บ้านส่วนใหญ่จะตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ด้วยการตัดตก อย่างไรก็ตาม จากนี้คุณยังสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ของการตัดตก โดยการเปลี่ยนขนาดกระดาษ ให้กราฟิก แล้วด้วยตนเองตัดแต่งหน้า หรือส่งไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ ตัวเลือกทั้งสองจะอธิบายไว้ด้านล่าง

พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่บ้าน และ trim

เมื่อต้องการติดตั้งสิ่งพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์บนแผ่นกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าพิมพ์เสร็จหน้าที่คุณต้อง สร้างเอฟเฟ็กต์การตัดตกบนเครื่องพิมพ์ home

 1. บนแท็บออกแบบหน้า คลิกขนาด แล้ว คลิ กตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้หน้า เลือกขนาดคุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง ใส่เปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องความกว้าง และความสูง และทำให้แน่ใจว่าได้เลือกขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้าของสิ่งพิมพ์เสร็จสมบูรณ์

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. วางวัตถุหรือกราฟิกของคุณเพื่อให้เกินขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

  วัตถุมีขนาดใหญ่กว่าหน้า

  1วัตถุ

  2หน้าสิ่งพิมพ์

 4. คลิกไฟล์ >พิมพ์ คลิกเมนูเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้น คลิกตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง

  เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง

 5. บนแท็บเครื่องหมายและตัดตก ภายใต้เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายครอบตัด

 6. ภายใต้การตัดตก เลือกทั้งอนุญาตให้มีการตัดตก และBleed เครื่องหมาย

 7. พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า คุณต้องใช้ขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่เพื่ออนุญาตให้มีการตัดตกและเครื่องหมายการตัดตกของคุณ

 8. ตัดแต่งกระดาษกำหนดขนาดของสิ่งพิมพ์ โดยใช้เครื่องหมายครอบตัดเป็นเส้นบอกแนวของคุณ

  ตัดแต่งกระดาษให้พอดี

ส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ

เมื่อต้องการสร้างผลของการตัดตกใน Publisher เมื่อต้องการส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดกระดาษ ย้ายวัตถุหรือรูปภาพของคุณไปขอบของหน้า แล้ว ส่งกลับกระดาษไปเป็นขนาดเดิมก่อนที่จะส่งแฟ้มของคุณไปยังเครื่องพิมพ์

 1. บนแท็บออกแบบของหน้า คลิกขนาด แล้ว คลิ กตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้หน้า ใส่ความกว้างใหม่และความสูงที่มีขนาดใหญ่เล็กน้อยกว่าขนาดหน้ากระดาษที่มีการเยื้องของเอกสารของคุณ

  ตัวอย่าง สำหรับเอกสารที่มีขนาด 8.5 " x 11" ใส่ความกว้างของ 8.75 "และมีความสูงของ 11.25"

 3. วางวัตถุหรือรูปภาพของคุณเพื่อให้ได้ขยายเพียงขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

 4. เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษของคุณเมื่อต้องการกำหนดขนาดเดิม เช่น 8.5″ x 11″ เมื่อพิมพ์ออกมาอย่างมืออาชีพ กราฟิกใด ๆ สัมผัสขอบจะขยายนอกเหนือจากหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณ

พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่บ้าน และ trim

เมื่อต้องการติดตั้งสิ่งพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์บนแผ่นกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าพิมพ์เสร็จหน้าที่คุณต้อง สร้างเอฟเฟ็กต์การตัดตกบนเครื่องพิมพ์ home

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้หน้า เลือกขนาดคุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง ใส่เปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องกว้าง และความสูง และทำให้แน่ใจว่าได้เลือกขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้าของสิ่งพิมพ์เสร็จสมบูรณ์

 3. วางวัตถุหรือกราฟิกของคุณเพื่อให้เกินขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

  วัตถุมีขนาดใหญ่กว่าหน้า

  1วัตถุ

  2หน้าสิ่งพิมพ์

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์ คลิกแท็บรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ แล้ว คลิ กตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง

 5. บนหน้าการตั้งค่า แท็บ ภายใต้เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายครอบตัด

 6. ภายใต้การตัดตก เลือกทั้งอนุญาตให้มีการตัดตก และBleed เครื่องหมาย

 7. พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า คุณต้องใช้ขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่เพื่ออนุญาตให้มีการตัดตกและเครื่องหมายการตัดตกของคุณ

 8. ตัดแต่งกระดาษกำหนดขนาดของสิ่งพิมพ์ โดยใช้เครื่องหมายครอบตัดเป็นเส้นบอกแนวของคุณ

  ตัดแต่งกระดาษให้พอดี

ส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษ สร้างผลของการตัดตกใน Publisher เมื่อต้องการส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ ย้ายวัตถุหรือรูปภาพของคุณไปขอบของหน้า และส่งกลับกระดาษไปเป็นขนาดเดิมก่อนที่จะส่งแฟ้มของคุณไปยังเครื่องพิมพ์

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้หน้า ใส่ใหม่กว้างและความสูงที่มีขนาดใหญ่เล็กน้อยกว่าขนาดหน้ากระดาษที่มีการเยื้องของเอกสารของคุณ

  ตัวอย่าง สำหรับเอกสารที่มีขนาด 8.5 " x 11" ใส่ความกว้างของ 8.75 "และมีความสูงของ 11.25"

 3. วางวัตถุหรือกราฟิกของคุณเพื่อที่จะขยายเพียงไปที่ขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

 4. เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษของคุณเมื่อต้องการกำหนดขนาดเดิม เช่น 8.5″ x 11″ เมื่อพิมพ์ออกมาอย่างมืออาชีพ กราฟิกใด ๆ สัมผัสขอบจะขยายนอกเหนือจากหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×