การสร้างกล่องข้อความ

คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความเดียวหรือเพิ่มหลายกล่องข้อความลงในสิ่งพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว

สร้างกล่องข้อความ

  1. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก กล่องข้อความ Button image

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งซึ่งคุณต้องการให้มุมหนึ่งของข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่าคุณจะมีขนาดกล่องที่คุณต้องการ

สร้างหลายกล่องข้อความอย่างรวดเร็ว

  1. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิกสองครั้งที่ กล่องข้อความ Button image

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งซึ่งคุณต้องการให้มุมหนึ่งของข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่าคุณจะมีขนาดกล่องที่คุณต้องการ ทำซ้ำการกระทำนี้สำหรับกล่องข้อความแต่ละกล่อง

  3. เมื่อคุณเพิ่มกล่องข้อความเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ESC

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×