การสร้างกล่องข้อความที่ค้นหาค่าในตาราง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบฟอร์ม คุณอาจต้องการแสดงค่าจากตารางหรือแบบสอบถามนอกเหนือไปจากที่ฟอร์มของคุณผูกอยู่ ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณมีฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ ที่ผูกอยู่กับตาราง ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณออกแบบฟอร์มแล้ว คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการให้ฟอร์มแสดงชื่อของที่ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในตาราง ผู้จำหน่าย ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้คุณทราบวิธีการใช้ฟังก์ชัน DLookup ในการทำงานนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงนิพจน์ในขั้นตอนที่ 6 ให้เหมาะสมกับข้อมูลของคุณได้ 

การเพิ่มกล่องข้อความ

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

  3. ระบุตำแหน่งที่ตั้งในฟอร์มซึ่งคุณต้องการเพิ่มตัวควบคุม จากนั้นลากตัวชี้ไปบนฟอร์มเพื่อสร้างกล่องข้อความ

  4. คลิกขวาที่กล่องข้อความ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

  5. บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ ทั้งหมด

  6. ตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้มีค่าดังต่อไปนี้

    =DLookup("[ชื่อที่ติดต่อ]","[ผู้จำหน่าย]","[หมายเลขผู้จำหน่าย]=" & Forms!ผลิตภัณฑ์![หมายเลขผู้จำหน่าย])

  7. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วปิดแผ่นคุณสมบัติ

นิพจน์นี้จะค้นหาในตาราง ผู้จำหน่าย และส่งกลับชื่อผู้ติดต่อของผู้จำหน่ายที่มีหมายเลขผู้จำหน่ายตรงกับค่าในตัวควบคุม หมายเลขผู้จำหน่าย บนฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ โปรดสังเกตการใช้ตัวดำเนินการ & ในการสร้างอาร์กิวเมนต์ที่สามของฟังก์ชัน DLookup (อาร์กิวเมนต์ที่สามคือ "[หมายเลขผู้จำหน่าย]=" & Forms!ผลิตภัณฑ์![หมายเลขผู้จำหน่าย])) ข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณควรหลีกเลี่ยงคือการใส่เครื่องหมายอัญประกาศล้อมรอบทั้งอาร์กิวเมนต์แทนที่จะล้อมรอบเฉพาะข้อความที่อยู่หน้าตัวดำเนินการ &

หมายเหตุ: อีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้แทนฟังก์ชัน DLookup ได้คือ คุณสามารถสร้างแบบสอบถามต้นแบบขึ้นใหม่โดยให้มีเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ การใช้แบบสอบถามมักมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้ฟังก์ชัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×