การสร้างกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างกราฟิก SmartArt เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายทำให้ภาพข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงต่าง ๆ มากมาย การสื่อสารข้อความหรือความคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล กราฟิก SmartArt สามารถถูกสร้างขึ้น ใน Excel, Outlook, PowerPoint, Word และสามารถใช้ใน Office

สำหรับภาพรวมของกราฟิก SmartArt รวมถึงข้อควรพิจารณาสำหรับการเลือกกราฟิกที่ดีที่สุดและชนิดเค้าโครงเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ หรือสื่อแบบแนวคิด ดูเลือกกราฟิก SmartArt

ในบทความนี้

สร้างกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

เพิ่ม หรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กราฟิก SmartArt

สร้างกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  SmartArt บนแท็บแทรก

 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกกราฟิก SmartArt คลิกชนิดและเค้าโครงที่คุณต้องการ

 3. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ คลิกตัวควบคุมลูกศรทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt

   • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไว้ที่ตำแหน่งใกล้กับกราฟิก SmartArt หรือที่ด้านบนของกราฟิก SmartArt ให้ไปที่แท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ แล้วคลิก กล่องข้อความ เพื่อแทรก กล่องข้อความ ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะข้อความในกล่องข้อความปรากฏขึ้น ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง หรือ จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วตั้งค่ากล่องข้อความให้ไม่มีสีพื้นหลังและไม่มีเส้นขอบ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องที่คุณต้องทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่นเข้าไป

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรถัดจาก เพิ่มรูปร่าง

  ปุ่มเพิ่มรูปร่างในกลุ่มสร้างกราฟิก

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บออกแบบ

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่างข้อความ คลิกรูปร่างที่มีอยู่ ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณก่อน หรือ หลังข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง นั้นแล้ว กด ENTER

 • เมื่อต้องการลบรูปร่างจากกราฟิก SmartArt ของคุณ คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE เมื่อต้องการลบกราฟิก SmartArt ของคุณทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ของคุณ นั้นแล้ว กด DELETE

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถนำไปใช้ชุดรูปแบบสีที่ได้รับมาจากสีของธีม กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  ปุ่มเปลี่ยนสีบนแท็บออกแบบของเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บออกแบบ

 3. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

สไตล์ SmartArt เป็นการรวมเอฟเฟ็กต์ ต่าง ๆ เช่นสไตล์เส้น ยกนูน หรือสาม มิติ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่เป็นแบบอย่างมืออาชีพ และไม่ซ้ำกัน

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

เคล็ดลับ   

 • เมื่อต้องการปรับขนาดทั้งกราฟิก SmartArt ให้คลิกที่เส้นขอบกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาดเข้าหรือออกจนกว่ากราฟิก SmartArt ของคุณจะมีขนาดตามที่ต้องการ

 • ถ้าคุณมีข้อความบนสไลด์ PowerPoint อยู่แล้ว คุณสามารถแปลงข้อความของสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt ได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×