การสร้างกระดานอภิปราย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่ากระดานอภิปรายบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ของคุณเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันและอภิปรายหัวข้อต่างๆ ร่วมกับคนอื่นๆ

ภาพรวม

กระดานอภิปรายจะแสดงการอภิปรายล่าสุดก่อน รวมถึงจำนวนข้อความตอบกลับสำหรับการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ ดังนั้นคุณจึงสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าการอภิปรายใดบ้างที่มีกิจกรรมล่าสุด และการอภิปรายใดได้รับความนิยมสูงสุด นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถกำหนดมุมมองของตนเองเกี่ยวกับกระดานอภิปรายได้เองอีกด้วย

การอภิปรายในกระดานอภิปราย

ตามค่าเริ่มต้น ไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ใหม่จะตั้งค่ากระดานอภิปรายอยู่แล้วหนึ่งกระดาน กระดานนี้เรียกว่า การอภิปรายของทีม แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของกระดานและการตั้งค่าอื่นๆ หรือสร้างกระดานอภิปรายเพิ่มเติมได้

ถ้าไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ของคุณถูกตั้งค่าเพื่อรับอีเมล ผู้เข้าร่วมก็จะสามารถเพิ่มรายการต่างๆ ลงในกระดานอภิปรายได้จากโปรแกรมประยุกต์อีเมลที่ใช้อยู่

กระดานอภิปรายของทีมจะถูกสร้างไว้ให้คุณเมื่อ Windows SharePoint Services 3.0 สร้างไซต์ใหม่

ถ้าคุณชอบชื่อของกระดานอภิปรายและลักษณะที่กระดานถูกตั้งค่า คุณและทีมของคุณก็สามารถเริ่มสร้างการอภิปรายได้ด้วยการเปิดกระดานอภิปราย แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ตอนหลังในบทความนี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดกระดานอภิปรายของทีมเองด้วยการเปลี่ยนชื่อของกระดานหรือการตั้งค่าอื่นๆ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณจะต้องมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบรายการบนไซต์ของคุณ

 1. บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก การอภิปรายของทีม

  ถ้า การอภิปรายของทีม ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิก การอภิปรายของทีม

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้กระดานอภิปราย ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ากระดานอภิปราย

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่องและคำอธิบาย ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก ชื่อเรื่อง คำอธิบายและการนำทาง แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องและคำอธิบายอื่น

 4. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่นใดที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

 5. กลับไปที่กระดานอภิปรายของคุณด้วยการคลิกชื่อใหม่ของกระดานในแถบนำทาง

คุณสามารถสร้างกระดานอภิปรายใหม่ ถ้าคุณต้องการให้มีกระดานอภิปรายหลายกระดานบนไซต์ของคุณ หรือถ้าคุณลบกระดานอภิปรายของทีมและต้องการสร้างกระดานใหม่

ถ้ารายการบนไซต์ของคุณถูกตั้งค่าให้รับอีเมล์ คุณจะสามารถระบุที่อยู่อีเมลสำหรับกระดานอภิปรายได้เมื่อคุณสร้างที่อยู่อีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ

 1. คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิก สร้าง บนหน้า เนื้อหาไซต์ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ปกติแล้ว คุณสามารถใช้เมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แทนที่จะทำตามขั้นตอนนี้ได้

 1. ภายใต้ การติดต่อสื่อสาร ให้คลิก กระดานอภิปราย

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของกระดานอภิปราย คุณต้องใส่ชื่อ

 3. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของกระดานอภิปราย คำอธิบายนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

  ถ้าคุณวางแผนจะทำให้กระดานอภิปรายสามารถรับเนื้อหาทางอีเมลได้ คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในคำอธิบาย เพื่อให้คนอื่นๆ พบที่อยู่อีเมลได้ทันที

 4. ในส่วน การนำทาง ให้ระบุว่าคุณต้องการให้กระดานอภิปรายปรากฏอยู่บน 'เปิดใช้ด่วน' หรือไม่

 5. เมื่อต้องการทำให้กระดานอภิปรายสามารถรับอีเมลได้ ภายใต้ ทำให้รายการนี้รับอีเมลได้ ให้คลิก ใช่ ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่ได้ตั้งค่าให้รับอีเมล

 6. ภายใต้ ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมลสำหรับกระดานอภิปราย

 7. คลิก สร้าง

ถ้าผู้ดูแลระบบได้ทำให้รายการบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ของคุณสามารถรับอีเมลได้ คุณสามารถตั้งค่ากระดานอภิปรายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมของกระดานสามารถประกาศข้อความไว้บนกระดานด้วยการส่งอีเมลได้ ผู้เข้าร่วมจะสร้างข้อความของตนเองเหมือนกับข้อความอีเมลใดๆ แล้วใส่ชื่อของกระดานอภิปรายในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ของข้อความอีเมล

ถ้าผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint ที่มีรายชื่อการแจกจ่ายอีเมล กระดานอภิปรายอาจเป็นส่วนหนึ่งของรายการอีเมล จากนั้นเมื่อผู้เข้าร่วมส่งอีเมลให้แก่สมาชิกของกลุ่ม การอภิปรายก็จะถูกเพิ่มและเก็บถาวรไว้ในกระดานอภิปรายบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 โดยอัตโนมัติ

กระบวนงานต่อไปนี้จะทำให้กระดานอภิปรายที่มีอยู่ เช่นกระดานอภิปรายของทีมที่เป็นค่าเริ่มต้น สามารถรับอีเมลได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกการตั้งค่านี้ได้เมื่อคุณสร้างกระดานอภิปรายใหม่

 1. ถ้ากระดานอภิปรายที่ไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของกระดานอภิปรายของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของกระดานอภิปรายของคุณ

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้กระดานอภิปราย ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ากระดานอภิปราย

 3. ภายใต้ การติดต่อสื่อสาร ให้คลิก การตั้งค่าอีเมลรับเข้า

 4. ภายใต้ ทำให้รายการนี้รับอีเมลได้ ให้คลิก ใช่

 5. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมลสำหรับกระดานอภิปราย

 6. เลือกการตั้งค่าอื่นใดที่คุณต้องการ เช่นข้อความที่ส่งในอีเมลควรเก็บสิ่งที่แนบหรือไม่ (เช่นรูปภาพหรือเอกสาร) หรือควรบันทึกข้อความอีเมลต้นฉบับในกระดานอภิปรายเป็นสิ่งที่แนบหรือไม่

 7. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าใครบางคนตั้งค่ากลุ่ม SharePoint ของคุณให้รับอีเมล กระดานอภิปรายของคุณก็อาจมีที่อยู่อีเมลอยู่แล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณควรจดบันทึกที่อยู่แล้วยืนยันกับเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบของคุณ

  • ถ้าคุณไม่เห็น การตั้งค่าอีเมลรับเข้า ไซต์ของคุณอาจไม่ได้ถูกตั้งค่าให้รายการสามารถรับอีเมลได้ สำหรับข้อมูล ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณอาจต้องการให้มีข้อความเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่สู่กระดานอภิปราย หรือเพื่ออธิบายแนวทางบางอย่างในการใช้กระดานอภิปราย

 1. ถ้ากระดานอภิปรายของคุณไม่ได้เปิด คลิกชื่อเรื่องบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของกระดานอภิปรายของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของกระดานอภิปรายของคุณ

 2. บนเมนูใหม่ คลิกการอภิปราย

 3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการสำหรับเรื่องและเนื้อความของข้อความ และนำการจัดรูปแบบที่คุณต้องการไปใช้

 4. ให้คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×