การสร้างกฎการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเขตข้อมูล

การสร้างกฎการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเขตข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถ vet หรือตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access เมื่อคุณป้อน โดยใช้กฎการตรวจสอบ มีอยู่สามชนิดของกฎการตรวจสอบใน Access:

 • กฎการตรวจสอบเขตข้อมูล    คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบเพื่อระบุเกณฑ์ที่ต้องตรงตามค่าของเขตข้อมูลใช่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันอาจมีกฎการตรวจสอบที่ค่าไม่อนุญาตให้ในอดีต

 • กฎการตรวจสอบระเบียน    คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบเพื่อระบุระเบียนที่ถูกต้องทั้งหมดต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น กับเขตข้อมูลวันสองระเบียนอาจจำเป็นต้องว่า ค่าของเขตข้อมูลหนึ่งค่าของเขตข้อมูลอื่น ๆ เสมอนำหน้า (เช่น StartDate คือก่อน enddate และ) ได้

 • ตรวจสอบบนฟอร์ม    คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบ คุณสมบัติของตัวควบคุมบนฟอร์มเพื่อระบุเกณฑ์ที่ต้องตรงกับค่าทั้งหมดไปที่ตัวควบคุมการป้อนข้อมูล การทำงานคุณสมบัติตัวควบคุมของกฎการตรวจสอบ ชอบกฎการตรวจสอบเขตข้อมูล

  หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับ Access Web App ซึ่งเป็นชนิดฐานข้อมูลที่คุณออกแบบด้วย Access และประกาศแบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแอป Access

ในบทความนี้

ภาพรวม

ชนิดของกฎการตรวจสอบ

ตำแหน่งที่คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบ

สิ่งที่คุณสามารถใส่ลงในกฎการตรวจสอบ

เพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตาราง

สร้างกฎการตรวจสอบเขตข้อมูล

สร้างข้อความที่จะแสดงสำหรับเขตข้อมูลสำหรับการป้อนค่าที่ไม่ถูกต้อง

สร้างกฎการตรวจสอบระเบียน

สร้างข้อความที่จะแสดงสำหรับระเบียนสำหรับการป้อนค่าที่ไม่ถูกต้อง

ทดสอบข้อมูลที่มีอยู่กับกฎการตรวจสอบใหม่

เพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตัวควบคุมบนฟอร์ม

สร้างกฎการตรวจสอบสำหรับตัวควบคุม

การอ้างอิงกฎการตรวจสอบ

กฎการตรวจสอบและตัวอย่างข้อความตรวจสอบ

ตัวอย่างไวยากรณ์สำหรับตัวดำเนินการกฎการตรวจสอบทั่วไป

การใช้อักขระตัวแทนในกฎการตรวจสอบ

ภาพรวม

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีใช้กฎการตรวจสอบและข้อความตรวจสอบในเขตข้อมูลตารางและในตัวควบคุมบนฟอร์ม กฎการตรวจสอบเป็นวิธีหนึ่งในการจำกัดการใส่ข้อมูลลงในเขตข้อมูลตารางหรือในตัวควบคุม (เช่น กล่องข้อความ) บนฟอร์ม ข้อความตรวจสอบจะช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมข้อความเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่ใส่ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องได้

เมื่อมีการใส่ข้อมูล Access จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปนั้นขัดแย้งกับกฎการตรวจสอบหรือไม่ ถ้าขัดแย้ง Access จะไม่ยอมรับข้อมูลนั้นและจะแสดงข้อความขึ้นมา

สำหรับวิธีจำกัดการใส่ข้อมูลใน Access นั้นมีอยู่หลายวิธี ดังนี้

 • ชนิดข้อมูล    ทุกเขตข้อมูลตารางมีชนิดข้อมูลที่จำกัดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถใส่ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวัน / เวลาที่ยอมรับเฉพาะวัน และเวลา เขตข้อมูลสกุลเงินยอมรับข้อมูลทางการเงินเท่านั้น และอื่น ๆ

 • คุณสมบัติของเขตข้อมูล    คุณสมบัติของเขตข้อมูลบางอย่างจำกัดการใส่ข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลจากการจำกัดสำหรับการป้อนค่า ด้วยการจำกัดจำนวนของข้อมูล

  คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติกฎการตรวจสอบ เพื่อกำหนดค่าที่ระบุ และคุณสมบัติข้อความตรวจสอบ เพื่อเตือนผู้ใช้ของคุณเพื่อข้อผิดพลาดใด ๆ ตัวอย่างเช่น ป้อนกฎเช่น> 100 และ < 1000ในกฎการตรวจสอบ คุณสมบัติบังคับให้ผู้ใช้สามารถใส่ค่าระหว่าง 100 1000 กฎเช่น[enddate และ] > = [StartDate]บังคับให้ผู้ใช้สามารถใส่วันสิ้นสุดที่เกิดขึ้น หรือหลัง จากวันเริ่มต้น ใส่ข้อความเช่น "ใส่ค่าระหว่าง 100 1000" หรือ "ใส่วันสิ้นสุด หรือหลัง จากวันเริ่มต้น" ในคุณสมบัติข้อความตรวจสอบ นี้บอกผู้เมื่อพวกเขาทำผิดพลาดและวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด

 • รูปแบบการป้อนข้อมูล    คุณสามารถใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูล ด้วยการบังคับให้ผู้ที่ใช้เพื่อใส่ค่าในแบบที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น รูปแบบการป้อนข้อมูลสามารถบังคับให้ผู้ใช้สามารถใส่วันที่ในรูปแบบยุโรป เช่น 2007.04.14

คุณสามารถใช้วิธีการเหล่านี้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้โดยอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายๆ วิธีร่วมกันก็ได้ ชนิดข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องมีและเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูล ขนาดเขตข้อมูล และรูปแบบการป้อนข้อมูล ดูบทความบทนำสู่ชนิดข้อมูลและคุณสมบัติของเขตข้อมูล

ชนิดของกฎการตรวจสอบ

คุณสามารถสร้างกฎการตรวจสอบพื้นฐานได้สองชนิด

 • กฎการตรวจสอบเขตข้อมูล    ใช้กฎการตรวจสอบเขตข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าที่คุณใส่ในเขตข้อมูลเมื่อคุณปล่อยให้เขตข้อมูล ตัวอย่าง สมมติว่า คุณมีเขตข้อมูลวัน และสามารถใส่> = #01/01/2010 #ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ ของเขตข้อมูลนั้น ขณะนี้กฎของคุณจำเป็นต้องมีผู้ใช้สามารถใส่วัน หรือหลัง จาก 1 มกราคม 2010 ถ้าคุณใส่วันเก่ากว่า 2010 และพยายามวางโฟกัสบนเขตข้อมูลอื่น Access จะป้องกันออกจากเขตข้อมูลปัจจุบันจนกว่าคุณแก้ไขปัญหา

 • กฎการตรวจสอบระเบียน    ใช้กฎการตรวจสอบระเบียนเพื่อควบคุมเมื่อคุณสามารถบันทึกระเบียน (แถวในตาราง) ไม่เหมือนกับกฎการตรวจสอบเขตข้อมูล กฎการตรวจสอบระเบียนอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลอื่น ๆ ในตารางเดียวกัน สร้างกฎการตรวจสอบระเบียนเมื่อคุณต้องการตรวจสอบค่าในเขตข้อมูลหนึ่งในอีกกิตติ ตัวอย่างเช่น สมมติธุรกิจของคุณคุณจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ภายใน 30 วัน และ ถ้าคุณไม่จัดส่งภายในเวลาที่ คุณต้องคืนเงินส่วนหนึ่งของราคาซื้อให้ลูกค้าของคุณ คุณสามารถกำหนดกฎการตรวจสอบระเบียนเช่น[RequiredDate] < = [OrderDate] + 30เพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลอื่นไม่ใส่ที่จัดส่งวัน (ค่าในเขตข้อมูล RequiredDate) มากเกินไปในอนาคตได้

ถ้าไวยากรณ์สำหรับกฎการตรวจสอบไม่ชัดเจน ดูในส่วนของสิ่งที่คุณสามารถใส่ลงในกฎการตรวจสอบสำหรับคำอธิบายของกฎการตรวจสอบบางตัวอย่างและไวยากรณ์

คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบที่ใดได้บ้าง

คุณสามารถกำหนดกฎการตรวจสอบให้กับเขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมบนฟอร์มได้ เมื่อคุณกำหนดกฎให้กับตาราง จะมีการนำกฎเหล่านั้นไปใช้เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตาราง ให้คุณเปิดตารางนั้นและใช้คำสั่งบนแท็บ เขตข้อมูล ของ Ribbon เมื่อต้องการเพิ่มกฎการตรวจสอบให้กับฟอร์ม ให้คุณเปิดฟอร์มในมุมมองเค้าโครงและเพิ่มกฎลงในคุณสมบัติของตัวควบคุมแต่ละตัว

ขั้นตอนในส่วนเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตารางอธิบายวิธีการเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในเขตข้อมูลตาราง ขั้นตอนในส่วนการเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตัวควบคุมบนฟอร์มในภายหลังในบทความ นี้อธิบายวิธีการเพิ่มกฎลงคุณสมบัติในแต่ละตัวควบคุม

สิ่งที่คุณสามารถใส่ลงในกฎการตรวจสอบได้

กฎการตรวจสอบของคุณสามารถประกอบด้วยนิพจน์นั่นคือฟังก์ชันที่ส่งกลับค่า ๆ เดียวได้ คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อทำการคำนวณ จัดการอักขระ หรือทดสอบข้อมูล นิพจน์กฎการตรวจสอบทดสอบข้อมูล ตัวอย่างเช่น นิพจน์สามารถตรวจหาชุดของค่า เช่น"โตเกียว" หรือ "มอสโก" หรือ "ปารีส" หรือ "เฉพาะเฮลซิงกิ"อย่างใดอย่างหนึ่ง นิพจน์ยังสามารถทำการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น นิพจน์< 100ผู้ใช้สามารถใส่ค่าที่น้อยกว่า 100 บังคับให้ขึ้น นิพจน์([OrderDate] - [ShipDate])คำนวณจำนวนวันที่ผ่านไประหว่างเวลามีวางค่าลำดับและเวลาจะส่ง ออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ ดูบทความสร้างนิพจน์

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตาราง

คุณสามารถเพิ่มกฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูลและ/หรือกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูลจะตรวจสอบการใส่ข้อมูลลงในเขตข้อมูล และมีการนำไปใช้เมื่อจะนำโฟกัสออกจากเขตข้อมูล กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนจะตรวจสอบการใส่ข้อมูลลงในเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลและมีการนำไปใช้เมื่อจะนำโฟกัสออกจากระเบียน โดยปกติแล้ว กฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนจะเปรียบเทียบค่าของเขตข้อมูลอย่างน้อยสองเขตข้อมูล

หมายเหตุ: ชนิดเขตข้อมูลต่อไปนี้ไม่สนับสนุนกฎการตรวจสอบ

 • AutoNumber

 • วัตถุ OLE

 • สิ่งที่แนบมา

 • ReplicationID

การสร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 1. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการตรวจสอบ

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. ใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างกฎ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวสร้างนิพจน์ ดูบทความการใช้ตัวสร้างนิพจน์

การสร้างข้อความที่จะแสดงให้เห็นในกรณีที่มีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในเขตข้อมูล

 1. เลือกเขตข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ข้อความสำหรับการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในเขตข้อมูล เขตข้อมูลควรมีกฎการตรวจสอบอยู่แล้ว

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. ใส่ข้อความที่เหมาะสม ตัวอย่าง ว่ากฎการตรวจสอบ> 10ข้อความอาจเป็น "การป้อนค่าที่มีค่าน้อยกว่า 10"

สำหรับตัวอย่างของกฎการตรวจสอบเขตข้อมูลและข้อความ ดูในส่วนการอ้างอิงกฎการตรวจสอบ

การสร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน

 1. เปิดตารางที่คุณต้องการตรวจสอบระเบียน

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. ใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างกฎ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวสร้างนิพจน์ ดูบทความการใช้ตัวสร้างนิพจน์

การสร้างข้อความที่จะแสดงให้เห็นในกรณีที่มีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในระเบียน

 1. เปิดตารางที่จำเป็นต้องใช้ข้อความสำหรับการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ตารางควรมีกฎการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนอยู่แล้ว

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม การตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล ให้คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูล

 3. ใส่ข้อความที่เหมาะสม ตัวอย่าง ว่ากฎการตรวจสอบ[StartDate] < [enddate และ]ข้อความอาจ "StartDate ต้องนำหน้า enddate และ "

ด้านบนของหน้า

การทดสอบข้อมูลที่มีอยู่กับกฎการตรวจสอบใหม่

ถ้าคุณเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตารางที่มีอยู่ คุณอาจต้องการทดสอบกฎนั้นเพื่อดูว่าข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้ทำงานกับตารางในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปเท่านั้น

 1. เปิดตารางที่คุณต้องการทดสอบในมุมมองออกแบบ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก ทดสอบกฎการตรวจสอบ

 2. คลิก ใช่ เพื่อปิดข้อความแจ้งเตือนและเริ่มการทดสอบ

 3. ถ้ามีพร้อมท์ให้บันทึกตารางของคุณ ให้คลิก ใช่

 4. คุณอาจเห็นข้อความแจ้งเตือนอื่นๆ ปรากฏขึ้นในขณะที่คุณดำเนินการ อ่านคำแนะนำของแต่ละข้อความแล้วคลิก ใช่ หรือ ไม่ใช่ ตามเหมาะสมเพื่อดำเนินการทดสอบให้เสร็จสมบูรณ์หรือหยุดการทดสอบ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มกฎการตรวจสอบลงในตัวควบคุมบนฟอร์ม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติกฎการตรวจสอบ และข้อความตรวจสอบ คุณสมบัติของตัวควบคุมฟอร์ม เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนข้อมูลตัวควบคุมนั้น และ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณสร้างฟอร์มโดยอัตโนมัติจากตารางโดยใช้หนึ่งในคำสั่ง ฟอร์ม บน Ribbon การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับเขตข้อมูลในตารางต้นแบบจะได้รับการสืบทอดจากตัวควบคุมที่สอดคล้องกันบนฟอร์ม

ตัวควบคุมสามารถมีกฎการตรวจสอบที่ต่างจากเขตข้อมูลตารางที่ตัวควบคุมผูกอยู่ได้ ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการให้ฟอร์มมีความเข้มงวดมากกว่าตาราง กฎบนฟอร์มจะถูกนำไปใช้ก่อน จากนั้นกฎบนตารางจะถูกนำไปใช้ต่อมา ถ้าตารางมีความเข้มงวดในการใส่ข้อมูลมากกว่าฟอร์ม กฎที่กำหนดไว้สำหรับเขตข้อมูลตารางจะถูกนำมาใช้ก่อน ถ้ากฎไม่เหมือนกันจะทำให้คุณไม่สามารถใส่ข้อมูลใดๆ ได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณนำกฎต่อไปนี้ไปใช้กับเขตข้อมูลวันที่ในตาราง:

< #01/01/2010 #

หลังจากนั้น คุณนำกฎนี้ไปใช้กับตัวควบคุมฟอร์มที่ผูกกับเขตข้อมูลวันที่ดังกล่าว ดังนี้

> = #01/01/2010 #

เขตข้อมูลวันที่ขณะนี้กำหนดให้ต้องใส่ค่าก่อนหน้าปี 2553 แต่ตัวควบคุมฟอร์มกำหนดให้ต้องใส่วันที่ในปีดังกล่าวหรือปีที่ใหม่กว่า ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถใส่ข้อมูลใดๆ ได้

การสร้างกฎการตรวจสอบสำหรับตัวควบคุม

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก คุณสมบัติ เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุม

 3. คลิกแท็บ ทั้งหมด แล้วใส่กฎการตรวจสอบในกล่องคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ

  เคล็ดลับ:  คลิกปุ่ม สร้าง เพื่อเริ่มตัวสร้างนิพจน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวสร้างนิพจน์ ดูบทความการใช้ตัวสร้างนิพจน์

  1. ใส่ข้อความในกล่องคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงกฎการตรวจสอบ

กฎการตรวจสอบใช้ไวยากรณ์นิพจน์ Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ ดูบทความบทนำสู่นิพจน์

ตัวอย่างกฎการตรวจสอบและข้อความตรวจสอบ

กฎการตรวจสอบ

ข้อความตรวจสอบ

<>0

ใส่ค่าที่ไม่ใช่ศูนย์

>=0

ค่าต้องเป็นศูนย์หรือมากกว่า

หรือ

คุณต้องใส่จำนวนบวก

0 or >100

ค่าต้องเป็นได้ทั้งค่า 0 หรือมากกว่า 100

BETWEEN 0 AND 1

ใส่ค่าที่มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (สำหรับใช้กับเขตข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์)

<#1/1/2550#

ใส่วันที่ก่อนปี 2550

>=#1/1/2550# AND <#01/01/2551#

วันที่ต้องอยู่ในช่วงปี 2550

<Date()

วันเกิดไม่สามารถเป็นวันที่ในอนาคตได้

StrComp(UCase([นามสกุล]),
[นามสกุล],0) = 0

ข้อมูลในเขตข้อมูลที่ชื่อว่านามสกุลต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

>=Int(Now())

ใส่วันที่ของวันนี้

M Or F

ใส่ M สำหรับผู้ชาย หรือ F สำหรับผู้หญิง

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

ใส่ที่อยู่อีเมล .com .net หรือ .org ที่ถูกต้อง

[วันที่ส่งสินค้า]<=[วันที่สั่งซื้อ]+30

ใส่วันที่กำหนดส่งสินค้าที่ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันที่สั่งซื้อ

[วันที่สิ้นสุด]>=[วันที่เริ่มต้น]

ใส่วันที่สิ้นสุดที่เป็นได้ทั้งวันที่เริ่มต้นหรือหลังจากนั้น

ตัวอย่างไวยากรณ์ของตัวดำเนินการทั่วไปของกฎการตรวจสอบ

ตัวดำเนินการ

ฟังก์ชัน

ตัวอย่าง

NOT

ตรวจสอบค่าที่ตรงข้าม ใช้ก่อนตัวดำเนินการการเปรียบเทียบใดๆ ยกเว้น IS NOT NULL

NOT > 10 (เหมือนกันกับ <=10)

IN

ทดสอบหาค่าต่างๆ ที่เท่ากับสมาชิกที่มีอยู่ในรายการ ค่าการเปรียบเทียบจะต้องเป็นรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคอยู่ในวงเล็บ

IN ("โตเกียว","ปารีส","มอสโก")

BETWEEN

ทดสอบหาช่วงของค่า คุณต้องใช้ค่าการเปรียบเทียบสองค่า  ต่ำและสูง  และคุณต้องคั่นค่าเหล่านั้นด้วยตัวคั่น AND

BETWEEN 100 AND 1000 (เหมือนกันกับ >=100 AND <=1000)

LIKE

ตรงกับรูปแบบของสตริงในเขตข้อมูล Text และ Memo

LIKE "Geo*"

IS NOT NULL

บังคับให้ผู้ใช้ต้องใส่ค่าในเขตข้อมูล ซึ่งจะเหมือนกับการตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูล ต้องการ เป็น ใช่ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ ต้องการ และผู้ใช้ไม่ได้ใส่ค่า Access จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าใดนัก โดยปกติแล้ว ฐานข้อมูลของคุณจะใช้งานง่ายขึ้นถ้าคุณใช้ IS NOT NULL และใส่ข้อความที่เป็นมิตรในคุณสมบัติ ข้อความตรวจสอบ

IS NOT NULL

AND

ระบุว่าทุกส่วนของกฎการตรวจสอบจะต้องเป็นจริง

>= #01/01/2550# AND <=#03/06/2551#

หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้ AND เพื่อผสานกฎการตรวจสอบได้ด้วย ตัวอย่างเช่น NOT "UK" AND LIKE "U*"

OR

ระบุว่าบางส่วนแต่ไม่ใช่ทุกส่วนของกฎการตรวจสอบจะต้องเป็นจริง

มกราคม OR กุมภาพันธ์

<

น้อยกว่า

<=

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

>

มากกว่า

>=

มากกว่าหรือเท่ากับ

=

เท่ากับ

<>

ไม่เท่ากับ

การใช้อักขระตัวแทนในกฎการตรวจสอบ

คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนในกฎการตรวจสอบของคุณได้ โปรดจำไว้ว่า Access จะสนับสนุนอักขระตัวแทนสองชุดนี้ ได้แก่ ANSI-89 และ ANSI-92 มาตรฐานดังกล่าวแต่ละมาตรฐานจะใช้ชุดของอักขระตัวแทนที่แตกต่างกัน

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์.accdb และ.mdb ทั้งหมดใช้มาตรฐาน ANSI-89

คุณสามารถเปลี่ยนมาตรฐาน ANSI ของฐานข้อมูลให้เป็น ANSI-92 ได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ตัวออกแบบวัตถุ

 3. ในส่วน ออกแบบคิวรี ภายใต้ ไวยากรณ์ที่เข้ากันได้ของ SQL Server (ANSI 92) ให้เลือก ฐานข้อมูลนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อักขระตัวแทนและมาตรฐาน ANSI สำหรับ SQL ดูบทความการอ้างอิงอักขระตัวแทนของ Access

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×