การสรุปข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

การสรุปข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ชนิดของฟังก์ชันที่เรียกว่าฟังก์ชันการรวมเพื่อหาผลรวมของข้อมูลในชุดผลลัพธ์แบบสอบถาม บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ฟังก์ชันอื่น ๆ รวม เช่นCOUNTและAVGเพื่อนับ หรือหาค่าเฉลี่ยค่าในชุดผลลัพธ์ยังอย่างสั้น ๆ นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายวิธีใช้แถวผลรวม ฟีเจอร์ในAccess ที่คุณใช้เพื่อรวมข้อมูล โดยไม่ต้องเปลี่ยนการออกแบบแบบสอบถามของคุณ

คุณต้องการทำอะไร

ทำความเข้าใจวิธีในการรวมข้อมูล

เตรียมข้อมูลตัวอย่าง

ผลรวมข้อมูล โดยใช้แถวผลรวม

คำนวณผลรวมทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถาม

คำนวณผลรวมของกลุ่ม โดยใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวม

ผลรวมข้อมูลข้ามหลายกลุ่มโดยใช้คิวรีแบบตาราง

การอ้างอิงฟังก์ชัน aggregate

ทำความเข้าใจวิธีในการรวมข้อมูล

คุณสามารถรวมคอลัมน์ของตัวเลขในคิวรี โดยใช้ชนิดของฟังก์ชันที่เรียกว่าฟังก์ชันการรวม ฟังก์ชันการรวมทำการคำนวณในคอลัมน์ของข้อมูล และส่งกลับค่าเดียว Access แสดงฟังก์ชัน aggregate รวมถึงSum, Count, Avg (สำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ย), MinและMaxที่หลากหลาย คุณสามารถรวมข้อมูลได้ ด้วยการเพิ่มฟังก์ชันSumคิวรีของคุณ คุณนับข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชันCountและอื่น ๆ

นอกจากนี้Access มีหลายวิธีในการเพิ่มผลรวมและฟังก์ชันการรวมอื่น ๆ ลงในคิวรี คุณสามารถ:

 • เปิดคิวรีของคุณในมุมมองแผ่นข้อมูล และเพิ่มแถวผลรวม แถวผลรวม ฟีเจอร์ในAccess ช่วยให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งของผลลัพธ์แบบสอบถาม โดยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบคิวรีของคุณ

 • สร้างคิวรีแบบใช้หาผลรวม คิวรีแบบใช้หาผลรวมคำนวณผลรวมย่อยระหว่างกลุ่มของระเบียน แถวผลรวมคำนวณผลรวมสำหรับอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ (เขตข้อมูล) ของข้อมูล ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการหาผลรวมย่อยทั้งหมดยอดขาย ตามเมือง หรือ ตามไตรมาส คุณใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวมจาก นั้นจัดกลุ่มระเบียนของคุณด้วยประเภทที่ต้องการหาผลรวมของยอดขาย

 • สร้างคิวรีแบบตาราง คิวรีแบบตารางเป็นชนิดพิเศษของคิวรีที่แสดงผลลัพธ์ในตารางที่คล้ายคลึงกับแผ่นงาน Excel คิวรีแบบตารางสรุปค่าของคุณ และกลุ่ม โดยชุดที่สองของข้อเท็จจริงนั่นคือหนึ่งตั้งลงมาด้าน (ส่วนหัวของแถว), และอีกทางด้านบน (ส่วนหัวของคอลัมน์) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คิวรีแบบตารางเพื่อแสดงผลรวมยอดขายสำหรับแต่ละเมืองสำหรับปีผ่านมาสาม เป็นตารางแสดงต่อไปนี้:

เมือง

2003

2004

2005

ปารีส

254,556

372,455

467,892

ซิดนีย์

478,021

372,987

276,399

จาการ์ตา

572,997

684,374

792,571

...

...

...

...

หมายเหตุ: ส่วนต่าง ๆ ในเอกสารนี้แสดงวิธีใช้เน้นโดยใช้ฟังก์ชันSumแต่โปรดจำไว้ว่า คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการรวมอื่น ๆ ในแถวผลรวมและแบบสอบถามของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน aggregate อื่น ดูส่วนการอ้างอิงฟังก์ชัน Aggregateในภายหลังในบทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟังก์ชัน aggregate อื่น ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มแถวผลรวม ใช้คิวรีผลรวมถึงข้อมูลผลรวมทั้งกลุ่ม และวิธีการใช้คิวรีแบบตารางที่ผลรวมย่อยข้อมูลระหว่างกลุ่มและช่วงเวลา เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า จำนวนมากฟังก์ชันการรวมทำงานบนข้อมูลในเขตข้อมูลที่กำหนดให้กับชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันSUMทำงานกับเขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Number ทศนิยม หรือสกุลเงินเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันแต่ละ ดูในส่วนการอ้างอิงฟังก์ชัน Aggregateในภายหลังในบทความนี้

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชนิดข้อมูล ให้ดูบทความปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลชนิดข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เตรียมข้อมูลตัวอย่าง

ส่วนที่วิธีใช้ในบทความนี้แสดงตารางของข้อมูลตัวอย่าง ขั้นตอนวิธีใช้ตารางตัวอย่างเพื่อที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของฟังก์ชันการรวม ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มตารางตัวอย่างคุณอาจเลือกลงในฐานข้อมูลใหม่ หรือที่มีอยู่

Access มีหลายวิธีในการเพิ่มตารางตัวอย่างเหล่านี้ไปยังฐานข้อมูล คุณสามารถใส่ข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถคัดลอกตารางแต่ละรายการลงในโปรแกรมสเปรดชีตเช่น Excel และนำเข้าเวิร์กชีตนั้น ลงใน Access หรือคุณสามารถวางข้อมูลลงในตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad แล้วนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อความเป็นผลลัพธ์

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายถึงวิธีการใส่ข้อมูลด้วยตนเองในแผ่นข้อมูลว่าง และวิธี การคัดลอกตารางตัวอย่างไปยังโปรแกรมสเปรดชีต แล้ว นำเข้าตารางเหล่านั้นลงใน Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และนำเข้าข้อมูลแบบข้อความ ดูบทความนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ข้อความ

วิธีใช้ขั้นตอนในบทความนี้ใช้ตารางต่อไปนี้ ใช้ตารางเหล่านี้เพื่อสร้างข้อมูลของคุณตัวอย่าง:

ตารางประเภท:

ประเภท

Dolls

เกมและปริศนา

ภาพตัดปะและทำการถ่ายโอน

วิดีโอเกม

ดีวีดีและภาพยนตร์

รูปแบบและงานอดิเรก

กีฬา

ตารางผลิตภัณฑ์:

ชื่อผลิตภัณฑ์

ราคา

ประเภท

รูปกระทำนักเขียนโปรแกรม

$12.95

Dolls

สนุกกับ C# (เกมกระดานสำหรับครอบครัว)

$15.85

เกมและปริศนา

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

$22.50

ภาพตัดปะและทำการถ่ายโอน

คอมพิวเตอร์ที่สำคัญชิปวง (500 ชิ้น)

$32.65

เกมและปริศนา

เข้าถึง เกม

$22.95

เกมและปริศนา

Geeks คอมพิวเตอร์และ Mythical Creatures

$78.50

วิดีโอเกม

ใช้สิทธิ์สำหรับคอมพิวเตอร์ Geeks ดีวีดี

$14.88

ดีวีดีและภาพยนตร์

ลอย Pizza อย่างสูงสุด

$36.75

กีฬา

ฟลอปปีดิสก์ 5.25 นิ้วภายนอกไดรฟ์ (มาตราส่วน 1/4)

$65.00

รูปแบบและงานอดิเรก

ตัวเลขที่ไม่ใช่แอคชัน bureaucrat

$78.88

Dolls

Gloom

$53.33

วิดีโอเกม

สร้างแป้นพิมพ์ของคุณเอง

$77.95

รูปแบบและงานอดิเรก

ตารางใบสั่งซื้อ:

วันที่สั่งซื้อ

วันจัดส่ง

เมืองที่จัดส่ง

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

11/14/2005

11/15/2005

จาการ์ตา

$55.00

11/14/2005

11/15/2005

ซิดนีย์

$76.00

วันที่ 16/11/2005

11/17/2005

ซิดนีย์

$87.00

11/17/2005

11/18/2005

จาการ์ตา

$43.00

11/17/2005

11/18/2005

ปารีส

$105.00

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112.00

11/18/2005

วันที่ 19/11/2005

เวียนนา

$215.00

วันที่ 19/11/2005

วันที่ 20/11/2005

Miami

$525.00

วันที่ 20/11/2005

วันที่ 21/11/2005

เวียนนา

$198.00

วันที่ 20/11/2005

วันที่ 21/11/2005

ปารีส

$187.00

วันที่ 21/11/2005

วันที่ 22/11/2005

ซิดนีย์

$81.00

วันที่ 23/11/2005

วันที่ 24/11/2005

จาการ์ตา

$92.00

ตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ:

รหัสคำสั่งซื้อ

ชื่อผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

ส่วนลด

1

สร้างแป้นพิมพ์ของคุณเอง

12

$77.95

9

5%

1

ตัวเลขที่ไม่ใช่แอคชัน bureaucrat

2

$78.88

4

7.5%

2

ใช้สิทธิ์สำหรับคอมพิวเตอร์ Geeks ดีวีดี

7

$14.88

6

4%

2

ชิคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ

4

$32.65

8

0

2

Geeks คอมพิวเตอร์และ Mythical Creatures

6

$78.50

4

0

3

เข้าถึง เกม

5

$22.95

5

15%

4

รูปกระทำนักเขียนโปรแกรม

1

$12.95

2

6%

4

ลอย Pizza อย่างสูงสุด

8

$36.75

8

4%

5

ฟลอปปีดิสก์ 5.25 นิ้วภายนอกไดรฟ์ (มาตราส่วน 1/4)

9

$65.00

4

10%

6

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3

$22.50

12

6.5%

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

7

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3

$22.50

4

9%

หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า ในฐานข้อมูลทั่วไป ในตารางรายละเอียดใบสั่งจะประกอบด้วยเฉพาะในเขตข้อมูลคีย์ผลิตภัณฑ์ เขตข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ไม่ ตารางตัวอย่างที่ใช้เขตข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้ข้อมูลง่ายต่อการอ่าน

ป้อนข้อมูลตัวอย่างด้วยตัวเอง

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  Access จะเพิ่มตารางเปล่าตารางใหม่ลงในฐานข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนนี้ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลใหม่ที่ยังว่างอยู่ แต่คุณจะต้องทำทุกครั้งที่คุณต้องเพิ่มตารางลงในฐานข้อมูลนั้น

 2. ดับเบิลคลิกที่เซลล์แรกในแถวส่วนหัว และใส่ชื่อของเขตข้อมูลในตารางตัวอย่าง

  ตามค่าเริ่มต้น Access แสดงเขตข้อมูลว่างเปล่าในแถวส่วนหัวมีข้อความเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ดัง:

  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไปของหัวกระดาษเปล่า และพิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลที่สอง (คุณก็สามารถกด TAB หรือดับเบิลคลิกที่เซลล์ใหม่) ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคุณได้ใส่ชื่อเขตข้อมูลทั้งหมด

 4. ใส่ข้อมูลในตารางตัวอย่าง

  ขณะที่คุณใส่ข้อมูล Access infers ชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละเขตข้อมูล ถ้าคุณไม่เคยกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คุณควรตั้งค่าชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่นตัวเลข ข้อความ หรือวัน / เวลา สำหรับแต่ละเขตข้อมูลในตารางของคุณ การตั้งค่าข้อมูลชนิดช่วยให้แน่ใจว่าการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง และยัง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เช่นใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการคำนวณ สำหรับตารางตัวอย่างเหล่านี้ คุณควรอนุญาตให้เข้าถึงที่อ้างถึงชนิดข้อมูล

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูล คลิกบันทึก

  แป้นพิมพ์ลัดกด CTRL + S

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 6. ในกล่องชื่อตาราง ใส่ชื่อของตารางตัวอย่าง แล้ว คลิ กตกลง

  คุณสามารถใช้ชื่อของตารางแต่ละตัวอย่างได้เนื่องจากแบบสอบถามในส่วนวิธีใช้ชื่อเหล่านั้น

 7. ทำซ้ำขั้นตอนต่อไปจนกว่าคุณสร้างตารางแต่ละตารางตัวอย่างที่แสดงอยู่ที่จุดเริ่มต้นของส่วนนี้

ถ้าคุณไม่ต้องการใส่ข้อมูลด้วยตนเอง ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อคัดลอกข้อมูลไปยังไฟล์ spreadsheet นั้นแล้ว นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ spreadsheet ลงใน Access

สร้างเวิร์กชีตตัวอย่าง

 1. เริ่มโปรแกรมกระดาษคำนวณของคุณ และสร้างไฟล์ใหม่ เปล่า ถ้าคุณใช้ Excel สร้างเวิร์กบุ๊กเปล่า ใหม่ตามค่าเริ่มต้น

 2. คัดลอกไว้ด้านบนตารางตัวอย่างแรก และวางลงในเวิร์กชีต แรกเริ่มที่เซลล์แรก

 3. ใช้เทคนิคที่มาของคุณโปรแกรมสเปรดชีต เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต ทำให้แผ่นงานชื่อเดียวกับตารางตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าตารางตัวอย่างที่มีชื่อว่าประเภทให้เวิร์กชีตของคุณชื่อเดียวกัน

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 คัดลอกตารางแต่ละตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่า และเปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต

  หมายเหตุ: คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มแผ่นงานลงในไฟล์กระดาษคำนวณของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ดูวิธีใช้สำหรับโปรแกรมสเปรดชีตของคุณ

 5. บันทึกเวิร์กบุ๊กไปยังตำแหน่งที่สะดวกบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ และไปยังขั้นตอนถัดไป

สร้างตารางฐานข้อมูลจากเวิร์กชีต

 1. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิก Excel

  หรือ

  คลิก เพิ่มเติม, แล้ว เลือกโปรแกรมสเปรดชีตจากรายการ

  กล่องโต้ตอบ รับข้อมูลจากภายนอก - สเปรดชีต(ชื่อโปรแกรม) จะปรากฎขึ้น

 2. คลิกเรียกดู เปิดไฟล์ spreadsheet ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวช่วยนำเข้าสเปรดชีตจะเริ่มทำงาน

 3. ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยสร้างเลือกแผ่นงานแรกในเวิร์กบุ๊ก (ลูกค้าเวิร์กชีต ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้), และข้อมูลจากแผ่นงานปรากฏในส่วนล่างของหน้าตัวช่วยสร้าง คลิกถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกแถวแรกประกอบด้วยส่วนหัวของคอลัมน์ แล้ว คลิ กถัดไป

 5. คุณอาจ บนหน้าถัดไป ใช้กล่องข้อความและรายการภายใต้ตัวเลือกเขตข้อมูล เพื่อเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลและชนิดข้อมูล หรือ การละเว้นเขตข้อมูลจากการดำเนินการนำเข้า มิฉะนั้น คลิกถัดไป

 6. ปล่อยให้เลือกตัวเลือกการเข้าถึงให้เพิ่มคีย์หลัก คลิ กถัดไป

 7. ตามค่าเริ่มต้น Access ใช้ชื่อของแผ่นงานลงในตารางใหม่ ยอมรับชื่อ หรือใส่ชื่ออื่น แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 จนกระทั่งคุณได้สร้างตารางจากแต่ละแผ่นงานในเวิร์กบุ๊ก

เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลคีย์หลัก

หมายเหตุ: เมื่อคุณนำเข้าเวิร์กชีต Access เพิ่มคอลัมน์คีย์หลักสำหรับแต่ละตารางโดยอัตโนมัติ และ ตามค่าเริ่มต้น Access มีชื่อว่า "ID" คอลัมน์นั้น และตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล AutoNumber ขั้นตอนในที่นี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนชื่อแต่ละเขตข้อมูลคีย์หลัก ลงมือทำเพื่อช่วยให้คุณสามารถระบุเขตข้อมูลทั้งหมดในแบบสอบถามอย่างชัดเจน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาแต่ละตารางที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ แล้วคลิกมุมมองออกแบบ

 2. สำหรับแต่ละตาราง ค้นหาเขตข้อมูลคีย์หลัก ตามค่าเริ่มต้น Access ชื่อแต่ละเขตข้อมูลID

 3. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล สำหรับแต่ละเขตข้อมูลคีย์หลัก เพิ่มชื่อของตาราง

  ตัวอย่างเช่น คุณจะเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ID สำหรับตารางประเภทการใช้"ประเภท" และเขตข้อมูลสำหรับตารางใบสั่งซื้อเพื่อ "ลำดับรหัส" สำหรับตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลเพื่อ "รายละเอียดรหัส" สำหรับตารางผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลเพื่อ "ผลิตภัณฑ์รหัส"

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เมื่อใดก็ ตามตารางตัวอย่างปรากฏในบทความนี้ เหล่านั้นมีเขตข้อมูลคีย์หลัก และเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลตามที่อธิบายไว้ โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

ผลรวมข้อมูล โดยใช้แถวผลรวม

คุณสามารถเพิ่มแถวผลรวมลงในคิวรี โดยการเปิดแบบสอบถามของคุณ ในแผ่นข้อมูลมุมมอง เพิ่มแถว แล้ว เลือกฟังก์ชันการรวมที่คุณต้องการใช้ เช่นSum, Min, MaxหรือAvg ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการสร้างแบบสอบถามพื้นฐานที่เลือก และเพิ่มแถวผลรวม คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตารางตัวอย่างอธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

สร้างแบบสอบถามพื้นฐานที่เลือก

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มอื่นๆ ให้คลิก การออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกที่ตารางหรือตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ แล้ว คลิ กปิด

  เลือกตารางปรากฏเป็น windows ในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม

 3. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ

  คุณสามารถรวมเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่อธิบาย เช่นชื่อและคำอธิบาย แต่คุณต้องมีเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลขหรือสกุลเงินข้อมูล

  แต่ละเขตข้อมูลปรากฏในเซลล์ในตารางออกแบบ

 4. คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อเรียกใช้แบบสอบถาม

  ชุดผลลัพธ์แบบสอบถามปรากฏในมุมมองแผ่นข้อมูล

 5. คุณอาจ สลับไปยังมุมมองออกแบบ และปรับเปลี่ยนคิวรีของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกขวาแท็บเอกสารสำหรับแบบสอบถาม และคลิกมุมมองออกแบบ คุณสามารถปรับแล้วแบบสอบถาม ตามที่จำเป็นต้องใช้ โดยการเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลตาราง เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูล เลือกคอลัมน์ในตารางออกแบบ และกด DELETE

 6. บันทึกคิวรีของคุณ

เพิ่มแถวผลรวม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คิวรีของคุณเปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกขวาแท็บเอกสารสำหรับแบบสอบถาม และคลิกมุมมองแผ่นข้อมูล

  หรือ

  ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่คิวรี ซึ่งทำงานแบบสอบถาม และโหลดผลลัพธ์ลงในแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก ผลรวม

  แถวผลรวม ใหม่ปรากฏในแผ่นข้อมูลของคุณ

 3. ในแถวผลรวม คลิกเซลล์ในเขตข้อมูลที่คุณต้องการหาผลรวม นั้นแล้ว เลือกผลรวม จากรายการ

ซ่อนแถวผลรวม

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก ผลรวม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แถวผลรวม ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

คำนวณผลรวมทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถาม

ผลรวมเป็นผลรวมของค่าทั้งหมดในคอลัมน์ คุณสามารถคำนวณชนิดต่าง ๆ ของผลรวมทั้งหมด รวมถึง:

 • ตัวอย่างง่ายผลรวมทั้งหมดที่หาผลรวมของค่าในคอลัมน์เดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลรวม

 • คำนวณผลรวมที่หาผลรวมของค่าในหลายคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคำนวณยอดขายรวม โดยคูณต้นทุนของรายการตามจำนวนรายการที่เรียงลำดับหลาย ๆ รายการ และการรวมค่าผลลัพธ์ออกแล้ว

 • ผลรวมที่ไม่รวมระเบียนบางอย่าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคำนวณยอดขายรวมสำหรับวันศุกร์ล่าสุดเท่านั้น

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างแต่ละชนิดของผลรวมทั้งหมด ขั้นตอนใช้ตารางใบสั่งซื้อและรายละเอียดใบสั่งซื้อ

ตารางใบสั่งซื้อ

รหัสคำสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

วันจัดส่ง

เมืองที่จัดส่ง

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

1

11/14/2005

11/15/2005

จาการ์ตา

$55.00

2

11/14/2005

11/15/2005

ซิดนีย์

$76.00

3

วันที่ 16/11/2005

11/17/2005

ซิดนีย์

$87.00

4

11/17/2005

11/18/2005

จาการ์ตา

$43.00

5

11/17/2005

11/18/2005

ปารีส

$105.00

6

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112.00

7

11/18/2005

วันที่ 19/11/2005

เวียนนา

$215.00

8

วันที่ 19/11/2005

วันที่ 20/11/2005

Miami

$525.00

9

วันที่ 20/11/2005

วันที่ 21/11/2005

เวียนนา

$198.00

10

วันที่ 20/11/2005

วันที่ 21/11/2005

ปารีส

$187.00

11

วันที่ 21/11/2005

วันที่ 22/11/2005

ซิดนีย์

$81.00

12

วันที่ 23/11/2005

วันที่ 24/11/2005

จาการ์ตา

$92.00

ตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

ID รายละเอียด

รหัสคำสั่งซื้อ

ชื่อผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

ส่วนลด

1

1

สร้างแป้นพิมพ์ของคุณเอง

12

$77.95

9

0.05

2

1

ตัวเลขที่ไม่ใช่แอคชัน bureaucrat

2

$78.88

4

0.075

3

2

ใช้สิทธิ์สำหรับคอมพิวเตอร์ Geeks ดีวีดี

7

$14.88

6

0.04

4

2

ชิคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ

4

$32.65

8

0.00

5

2

Geeks คอมพิวเตอร์และ Mythical Creatures

6

$78.50

4

0.00

6

3

เข้าถึง เกม

5

$22.95

5

0.15

7

4

รูปกระทำนักเขียนโปรแกรม

1

$12.95

2

0.06

8

4

ลอย Pizza อย่างสูงสุด

8

$36.75

8

0.04

9

5

ฟลอปปีดิสก์ 5.25 นิ้วภายนอกไดรฟ์ (มาตราส่วน 1/4)

9

$65.00

4

0.10

10

6

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3

$22.50

12

0.065

11

7

Gloom

11

$53.33

6

0.08

12

7

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3

$22.50

4

0.09

คำนวณผลรวมอย่างง่าย

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มอื่นๆ ให้คลิก การออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ แล้ว คลิ กปิด

  ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่าง ดับเบิลคลิกที่ตารางใบสั่งซื้อ

  ตารางปรากฏขึ้นในหน้าต่างในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม

 3. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการหาผลรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Number หรือ Currency ถ้าคุณพยายามที่จะรวมค่าต่าง ๆ ในเขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข เช่นเขตข้อมูลข้อความ Access แสดงชนิดข้อมูลไม่ตรงกันในนิพจน์เงื่อนไข แสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถาม

  ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่าง ดับเบิลคลิกที่คอลัมน์ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

  คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลตัวเลขเพิ่มเติมลงในตารางถ้าคุณต้องการคำนวณผลรวมทั้งหมดสำหรับเขตข้อมูลเหล่านั้น คิวรีแบบใช้หาผลรวมสามารถคำนวณผลรวมสำหรับคอลัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์

 4. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกผลรวม รายการย่อ/ขยาย

  แถวผลรวม ปรากฏในตารางออกแบบ และจัดกลุ่มตามปรากฏในเซลล์ในคอลัมน์ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

 5. เปลี่ยนค่าในเซลล์ในแถวผลรวม เป็นผลรวม

 6. คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อเรียกใช้คิวรี และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

  เคล็ดลับ: โปรดสังเกตว่า Access ผนวก "SumOf" ไปยังจุดเริ่มต้นของชื่อเขตข้อมูลที่คุณผลรวม เมื่อต้องการเปลี่ยนส่วนหัวของคอลัมน์เป็นชื่อที่สื่อความหมายมาก เช่นจัดส่งทั้งหมดสลับกลับไปยังมุมมองออกแบบ คลิ กในแถวเขตข้อมูล ของคอลัมน์จัดส่งค่าธรรมเนียมในตารางออกแบบ วางเคอร์เซอร์อยู่ถัดจากจัดส่งค่าธรรมเนียมและพิมพ์คำจัดส่งทั้งหมดแล้วตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ ดัง:จัดส่งผลรวม: การจัดส่งค่าธรรมเนียม

 7. คุณอาจ บันทึกคิวรี และปิดหน้าต่างนั้น

คำนวณผลรวมที่ไม่รวมระเบียนบางอย่าง

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มอื่นๆ ให้คลิก การออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกที่ตารางใบสั่งซื้อและตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ แล้ว คลิ กปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

 3. เพิ่มเขตข้อมูลวันสั่งซื้อจากตารางใบสั่งซื้อไปยังคอลัมน์แรกในตารางออกแบบแบบสอบถาม

 4. ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์แรก พิมพ์date () -1 นิพจน์ที่ไม่ได้รวมระเบียนของวันปัจจุบันจากผลรวมจากการคำนวณ

 5. สร้างคอลัมน์ที่คำนวณยอดขายสำหรับแต่ละธุรกรรม next พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้ในแถวเขตข้อมูล ของคอลัมน์ในตารางสอง:

  ยอดขายรวม: (1- [รายละเอียดใบสั่งซื้อ] [ ส่วนลด] / 100) * ([รายละเอียดใบสั่งซื้อ] [ ราคาต่อหน่วย] * [รายละเอียดใบสั่งซื้อ] [ปริมาณ])

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า นิพจน์ของคุณตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Number หรือ Currency เขตข้อมูลที่อ้างอิง ถ้านิพจน์ของคุณอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูลอื่น ๆ Access แสดงข้อความไม่ตรงกันในนิพจน์เงื่อนไขชนิดข้อมูลเมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถาม

 6. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกผลรวม

  แถวผลรวม ปรากฏในตารางออกแบบ และจัดกลุ่มตามปรากฏในคอลัมน์แรก และสอง

 7. ในคอลัมน์สอง เปลี่ยนค่าในเซลล์ของแถวผลรวม เป็นผลรวม ฟังก์ชันSumบวกตัวเลขยอดขายแต่ละรายการ

 8. คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อเรียกใช้คิวรี และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 9. บันทึกคิวรีเป็นยอดขายรายวัน

  หมายเหตุ: ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ คุณอาจสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงเล็กในค่าที่ระบุในแถวเขตข้อมูล และผลรวม ของยอดขายรวมคอลัมน์ไว้ นิพจน์ที่ปรากฏอยู่ภายในฟังก์ชันSumและแถวผลรวม แสดงExpressionแทนที่เป็นผลรวม

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่าง และสร้างคิวรี (ดังที่แสดงไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า), คุณเห็น:

  ผลรวมของยอดขาย: ผลรวม ((1- [รายละเอียดใบสั่งซื้อ] Discount/100) * ([ใบสั่งซื้อรายละเอียด] ราคาต่อหน่วย * [รายละเอียดใบสั่งซื้อ] ปริมาณ))

ด้านบนของหน้า

คำนวณผลรวมของกลุ่ม โดยใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวม

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการสร้างคิวรีผลรวมที่คำนวณผลรวมย่อยระหว่างกลุ่มของข้อมูล เมื่อคุณดำเนินการ จำไว้ตามค่าเริ่มต้น คิวรีแบบใช้หาผลรวมสามารถรวมเฉพาะเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล เช่นเขตข้อมูล "ประเภท" และเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการหาผลรวม เช่นเขตข้อมูล "ยอดขาย" คิวรีผลรวมไม่สามารถรวมเขตข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายรายการในประเภท ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลที่อธิบาย คุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่สองเลือกที่รวมเขตข้อมูลในคิวรีผลรวมของคุณกับเขตข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการสร้างการรวมทั้งหมด แล้วเลือกคิวรีที่จำเป็นต้องใช้เพื่อระบุยอดขายรวมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนสมมติใช้ตารางตัวอย่างเหล่านี้:

ตารางผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ราคา

ประเภท

1

รูปกระทำนักเขียนโปรแกรม

$12.95

Dolls

2

สนุกกับ C# (เกมกระดานสำหรับครอบครัว)

$15.85

เกมและปริศนา

3

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

$22.50

ภาพตัดปะและทำการถ่ายโอน

4

คอมพิวเตอร์ที่สำคัญชิปวง (500 ชิ้น)

$32.65

ภาพตัดปะและทำการถ่ายโอน

5

เข้าถึง เกม

$22.95

เกมและปริศนา

6

Geeks คอมพิวเตอร์และ Mythical Creatures

$78.50

วิดีโอเกม

7

ใช้สิทธิ์สำหรับคอมพิวเตอร์ Geeks ดีวีดี

$14.88

ดีวีดีและภาพยนตร์

8

ลอย Pizza อย่างสูงสุด

$36.75

กีฬา

9

ฟลอปปีดิสก์ 5.25 นิ้วภายนอกไดรฟ์ (มาตราส่วน 1/4)

$65.00

รูปแบบและงานอดิเรก

10

ตัวเลขที่ไม่ใช่แอคชัน bureaucrat

$78.88

Dolls

11

Gloom

$53.33

วิดีโอเกม

12

สร้างแป้นพิมพ์ของคุณเอง

$77.95

รูปแบบและงานอดิเรก

ตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

ID รายละเอียด

รหัสคำสั่งซื้อ

ชื่อผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

ส่วนลด

1

1

สร้างแป้นพิมพ์ของคุณเอง

12

$77.95

9

5%

2

1

ตัวเลขที่ไม่ใช่แอคชัน bureaucrat

2

$78.88

4

7.5%

3

2

ใช้สิทธิ์สำหรับคอมพิวเตอร์ Geeks ดีวีดี

7

$14.88

6

4%

4

2

ชิคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ

4

$32.65

8

0

5

2

Geeks คอมพิวเตอร์และ Mythical Creatures

6

$78.50

4

0

6

3

เข้าถึง เกม

5

$22.95

5

15%

7

4

รูปกระทำนักเขียนโปรแกรม

1

$12.95

2

6%

8

4

ลอย Pizza อย่างสูงสุด

8

$36.75

8

4%

9

5

ฟลอปปีดิสก์ 5.25 นิ้วภายนอกไดรฟ์ (มาตราส่วน 1/4)

9

$65.00

4

10%

10

6

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3

$22.50

12

6.5%

11

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

12

7

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3

$22.50

4

9%

ขั้นตอนต่อไปนี้ถือว่าความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มระหว่างเขตข้อมูล ID ผลิตภัณฑ์ในตารางใบสั่งซื้อและตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ กับตารางใบสั่งซื้อบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์

สร้างคิวรีผลรวม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มอื่นๆ ให้คลิก การออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง เลือกตารางที่คุณต้อง การทำงานกับ คลิกเพิ่ม แล้ว คลิกปิด เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มตาราง

  หรือ

  ดับเบิลคลิกที่ตารางที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กปิด แต่ละตารางปรากฏเป็นหน้าต่างในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม

  ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่างที่แสดงก่อนหน้านี้ เพิ่มตารางผลิตภัณฑ์และรายละเอียดใบสั่งซื้อ

 3. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ

  เป็นกฎ คุณเพิ่มเขตข้อมูลกลุ่มเท่านั้นและเขตข้อมูลค่าในแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้การคำนวณแทนที่เป็นเขตข้อมูลค่านั่นคือขั้นตอนถัดไปอธิบายวิธีการทำเช่นนั้นได้

  1. เพิ่มเขตข้อมูลประเภทจากตารางผลิตภัณฑ์ลงในตารางออกแบบ

  2. สร้างคอลัมน์ที่คำนวณยอดขายสำหรับแต่ละธุรกรรม โดยพิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้ในคอลัมน์สองในตาราง:

   ยอดขายรวม: (1- [รายละเอียดใบสั่งซื้อ] [ ส่วนลด] / 100) * ([รายละเอียดใบสั่งซื้อ] [ ราคาต่อหน่วย] * [รายละเอียดใบสั่งซื้อ] [ปริมาณ])

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่คุณอ้างอิงในนิพจน์ของชนิดข้อมูล Number หรือ Currency ถ้าคุณอ้างอิงเขตข้อมูลของข้อมูลชนิดอื่น ๆ Access แสดงชนิดข้อมูลไม่ตรงกันในนิพจน์เงื่อนไขข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะสลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล

  3. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกผลรวม

   แถวผลรวม ปรากฏในตารางออกแบบ และในแถวGroup Byปรากฏในคอลัมน์แรก และสอง

  4. ในคอลัมน์สอง เปลี่ยนค่าในแถวผลรวม เป็นผลรวม ฟังก์ชันSumบวกตัวเลขยอดขายแต่ละรายการ

  5. คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อเรียกใช้คิวรี และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

  6. เปิดแบบสอบถามสำหรับใช้ในส่วนถัดไป

   ใช้เกณฑ์กับคิวรีแบบใช้หาผลรวม

   คิวรีที่คุณสร้างขึ้นในส่วนก่อนหน้านี้รวมระเบียนทั้งหมดในตารางต้นแบบ จะไม่รวมลำดับตามเมื่อคำนวณผลรวม และจะแสดงผลรวมสำหรับทุกประเภท

   ถ้าคุณต้องการแยกระเบียนบาง คุณสามารถเพิ่มเกณฑ์ลงในคิวรี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถละเว้นธุรกรรมที่มีค่าน้อยกว่า 100 ดอลลาร์ หรือคำนวณผลรวมเฉพาะบางประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณ ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้เกณฑ์ได้สามชนิด:

  7. เกณฑ์ที่ละเว้นเมื่อคำนวณผลรวมกลุ่มบางอย่าง    ตัวอย่างเช่น คุณจะคำนวณผลรวมสำหรับเพียงฤดูวิดีโอ ภาพตัดปะ และปรุงกรอบ และกีฬาประเภท

  8. เกณฑ์ที่ซ่อนผลรวมบางหลังจากการคำนวณเหล่านั้น    ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงเฉพาะผลรวมมากกว่า $150000

  9. เกณฑ์ที่แยกระเบียนแต่ละรายการจากการรวมไว้ในผลรวม    ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแยกธุรกรรมแต่ละการขายเมื่อค่า (ราคาต่อหน่วย * ปริมาณ) ตัดต่ำกว่า $100 ได้

   ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มเกณฑ์ทีละหนึ่ง และดูผลกระทบบนผลลัพธ์แบบสอบถาม

   เพิ่มเกณฑ์ในคิวรี

  10. เปิดแบบสอบถามจากส่วนก่อนหน้านี้ในมุมมองออกแบบ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกขวาแท็บเอกสารสำหรับแบบสอบถาม และคลิกมุมมองออกแบบ

   หรือ

   ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาคิวรี และคลิกมุมมองออกแบบ

  11. ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์ ID ประเภท พิมพ์=กีฬาหรือ Dolls หรือภาพตัดปะและปรุงกรอบ

  12. คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อเรียกใช้คิวรี และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

  13. สลับกลับไปยังมุมมองออกแบบ และ ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์ค่าผลรวมของยอดขาย พิมพ์> 100

  14. เรียกใช้คิวรีเพื่อดูผลลัพธ์ แล้ว สลับกลับไปยังมุมมองออกแบบ

  15. คราวนี้ ให้เพิ่มเกณฑ์การแยกธุรกรรมยอดขายแต่ละรายการที่น้อยกว่า 100 ดอลลาร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์อื่น

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถระบุเกณฑ์สามในคอลัมน์ยอดขายรวม เงื่อนไขใด ๆ ที่คุณระบุในคอลัมน์นี้นำไปใช้กับค่าทั้งหมด ไม่ได้กับแต่ละค่า

  16. คัดลอกนิพจน์จากคอลัมน์สองกับคอลัมน์สาม

  17. ในแถวผลรวม สำหรับ คอลัมน์ใหม่ เลือกตำแหน่งที่ แล้ว ใน แถวเกณฑ์ชนิด > 20

  18. เรียกใช้คิวรีเพื่อดูผลลัพธ์ นั้นแล้ว บันทึกคิวรี

   หมายเหตุ: ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ คุณอาจสังเกตเล็กการเปลี่ยนแปลงในตารางออกแบบ ในคอลัมน์สอง นิพจน์ในแถวเขตข้อมูล จะปรากฏอยู่ภายในฟังก์ชันSumและค่าในแถวผลรวม แสดงนิพจน์แทนที่เป็นผลรวม

   ยอดขายรวม: Sum ((1- [รายละเอียดใบสั่งซื้อ] Discount/100) * ([ใบสั่งซื้อรายละเอียด] ราคาต่อหน่วย * [ใบสั่งรายละเอียด r] ปริมาณ))

   คุณจะเห็นคอลัมน์ที่สี่ คอลัมน์นี้มีสำเนาของคอลัมน์สอง แต่เกณฑ์ที่คุณระบุไว้ในคอลัมน์สองจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของคอลัมน์ใหม่

ด้านบนของหน้า

ผลรวมข้อมูลข้ามหลายกลุ่มโดยใช้คิวรีแบบตาราง

คิวรีแบบตารางเป็นชนิดพิเศษของคิวรีที่แสดงผลลัพธ์ในตารางที่คล้ายกับแผ่นงาน Excel คิวรีแบบตารางสรุปค่าของคุณ และกลุ่ม โดยชุดที่สองของข้อเท็จจริงนั่นคือหนึ่งตั้งลงมาด้าน (ชุดของส่วนหัวของแถว), และอีกทางด้านบน (ชุดของส่วนหัวของคอลัมน์) รูปนี้แสดงให้เห็นส่วนหนึ่งของชุดผลลัพธ์สำหรับคิวรีแบบตารางตัวอย่าง:

ตัวอย่างคิวรีแบบตาราง

เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า คิวรีแบบตารางรวบรวมเขตข้อมูลทั้งหมดในชุดเนื่องจากตารางที่คุณใช้ในแบบสอบถามเสมอประกอบด้วยค่าสำหรับจุดข้อมูลที่เป็นไปได้ทุกผลลัพธ์เสมอ

เมื่อคุณสร้างคิวรีแบบตาราง โดยทั่วไปแล้วคุณรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่ง และคุณมีข้อมูลสามชนิดเสมอ: ข้อมูลที่ใช้เป็นส่วนหัวของแถว ข้อมูลที่ใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ และค่าที่คุณต้องการหาผลรวม หรือมิฉะนั้น คำนวณ

ขั้นตอนในส่วนนี้สมมติตารางต่อไปนี้:

ตารางใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

วันจัดส่ง

เมืองที่จัดส่ง

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

11/14/2005

11/15/2005

จาการ์ตา

$55.00

11/14/2005

11/15/2005

ซิดนีย์

$76.00

วันที่ 16/11/2005

11/17/2005

ซิดนีย์

$87.00

11/17/2005

11/18/2005

จาการ์ตา

$43.00

11/17/2005

11/18/2005

ปารีส

$105.00

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112.00

11/18/2005

วันที่ 19/11/2005

เวียนนา

$215.00

วันที่ 19/11/2005

วันที่ 20/11/2005

Miami

$525.00

วันที่ 20/11/2005

วันที่ 21/11/2005

เวียนนา

$198.00

วันที่ 20/11/2005

วันที่ 21/11/2005

ปารีส

$187.00

วันที่ 21/11/2005

วันที่ 22/11/2005

ซิดนีย์

$81.00

วันที่ 23/11/2005

วันที่ 24/11/2005

จาการ์ตา

$92.00

ตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

รหัสคำสั่งซื้อ

ชื่อผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

ส่วนลด

1

สร้างแป้นพิมพ์ของคุณเอง

12

$77.95

9

5%

1

ตัวเลขที่ไม่ใช่แอคชัน bureaucrat

2

$78.88

4

7.5%

2

ใช้สิทธิ์สำหรับคอมพิวเตอร์ Geeks ดีวีดี

7

$14.88

6

4%

2

ชิคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ

4

$32.65

8

0

2

Geeks คอมพิวเตอร์และ Mythical Creatures

6

$78.50

4

0

3

เข้าถึง เกม

5

$22.95

5

15%

4

รูปกระทำนักเขียนโปรแกรม

1

$12.95

2

6%

4

ลอย Pizza อย่างสูงสุด

8

$36.75

8

4%

5

ฟลอปปีดิสก์ 5.25 นิ้วภายนอกไดรฟ์ (มาตราส่วน 1/4)

9

$65.00

4

10%

6

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3

$22.50

12

6.5%

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

7

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3

$22.50

4

9%

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างคิวรีแบบตารางที่กลุ่มผลรวมของยอดขายตามเมือง คิวรีแบบใช้สองนิพจน์เพื่อส่งกลับวันจัดรูปแบบและรียอดขายรวม

สร้างคิวรีแบบตาราง

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มอื่นๆ ให้คลิก การออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง ดับเบิลคลิกที่ตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ แล้ว คลิ กปิด

  แต่ละตารางปรากฏเป็นหน้าต่างในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม

  ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่าง ดับเบิลคลิกที่ตารางใบสั่งซื้อและตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

 3. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ

  ชื่อเขตข้อมูลแต่ละชื่อปรากฏในเซลล์ว่างในแถวเขตข้อมูล ของตารางออกแบบ

  ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่าง เพิ่มเขตข้อมูลเมืองที่จัดส่งและวันจัดส่งจากตารางใบสั่งซื้อ

 4. ในเซลล์ว่างถัดไปในแถวเขตข้อมูล คัดลอก และวาง หรือพิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้:ยอดขายรวม: Sum (CCur ([รายละเอียดใบสั่งซื้อ] [ หน่วย Price]*[Quantity]*(1-[Discount])/100)*100)

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดของคิวรี ให้คลิก ตาราง

  แถวผลรวม และแถวแบบตาราง ปรากฏในตารางออกแบบ

 6. คลิกเซลล์ในแถวผลรวม ในเขตข้อมูลเมือง และเลือกจัดกลุ่มตาม ไม่เหมือนกันสำหรับเขตข้อมูลวันจัดส่ง เปลี่ยนค่าในเซลล์ทั้งหมด ของเขตข้อมูลยอดขายรวมนิพจน์

 7. ในแถวแบบตาราง การตั้งค่าเซลล์ในเขตข้อมูลเมืองเพื่อส่วนหัวของแถว การตั้งค่าเขตข้อมูลวันจัดส่งเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ และตั้งค่าเขตข้อมูลยอดขายรวมค่า

 8. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ผลลัพธ์แบบสอบถามปรากฏในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงฟังก์ชัน aggregate

ตารางนี้แสดงรายการ และอธิบายฟังก์ชันการรวมที่ Access นั้นมีอยู่ ในแถวผลรวม และ ในแบบสอบถาม โปรดจำไว้ว่า Access นั้นมีฟังก์ชันเพิ่มเติมรวมสำหรับแบบสอบถามมากกว่านั้นไม่สำหรับแถวผลรวม นอกจากนี้ ถ้าคุณทำงานกับโครงการ Access (Access front end เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server), คุณสามารถใช้ชุดมีขนาดใหญ่ของฟังก์ชันการรวมที่มี SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าชุดของฟังก์ชัน ดู Microsoft SQL Server หนังสือแบบออนไลน์

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

เรา e กับชนิดข้อมูล

ค่าเฉลี่ย

คำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับคอลัมน์ คอลัมน์ต้องมีข้อมูลตัวเลข สกุลเงิน หรือวันที่/เวลา ฟังก์ชันจะละเว้นค่า Null

Number สกุลเงิน วัน / เวลา

จำนวน

นับจำนวนรายการในคอลัมน์

ชนิดข้อมูลทั้งหมดยกเว้นซับซ้อนข้อมูลสเกลา เช่นคอลัมน์ของรายการที่มีหลายค่าที่ซ้ำกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่มีหลายค่า ดูบทความไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่าให้คำแนะนำและเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลจากการค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่า

สูงสุด

ส่งกลับรายการที่ มีค่าสูงสุด สำหรับข้อมูลของข้อความ ค่าสูงสุดคือ ค่าเป็นตัวอักษรสุดท้ายซึ่ง Access ละเว้นกรณี ฟังก์ชันละเว้นค่า null

Number สกุลเงิน วัน / เวลา

ต่ำสุด

ส่งกลับรายการที่ มีค่าต่ำสุด สำหรับข้อมูลของข้อความ ค่าต่ำสุดคือ ค่าเป็นตัวอักษรแรกนั่นคือ Access ละเว้นกรณี ฟังก์ชันละเว้นค่า null

Number สกุลเงิน วัน / เวลา

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วัดกระจายค่าที่ออกจากค่าเฉลี่ย (มัชฌิม)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันนี้ ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

Number สกุลเงิน

ผลรวม

เพิ่มรายการในคอลัมน์ ทำงานกับข้อมูลตัวเลขและสกุลเงินเท่านั้น

Number สกุลเงิน

ค่าความแปรปรวน

ประเมินค่าความแปรปรวนทางสถิติของค่าทั้งหมดในคอลัมน์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เฉพาะในข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสกุลเงิน ถ้าตารางประกอบด้วยค่าน้อยกว่า 2 แถว Access ส่งกลับค่า null

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันของค่าความแปรปรวน ดูบทความการแสดงผลรวมคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

Number สกุลเงิน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×