การสนับสนุน Unicode ข้อมูลภาษาต่าง ๆ ใน Outlook 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Outlook สนับสนุนUnicode และให้การสนับสนุนเต็มรูปแบบข้อมูลแบบหลายภาษา ถ้าคุณทำงานในองค์กรสากล หรือข้อความที่ใช้ร่วมกัน และรายการกับบุคคลที่ใช้ Outlook บนระบบที่ใช้ในภาษาอื่น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฝ่ายสนับสนุน Unicode ใน Outlook

Outlook อาจทำงานในโหมดกล่องจดหมายโหมดใดโหมดหนึ่งจากสองโหมดสำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange  ซึ่งได้แก่ โหมด Unicode หรือโหมดที่ไม่สนับสนุน Unicode ขอแนะนำให้ใช้โหมด Unicode ซึ่งเป็นโหมดเริ่มต้นถ้าการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ บัญชีผู้ใช้ Exchange และการตั้งค่าผู้ดูแลระบบกำหนดให้ใช้ได้ Outlook จะพิจารณาเลือกใช้งานโหมดนี้โดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าเหล่านี้ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองได้

การเรียกใช้ Outlook ในโหมด Unicode จะช่วยให้คุณสามารถทำงานกับข้อความและรายการที่เขียนในภาษาต่างๆ ได้ ถ้า Outlook ทำงานในโหมดที่ไม่สนับสนุน Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ และคุณต้องการสลับไปยังโหมด Unicode โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ: Outlook รุ่นก่อนหน้ามีการสนับสนุนข้อมูล Unicode หลายภาษาในเนื้อความของรายการ Outlook อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ Outlook เช่น บรรทัด ถึง และ เรื่อง ของข้อความ และคุณสมบัติ ชื่อที่ติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน ของรายการที่ติดต่อ จะถูกจำกัดให้ใช้อักขระที่กำหนดโดยโค้ดเพจของระบบ ข้อจำกัดนี้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปใน Microsoft Office Outlook 2003 และ Microsoft Office Outlook 2007 โดยที่ Outlook ต้องทำงานในโหมด Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange

บัญชีผู้ใช้ POP3 มีความสามารถในการสนับสนุนข้อมูล Unicode หลายภาษาใน Microsoft Office Outlook 2003 และ Office Outlook 2007 โดยต้องมีการส่งรายการไปยัง ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่สามารถสนับสนุนข้อมูล Unicode หลายภาษา ตามค่าเริ่มต้น โปรไฟล์ใหม่ของ POP3 จะส่งข้อมูลไปยังแฟ้ม .pst ใหม่ที่สร้างใน Microsoft Office Outlook 2003 และ Office Outlook 2007 ซึ่งสนับสนุนข้อมูล Unicode หลายภาษา

หมายเหตุ: บัญชีผู้ใช้อื่นเช่น IMAP และ HTTP ไม่สนับสนุน Unicode

สคริปต์

ข้อความและรายการหลายภาษาจะประกอบด้วยข้อความในภาษาที่ต้องใช้สคริปต์อื่น สคริปต์หนึ่งสามารถใช้เพื่อแสดงหลายภาษาได้

ตัวอย่างเช่น สคริปต์ละตินหรือโรมันมีรูปร่างอักขระหรือ glyph สำหรับ 26 ตัวอักษร (ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก) ของพยัญชนะภาษาอังกฤษ และอักขระเน้นเสียง (ที่ขยาย) ซึ่งใช้เพื่อแสดงเสียงในภาษาทางยุโรปตะวันตก

สคริปต์ละตินจะมี glyph เพื่อแสดงอักขระทั้งหมดในภาษาทางยุโรปส่วนใหญ่และภาษาอื่นๆ บางภาษา ภาษาอื่นๆ ทางยุโรป เช่น กรีกหรือรัสเซีย จะมีอักขระที่ไม่มี glyph ในสคริปต์ละติน ภาษาเหล่านี้จะมีสคริปต์เป็นของตนเอง

ภาษาของเอเชียบางภาษาใช้สคริปต์ที่เป็นตัวอักขระ ซึ่งมีขีดของตัวอักขระตามอักขระภาษาจีน ส่วนภาษาอื่น เช่น ภาษาไทยและอาหรับ ใช้สคริปต์ที่มีตัวอักษรประกอบด้วยตัวอักษรขนาดเล็กหลายตัว หรือตัวอักษรที่มีรูปร่างต่างกันตามอักขระที่อยู่ติดกัน

วิธีการทั่วไปในการเก็บข้อความธรรมดาก็คือ แสดงแต่ละอักขระโดยใช้ไบต์เดียว ค่าของแต่ละไบต์จะเป็นดัชนีตัวเลข หรือโค้ดพอยต์ในตารางอักขระ โค้ดพอยต์จะตรงกับอักขระในโค้ดเพจเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ที่สร้างเอกสารข้อความนั้น ตัวอย่างเช่น ค่าไบต์ของเลขฐานสิบ 189 (โค้ดพอยต์ของค่าฐานสิบ 189) จะแสดงอักขระไม่เหมือนกันในโค้ดเพจต่างกัน

โค้ดหน้า

ตารางอักขระที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเรียกว่าโค้ดเพจ สำหรับโค้ดเพจไบต์เดียว แต่ละโค้ดเพจประกอบด้วยค่าสูงสุด 256 ไบต์ เนื่องจากแต่ละอักขระในโค้ดเพจจะแสดงด้วยข้อมูลไบต์เดียว ทำให้โค้ดเพจมีอักขระได้ถึง 256 ตัว

หนึ่งโค้ดเพจซึ่งมีจำนวนอักขระจำกัดเพียง 256 อักขระไม่สามารถรองรับภาษาทั้งหมดได้ เนื่องจากภาษาทั้งหมดรวมกันจะใช้มากกว่า 256 อักขระ ดังนั้นแต่ละสคริปต์จะใช้โค้ดเพจแยกกัน กล่าวคือ มีหนึ่งโค้ดเพจสำหรับภาษากรีก และอีกหนึ่งโค้ดเพจสำหรับภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ โค้ดเพจที่มีไบต์เดียวไม่สามารถรองรับภาษาส่วนใหญ่ของเอเชีย ซึ่งมักจะใช้อักขระของภาษาจีนมากกว่า 5000 ตัว ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาโค้ดเพจที่มีไบต์คู่เพื่อสนับสนุนภาษาเหล่านี้

มาตรฐานการเข้ารหัสอักขระ Unicode เปิดใช้งานการแชร์ข้อความและรายการอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมหลายภาษาเมื่อภาษาเกี่ยวข้องครอบคลุมหลายโค้ดหน้า

ระบบที่ไม่สนับสนุน Unicode มักจะใช้สภาพแวดล้อมที่ขึ้นกับโค้ดเพจ ซึ่งแต่ละสคริปต์จะมีตารางอักขระของตนเอง รายการที่อ้างอิงโค้ดเพจของระบบปฏิบัติการหนึ่งมักจะไม่ได้จับคู่กับโค้ดเพจของอีกระบบปฏิบัติการ ในบางกรณีรายการจะไม่สามารถรับข้อความที่ใช้อักขระจากสคริปต์มากกว่าหนึ่งขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีผู้ใช้สองคน คนหนึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP รุ่นภาษาอังกฤษที่มีโค้ดเพจละติน ส่วนคนที่สองใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP รุ่นภาษาญี่ปุ่นที่มีโค้ดเพจญี่ปุ่น คนที่สองสร้างการเรียกประชุมใน Microsoft Outlook 2002 รุ่นภาษาญี่ปุ่นที่มีอักขระญี่ปุ่นในเขตข้อมูล สถานที่ และส่งให้กับผู้ใช้คนแรก เมื่อผู้ใช้คนที่ใช้ Outlook 2002 รุ่นภาษาอังกฤษเปิดการเรียกประชุม โค้ดพอยต์ของโค้ดเพจภาษาญี่ปุ่นจะถูกจับคู่กับอักขระที่ไม่คาดหมายหรืออักขระที่ไม่มีอยู่ในสคริปต์ละติน และข้อความผลลัพธ์จะไม่สามารถอ่านได้

หมายเหตุ: เนื่องจาก Microsoft Outlook 2000 เนื้อความของรายการ Outlook คือ Unicode และสามารถอ่านเนื้อหาของรายการ อย่างไร คุณสมบัติอื่น ๆ ทั้งหมดของรายการเช่นเส้นเพื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง และชื่อเรื่อง ของข้อความ และรายการการประชุมและคุณสมบัติContactName และภาษา ของรายการที่ติดต่อที่จะ อ่านได้ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้กว่า Outlook 2003

ชุดอักขระสากลโดย Unicode ตัดปัญหานี้ Unicode ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างชุดอักขระสากลที่สามารถหลายไบต์ ใช้อักขระ Unicode ไม่ซ้ำกัน หลายไบต์เข้ารหัสสำหรับทุกอักขระ เพื่อซึ่งแตกต่างจากโค้ดหน้า อักขระทุกมีโค้ดพอยต์ของตัวเองไม่ซ้ำกัน ตัวอย่าง แบบ Unicode โค้ดจุดของภาษากรีก zeta ตัวพิมพ์เล็ก ( zeta ) เป็นค่าเลขฐานสิบหก 03B6 และตัวพิมพ์เล็กซิริลลิก zhe ( zhe ) คือ 0436

Microsoft Office Outlook 2003 และ Outlook 2007 สามารถใช้ Unicode ได้เต็มรูปแบบ นอกจากนี้ Outlook ยังมีระบบโค้ดเพจของการแสดงข้อความด้วย อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ใช้โหมด Unicode ซึ่งเป็นโหมดเริ่มต้นถ้าการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ บัญชีผู้ใช้ Exchange และการตั้งค่าผู้ดูแลระบบกำหนดให้ใช้ได้ Outlook จะพิจารณาเลือกใช้งานโหมดนี้โดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าเหล่านี้ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองได้

การใช้งาน Outlook ในโหมด Unicode ด้วยการแลกเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้มั่นใจได้ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ (.ost) และแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่ใช้สำหรับโปรไฟล์ที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูล Unicode หลายภาษา และนำเสนอจุมากขึ้นสำหรับรายการ และโฟลเดอร์ ถ้า Outlook กำลังทำงานในโหมด Unicode ไม่ใช่กับบัญชีผู้ใช้ Exchange และคุณต้องการสลับไปยังโหมด Unicode ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ร่วมกันข้อความและรายการกับบุคคลที่ใช้ Outlook บนระบบที่ใช้ในภาษาอื่น คุณสามารถเรียกใช้ Outlook ในโหมด Unicode หรือไม่ใช่ Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange

ถ้าคุณทำงานในองค์กรระดับนานาชาติ หรือใช้ข้อความและรายการกับบุคคลที่ใช้ Outlook บนระบบที่ใช้ภาษาอื่น Outlook ควรทำงานในโหมด Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange เมื่อต้องการสลับไปยังโหมด Unicode โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

เมื่อ Outlook ทำงานในโหมด Unicode ไม่ใช่กับบัญชีผู้ใช้ Exchange ระบบนหน้ารหัสจะใช้สำหรับการแมปอักขระ ในหน้านระบบโค้ด อักขระที่ใส่ในภาษาหนึ่งอาจไม่แมปลงอักขระเดียวกันในภาษาอื่น ดังนั้น คุณมักจะเห็นอักขระที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงเครื่องหมายคำถาม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีผู้ใช้สองคน คนแรกใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP รุ่นภาษาอังกฤษซึ่งมีโค้ดเพจเป็นภาษาละติน ส่วนคนที่สองใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP รุ่นภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีโค้ดเพจเป็นภาษาญี่ปุ่น คนที่สองสร้างการเรียกประชุมใน Outlook 2002 รุ่นภาษาญี่ปุ่น และส่งไปยังคนแรก เมื่อผู้ใช้ Outlook 2002 รุ่นภาษาอังกฤษเปิดการเรียกประชุม โค้ดพอยต์ของโค้ดเพจภาษาญี่ปุ่นจะถูกจับคู่กับอักขระที่ไม่คาดหมายหรืออักขระที่ไม่มีอยู่ในสคริปต์ภาษาละติน ข้อความที่แสดงผลจะไม่สามารถอ่านได้

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ Outlook 2000 เนื้อความของรายการ Outlook จะเป็น Unicode และเนื้อความของรายการสามารถอ่านได้โดยไม่คำนึงถึงภาษาที่ใช้สร้างรายการนั้น แต่คุณสมบัติอื่นของรายการทั้งหมด เช่น บรรทัด ถึงสถานที่ และ เรื่อง ของข้อความและรายการประชุม และคุณสมบัติ ชื่อที่ติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน ของรายการที่ติดต่อจะไม่สามารถอ่านได้ในรุ่นที่อยู่ก่อนหน้า Outlook 2003

แบบอักษร Arial Unicode MS เป็นแบบอักษร Unicode แบบสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยอักขระและสัญลักษณ์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน Unicode 2.1 แบบอักษร Universal นี้จะมีการติดตั้งโดยอัตโนมัติถ้าคุณใช้ Windows Vista หรือ Microsoft Windows XP

เนื่องจากการสร้างแบบอักษรนี้ทำให้มีขนาดใหญ่ และมีการลดทอนรูปแบบ คุณจึงควรใช้ Arial Unicode MS เฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถใช้แบบอักษรหลายแบบที่กำหนดมาสำหรับระบบการเขียนที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีข้อมูลหลายภาษาจากระบบการเขียนที่ต่างกันหลายระบบใน Microsoft Office Access คุณสามารถใช้ Arial Unicode MS เป็นแบบอักษรเพื่อแสดงตารางข้อมูล เนื่องจาก Access ไม่สามารถรองรับแบบอักษรที่ต่างกันหลายแบบได้

 1. บนเมนู แฟ้ม ชี้เมาส์ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิกที่ แฟ้มข้อมูล Outlook

 2. เมื่อต้องการสร้างแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ซึ่งมีความสามารถในการเก็บข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นสำหรับรายการและโฟลเดอร์ และสนับสนุนข้อมูล Unicode หลายภาษา ให้คลิกที่ แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล สำหรับ Outlook รุ่นที่คุณใช้ และคลิกที่ ตกลง

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม และคลิกที่ ตกลง

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่แสดงของโฟลเดอร์ .pst

 5. เลือกตัวเลือกอื่นที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่ ตกลง

  ชื่อของโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ข้อมูลปรากฏในรายการโฟลเดอร์ เมื่อต้องการดูรายการโฟลเดอร์ บนเมนูไป คลิกรายการโฟลเดอร์ ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์จะถูกเรียกโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ Unicode โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้สำหรับการแก้ไขปัญหาบางประการ

ฉันอัปเกรดเป็น Outlook 2003 หรือOutlook 2007 แต่ Outlook ไม่ทำงานในโหมด Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange

อาจมีหลายเหตุผลที่ Outlook ยังไม่ได้ทำงานในโหมด Unicode

 • ถ้ามีการกำหนดค่าโปรไฟล์ของคุณให้ทำงานในโหมดออฟไลน์ก่อนที่คุณอัปเกรดเป็น Microsoft Office Outlook 2003 หรือOutlook 2007 คุณจะยังคงใช้เก่าโฟลเดอร์ไฟล์ (.ost) ที่ไม่สนับสนุน ซึ่งจะทำให้ Outlook ทำงานในโหมด Unicode ไม่ใช่กับบัญชีผู้ใช้ Exchange เมื่อต้องการสลับไปยังโหมด Unicode การปิดใช้งานแบบออฟไลน์โฟลเดอร์ จาก นั้นสร้างไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ (.ost) ใหม่ และซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณ

 • ถ้ามีการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณให้ส่งข้อมูลไปยังไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ก่อนที่คุณจะปรับรุ่นเป็น Microsoft Office Outlook 2003 หรือ Outlook 2007 คุณจะยังคงใช้แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) แฟ้มเดิมซึ่งไม่สนับสนุน Unicode ซึ่งจะส่งผลให้ Outlook ทำงานในโหมดที่ไม่สนับสนุน Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange เมื่อต้องการสลับไปยังโหมด Unicode คุณควรเปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งเป็นแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่สนับสนุนข้อมูล Unicode หลายภาษา หรือคุณควรเปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้นเป็นบัญชีผู้ใช้ Exchange

 • ถ้ามีการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณให้ใช้แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่เก็บถาวรอัตโนมัติ ก่อนที่คุณจะปรับรุ่นเป็น Microsoft Office Outlook 2003 หรือ Outlook 2007 คุณจะยังใช้แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่เก็บถาวรอัตโนมัติแฟ้มเดิม ซึ่งไม่สนับสนุน Unicode เราขอแนะนำให้คุณสร้างแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่เก็บถาวรอัตโนมัติแฟ้มใหม่ ซึ่งสนับสนุนข้อมูล Unicode หลายภาษา

 • รุ่นของ Exchange หรือนโยบายที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้อาจทำให้ Outlook ไม่สามารถทำงานในโหมด Unicode ได้

ถ้าข้อแนะนำข้างต้นไม่สามารถช่วยให้คุณสลับไปยังโหมด Unicode ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange

ฉันอัปเกรดเป็น Outlook 2003 หรือOutlook 2007 แต่บัญชีผู้ใช้ POP3 ของฉันยังคงไม่สนับสนุนข้อมูล Unicode หลายภาษา

ถ้ามีการตั้งค่าโปรไฟล์ให้ส่งข้อมูลไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ก่อนที่คุณจะปรับรุ่นเป็น Microsoft Office Outlook 2003 หรือ Outlook 2007 คุณจะยังใช้แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) แฟ้มเดิมซึ่งไม่สนับสนุน Unicode สำหรับการเก็บรายการที่ส่งจากบัญชีผู้ใช้ POP3 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณควรเปลี่ยนตำแหน่งในการรับเป็นแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่สนับสนุนข้อมูล Unicode หลายภาษา

ไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ฉันเลือกเกิด Outlook เพื่อสลับไปยังโหมดที่ไม่ใช่ Unicode และตอนนี้แสดงอักขระ '?' บางรายการ และจะไม่สามารถอ่านได้

เมื่อ Outlook ทำงานในโหมด Unicode ไม่ใช่กับบัญชีผู้ใช้ Exchange ระบบนหน้ารหัสจะใช้สำหรับการแมปอักขระ ในหน้านระบบโค้ด อักขระที่ใส่ในภาษาหนึ่งอาจไม่แมปลงอักขระเดียวกันในภาษาอื่น ดังนั้น คุณมักจะเห็นอักขระที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงเครื่องหมายคำถาม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีผู้ใช้สองคน คนแรกใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP รุ่นภาษาอังกฤษซึ่งมีโค้ดเพจเป็นภาษาละติน ส่วนคนที่สองใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP รุ่นภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีโค้ดเพจเป็นภาษาญี่ปุ่น คนที่สองสร้างการเรียกประชุมใน Outlook 2002 รุ่นภาษาญี่ปุ่น และส่งไปยังคนแรก เมื่อผู้ใช้ Outlook 2002 รุ่นภาษาอังกฤษเปิดการเรียกประชุม Code point ของโค้ดเพจภาษาญี่ปุ่นจะถูกแมปกับอักขระที่ไม่คาดหมายหรือที่ไม่มีอยู่ในสคริปต์ภาษาละติน และข้อความที่แสดงผลจะไม่สามารถอ่านได้ ดังนั้น กรณีที่ใช้งานในระบบที่มีหลายภาษา ขอแนะนำให้เรียกใช้ Outlook ในโหมด Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้เลิกใช้โฟลเดอร์ออฟไลน์ ปิดและเริ่มต้น Outlook ใหม่ จากนั้นสร้างแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ใหม่ และทำให้ข้อมูลตรงกัน

ฉันจะใช้ไฟล์ข้อมูลที่ไม่ใช่ Unicode หรือใช้งาน Outlook ในโหมด Unicode ไม่ใช่กับบัญชีผู้ใช้ Exchange มีผลกับฉันได้อย่างไร

ถ้าคุณไม่ได้แลกเปลี่ยนข้อความและรายการกับบุคคลอื่นที่ใช้ Outlook บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานในภาษาอื่น คุณสามารถเรียกใช้ Outlook ในโหมดที่สนับสนุน Unicode หรือไม่ก็ได้กับบัญชีผู้ใช้ Exchange ข้อเสียของการใช้งานในโหมดที่ไม่สนับสนุน Unicode คือโปรแกรมจะสร้างแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์สำหรับโปรไฟล์ในรูปแบบที่มีความจุในการเก็บข้อมูลน้อยสำหรับรายการและโฟลเดอร์ ดังนั้น ถ้าขนาดที่จำกัดของแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์เป็นปัญหาสำหรับคุณ คุณควรเรียกใช้ Outlook ในโหมด Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำงานในองค์กรระดับนานาชาติ หรือใช้ข้อความและรายการร่วมกับบุคคลที่ใช้ Outlook บนระบบที่ใช้ภาษาอื่น Outlook ควรทำงานในโหมด Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าจะมีการใช้แฟ้ม .pst ที่สามารถใช้ Unicode สำหรับโปรไฟล์ที่สามารถเก็บข้อมูล Unicode หลายภาษาได้ เมื่อต้องการสลับไปยังโหมด Unicode โปรดดูที่ส่วน "ฉันปรับรุ่นเป็น Outlook 2003 หรือ Outlook 2007 แต่ Outlook ไม่ได้ทำงานในโหมด Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange" ด้านบน

เมื่อ Outlook ทำงานในโหมด Unicode ไม่ใช่กับบัญชีผู้ใช้ Exchange ระบบนหน้ารหัสจะใช้สำหรับการแมปอักขระ ในหน้านระบบโค้ด อักขระที่ใส่ในภาษาหนึ่งไม่สามารถแมปกับอักขระตัวเดียวกันในภาษาอื่น และ ดังนั้น ถ้า Outlook ทำงานในโหมด Unicode ไม่ใช่กับบัญชีผู้ใช้ Exchange คุณมักจะเห็นอักขระที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงเครื่องหมายคำถาม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีผู้ใช้สองคน คนแรกใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP รุ่นภาษาอังกฤษซึ่งมีโค้ดเพจเป็นภาษาละติน ส่วนคนที่สองใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP รุ่นภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีโค้ดเพจเป็นภาษาญี่ปุ่น คนที่สองสร้างการเรียกประชุมใน Outlook 2002 รุ่นภาษาญี่ปุ่น และส่งไปยังคนแรก เมื่อผู้ใช้ Outlook 2002 รุ่นภาษาอังกฤษเปิดการเรียกประชุม Code point ของโค้ดเพจภาษาญี่ปุ่นจะถูกแมปกับอักขระที่ไม่คาดหมายหรือที่ไม่มีอยู่ในสคริปต์ภาษาละติน และข้อความที่แสดงผลจะไม่สามารถอ่านได้ ดังนั้น กรณีที่ใช้งานในระบบที่มีหลายภาษา ขอแนะนำให้เรียกใช้ Outlook ในโหมด Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange

หมายเหตุ: ตั้งแต่ Outlook 2000 เนื้อความของรายการ Outlook ได้ Unicode และสามารถอ่านเนื้อหา อย่างไรก็ตาม Outlook เช่นเมื่อต้องการ และเรื่อง บรรทัดของข้อความและคุณสมบัติContactName และภาษา ของรายการที่ติดต่อ การจำกัดจำนวนอักขระตัวที่กำหนด โดยโค้ดหน้าของคุณถ้าทำงานกับ Outlook ไม่ใช่ Unicode กับบัญชีผู้ใช้ Exchange

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มภาษาหรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×