การสนับสนุนหลายโดเมนสำหรับกลุ่มของ Office 365 - ความช่วยเหลือของผู้ดูแลระบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางองค์กรขนาดใหญ่ใช้โดเมนอีเมแยกต่างหากกับส่วนส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจของพวกเขา ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถระบุโดเมนที่จะใช้เมื่อผู้ใช้ในองค์กรของคุณสร้างกลุ่ม Office 365

ถ้าองค์กรของคุณจำเป็นต้องมีผู้ใช้ ในการสร้างกลุ่มของพวกเขาในโดเมนอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นยอมรับโดเมนขององค์กรของคุณ คุณสามารถทำได้ โดยการกำหนดค่านโยบายที่อยู่อีเมล (EAPs) โดยใช้ PowerShell

เชื่อมต่อกับ Exchange PowerShell

ก่อนที่คุณสามารถเรียกใช้ cmdlet ของ PowerShell คุณจะต้องดาวน์โหลด และติดตั้งมอดูลที่จะช่วยให้คุณพูดคุยกับ Office 365 องค์กรของคุณ เช็คเอาท์เชื่อมต่อกับ Exchange Online โดยใช้ PowerShell ระยะไกล

กำหนดค่านโยบายที่อยู่อีเมล

ตัวอย่าง Contoso.com คือโดเมนหลักขององค์กรของคุณ ได้ ตามค่าเริ่มต้นขององค์กรของคุณยอมรับโดเมนคือ service.contoso.com, Office 365 กลุ่มจะได้รับสร้างขึ้นใน service.contoso.com (เช่น jimsteam@service.contoso.com) นอกจากนี้คุณมีโดเมนย่อยที่กำหนดในองค์กรของคุณ ที่คุณต้องการให้ Office 365 ได้ถูกสร้างขึ้นในกลุ่ม ตัวอย่าง:

 • students.contoso.com สำหรับนักเรียน

 • faculty.contoso.com สำหรับสมาชิกคณะ

หมายเหตุ: EAPs จะถูกประเมินลำดับความสำคัญ ค่า 1 หมายความว่า ลำดับความสำคัญสูง เมื่อ EAP ตรงกับ ไม่ EAP เพิ่มเติมจะประเมิน และที่อยู่ที่ได้รับประทับบนกลุ่ม Office 365 สำหรับแต่ละ EAP จับคู่ ถ้าไม่มี EAPs ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ กลุ่มของ Office 365 ได้เตรียมใช้งานในโดเมนยอมรับค่าเริ่มต้นขององค์กร เช็คเอาท์จัดการยอมรับโดเมนใน Exchange Onlineสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มโดเมนยอมรับ

สถานการณ์ที่ 1

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการเตรียมใช้งานทั้งหมดกลุ่ม Office 365 ในองค์กรของคุณใน groups.contoso.com โดเมน

New-EmailAddressPolicy -Name Groups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 1

สถานการณ์ที่ 2

คุณต้องการควบคุมว่าโดเมนย่อย Office 365 กลุ่มจะถูกสร้างขึ้นใน เธอต้องการ:

 • กลุ่มของ office 365 ที่สร้างขึ้น โดยนักเรียน (ผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าเป็นนักเรียนแผนก ) ในโดเมน students.groups.contoso.com

  New-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 1
 • กลุ่มของ office 365 ที่สร้างขึ้น โดยสมาชิกคณะ (ผู้ใช้ที่มีการตั้งค่าเป็นแผนกคณะหรืออีเมลของประกอบด้วย faculty.contoso.com) ) ในโดเมน faculty.groups.contoso.com

  New-EmailAddressPolicy -Name FacultyGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@faculty.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com” -ManagedByFilter {Department -eq 'Faculty' -or EmailAddresses -like "*faculty.contoso.com*"} -Priority 2
 • ผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมดในโดเมน groups.contoso.com

  New-EmailAddressPolicy -Name OtherGroups -IncludeUnifiedGroupRecipients -EnabledPrimarySMTPAddressTemplates "SMTP:@groups.contoso.com" -Priority 3

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการที่อยู่อีเมล

เมื่อต้องการเปลี่ยนเทมเพลที่อยู่อีเมลหรือลำดับความสำคัญสำหรับตัว EAP ที่มีอยู่ ใช้ cmdlet EmailAddressPolicy ชุด

Set-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups -EnabledEmailAddressTemplates "SMTP:@students.groups.contoso.com","smtp:@groups.contoso.com”, “smtp:@students.contoso.com” ManagedByFilter {Department -eq 'Students'} -Priority 2

เปลี่ยน EAP มีมีไม่มีผลกระทบบนกลุ่มที่มีการเตรียมใช้งาน

ลบนโยบายที่อยู่อีเมล

เมื่อต้องการลบแอ EAP ใช้ cmdlet เอา EmailAddressPolicy

Remove-EmailAddressPolicy -Name StudentsGroups

เปลี่ยน EAP มีมีไม่มีผลกระทบบนกลุ่มที่มีการเตรียมใช้งาน

ข้อกำหนดแบบไฮบริด

ถ้าองค์กรของคุณถูกกำหนดค่าในสถานการณ์สมมติแบบไฮบริดของ เช็คเอาท์กำหนดค่า Office 365 กลุ่มที่ มีแบบไฮบริดของ Exchange ภายในองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่า องค์กรของคุณตรงกับความต้องการสร้างกลุ่มใน Office 365

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีบางสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการใช้งานนโยบายที่อยู่อีเมสำหรับกลุ่มของ Office 365:

 • ประสิทธิภาพสร้างกลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวน EAPs ที่กำหนดในองค์กรของคุณ

 • ผู้ใช้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนโดเมนเมื่อพวกเขาสร้างกลุ่มใน Office 365 เฉพาะผู้ดูแลระบบสามารถระบุโดเมนสามารถสร้างกลุ่ม

 • กลุ่มของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยใช้คิวรีมาตรฐาน (คุณสมบัติของผู้ใช้) ที่มีอยู่แล้ว เช็คเอาท์คุณสมบัติสามารถกรองได้สำหรับพารามิเตอร์ - RecipientFilterสำหรับ pproperties ได้รับการสนับสนุนที่สามารถกรองได้

 • ถ้าคุณไม่ต้องกำหนดค่า EAPs ใด ๆ สำหรับกลุ่ม แล้วเริ่มต้นการยอมรับโดเมนถูกเลือกไว้สำหรับสร้างกลุ่ม

 • ถ้าคุณเอาโดเมนยอมรับ คุณควรอัปเด EAPs ตัวแรก มิฉะนั้น กลุ่มการเตรียมใช้งานจะได้รับผลกระทบ

 • ขีดจำกัดสูงสุดมีนโยบายที่อยู่อีเม 100 สามารถกำหนดค่าสำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×