การสนับสนุนชนิดข้อมูลแบบ XML Schema นิยาม (XSD)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป็นเรื่องสำคัญเพื่อทำความเข้าใจวิธีชนิดข้อมูลข้อกำหนดของ XML Schema (XSD) จะดำเนินการเมื่อคุณนำเข้า หรือส่งออกข้อมูลแบบ XML เพื่อให้ข้อมูลจะถูกแปลงอย่างเหมาะสมตามที่คุณต้องการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้วิธีการที่ Excel จัดการชนิดข้อมูล XSD เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลแบบ XML

เรียนรู้วิธี Excel แสดงรูปแบบแผนที่เข้ากับชนิดข้อมูล XSD เมื่อคุณส่งออกข้อมูลแบบ XML

เรียนรู้วิธีการที่ Excel จัดการชนิดข้อมูล XSD เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลแบบ XML

สิ่งสำคัญ: ถ้าไฟล์ XML schema (.xsd) กำหนดแอตทริบิวต์ชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์ประกอบ (เช่น xsd:decimal), แล้ว Excel จัดรูปแบบเซลล์เป็นข้อความตามค่าเริ่มต้นเมื่อมีการนำเข้าข้อมูลแบบ XML จัดรูปแบบเป็นข้อความมั่นใจได้ว่า อักขระที่เก็บอยู่ในเซลล์จะเหมือนกับที่เหมือนกับข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในไฟล์ XML (.xml) ตัวอย่างเช่น นำค่าศูนย์ (0) ในเขตข้อมูลบัตรเครดิตหรือรหัสจะถูกเอาออกเมื่อพวกเขาจะถูกจัดรูปแบบเป็นตัวเลข แต่ไม่ได้ถูกเอาออกเมื่อมีการจัดรูปแบบเป็นข้อความ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความไม่ประเมิน ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลประเมินเนื่องจากประกอบด้วยสูตร คุณต้องใส่ตัวเลขข้อมูลชนิดแอตทริบิวต์ เช่น xsd:decimal หรือ xsd:integer อย่างชัดเจน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแสดงรูปแบบที่จะถูกนำไปใช้เมื่อรายการที่ มีชนิดข้อมูล XSD บางอย่างจะถูกนำเข้าลงในเวิร์กชีต Excel นำเข้าข้อมูล ด้วยรูปแบบ XSD ที่แสดงอยู่ในคอลัมน์ที่ไม่สนับสนุนรูปแบบเป็นค่าข้อความ

ชนิดข้อมูล XSD

รูปแบบการแสดงของ Excel

รูปแบบที่ไม่สนับสนุน

time

h:mm:ss

hh:mm:ssZ
Hh:mm:ss.f f

วันที่และเวลา

ว/ด/yyyy h:mm

yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ
yyyy-mm-ddThh:mm:ss ที่+/ hh: mm
yyyy-mm-ddThh:mm:ss.f-f
ปีอยู่นอกช่วงระหว่าง 1900 ถึง 9999

date

วัน * 3/14/2001

yyyy mm ddZ
yyyy-mm-dd +/ hh: mm
ปีอยู่นอกช่วงระหว่าง 1900 ถึง 9999

gYear

Number ไม่มีตำแหน่งทศนิยม

yyyy ที่+/ hh: mm
ปีอยู่นอกช่วงระหว่าง 1900 ถึง 9999

gDay
gMonth

Number ไม่มีตำแหน่งทศนิยม

gYearMonth

กำหนดเอง mmm-yy

yyyy-mm ที่+/ hh: mm
ปีอยู่นอกช่วงระหว่าง 1900 ถึง 9999

gMonthDay

กำหนดเอง d-mmm

anytype
anyURI
base64Binary
ระยะเวลา
เอนทิตี
เอนทิตี
hexBinary
ID
IDREF
IDREFS
ภาษา
ชื่อ
ใด
NMTOKEN
ใด
normalizedString
สัญกรณ์
QName
สตริงที่
โทเค็น

ข้อความ

บูลีน

Boolean

ทศนิยม
ลอย
คู่

ทั่วไป

นำหน้า หรือต่อท้ายด้วยเลขศูนย์ (0) จะถูกตัด
ลบ (-) และเครื่องหมายบวก (+) จะปฏิบัติ แม้ว่าจะแสดงเครื่องหมายลบเท่านั้น
Excel จัดเก็บ และคำนวณ โดยนัยสำคัญ 15 ความแม่นยำของ

ไบต์
int
เต็ม
ยาว
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonPositiveInteger
positiveInteger
สั้น ๆ
unsignedByte
unsignedInt
unsignedLong
unsignedShort

ทั่วไป

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้วิธี Excel แสดงรูปแบบแผนที่เข้ากับชนิดข้อมูล XSD เมื่อคุณส่งออกข้อมูลแบบ XML

เมื่อคุณส่งออกข้อมูลแบบ XML ส่งออกข้อมูลจะตรงกับข้อมูลที่แสดงในเวิร์กชีต ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • รูปแบบ Excel แสดงเป็นข้อความ

  • คุณไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อมูล

ถ้าคุณเปลี่ยนการแสดงรูปแบบของเซลล์ที่มีตัวเลข วัน หรือข้อมูลเวลา ค่าต้นแบบของเซลล์มีการส่งออก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำรูปแบบการแสดงเปอร์เซ็นต์ไปยังเซลล์ที่เป็นผลลัพธ์ในการแสดง 51.50% ค่าของเซลล์จะถูกส่งเป็น.515 ออก

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×