ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook

การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

สำหรับคำแนะนำสำหรับแอปจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10 ให้ดูที่การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับจดหมายและปฏิทินสำหรับ windows 10

สำหรับคำแนะนำบนหน้าจอแบบสัมผัสสำหรับโทรศัพท์ Windows ให้ดูที่การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับจดหมาย Outlook และปฏิทินสำหรับ Windows Phone

ในหน้านี้คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Microsoft Outlook เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างอีเมOutlook ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพให้ดูที่ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงใน Outlook

ทำงานกับอีเมล Outlook

ทำงานกับข้อความ รายการ และเค้าโครงในอีเมล

เพิ่มลิงก์ ตาราง รูปภาพ และลายเซ็นลงในอีเมล

ทำงานกับอีเมลที่ได้รับ

ทำงานกับปฏิทิน Outlook

ดูเพิ่มเติม

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึงด้วยตัวตรวจสอบการเข้าถึง

ในหน้านี้คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Microsoft Outlook for Mac เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างอีเมOutlook ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพให้ดูที่ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงใน Outlook

ทำงานกับอีเมล Outlook

ทำงานกับข้อความและรายการในอีเมล

เพิ่มลิงก์ รูปภาพ และลายเซ็นลงในอีเมล

ทำงานกับอีเมลที่ได้รับ

ทำงานกับปฏิทิน Outlook

ดูเพิ่มเติม

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึงด้วยตัวตรวจสอบการเข้าถึง

ในหน้านี้คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Microsoft Outlook สำหรับ iOS เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างอีเมOutlook ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพให้ดูที่ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงใน Outlook

ทำงานกับอีเมล Outlook

ทำงานกับข้อความในอีเมล

เพิ่มรูปภาพลงในอีเมล

ทำงานกับอีเมลที่ได้รับ

ทำงานกับปฏิทิน Outlook

ดูเพิ่มเติม

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ในหน้านี้คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Microsoft Outlook สำหรับ Android เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างอีเมOutlook ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพให้ดูที่ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงใน Outlook

ทำงานกับอีเมล Outlook

ทำงานกับข้อความในอีเมล

เพิ่มรูปภาพลงในอีเมล

ทำงานกับอีเมลที่ได้รับ

ทำงานกับปฏิทิน Outlook

ดูเพิ่มเติม

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ในหน้านี้คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับOutlook Web App เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างอีเมลที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพให้ดูที่ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงในแอป Outlook บนเว็บ

ทำงานกับอีเมลในแอป Outlook บนเว็บ

ทำงานกับข้อความ รายการ และเค้าโครงในอีเมล

เพิ่มรูปภาพตารางลิงก์และลายเซ็นลงในอีเมล

ทำงานกับอีเมลที่ได้รับ

ทำงานกับปฏิทินใน Outlook Web app

ดูเพิ่มเติม

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึงด้วยตัวตรวจสอบการเข้าถึง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×