การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook จดหมาย และปฏิทินสำหรับ Windows 10

การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook จดหมาย และปฏิทินสำหรับ Windows 10

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

บนหน้านี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือด้านการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Microsoft Outlook เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างอีเมล Outlook ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงใน Outlook

ทำงานกับอีเมล Outlook

ทำงานกับข้อความ รายการ และเค้าโครงในอีเมล

เพิ่มลิงก์ ตาราง รูปภาพ และลายเซ็นลงในอีเมล

ทำงานกับอีเมลที่ได้รับ

ทำงานกับปฏิทิน Outlook

ดูเพิ่มเติม

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เรียกใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงบนเดสก์ท็อป Windows ของคุณเพื่อค้นหาปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึง

บนหน้านี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือด้านการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Microsoft Outlook for Mac เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างอีเมล Outlook ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงใน Outlook

ทำงานกับอีเมล Outlook

ทำงานกับข้อความและรายการในอีเมล

เพิ่มลิงก์ รูปภาพ และลายเซ็นลงในอีเมล

ทำงานกับอีเมลที่ได้รับ

ทำงานกับปฏิทิน Outlook

ดูเพิ่มเติม

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงบน Mac ของคุณ เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึง

บนหน้านี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือด้านการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Microsoft Outlook สำหรับ iOS เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างอีเมล Outlook ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงใน Outlook

ทำงานกับอีเมล Outlook

ทำงานกับข้อความในอีเมล

เพิ่มรูปภาพลงในอีเมล

ทำงานกับอีเมลที่ได้รับ

ทำงานกับปฏิทิน Outlook

ดูเพิ่มเติม

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

บนหน้านี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือด้านการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Microsoft Outlook สำหรับ Android เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างอีเมล Outlook ที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงใน Outlook

ทำงานกับอีเมล Outlook

ทำงานกับข้อความในอีเมล

เพิ่มรูปภาพลงในอีเมล

ทำงานกับอีเมลที่ได้รับ

ทำงานกับปฏิทิน Outlook

ดูเพิ่มเติม

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

บนหน้านี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือด้านการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ จดหมาย Outlook และ ปฏิทิน Outlook เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างอีเมลที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงในจดหมาย Outlook

ทำงานกับอีเมล Outlook

ทำงานกับข้อความในอีเมล

เพิ่มลิงก์ ตาราง และรูปภาพลงในอีเมล

ทำงานกับอีเมลที่ได้รับ

ทำงานกับปฏิทินของ Outlook

ดูเพิ่มเติม

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

บนหน้านี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือด้านการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Outlook Web App เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างอีเมลที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงในแอป Outlook บนเว็บ

ทำงานกับอีเมลในแอป Outlook บนเว็บ

ทำงานกับข้อความในอีเมล

เพิ่มรูปภาพลงในอีเมล

ทำงานกับอีเมลที่ได้รับ

ทำงานกับปฏิทินใน Outlook Web app

ดูเพิ่มเติม

ทำให้อีเมล Outlook ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×