การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint

การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint

Windows: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint 2016

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint 2016 โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

มีอะไรใหม่ในการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint

ใช้ PowerPoint 2016 ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

แป้นพิมพ์ลัด

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอใน PowerPoint 2016

ออกแบบสไลด์ของคุณ

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ส่งงานนำเสนอ

สร้างเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย PowerPoint 2016

Mac: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint 2016 for Mac

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint 2016 for Mac โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

มีอะไรใหม่ในการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint for Mac และ iOS

ใช้ PowerPoint 2016 for Mac ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 for Mac

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอใน PowerPoint 2016 for Mac

ออกแบบสไลด์ของคุณ

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ส่งงานนำเสนอ

สร้างเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย PowerPoint 2016 for Mac

iOS: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint for iPad และ PowerPoint for iPhone

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint for iPhone โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint for iOS ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

แป้นพิมพ์ลัด

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอใน PowerPoint for iPhone

ออกแบบสไลด์ของคุณ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint for iPhone

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ส่งงานนำเสนอ

สร้างเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย PowerPoint for iOS

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

Android: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint for Android

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint for Android โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint for Android ด้วยอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

แป้นพิมพ์ลัด

ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ PowerPoint for Android

สร้างเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย PowerPoint for Android

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Mobile ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

แป้นพิมพ์ลัดและคู่มือแบบสัมผัส

Online: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint Online

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint Online โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Online ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

แป้นพิมพ์ลัด

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอใน PowerPoint Online

ออกแบบสไลด์ของคุณ

แทรกรูปภาพโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน PowerPoint Online

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

สร้างเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย PowerPoint Online

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×