การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook จดหมาย และปฏิทินสำหรับ Windows 10

การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook จดหมาย และปฏิทินสำหรับ Windows 10

Windows: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook 2016

ใช้ Outlook 2016 ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook 2016

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Outlook 2016

สร้าง จัดรูปแบบ และส่งอีเมลด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Outlook 2016

สร้างเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย Outlook 2016

Mac: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook 2016 for Mac

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Outlook 2016 for Mac โดยใช้คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ Outlook 2016 for Mac ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook 2016 for Mac

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Outlook 2016 for Mac

สร้างเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย Outlook 2016 for Mac

iOS: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook for iOS

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Outlook for iOS โดยใช้คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ Outlook for iOS ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

Android: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook for Android

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Outlook for Android โดยใช้คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ Outlook for Android ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลอื่นๆ หรือเทคโนโลยีช่วยเหลือ

การช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10

เรียนรู้วิธีการนำทางในจดหมายและปฏิทินโดยใช้คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ดูวิดีโอเกี่ยวกับการใช้จดหมายสำหรับ Windows 10 ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

ใช้จดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10 ด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลหรือเทคโนโลยีช่วยเหลืออื่นๆ

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10

อ่าน สร้าง จัดรูปแบบ และส่งอีเมลด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอในจดหมายสำหรับ Windows 10

เว็บ: ข้อมูลการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook บนเว็บและ Outlook.com

ใช้ Outlook บนเว็บด้วยอุปกรณ์การป้อนข้อมูลหรือเทคโนโลยีการช่วยเหลืออื่นๆ

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook บนเว็บ

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Outlook บนเว็บและ Outlook.com

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×