การสนทนาในโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสนทนากับสมาชิกอื่นๆ ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเช่นเดียวกับที่คุณสนทนา กับผู้อื่นในพื้นที่ทำงาน

การเริ่มต้นการสนทนาทำได้ดังนี้

  1. คลิกปุ่ม ขยายการสนทนา เพื่อเปิดกล่องสนทนาในบานหน้าต่าง การทำข้อมูลโฟลเดอร์ Sharepoint Workspace ให้ตรงกัน

  2. พิมพ์ข้อมูลการสนทนาในกล่องป้อนข้อความ

  3. คลิกขวาในกล่องป้อนข้อความเพื่อเปิดเมนู ตัวเลือก คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

    • เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ

    • คัดลอกหรือลบสำเนาการสนทนา

  4. คลิกลูกศร ส่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×