การสนทนาในพื้นที่ทำงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสนทนาด้วยข้อความในเวลาจริงกับสมาชิกพื้นที่ทำงานคนอื่นๆ ได้ เมื่อต้องการเข้าสู่การสนทนาในพื้นที่ทำงาน ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • ในบานหน้าต่าง สมาชิกพื้นที่ทำงาน ให้คลิกปุ่ม ขยาย เพื่อขยายหรือยุบพื้นที่สนทนาที่ไอคอน ไอคอนขยาย/ยุบ

  • ในแท็บ มุมมอง คลิก หน้าต่างใหม่ แล้วคลิก สนทนา

การสร้างรายการสนทนาผ่านข้อความใหม่

เมื่อต้องการสร้างรายการสนทนาผ่านข้อความใหม่ ให้พิมพ์ลงในเขตข้อมูลรายการข้อความและกด ENTER

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดตัวตรวจสอบการสะกดเพื่อตรวจสอบและแก้ไขการสะกดผิดก่อนที่คุณจะกด ENTER เพื่อบันทึกรายการสนทนา คลิกที่ ไอคอนตัวตรวจสอบการสะกด

การใช้คุณลักษณะ RichText ในตัวแก้ไขการสนทนาผ่านข้อความ

ตัวแก้ไขการสนทนาผ่านข้อความสนับสนุนคุณลักษณะ Rich text ตัวอย่างเช่น การจัดรูปแบบข้อความ การเชื่อมโยงหลายมิติ และ ภาพกราฟิก คุณลักษณะเหล่านี้จะพร้อมให้ใช้งานเมื่อคุณกำลังพิมพ์ข้อความในเขตข้อมูลสำหรับป้อนข้อความเท่านั้น คุณจะไม่สามารถแก้ไขรายการสนทนาได้เมื่อรายการการสนทนาปรากฏในหน้าต่างแสดงการสนทนาแล้ว ให้คลิกขวาในเขตข้อมูลรายการข้อความการสนทนาเพื่อดูตัวเลือกการจัดรูปแบบหรือเลือกตัวเลือกในกล่องเครื่องมือ

การรับสถานะการสนทนา

แถบชื่อเรื่องการสนทนาจะกะพริบเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกคนอื่นส่งข้อความการสนทนาใหม่ นอกจากนั้นแล้ว คุณยังสามารถชี้ไปที่แถบชื่อเรื่องการสนทนาเพื่อดูว่าในขณะนั้นมีใครกำลังพิมพ์ข้อความใหม่อยู่หรือไม่

หน้าต่างแบบผุดขึ้นเพื่อการรับทราบการสนทนา

การค้นหาในการสนทนา

เมื่อต้องการค้นหาในการสนทนา ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้ในหน้าต่างการสนทนา (หรือพื้นที่การสนทนาในแผง สมาชิกพื้นที่ทำงาน) คลิก สนทนา แล้วคลิก ค้นหาในบันทึก พิมพ์สตริงการค้นหาลงในกล่องโต้ตอบ ค้นหา แล้วคลิก ค้นหาถัดไป

การพิมพ์บันทึกการสนทนา

เมื่อต้องการพิมพ์การสนทนา ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้ในหน้าต่างสนทนา (หรือพื้นที่สนทนาในแผง สมาชิกพื้นที่ทำงาน) คลิก สนทนา แล้วคลิก พิมพ์บันทึก

การลบบันทึกการสนทนา

การสนทนาบางรายการอาจยาวมาก ดังนั้นคุณอาจต้องการลบพื้นที่บันทึกการสนทนาบ้างเป็นบางครั้งเพื่อเริ่มใหม่ เมื่อต้องการลบบันทึกการสนทนา ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้ในหน้าต่างสนทนา (หรือพื้นที่สนทนาในแผง สมาชิกพื้นที่ทำงาน) คลิก สนทนา แล้วคลิก ลบบันทึก

การเลิกทำหรือทำซ้ำรายการสนทนา

คุณสามารถเลิกทำหรือทำซ้ำการกดแป้นที่คุณกำลังพิมพ์อยู่ในรายการสนทนาได้ คลิกขวาในกล่องรายการสนทนา คลิก สนทนา แล้วคลิก เลิกทำ (CTRL-Z) หรือ ทำซ้ำ (CTRL-Y) อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเลิกทำหรือทำซ้ำรายการสนทนาเมื่อคุณได้ป้อนข้อความไปแล้วและข้อความปรากฏอยู่ในบันทึกการสนทนาแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×