การวิเคราะห์ไซต์การประกาศใน Office SharePoint Server 2007 อย่างละเอียด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ออกแบบเว็บที่ทำงานด้วย Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ที่คุ้นเคยกับ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไซต์การประกาศ Microsoft Office SharePoint Server 2007 ในไซต์การประกาศ ผู้ใช้สร้างเพจด้วยการทำงานในเบราว์เซอร์ โดยเพจเหล่านี้ยึดตามเค้าโครงเพจ ซึ่งผู้ออกแบบสามารถสร้างและกำหนดเองด้วย Office SharePoint Designer 2007 แต่ไม่ใช่ด้วยเบราว์เซอร์ ดังนั้นภาพรวมโดยย่อของไซต์การประกาศนี้รวมถึงคำแนะนำสำหรับเปิดไซต์ใน Office SharePoint Designer 2007

Office SharePoint Server 2007 ได้รวมคุณลักษณะการจัดการเนื้อหาซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงการผลิตเนื้อหาเว็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวเลือกไซต์การประกาศปรากฏขึ้นเมื่อคุณสร้างไซต์ของคุณทางเบราว์เซอร์หรือใน Office SharePoint Designer 2007 ตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ (โปรดสังเกตว่ารายการแม่แบบที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับว่าแม่แบบใดที่ผู้ดูแลระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ปรับใช้และทำให้พร้อมใช้งานสำหรับคุณ)

เลือกเพจแม่แบบ

กล่องโต้ตอบ 'สร้าง' ที่แสดงแท็บเว็บไซต์ด้วยไซต์การประกาศที่เลือก

บทความนี้ให้ภาพรวมที่มองเห็นได้โดยย่อของไซต์การประกาศ Office SharePoint Server 2007 ที่ใช้แม่แบบไซต์บนอินทราเน็ตขององค์กร นอกจากนี้ บทความนี้ยังแสดงให้คุณทราบถึงที่สำหรับค้นหาองค์ประกอบสำคัญของไซต์การประกาศเมื่อคุณเปิดไซต์ใน Office SharePoint Designer 2007 อีกด้วย

ในบทความนี้

สิ่งที่คุณเห็นในเบราว์เซอร์

สิ่งที่คุณเห็นใน Office SharePoint Designer 2007

แก้ไขหน้าการประกาศ

แนะนำขั้นตอนถัดไป

สิ่งที่คุณเห็นในเบราว์เซอร์

ไซต์ Office SharePoint Server 2007 ใช้ความแตกต่างที่โดดเด่นบางประการจากไซต์ Office SharePoint Portal Server 2003 ร่วมกัน ความแตกต่างได้รับการแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ไซต์ Office SharePoint Server 2007 ที่แสดงความแตกต่าง

1. URL สำหรับไซต์ตัวอย่างนี้จะแตกต่างจากที่คุณคาดไว้ ในตัวอย่างนี้ URL คือ http://sharepoint /sites/fabrikam/pages/default.aspx โดย URL จะมี /pages เพราะว่าโฮมเพจเริ่มต้นอยู่ในไลบรารีเอกสาร Pages ในไซต์ ทั้งนี้ไลบรารีเอกสาร Pages จะใช้เพื่อเก็บเพจที่สร้างจากเค้าโครงเพจการประกาศโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์

2. แท็บตามขวางด้านบนจะเชื่อมโยงไปยังไซต์ย่อยโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: แท็บที่แสดง (ถ้ามี) ถูกกำหนดโดยข้อกำหนดของไซต์ที่ไซต์ถูกสร้าง ภาพประกอบแสดงเค้าโครงเริ่มต้นสำหรับไซต์การประกาศ

3. การเชื่อมโยง รายการและเอกสาร สร้าง และ การตั้งค่าไซต์ ที่โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ด้านบนของไซต์ SharePoint ถูกย้ายไปยังเมนู การกระทำในไซต์

4. เปิดใช้ด่วน ประกอบด้วย การเชื่อมโยงไปยังเอกสาร รูปภาพ รายการ การอภิปราย และแบบสำรวจ และ เปิดใช้ด่วน ยังเชื่อมโยงไปยังข่าวสารและรายงานอีกด้วย ในขณะที่เพจได้รับการประกาศ การเชื่อมโยงจะถูกเพิ่มในพื้นที่เหล่านี้โดยอัตโนมัติ

5. ถังรีไซเคิลใหม่อนุญาตให้ผู้ใช้คืนค่ารายการที่ถูกลบจากไซต์นี้หรือล้างรายการที่ถูกลบได้

นอกจากนี้ เมื่อคุณสร้างไซต์การประกาศ คุณลักษณะการประกาศจะสร้าง 3 ไลบรารีเอกสาร ตามที่แสดงในรูปประกอบต่อไปนี้ ได้แก่ Pages, Documents และ Images ขึ้นโดยอัตโนมัติ ไลบรารีเอกสารเหล่านี้ปรากฏในรายการโฟลเดอร์เมื่อคุณเปิดไซต์เพื่อแก้ไขใน Office SharePoint Designer 2007

รายการเนื้อหาไซต์ทั้งหมดที่แสดงไลบรารีเอกสาร

ทุกไซต์การประกาศมีไลบรารีเอกสาร Pages ซึ่งเป็นที่เก็บเพจทั้งหมดในไซต์ที่สร้างจากเค้าโครงเพจ นอกจากนี้ ทุกไซต์การประกาศใช้เพจต้นแบบที่เก็บอยู่ในแกลเลอรีเพจต้นแบบ แกลเลอรีนี้เป็นที่ที่คุณไปเพื่อค้นหาว่าเค้าโครงเพจใดพร้อมใช้งานสำหรับไซต์ย่อยทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน

เค้าโครงเพจและเพจต้นแบบทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่ไซต์ SharePoint ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน ในไลบรารีเอกสารที่เรียกว่าแกลเลอรีเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ ไลบรารีเอกสารนี้สนับสนุนการจัดลำดับรุ่นและเวิร์กโฟลว์ ดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับการอนุมัติเค้าโครงเพจและเพจต้นแบบได้ เป็นต้น

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Office SharePoint Server 2007 นั้นสร้างแกลเลอรีเพจต้นแบบให้กับทุกไซต์ อย่างไรก็ตาม เค้าโครงเพจมักถูกจัดเก็บไว้ในแกลเลอรีเพจต้นแบบในไซต์ระดับบนสุด เมื่อต้องการนำทางไปยังไซต์ระดับบนสุด บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด จากนั้น บนเพจการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด

รายการแกลเลอรีสำหรับไซต์ย่อยการประกาศและไซต์การประกาศระดับบนสุด

ด้านบนของหน้า

สิ่งที่คุณเห็นใน Office SharePoint Designer 2007

Office SharePoint Designer 2007 เป็นเครื่องมือการกำหนดเองสำหรับไซต์ Office SharePoint Server 2007 รวมถึงไซต์การประกาศ เมื่อคุณเปิดไซต์การประกาศใน SharePoint Designer คุณต้องการให้สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของเพจที่คุณกำหนดเองเป็นประจำ ได้แก่ เพจ (รวมทั้ง default.aspx ซึ่งเป็นโฮมเพจของไซต์) เค้าโครงเพจ และเพจต้นแบบ

ไซต์การประกาศใน Office SharePoint Designer 2007

1. เมื่อคุณเปิดไซต์การประกาศ โฮมเพจจะไม่เปิดให้แก้ไข และไม่สามารถเปิดในรายการโฟลเดอร์ได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในไลบรารีเอกสาร Pages แทนที่จะอยู่ในรากของไซต์ มุมมองโฟลเดอร์เปิดตามค่าเริ่มต้นแทนที่จะเปิดตามโฮมเพจ

2. เนื่องจากไซต์นี้เป็นไซต์การประกาศระดับบนสุด ไดเรกทอรี _catalogs ในรายการโฟลเดอร์จึงมีโฟลเดอร์หลัก เช่น แกลเลอรีแม่แบบรายการ แกลเลอรีเพจต้นแบบ รายการข้อมูลผู้ใช้ แกลเลอรี Web Part และแกลเลอรีแม่แบบไซต์ ในทางกลับกัน ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงไซต์การประกาศซึ่งเป็นไซต์ย่อย

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างโฟลเดอร์ในไซต์การประกาศ

รายการโฟลเดอร์ที่แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ในไซต์การประกาศ

1. เพจต้นแบบเริ่มต้น ที่ชื่อว่า default.master อยู่ในไดเรกทอรี _catalogs/masterpage

2. เมื่อคุณเปิดไซต์การประกาศ โฮมเพจจะไม่เปิดให้แก้ไข และไม่สามารถมองเห็นได้ในรายการโฟลเดอร์ เนื่องจากตั้งอยู่ในไลบรารีเอกสาร Pages แทนที่จะอยู่ในรากของไซต์ และเนื่องจากเพจที่สร้างจากเค้าโครงเพจการประกาศสามารถแก้ไขได้ในเบราว์เซอร์เท่านั้น

3. เค้าโครงเพจอยู่ในไดเรกทอรี _catalogs/masterpage

4. ไซต์การประกาศมี 3 ไลบรารีเอกสารที่ไม่ซ้ำกัน ได้แก่ 'เอกสาร' 'เพจ' และ 'รูปการประกาศ' โดยไลบรารี 'เอกสาร' ใช้เพื่อเก็บเอกสารที่แนบกับหรือเกี่ยวข้องกับเพจการประกาศ ไลบรารีเอกสาร 'เพจ' เป็นเพจที่เก็บเพจที่ถูกสร้างในเบราว์เซอร์ 'รูปการประกาศ' ใช้เพื่อเก็บกราฟิกและรูปถ่ายที่แนบกับหรือเกี่ยวข้องกับเพจการประกาศ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขเพจการประกาศ

ไซต์การประกาศได้รับการออกแบบสำหรับทีมงานที่มีเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับปรุงปรับปรุงโดยสมาชิกในทีมที่มีสิทธิ์จากเว็บเบราว์เซอร์ของตน โดย Office SharePoint Designer 2007 เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้างแม่แบบซึ่งใช้สร้างเพจการประกาศ (ที่เรียกว่า เค้าโครงเพจ) แต่เบราว์เซอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อแก้ไขเนื้อหาในเพจการประกาศ ดังนั้น ถ้าคุณพยายามเปิดเพจการประกาศ เช่น default.aspx เพื่อแก้ไขใน Office SharePoint Designer 2007 คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้

ข้อความแจ้งว่าคุณไม่สามารถแก้ไขเพจ แต่คุณสามารถแก้ไขเค้าโครงเพจที่เกี่ยวข้องได้

ข้อความนี้บอกคุณว่าคุณสามารถแก้ไขเนื้อหาเพจในเบราว์เซอร์ หรือแก้ไขเค้าโครงเพจจากเพจที่สร้างใน Office SharePoint Designer 2007 ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเค้าโครงเพจ ให้ดูที่การเชื่อมโยงในส่วนต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ

ตอนนี้คุณรู้วิธีใช้ไซต์การประกาศใน Office SharePoint Designer 2007 แล้ว คุณอาจต้องการเรียนรู้วิธีทำต่อไปนี้

  • การสร้างเค้าโครงหน้าการประกาศ    ไม่สามารถสร้างเค้าโครงหน้าผ่านทางเบราว์เซอร์ แต่คุณสามารถใช้Office SharePoint Designer 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการสร้างเค้าโครงหน้าการประกาศ

  • กำหนดเค้าโครงหน้าการประกาศ   Office SharePoint Designer 2007 คือเครื่องมือของตัวเลือกการกำหนดเองเค้าโครงหน้าการประกาศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความปรับแต่งเค้าโครงหน้าการประกาศ 

  • สร้าง และจัดการการประกาศหน้า    ด้วยOffice SharePoint Designer 2007 คุณสามารถสร้าง และกำหนดเค้าโครงหน้า คุณยังสามารถแก้ไขการประกาศหน้า แต่เฉพาะ ถ้าคุณแยกได้จากที่พวกเขาจะยึดตามเค้าโครงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความสร้าง และจัดการการประกาศหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×