ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การวิเคราะห์เวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งสำคัญ:  This feature isn’t available in Office on a Windows RT PC. Inquire is only available in the Office Professional Plus and Office 365 Professional Plus editions. Read Excel 2010 workbooks with Power Pivot don't work in some versions of Excel 2013. Want to see what version of Office you're using?

การวิเคราะห์เวิร์กบุ๊กจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างตรรกะและสถานะข้อผิดพลาดของเวิร์กบุ๊กอย่างครอบคลุม ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเวิร์กบุ๊กที่มีต่อองค์กรของคุณ ถ้า Microsoft Office Professional Plus 2013 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งาน Add-in Inquire สำหรับสเปรดชีต ซึ่งจะทำให้คำสั่ง การวิเคราะห์เวิร์กบุ๊ก พร้อมใช้งาน

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > Add-In

 2. Make sure COM Add-ins is selected in the Manage box, and click Go.

  จัดการ COM Add-in

 3. ในกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องที่อยู่ถัดจาก Add-in Inquire ถูกเลือก
  หลังจาก Add-in ถูกเปิดใช้งาน แท็บ Inquire จะปรากฏใน Excel

หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นรายการของ Add-in Inquire ในกล่องโต้ตอบ COM Add-In นั่นเป็นเพราะรุ่นของ Office หรือ Excel ของคุณไม่มี Add-in นี้รวมอยู่ หรือผู้ดูแลระบบองค์กรของคุณทำให้ Add-in นี้ไม่พร้อมใช้งาน

เริ่มการวิเคราะห์เวิร์กบุ๊ก

 1. In Excel, click Inquire > Workbook Analysis.

  คำสั่ง การวิเคราะห์เวิร์กบุ๊ก

 2. ถ้าได้รับพร้อมท์ ให้บันทึกเวิร์กบุ๊ก
  รายงานอาจปรากฏขึ้นภายในไม่กี่วินาทีถึงหลายนาทีขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของเวิร์กบุ๊กคุณ ตัวอย่างนี้แสดงเวิร์กบุ๊กที่มี 98 สูตร, 2 แผ่นงานที่ถูกซ่อนอยู่, 1 เวิร์กบุ๊กที่ลิงก์, 1 การเชื่อมต่อข้อมูลไปยังไฟล์ภายนอก, 1 สูตรอาร์เรย์ และ 2 สูตรที่ได้ผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด

  ผลลัพธ์การวิเคราะห์เวิร์กบุ๊ก
 3. เลือกประเภทหนึ่งเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทนั้น เช่น เวิร์กชีตที่เกี่ยวข้อง เซลล์หรือช่วงของเซลล์ การเชื่อมต่อข้อมูล สูตร หรือข้อผิดพลาด

ประเภทของรายงาน มีดังต่อไปนี้

 • โดยสรุป เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาของเวิร์กบุ๊ก

 • เวิร์กบุ๊ก (พร้อมกับประเภทย่อย) เป็นสถิติเวิร์กบุ๊กทั่วไป

 • สูตร (พร้อมกับประเภทย่อย) เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสูตรในเวิร์กบุ๊ก

 • เซลล์ (พร้อมกับประเภทย่อย) เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเซลล์ในเวิร์กบุ๊ก

 • ช่วง (พร้อมกับประเภทย่อย) เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับช่วงในเวิร์กบุ๊ก

 • คำเตือน เป็นคำเตือนชนิดต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาของเวิร์กบุ๊ก

ในตัวอย่างนี้ การเลือกประเภทย่อยของ การเชื่อมต่อข้อมูล จะเจาะลึกลงไปในประเภทย่อยนั้น ซึ่งทำให้คุณเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อภายนอก สิ่งนี้แสดงว่าเวิร์กบุ๊กถูกเชื่อมต่อกับไฟล์ข้อความที่ชื่อ Customers.txt ที่เก็บอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้

รายละเอียดรายงานของการเชื่อมต่อข้อมูล

หมายเหตุ    ถ้าแผ่นงานภายในเวิร์กบุ๊กมีมากกว่า 100 ล้านเซลล์ในช่วงที่ใช้ โปรแกรมจะไม่สามารถประมวลผลทั้งเวิร์กบุ๊กได้ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยังรายงานด้วยการคลิกปุ่ม ส่งออก Excel ซึ่งจะเป็นการสร้างเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูลการวิเคราะห์เวิร์กบุ๊กในรูปแบบที่คุณสามารถใช้ทำเอกสารของไฟล์เรื่องนั้นได้

Top of Page

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×