ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การวิเคราะห์ที่ดำเนินการด้วยข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียน (ตัวอย่าง) ในทีม

ด้วยข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียนในทีม Microsoft ครูสามารถเข้าถึงข้อมูล analytics เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนและประสิทธิภาพการทำงาน ข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียนที่เก็บรวบรวมกิจกรรมของนักเรียนในทีมเช่นเกรดการมอบหมายงานที่มอบหมายและกิจกรรมการสนทนาและสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ทำให้ข้อมูลนั้นเป็นภาพของข้อมูลที่หลากหลาย นักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียน   

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ IT เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียนและความเป็นส่วนตัวที่นี่ 

เพิ่มข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียนไปยังทีมสำหรับชั้นเรียน:

 1. นำทางไปยังแถบแอปในทีมจากนั้นเลือกแอป ค้นหา "ข้อมูลเชิงลึก"

  เลือกไอคอนแอปจากแถบแอปในทีมจากนั้นเลือกผลลัพธ์ของข้อมูลเชิงลึก

 2. เลือกผลลัพธ์ของข้อมูลเชิงลึก

 3. เลือกเพิ่มลงในทีมจากนั้นเลือกแชนเนลสาธารณะที่คุณต้องการให้แท็บปรากฏขึ้น ข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียนจะทำกิจกรรมจากทุกช่องทางภายในทีมสำหรับชั้นเรียนแต่จะสามารถเพิ่มเป็นแท็บลงในแชนเนลสาธารณะได้เท่านั้น

  ข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียนจะพร้อมใช้งานในทีมสำหรับชั้นเรียนเท่านั้นและไม่สามารถเพิ่มไปยังเจ้าหน้าที่หรือทีม PLC ได้ 

 4. เนื่องจากนักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียนให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกเพื่อโพสต์ไปยังแชนเนลที่เกี่ยวกับแท็บจากนั้นเลือกบันทึก 

  ยกเลิกการเลือกตัวเลือกเพื่อโพสต์ไปยังแชนเนลที่เกี่ยวกับแท็บใหม่

 5. นำทางไปยังทีมสำหรับชั้นเรียนและแชนเนลที่คุณเพิ่มข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียนจากนั้นเลือกแท็บข้อมูลเชิงลึก 

  เลือกแท็บข้อมูลเชิงลึกในแชนเนลทั่วไป

การสำรวจแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียนของคุณ 

แดชบอร์ดชั้นเรียนของคุณจะแสดงกิจกรรมของทีมของนักเรียนสี่ประเภท:ระดับเฉลี่ย, การกำหนดเวลาตามเวลาที่กำหนดเวลาเฉลี่ยสำหรับคำติชมและกิจกรรมการสนทนา คุณสามารถกรองข้อมูลที่นำเสนอในแต่ละประเภทเหล่านี้ได้โดยนักเรียน (นักเรียนทุกคนหรือนักเรียนแต่ละคน) และ/หรือตามช่วงเวลา (ตลอดเวลา30 วันหรือ7 วัน

ใช้ไทล์เพื่อดูค่าเฉลี่ยปัจจุบันอย่างรวดเร็วในแต่ละประเภท เลือกไทล์เพื่อดูกราฟเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในประเภทนั้น ถ้าคุณกรองโดยนักเรียนแต่ละคนค่าเฉลี่ยในแต่ละไทล์จะเปลี่ยนเพื่อแสดงข้อมูลของนักเรียน 

 • เกรดเฉลี่ย:

  ไทล์เกรดเฉลี่ยจะนำเสนอเกรดเฉลี่ยที่คำนวณจากงานที่มอบหมายทั้งหมด บนกราฟแต่ละจุดบนบรรทัดจะแสดงถึงการมอบหมายที่เฉพาะเจาะจง โฮเวอร์เหนือจุดเพื่อดูข้อมูลเกรดสำหรับงานที่มอบหมายนั้น 

  ไทล์เกรดเฉลี่ยที่เลือกบนแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียน กราฟเส้นแสดงบรรทัดสองบรรทัดที่ถูกพล็อตสำหรับข้อมูลนักเรียนแต่ละรายและข้อมูลชั้นเรียน

  งานที่มอบหมายเท่านั้นที่ได้รับมอบหมายค่าจุดและส่งกลับไปยังนักเรียนที่มีเกรดจะแสดงในกราฟเกรดเฉลี่ย 

 • งานที่มอบหมายในเวลา:

  ไทล์งานที่มอบหมายเวลาที่กำหนดจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานที่มอบหมายที่ถูกเปิดใช้งานเมื่อเวลาผ่านไป ในกราฟคุณยังสามารถดูผลรวมเปอร์เซ็นต์ของงานที่มอบหมายที่ล่าช้าและหายไป (ยังไม่ได้เปิดใช้งาน) รวมถึงสถานะการส่ง (ตลอดเวลาสายหรือหายไป) สำหรับการมอบหมายที่เฉพาะเจาะจงแต่ละรายการ 

  ไทล์งานที่มอบหมายเวลาที่เลือกบนแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียน

 • เวลาเฉลี่ยสำหรับคำติชม:

  เวลาเฉลี่ยสำหรับคำติชมจะแสดงระยะเวลาเฉลี่ยของเวลาในแต่ละวันระหว่างนักเรียนที่ส่งงานที่มอบหมายและเมื่อถูกส่งกลับไปยังพวกเขา 

  หมายเลขบนไทล์เป็นค่าเฉลี่ยของเวลาสำหรับคำติชมในนักเรียนและงานที่มอบหมายทั้งหมด บนกราฟเส้นแต่ละจุดบนบรรทัดจะแสดงถึงงานที่มอบหมาย โฮเวอร์เหนือจุดเพื่อดูข้อมูลสำหรับการมอบหมายที่เฉพาะเจาะจง 

  เวลาเฉลี่ยสำหรับไทล์คำติชมที่เลือกบนแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียน

 • กิจกรรมการสนทนา:

  กิจกรรมการสนทนาจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโพสต์การตอบกลับและปฏิกิริยาในการสนทนาทางแชนแนล

  ตัวเลขที่แสดงบนไทล์คือจำนวนทั้งหมดของโพสต์ของนักเรียนการตอบกลับและปฏิกิริยาทั้งหมด ในกราฟคุณสามารถใช้เมนูดรอปดาวน์และเลือกตัวเลือกเพื่อดูกิจกรรมในทุกช่องทางหลายแชนเนลหรือช่องทางเดียว 

  กราฟจะแสดงข้อมูลจากนักเรียนที่คุณเลือก (นักเรียนทุกคนหรือนักเรียนแต่ละคน) ในตัวกรองของคุณ บนรายการคอลัมน์ในส่วนนี้คุณสามารถดูชื่อของนักเรียนและจำนวนทั้งหมดซึ่งจะคำนวณโพสต์การตอบกลับและการถูกใจทั้งหมดที่นักเรียนได้ทำ เลือกแถบใดแถบหนึ่งบนกราฟที่สอดคล้องกับวันที่ที่ระบุและคอลัมน์จะเปลี่ยนเป็นแสดงเฉพาะกิจกรรมจากวันที่นั้น 

  หมายเหตุ: ข้อมูลนี้แสดงเฉพาะกิจกรรมของนักเรียนเท่านั้นและจะไม่รวมโพสต์การตอบกลับหรือปฏิกิริยาจากครู กิจกรรมการสนทนาที่ทำบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จะไม่ถูกจับภาพในขณะนี้ 

  ไทล์กิจกรรมการสนทนาที่เลือกบน dashboard ข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียน
   

ส่งออกข้อมูล 

เลือกส่งออกไปยัง Excel ค่าในสเปรดชีตจะแสดงตัวกรองที่เลือก (นักเรียนแต่ละคนหรือนักเรียนทั้งหมดและ/หรือช่วงเวลา:ตลอดเวลา30 วันหรือ7 วัน)

เลือกส่งออกไปยัง Excel

เคล็ดลับข้อมูล

เมื่อคุณนำทางไปยังหน้าแดชบอร์ดของคุณคุณจะเห็นเคล็ดลับข้อมูลที่รวมอยู่ในส่วนไทล์และกราฟแต่ละส่วน เลือก ไอคอนเคล็ดลับข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอและมีการวัดค่าอะไรบ้าง 

เรียนรู้เพิ่มเติม 

ข้อมูลเชิงลึกของชั้นเรียนสำหรับผู้ดูแลระบบ IT 

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×