การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณในทันที

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้เพื่อดำเนินการบิตทำการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ แต่ตอนนี้ จะเท่านั้นใช้ไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถสร้างชนิดต่าง ๆ ของแผนภูมิ รวมถึงเส้น และแผนภูมิคอลัมน์ หรือเพิ่มกราฟแบบย่อ(เรียกว่าเส้นแบบประกายไฟ) อย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำสไตล์ตาราง สร้าง PivotTables ได้อย่างรวดเร็วแทรกผลรวม และนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

  1. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณต้องการวิเคราะห์

  2. คลิกปุ่ม รูปปุ่ม วิเคราะห์อย่างรวดเร็วซึ่งปรากฏที่ด้านล่างขวาของข้อมูลที่คุณเลือก (หรือกด CRTL + Q)

    ข้อมูลที่ถูกเลือกพร้อมกับปุ่ม เลนส์การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว จะปรากฏขึ้น

  3. ในแกลเลอรี การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ให้เลือกแท็บที่คุณต้องการได้ ตัวอย่างเช่น เลือก แผนภูมิ เพื่อดูข้อมูลของคุณในแผนภูมิ

    แท็บ แผนภูมิ

  4. เลือกตัวเลือก หรือชี้ไปที่แต่ละตัวเลือกเพื่อแสดงตัวอย่าง

    คุณอาจสังเกตว่า ตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกที่ไม่ได้อยู่เสมอเดียวกัน ที่เป็นเนื่องจากตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงโดยยึดตามชนิดของข้อมูลที่คุณเลือกในเวิร์กบุ๊กของคุณ

ฉันควรจะใช้ฟีเจอร์การวิเคราะห์แบบไหน

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกตัวเลือกการวิเคราะห์แบบไหน มีภาพรวมโดยสรุปดังนี้

การจัดรูปแบบ จะให้คุณสามารถเน้นส่วนของข้อมูลได้โดยการเพิ่มเติมสิ่งต่างๆ เช่น แถบข้อมูลและสี ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นค่าสูงหรือต่ำท่ามกลางค่าอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

แท็บ การจัดรูปแบบ

แผนภูมิ Excel แนะแผนภูมิต่าง ๆโดยยึดตามชนิดของข้อมูลที่คุณเลือก ถ้าคุณไม่เห็นแผนภูมิคุณต้องการ คลิกแผนภูมิเพิ่มเติม

แท็บ แผนภูมิ

ผลรวม จะให้คุณสามารถคำนวณตัวเลขในคอลัมน์และแถวได้ ตัวอย่างเช่น ผลรวมสะสม จะทำการแทรกค่าผลรวมที่เพิ่มขึ้นขณะที่คุณเพิ่มรายการลงในข้อมูล คลิกที่ลูกศรสีดำเล็กๆ ที่อยู่ด้านขวาและซ้าย เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

แท็บ ผลรวม

ตาราง จะช่วยให้การกรองและเรียงลำดับข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่าย ถ้าคุณไม่เห็นสไตล์ตารางที่คุณต้องการ ให้คลิก เพิ่มเติม

แท็บ ตาราง

เส้นแบบประกายไฟจะต้องกราฟขนาดเล็กที่คุณสามารถแสดงควบคู่ไปกับข้อมูลของคุณ วิธีที่รวดเร็วเพื่อดูแนวโน้มให้พวกเขา

แท็บ เส้นแบบประกายไฟ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×