แผนภูมิ

วิเคราะห์ข้อมูลของคุณในทันที

การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณในทันที

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ปุ่มการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วของ Excel ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิ รวมถึงแผนภูมิเส้นและคอลัมน์ ชนิดต่าง ๆ ได้ทันที หรือเพิ่มกราฟแบบย่อที่เรียกว่าเส้นแบบประกายไฟ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
  1. เลือกช่วงของเซลล์

  2. เลือกปุ่มการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วที่ปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของข้อมูลที่เลือก

    หรือ กด Ctrl + Q

    QuickAnalist

  3. เลือกแผนภูมิ

    แผนภูมิ

  4. โฮเวอร์เหนือชนิดแผนภูมิเพื่อแสดงตัวอย่างในแผนภูมิ จากนั้น เลือกแผนภูมิคุณต้องการ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

วิเคราะห์ข้อมูลของคุณในทันที

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×