แผนภูมิ

วิเคราะห์ข้อมูลของคุณในทันที

การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณในทันที

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้เพื่อดำเนินการบิตทำการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ แต่ตอนนี้ จะเท่านั้นใช้ไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถสร้างชนิดต่าง ๆ ของแผนภูมิ รวมถึงเส้น และแผนภูมิคอลัมน์ หรือเพิ่มกราฟแบบย่อ(เรียกว่าเส้นแบบประกายไฟ) อย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำสไตล์ตาราง สร้าง PivotTables ได้อย่างรวดเร็วแทรกผลรวม และนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

  1. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณต้องการวิเคราะห์

  2. คลิกปุ่ม รูปปุ่ม วิเคราะห์อย่างรวดเร็วซึ่งปรากฏที่ด้านล่างขวาของข้อมูลที่คุณเลือก (หรือกด CRTL + Q)

    ข้อมูลที่ถูกเลือกพร้อมกับปุ่ม เลนส์การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว จะปรากฏขึ้น

  3. ในแกลเลอรี การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ให้เลือกแท็บที่คุณต้องการได้ ตัวอย่างเช่น เลือก แผนภูมิ เพื่อดูข้อมูลของคุณในแผนภูมิ

    แท็บ แผนภูมิ

  4. เลือกตัวเลือก หรือชี้ไปที่แต่ละตัวเลือกเพื่อแสดงตัวอย่าง

    คุณอาจสังเกตว่า ตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกที่ไม่ได้อยู่เสมอเดียวกัน ที่เป็นเนื่องจากตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงโดยยึดตามชนิดของข้อมูลที่คุณเลือกในเวิร์กบุ๊กของคุณ

ฉันควรจะใช้ฟีเจอร์การวิเคราะห์แบบไหน

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกตัวเลือกการวิเคราะห์แบบไหน มีภาพรวมโดยสรุปดังนี้

การจัดรูปแบบ จะให้คุณสามารถเน้นส่วนของข้อมูลได้โดยการเพิ่มเติมสิ่งต่างๆ เช่น แถบข้อมูลและสี ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นค่าสูงหรือต่ำท่ามกลางค่าอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

แท็บ การจัดรูปแบบ

แผนภูมิ Excel แนะนำแผนภูมิต่าง ๆโดยยึดตามชนิดของข้อมูลที่คุณเลือก ถ้าคุณไม่เห็นแผนภูมิคุณต้องการ คลิกแผนภูมิเพิ่มเติม

แท็บ แผนภูมิ

ผลรวม จะให้คุณสามารถคำนวณตัวเลขในคอลัมน์และแถวได้ ตัวอย่างเช่น ผลรวมสะสม จะทำการแทรกค่าผลรวมที่เพิ่มขึ้นขณะที่คุณเพิ่มรายการลงในข้อมูล คลิกที่ลูกศรสีดำเล็กๆ ที่อยู่ด้านขวาและซ้าย เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

แท็บ ผลรวม

ตาราง จะช่วยให้การกรองและเรียงลำดับข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่าย ถ้าคุณไม่เห็นสไตล์ตารางที่คุณต้องการ ให้คลิก เพิ่มเติม

แท็บ ตาราง

เส้นแบบประกายไฟจะต้องกราฟขนาดเล็กที่คุณสามารถแสดงควบคู่ไปกับข้อมูลของคุณ วิธีที่รวดเร็วเพื่อดูแนวโน้มให้พวกเขา

แท็บ เส้นแบบประกายไฟ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×