การวิเคราะห์การใช้งานการแก้ไขปัญหา Microsoft 365

สำรวจรายการข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดด้วยการวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365

เราไม่สามารถดำเนินการคำขอของคุณได้ คุณจำเป็นต้องสมัครใช้งานข้อมูลนี้จาก Office 365 Admin Portal ก่อน

รหัสข้อผิดพลาด: 422

ตำแหน่งที่คุณจะเห็นข้อความนี้: ใน Power BI เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหาตัวอย่างสำหรับสาธารณะการนำไปใช้ของ Office 365 หรือเมื่อเรียกหา API การรายงานของ Office 365 โดยตรง

สาเหตุ: ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหา คุณต้องสมัครใช้งานข้อมูลจากศูนย์การจัดการ Office 365 ก่อน ถ้าไม่ได้ทำขั้นตอนนี้ก่อน คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหาได้ แม้ว่าคุณจะระบุ ID ผู้เช่า Office 365 ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:เมื่อต้องการสมัครใช้งานข้อมูล ไปยังศูนย์การจัดการ Office 365 >รายงาน >การใช้และค้นหาไทล์ Office 365 Adoption บนหน้าแดชบอร์ดหลัก เลือกปุ่ม เริ่มต้นใช้งาน จากนั้นในบานหน้าต่าง รายงาน ที่เปิดอยู่ ให้เปิดการตั้งค่า ทำให้ข้อมูลพร้อมสำหรับชุดเนื้อหาของ Office 365 Adoption สำหรับ Power BIและบันทึก

เรากำลังประมวลผลข้อมูลของคุณ

ตำแหน่งที่คุณจะเห็นข้อความนี้: ในช่อง การนำไปใช้ของ Office 365 บนแดชบอร์ด การใช้งาน ในศูนย์การจัดการ Office 365

สาเหตุ: เมื่อคุณเลือกรับการเห็นข้อมูลชุดเนื้อหาจาก Office 365 Admin Portal ระบบ Office 365 จะเริ่มสร้างข้อมูลการใช้งานในอดีตสำหรับองค์กรของคุณ ขึ้นอยู่กับขนาดของผู้เช่าของคุณ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาได้ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงถึง 48 ชั่วโมง

วิธีการแก้ไข: เพียงแค่รอสักครู่ แต่ถ้าข้อความไม่เปลี่ยนเป็น ข้อมูลของคุณพร้อมแล้ว ภายใน 3 วัน ติดต่อ Office 365 สำหรับการสนับสนุนทางธุรกิจ

เราไม่สามารถดำเนินการคำขอของคุณได้ในขณะนี้ เรายังกำลังเตรียมข้อมูลสำหรับองค์กรของคุณอยู่

รหัสข้อผิดพลาด: 423

ตำแหน่งที่คุณจะเห็นข้อความนี้: ใน Power BI เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหาตัวอย่างสำหรับสาธารณะการนำไปใช้ของ Office 365 หรือเมื่อเรียกหา API การรายงานของ Office 365 โดยตรง

สาเหตุ: เมื่อคุณเลือกรับการเห็นข้อมูลชุดเนื้อหาจากหน้า Office 365 Admin ระบบ Office 365 จะเริ่มสร้างข้อมูลการใช้งานในอดีตสำหรับองค์กรของคุณ ขึ้นอยู่กับขนาดของผู้เช่าของคุณ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาได้ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงถึง 48 ชั่วโมง

วิธีการแก้ไข: เพียงแค่รอสักครู่ แต่ถ้าข้อความไม่เปลี่ยนเป็น ข้อมูลของคุณพร้อมแล้ว หลังจากเริ่มต้นแล้ว 3 วัน ติดต่อ Office 365 สำหรับการสนับสนุนทางธุรกิจ

ID ผู้เช่าที่คุณระบุไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง

รหัสข้อผิดพลาด: 400

ตำแหน่งที่คุณจะเห็นข้อความนี้: ใน Power BI เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหาตัวอย่างสำหรับสาธารณะการนำไปใช้ของ Office 365 หรือเมื่อเรียกหา API การรายงานของ Office 365 โดยตรง

สาเหตุ: ID ผู้เช่าคือ GUID และจะต้องอยู่ในรูปแบบของ xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ถ้าคุณใส่สตริงอื่นๆ ในกล่องใส่ค่าของผู้เช่า คุณจะได้รับข้อผิดพลาดนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้:ไปยังศูนย์การจัดการ Office 365 >รายงาน >การใช้งาน และค้นหาช่อง Office 365 Adoption ที่หน้าแดชบอร์ดหลัก ID ผู้เช่านี้อยู่ในรายการบนช่องแล้ว คุณสามารถคัดลอกจากตรงนี้ไปวางในกล่องโต้ตอบสำหรับการเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหาได้

ID ผู้เช่าที่คุณระบุไม่มีอยู่ในระบบของเรา

รหัสข้อผิดพลาด: 404

ตำแหน่งที่คุณจะเห็นข้อความนี้: ใน Power BI เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหาตัวอย่างสำหรับสาธารณะการนำไปใช้ของ Office 365 หรือเมื่อเรียกหา API การรายงานของ Office 365 โดยตรง

สาเหตุ: ID ผู้เช่าที่คุณระบุไม่ถูกต้อง หรือไม่มีอยู่

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้:ไปยังศูนย์การจัดการ Office 365 >รายงาน >การใช้งาน และค้นหาช่อง Office 365 Adoption ที่หน้าแดชบอร์ดหลัก ID ผู้เช่านี้อยู่ในรายการบนช่องแล้ว คุณสามารถคัดลอกจากตรงนี้ไปวางในกล่องโต้ตอบสำหรับการเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหาได้

โปรดใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ Power BI อีกครั้ง

รหัสข้อผิดพลาด: 302

ตำแหน่งที่คุณจะเห็นข้อความนี้: ใน Power BI เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหาตัวอย่างสำหรับสาธารณะการนำไปใช้ของ Office 365 หรือเมื่อเรียกหา API การรายงานของ Office 365 โดยตรง

สาเหตุ: รหัสการอนุญาตล้มเหลว และอาจต้องให้คุณใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณอีกครั้ง

วิธีแก้ข้อผิดพลาดนี้: ลงชื่อออกจาก Power BI จากนั้นลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

คุณไม่ได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อเข้าถึงข้อมูลนี้ เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลจากบริการนี้ คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่ง

รหัสข้อผิดพลาด: 403

ตำแหน่งที่คุณจะเห็นข้อความนี้: ใน Power BI เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหาตัวอย่างสำหรับสาธารณะการนำไปใช้ของ Office 365 หรือเมื่อเรียกหา API การรายงานของ Office 365 โดยตรง

สาเหตุ: รหัสการตรวจสอบล้มเหลวเนื่องจากผู้ใช้ที่พยายามเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหามีระดับของการอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ข้อผิดพลาดนี้: ระบุข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่เป็น ผู้ดูแลส่วนกลางผู้ดูแล Exchangeผู้ดูแล Skype for Business หรือ ผู้ดูแล SharePoint เพื่อเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหา ดู บทบาทของผู้ดูแล Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รีเฟรชล้มเหลว

ตำแหน่งที่คุณจะเห็นข้อความนี้: อีเมลจาก Power BI หรือสถานะล้มเหลวในประวัติการรีเฟรช

สาเหตุ: ในบางครั้งข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับชุดเนื้อหาถูกตั้งค่าใหม่ และไม่ถูกอัปเดตในการตั้งค่าการเชื่อมต่อของชุดเนื้อหา ทำให้ผู้ใช้เห็นข้อผิดพลาดการรีเฟรชล้มเหลว

วิธีแก้ข้อผิดพลาดนี้: ใน Power BI ค้นหาชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับแดชบอร์ดการนำไปใช้ของ 365 Office (Office 365 Adoption_preview.pbix) เลือก จัดกำหนดการการรีเฟรช และใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ Office 365

ถ้าไม่ได้ ล้างแคช และสร้างแพคเนื้อหาใหม่

การอัปเดตข้อมูลประจำตัวของแหล่งข้อมูลล้มเหลว

รหัสข้อผิดพลาด: 400

ตำแหน่งที่คุณจะเห็นข้อความนี้: ใน Power BI เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหาตัวอย่างสำหรับสาธารณะการนำไปใช้ของ Office 365

สาเหตุ: ผู้ใช้บางรายที่ถูกบังคับใช้การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย (MFA) อาจเห็นข้อผิดพลาด 400 เมื่อเชื่อมต่อกับชุดเนื้อหา นี่เป็นปัญหาทราบแล้วในขณะนี้ และกระทบกระแสการเชื่อมต่อเท่านั้น

วิธีการแก้ไข: เชื่อมต่อกับข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกบังคับใช้ MFA

ผู้ดูแลส่วนกลางสามารถเปิดหรือปิด MFA ได้ สำหรับคำแนะนำ ดู ตั้งค่าการรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัยสำหรับผู้ใช้ Office 365

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365
เปิดใช้งานการวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365
การนำทาง และการใช้รายงานในการวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365
การกำหนดรายงานในการวิเคราะห์การใช้งาน Microsoft 365 เอง
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในรายงานการใช้งาน Office 365
รูปแบบข้อมูลการวิเคราะห์การใช้ Microsoft 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×