การวินิจฉัยเวิร์กโฟลว์ SAP สำหรับปัญหาการกำหนดค่า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถตรวจหาปัญหาการกำหนดค่าในเวิร์กโฟลว์ SAP ในไซต์รากของเวิร์กโฟลว์ของคุณ กระบวนงานนี้ช่วยให้คุณทราบว่า เวิร์กโฟลว์ที่กำลังตั้งค่าอย่างถูกต้องบนไซต์ของคุณก่อนที่คุณเริ่ม

ไซต์เวิร์กโฟลว์รากคือ ไซต์ที่ Duet Enterprise นั่นคือเวิร์กโฟลว์ SAP คุณลักษณะถูกเปิดใช้งาน

  1. เรียกดูไซต์รากของเวิร์กโฟลว์ คลิกไอคอนการตั้งค่า แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ SAP คลิกการวินิจฉัยปัญหาการกำหนดค่า
    หน้ากำหนดค่าเวิร์กโฟลว์วินิจฉัย เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดที่มีการกำหนดค่าบนไซต์เวิร์กโฟลว์แสดงรายการ

  3. บนหน้ากำหนดค่าเวิร์กโฟลว์วินิจฉัย ในคอลัมน์ชื่อเวิร์กโฟลว์ SAP คลิกบนชื่อเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการเรียกใช้เครื่องมือการวินิจฉัยปัญหาการกำหนดค่าการตรวจสอบ
    หน้าเวิร์กโฟลว์แสดงสถานะของคอมโพเนนต์ของเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดสถานะได้อย่างรวดเร็ว

ตัวบ่งชี้

ความหมาย

ตัวบ่งชี้สำหรับการกำหนดค่าที่ถูกต้อง

ฟีเจอร์ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับเวิร์กโฟลว์

ตัวบ่งชี้สำหรับการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องที่จะทำให้เวิร์กโฟลว์ล้มเหลว

ฟีเจอร์ไม่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับเวิร์กโฟลว์ และสามารถทำให้เวิร์กโฟลว์ล้มเหลว

ตัวบ่งชี้สำหรับการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องที่จะไม่ทำให้เวิร์กโฟลว์ล้มเหลว

ฟีเจอร์ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับเวิร์กโฟลว์ แต่ปัญหานี้จะทำให้เวิร์กโฟลว์ล้มเหลว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบอื่น อ้างอิงไปยังตารางต่อไปนี้

ชื่อเขตข้อมูล

คำอธิบาย

ความละเอียด ถ้าฟีเจอร์ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

ชื่อของงาน

ระบุชื่องาน ตามที่ปรากฏในระบบ SAP

N/A

ชื่อที่ใช้แสดงงาน

ระบุชื่องาน ตามที่ปรากฏใน SharePoint Server

N/A

ภาษา

บ่งชี้ภาษาถูกกำหนดงาน

N/A

ไซต์งาน

แสดงการเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่โฮสต์งานเวิร์กโฟลว์

N/A

งานไซต์ใช้งานอยู่

ระบุว่า ไซต์การเรียกใช้งานสร้างขึ้นใหม่

N/A

วันเปิดใช้งาน

ระบุวันเปิดใช้งานของไซต์งาน เปิดใช้งานวันมีวันที่งานจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังไซต์ปัจจุบัน

N/A

ผลลัพธ์ของงาน

แสดงผลลัพธ์ถูกต้องที่จะแสดงให้ผู้ใช้เมื่องานเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ชื่อปุ่มสำหรับงานผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน และคุณสามารถเปลี่ยนใน Microsoft SharePoint Designer 2013

N/A

เค้าร่างข้อมูลทางธุรกิจที่ฝังตัว

แสดง schema ของข้อมูลทางธุรกิจที่ฝังตัวในงาน

N/A

คุณสมบัติของธุรกิจเพิ่มเติม

แสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมใด ๆ ที่จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เมื่อกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์งานใน SharePoint Designer

N/A

ประกาศเวิร์กโฟลว์ SharePoint

ระบุถ้า เวิร์กโฟลว์เผยแพร่ หรือไม่

ประกาศเวิร์กโฟลว์ใน SharePoint Designer เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  1. ใน SharePoint Designer เปิดเวิร์กโฟลว์

  2. ทางเลือก: เปลี่ยนแปลงใด ๆ ถ้าจำเป็น

  3. บนแท็บเวิร์กโฟลว์ บน ribbon ในกลุ่มการบันทึก คลิกประกาศ

สิ้นสุดการเชื่อมต่อบริการ business ระบุ

แสดงคุณสมบัติรหัสของ Business Data Connectivity Service ปลายทาง

N/A

ตรวจสอบปลายทางของ business Connectivity Service

ระบุถ้า ตัวแบบ Business Connectivity Service ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องได้ หรือไม่

ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อกำหนดค่า Business Connectivity Service ตัวแบบบนไซต์ Duet Enterprise

สิทธิ์สำหรับไซต์เวิร์กโฟลว์

ระบุถ้า สิทธิ์สำหรับไซต์เวิร์กโฟลว์ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง หรือไม่

ลบไซต์ Duet Enterprise

—หรือ—

ปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลที่สร้างเวิร์กโฟลว์ให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถดู และใช้ข้อมูล

สร้างกลุ่ม SharePoint

ระบุว่า หาก ลุ่ม SharePoint จำเป็นต้องสร้างเสร็จเรียบร้อย หรือไม่

คุณต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะDuet Enterprise - เวิร์กโฟลว์ SAP แล้ว เปิดใช้งานฟีเจอร์นั้นอีกครั้งบนหน้าการตั้งค่าไซต์

สิทธิ์ของกลุ่ม SharePoint

ระบุว่า กลุ่ม SharePoint จำเป็นต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง หรือไม่

โปรดกำหนดค่าไซต์อื่นสำหรับเวิร์กโฟลว์ชนิดนี้

สิทธิ์สำหรับรายการงาน

ระบุถ้า สิทธิ์สำหรับรายการงานที่มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง หรือไม่

ให้แน่ใจว่า สิทธิ์จะไม่สืบทอดมาสำหรับรายการงานเวิร์กโฟลว์

ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน Enterprise duet เปิดใช้งาน

ระบุว่า ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน Enterprise Duet ว่าใช้งานอยู่ หรือไม่

N/A

Duet Enterprise ฟีเจอร์การรายงานเปิดใช้งาน

ระบุว่า ฟีเจอร์การรายงาน Duet Enterprise เป็นใช้งานอยู่ หรือไม่

เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์การรายงาน ดูหัวข้อเพิ่มฟีเจอร์การรายงานไปยังไซต์ Duet Enterprise

รายการการเข้าถึงของผู้ใช้ถูกตั้งค่า

ระบุถ้า รายการที่ใช้ในการจัดการผู้ใช้ access กับเวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งาน หรือไม่

คุณต้องการปิดใช้งานDuet Enterprise นั่นคือเวิร์กโฟลว์ SAP คุณลักษณะ และเปิดใช้งานฟีเจอร์นั้นอีกครั้งบนหน้าการตั้งค่าไซต์นั้น

ล้างการตั้งค่า

ระบุจำนวนวันที่เสร็จสมบูรณ์งานจะถูกเก็บไว้บนไซต์นี้ก่อนที่จะถูกลบ

N/A

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×