การวาดหรือเปลี่ยนเส้นหรือลูกศร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วาดเส้นหรือลูกศร

  1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกบรรทัด รูปปุ่ม หรือลูกศร Button image

  2. วางตัวชี้เมาส์ในตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นเส้น แล้วลากเมาส์

เปลี่ยนเส้นหรือลูกศร

  1. คลิกขวาที่เส้นหรือลูกศร

  2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

  3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ

เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางของลูกศร ให้ใช้ปุ่มการหมุนบนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×