การวาดภาพหรือไฮไลต์สไลด์ในระหว่างการนำเสนองาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณใช้Microsoft Office PowerPoint 2007 เพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณคุณสามารถวงกลม ขีดเส้นใต้ ลากลูกศร หรือทำเครื่องหมายอื่น ๆ บนสไลด์เพื่อเน้นประเด็น หรือแสดงความสัมพันธ์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด แทนเมาส์ของคุณ ขณะแสดงงานนำเสนอของคุณ ดูบทความใช้คีย์ลัดเมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณ

งานนำเสนอที่มีการทำเครื่องหมาย

เมื่อต้องการเขียนบนสไลด์ในระหว่างการนำเสนองาน ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ตรงกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเริ่มต้นเสนองานจากสไลด์อันแรก

 2. คลิกเมาส์ขวาตรงสไลด์ที่คุณอยากเขียนข้อความลงไป ชี้ไปที่ ตัวเลือกตัวชี้ แล้วคลิกเลือกปากกา เพื่อใช้ปากกาเขียนข้อความ หรือ ปากกาเน้นข้อความ เพื่อเลือกใช้ปากกาเน้นข้อความ

 3. กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้พร้อมกับลาก เพื่อเขียนข้อความ วาดรูป หรือเน้นข้อความในสไลด์นั้น

 4. เมื่อต้องการลบข้อความหรือรูปที่วาดไว้ ให้คลิกเมาส์ขวา จากนั้นชี้ไปที่ ตัวเลือกตัวชี้ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • คลิก ยางลบ แล้วกดเมาส์ซ้ายค้างไว้พร้อมกับลากยางลบบนข้อความหรือรูปที่คุณอยากลบ

  • คลิก ลบหมึกทั้งหมดบนสไลด์ หากต้องการลบข้อความหรือรูปที่วาดไว้บนสไลด์ทั้งหมด

 5. เมื่อต้องการปิดปากกาหรือปากกาเน้นข้อความ เพื่อกลับไปใช้ลูกศรตัวชี้ในการนำเสนองานต่อ ให้คลิกขวาที่ สไลด์ แล้วชี้ไปยัง ตัวเลือกตัวชี้ จากนั้นคลิก ลูกศร คลิกเพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป

เมื่อต้องการเขียนบนสไลด์ในระหว่างการนำเสนอสไลด์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ คลิกขวาสไลด์ที่คุณต้อง การเขียนบน ชี้ไปที่ตัวเลือกตัวชี้ แล้ว คลิกตัวเลือกปากกาหรือปากกาเน้นข้อความ

 2. กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้ แล้วลากเพื่อเขียน หรือวาดบนสไลด์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×