การวาดภาพหรือไฮไลต์สไลด์ในระหว่างการนำเสนองาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณใช้Microsoft Office PowerPoint 2007 เพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณคุณสามารถวงกลม ขีดเส้นใต้ ลากลูกศร หรือทำเครื่องหมายอื่น ๆ บนสไลด์เพื่อเน้นประเด็น หรือแสดงความสัมพันธ์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด แทนเมาส์ของคุณ ขณะแสดงงานนำเสนอของคุณ ดูบทความใช้คีย์ลัดเมื่อต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณ

งานนำเสนอที่มีการทำเครื่องหมาย

เมื่อต้องการเขียนบนสไลด์ในระหว่างการนำเสนองาน ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ตรงกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเริ่มต้นเสนองานจากสไลด์อันแรก

 2. คลิกเมาส์ขวาตรงสไลด์ที่คุณอยากเขียนข้อความลงไป ชี้ไปที่ ตัวเลือกตัวชี้ แล้วคลิกเลือกปากกา เพื่อใช้ปากกาเขียนข้อความ หรือ ปากกาเน้นข้อความ เพื่อเลือกใช้ปากกาเน้นข้อความ

 3. กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้พร้อมกับลาก เพื่อเขียนข้อความ วาดรูป หรือเน้นข้อความในสไลด์นั้น

 4. เมื่อต้องการลบข้อความหรือรูปที่วาดไว้ ให้คลิกเมาส์ขวา จากนั้นชี้ไปที่ ตัวเลือกตัวชี้ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • คลิก ยางลบ แล้วกดเมาส์ซ้ายค้างไว้พร้อมกับลากยางลบบนข้อความหรือรูปที่คุณอยากลบ

  • คลิก ลบหมึกทั้งหมดบนสไลด์ หากต้องการลบข้อความหรือรูปที่วาดไว้บนสไลด์ทั้งหมด

 5. เมื่อต้องการปิดปากกาหรือปากกาเน้นข้อความ เพื่อกลับไปใช้ลูกศรตัวชี้ในการนำเสนองานต่อ ให้คลิกขวาที่ สไลด์ แล้วชี้ไปยัง ตัวเลือกตัวชี้ จากนั้นคลิก ลูกศร คลิกเพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป

เมื่อต้องการเขียนบนสไลด์ในระหว่างการนำเสนอสไลด์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ คลิกขวาสไลด์ที่คุณต้อง การเขียนบน ชี้ไปที่ตัวเลือกตัวชี้ แล้ว คลิกตัวเลือกปากกาหรือปากกาเน้นข้อความ

 2. กดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างไว้ แล้วลากเพื่อเขียน หรือวาดบนสไลด์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×