การวางแผนโครงสร้างของไซต์คอลเลกชันและไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์จะพิจารณาเมื่อคุณพัฒนาเว็บไซต์ในOffice SharePoint Server 2007 ปัจจัยที่สำคัญ ใช้ความระมัดระวังวางแผนจะช่วยให้คุณมั่นใจว่า เว็บไซต์ที่จะใช้งานง่ายขึ้น และง่ายต่อการจัดการ

ในบทความนี้

กำหนดผู้ที่จะใช้ไซต์

กำหนดเนื้อหาของไซต์

วางแผนโครงสร้างการนำทาง

ตรวจสอบการเข้าถึงไซต์และเนื้อหาของไซต์

ระบุว่าใครจะใช้ไซต์

การตัดสินใจว่าจะสร้างไซต์ประเภทใดขึ้นอยู่กับขอบเขตและประโยชน์ใช้สอยของไซต์ที่ต้องการ คุณสามารถสร้างไซต์แยกต่างหากสำหรับทุกโครงการที่ทีมของคุณกำลังทำงานอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างเว็บไซต์ระดับบนสุดสำหรับทั้งองค์กร และไซต์แยกต่างหากภายใต้ไซต์ดังกล่าวสำหรับแต่ละทีม

ไซต์คอลเลกชัน ไซต์ และไซต์ย่อย

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยแบ่งเนื้อหาของไซต์ออกเป็นไซต์เฉพาะที่สามารถจัดการแบบแยกต่างหากได้ เว็บไซต์ระดับบนสุดอาจมีไซต์ย่อยหลายๆ ไซต์ และไซต์ย่อยนั้นก็อาจมีไซต์ย่อยหลายๆ ไซต์ได้เช่นกัน โดยสามารถแบ่งย่อยเป็นระดับต่างๆ ได้มากเท่าที่ผู้ใช้ต้องการ โครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าไซต์คอลเลกชัน

ลำดับชั้นนี้ช่วยให้ผู้ใช้ของคุณมีไซต์ทำงานหลักสำหรับทั้งทีม รวมทั้งไซต์ทำงานที่แยกต่างหากและไซต์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยจะให้ระดับที่หลากหลายของการควบคุมคุณลักษณะและการตั้งค่าสำหรับไซต์ต่างๆ

ไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบและกลุ่มเจ้าของชื่อไซต์

ผู้ดูแลไซต์มีสิทธิ์ทั้งหมดไปยังไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน สมาชิกของกลุ่มเจ้าของชื่อไซต์ของเว็บไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันสามารถควบคุมการตั้งค่าและลักษณะการทำงานสำหรับทั้งไซต์และไซต์ย่อยใด ๆ อยู่ข้างใต้ที่สืบทอดสิทธิ์จากนั้น ตัวอย่าง ดูแลไซต์คอลเลกชันและการเป็นสมาชิกของกลุ่มเจ้าของชื่อไซต์ของเว็บไซต์ระดับบนสุดสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • จัดการผู้ใช้ กลุ่ม และสิทธิ์

 • ดูสถิติการใช้

 • เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาค

 • จัดการแกลเลอรี Web Part และแกลเลอรีแม่แบบ

 • จัดการการแจ้งเตือน

 • เปลี่ยนชื่อไซต์และคำอธิบาย ชุดรูปแบบ และการจัดระเบียบโฮมเพจ

 • กำหนดการตั้งค่า เช่น การตั้งค่าภูมิภาค สำหรับเว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยทั้งหมด

 • อัปเดตการตั้งค่าอีเมลสำหรับเว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยทั้งหมด ถ้าการตั้งค่าอีเมลที่ถูกเปิดใช้งานในการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint

 • กำหนดการตั้งค่า Web Part สำหรับเว็บไซต์ระดับบนสุดและไซต์ย่อยทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เมื่อไซต์ย่อยใช้สิทธิ์เฉพาะ สมาชิกของกลุ่มเจ้าของชื่อไซต์สำหรับเว็บไซต์ระดับบนสุดไม่สามารถดำเนินการกระทำที่มีอยู่ในรายการข้างต้นสำหรับไซต์นั้น เปรียบเทียบ ไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบสามารถเสมอดำเนินการกระทำเหล่านี้ในไซต์ย่อยทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงหรือไม่ไซต์ย่อยที่มีสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกัน

สมาชิกของกลุ่มเจ้าของไซต์ชื่อของไซต์ย่อยสามารถควบคุมฟีเจอร์เฉพาะสำหรับไซต์ย่อยนั้นและไซต์ย่อยใด ๆ อยู่ภายใต้ที่สืบทอดสิทธิ์และการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบของไซต์ย่อยสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงผู้ใช้และกลุ่ม ถ้าสิทธิ์เฉพาะกลุ่มถูกตั้งค่า

 • ดูสถิติการใช้

 • เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาค

 • จัดการแกลเลอรี Web Part และแกลเลอรีแม่แบบ

 • จัดการการแจ้งเตือน

 • เปลี่ยนชื่อไซต์และคำอธิบาย ชุดรูปแบบ และการจัดระเบียบโฮมเพจ

ด้านบนของหน้า

ระบุเนื้อหาของไซต์

Office SharePoint Server 2007 แสดงตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางที่คุณสามารถโพสต์ข้อมูล เช่นเอกสารของทีม กำหนดการของโครงการ เหตุการณ์ และข้อความประกาศ แทนที่ จะสื่อสารที่ข้อมูลผ่านทางอีเมล เว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางนี้ และนั้น ๆ คุณสามารถสร้างไซต์ที่ทุกครั้งที่คุณต้องการเก็บ และแชร์เอกสารในเดียว คุณสามารถทำสิ่งนี้ สำหรับทีมของคุณ สำหรับโครงการ หรือต้องการทางธุรกิจ

เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ คุณเริ่มต้น ด้วยการเลือกเทมเพลตไซต์หลายอย่างใดอย่างหนึ่ง เทมเพลตไซต์ถูกจัดกลุ่มเป็นสี่ประเภท: ทำงานร่วมกัน ประชุม Enterprise และการประกาศ แต่ละเทมเพลประกอบด้วยหน้า รายการ ไลบรา รี และอื่น ๆ องค์ประกอบ หรือฟีเจอร์ที่สนับสนุนสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในการเผยแพร่เนื้อหา การจัดการเนื้อหา การจัดการระเบียน หรือข่าวกรองธุรกิจ

สำรวจแต่ละเทมเพล และเลือกดีที่สุดพอดีกับความต้องการของคุณ โปรดจำไว้ว่า หลังจากที่คุณเลือกเทมเพลต คุณสามารถกำหนดเองได้มากเท่ากับที่คุณชอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตไซต์ ดูบทความเริ่มต้นเทมเพลตไซต์

บันทึกการกำหนดเองเป็นแม่แบบ

คุณสามารถบันทึกการไซต์ที่มีอยู่หรือรายการเป็นเทมเพลตแบบกำหนดเอง แม่แบบกำหนดเองเป็นวิธีกล่องบรรจุค่าชุดของการเปลี่ยนแปลงอยู่ไซต์ และทำให้ผู้ใช้งานสำหรับไซต์ใหม่และรายการ แม่แบบกำหนดเองทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดของไซต์ คุณสามารถเก็บ และ Web Part เทมเพลตรายการ เทมเพลตไซต์ในไลบรารีที่ใช้โดยไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน แม่แบบกำหนดเองถูกสร้างขึ้นพร้อมใช้งานผ่านบริการแกลเลอรีเทมเพลตไซต์และแกลเลอรีเทมเพลตรายการหน้า

ด้านบนของหน้า

วางแผนโครงสร้างการนำทาง

การนำทางประกอบด้วยการเชื่อมโยงที่ผู้ใช้จะใช้เพื่อเข้าถึงส่วนหลักๆ และเพจต่างๆ บนไซต์ โดยองค์ประกอบการนำทางไซต์ที่พร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้

องค์ประกอบการนำทางไซต์

คำอธิบาย

แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

องค์ประกอบการนำทางนี้ปรากฏเป็นการเชื่อมโยงทางด้านซ้ายมือของเพจ อยู่เหนือ 'เปิดใช้ด่วน' โดยตรง คุณไม่สามารถกำหนดเองหรือปิดใช้งานการเชื่อมโยงนี้ได้ เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงนี้ เพจ 'เนื้อหาทั้งหมดของไซต์' จะปรากฏขึ้น ซึ่งจะแสดงรายการการเชื่อมโยงไปยังรายการ ไลบรารี กระดานอภิปราย แบบสำรวจทั้งหมด และถังรีไซเคิลสำหรับไซต์

เปิดใช้ด่วน

นี่เป็นองค์ประกอบการนำทางที่สามารถกำหนดเองได้ซึ่งแสดงส่วนหัวของส่วนและการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆ ในไซต์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 'เปิดใช้ด่วน' จะปรากฏบนเพจส่วนใหญ่ที่อยู่ต่ำกว่าการเชื่อมโยง 'แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด' โดยตรง

มุมมองแบบโครงสร้าง

องค์ประกอบการนำทางนี้มีลักษณะเหมือน Windows Explorer คุณสามารถขยายสาขาของโครงสร้างที่มีวัตถุอื่นๆ เพื่อดูวัตถุเหล่านั้น มุมมองแบบโครงสร้างไม่สามารถกำหนดค่าได้และจะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้น เมื่อแสดง มุมมองแบบโครงสร้างจะปรากฏอยู่ภายใต้ 'เปิดใช้ด่วน' โดยตรง

แถบการเชื่อมโยงบนสุด

นี่เป็นองค์ประกอบการนำทางที่สามารถกำหนดค่าได้ และจะปรากฏเป็นแท็บที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติอย่างน้อยหนึ่งแท็บที่ด้านบนสุดของเพจทั้งหมดบนไซต์

ตัวแสดงเส้นทางของเนื้อหา

องค์ประกอบการนำทางนี้จะให้ชุดการเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณสามารถใช้เพื่อนำทางขึ้นไปตามลำดับชั้นของไซต์ที่คุณกำลังดูได้อย่างรวดเร็ว ตัวแสดงเส้นทางของเนื้อหาจะไม่ปรากฏเมื่อคุณอยู่ที่หน้าแรกของไซต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณนำทางลงไปตามลำดับชั้นของไซต์ ตัวแสดงเส้นทางของเนื้อหานี้จะปรากฏอยู่เหนือชื่อของเพจที่คุณนำทาง

แถบแสดงเส้นทางส่วนกลาง

องค์ประกอบการนำทางนี้จะให้การเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณจะสามารถใช้เพื่อนำทางไปยังไซต์ต่างๆ ภายในไซต์คอลเลกชันของคุณ แถบแสดงเส้นทางนี้จะปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ และจะอยู่ที่มุมบนซ้ายของเพจ เหนือชื่อของไซต์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ระบุการเข้าถึงไซต์และเนื้อหาของไซต์

เมื่อคุณตั้งค่าเว็บไซต์ คุณจำเป็นวิธีในการระบุว่า ใครสามารถเข้าถึงได้ สำหรับไซต์อินเทอร์เน็ตทั่วไป คุณอาจต้องทุกคนที่มาพร้อมกับไซต์เพื่อให้สามารถดูเนื้อหาของคุณ แต่คุณไม่ต้องการให้สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้น สำหรับไซต์อินทราเน็ตบริษัท คุณอาจต้องผู้ใช้บางเพื่อควบคุมโครงสร้างของไซต์ แต่กี่คนเพิ่มเติมในการเพิ่มเนื้อหาใหม่ หรือเข้าร่วมในปฏิทินกลุ่มหรือแบบสำรวจ สำหรับความเอกซ์ทราเน็ต คุณต้องการควบคุมอย่างระมัดระวังที่ผู้ใช้สามารถดูไซต์ทั้งหมด โดยทั่วไป เข้าไปยังเว็บไซต์จะควบคุม โดยรวมบัญชีผู้ใช้ด้วยสิทธิ์ที่ควบคุมการดำเนินการระบุผู้ใช้สามารถดำเนินการ

การตั้งค่าสิทธิ์สามารถทำได้ที่ไซต์ระดับบนสุด ไซต์ย่อย และระดับรายการและไลบรารี ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิ์ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×