การวางแผนเว็บไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เว็บไซต์ของคุณมีนามสกุลของคุณ ธุรกิจของคุณ และการกำหนดตราสินค้าทางธุรกิจของคุณ ก่อนที่คุณสร้างเว็บไซต์ของคุณ ถามตัวคุณเองต่อไปนี้:

ในที่นี้

ฉันต้องการให้ใครเยี่ยมชมไซต์ของฉันได้อย่างไร

ฉันต้องสิ่งไซต์ของฉันต้องทำอย่างไร

อะไรภาพลักษณ์และโทนจะช่วยให้สื่อข้อความของฉันให้ผู้ชมของฉันได้อย่างไร

วิธีทำให้ผู้เยี่ยมชมไซต์กลับมา

ฉันต้องการให้ใครเยี่ยมชมไซต์ของฉันได้อย่างไร

คำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับผู้ชมของคุณเป็นใคร: ไคลเอ็นต์ business อาจเกิดขึ้น fund-raisers อาจเกิดขึ้น หรือสมัครใจช่วยเหลือสำหรับองค์กรของคุณ สมาชิกของ สังคมแบบมืออาชีพ หรือผู้ปกครอง และบุตรหลานที่เกี่ยวข้องกับทีม swim ภายในเครื่องไว้ คุณจำเป็นต้องทราบว่าใครเป็นผู้ชมของคุณ และมุ่งเหล่านั้น

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องสิ่งไซต์ของฉันต้องทำอย่างไร

เว็บไซต์ของคุณสามารถใส่ข้อมูลที่ผู้ชมของคุณค้นหาสิ่งสำคัญ ถามว่า ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ชมของคุณจำเป็นต้องทราบตัวคุณเอง สำหรับองค์กรที่ nonprofit นี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับบริษัทขนาด mid อาจเป็นข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องมือของบริษัทและกระบวนการ

เมื่อคุณวางแผนไซต์ของคุณและข้อมูลที่ยังจะมี พิจารณาเครื่องมือสำหรับการเขียนจะเหมาะกับความต้องการของคุณ Publisher มีเครื่องมือสำหรับการเขียนที่ดีเยี่ยมอย่างรวดเร็วสร้าง ประกาศ และจัดการเว็บไซต์บนเว็บอย่างง่าย ถ้าเว็บไซต์ของคุณจำเป็นต้องโต้ตอบหรือเนื้อหาจากฐานข้อมูล เพื่อ ให้ผู้เยี่ยมชมสามารถตอบสนองในไฟล์บันทึกเว็บ (บล็อก) หรือซื้อสินค้า ด้วยบัตรเครดิต Publisher อาจไม่มีเครื่องมือที่ดีที่สุด

เมื่อคุณทราบว่าข้อมูลที่ จำเป็นสำหรับผู้ชมของคุณ คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ใช้เว็บไซต์ของคุณเพื่อใช้ประโยชน์ของคุณ

 • ทำให้การสนับสนุนทางเทคนิคลูกค้าหรือเวิร์กกรุ๊ป

 • ติดประกาศปฏิทินของเหตุการณ์สำหรับสมาชิกของกลุ่ม

 • เสนอ clearinghouse บนข้อมูลผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค

 • สร้างส่วนบุคคลโฮมเพจ สำหรับเหตุการณ์ครอบครัวการวางแผน แชร์รูปถ่ายวันหยุดพักผ่อน pursuing งานอดิเรกการ หรือเพียงแค่มีสนุก

 • โพสต์ประวัติย่อแออิเล็กทรอนิกส์ของนายมีแนวโน้ม

จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บ

 • เข้าถึงไคลเอ็นต์ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 • แนะนำใหม่ผลิตภัณฑ์และบริการ และทำให้ข้อเสนอพิเศษ

 • ให้คุณขายสินค้าโดยตรงผ่านแค็ตตาล็อกแออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

 • สร้างข้อมูลเฉพาะตัวของบริษัท รับทราบตราสินค้า และประชาสัมพันธ์ดี

 • เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการล่าสุด

 • เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ประกอบการและผู้ใช้เส้นบอกแนว

ไปที่เว็บไซต์ที่ได้นั่นคือรวบรวมข้อมูล คำติชม หรือโต้ตอบบนเว็บ

 • ดำเนินการค้นคว้าผ่านการสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถาม

 • สร้างศูนย์ข้อมูลการศึกษาสำหรับการแชร์ข้อมูลล่าสุดในสาขาที่ระบุ

 • แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกจิก และทั่ว ทั้งองค์กร

 • สรรหาผู้เข้าร่วมสำหรับกิจกรรมอาสาสมัคร และหาทุน

 • พัฒนาโน้มไคลเอ็นต์สำหรับสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสม

ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมไซต์ที่ติดต่อของคุณ

ระบุวิธีที่ผู้เยี่ยมชมไซต์ที่ติดต่อของคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามได้ในโอกาสทางธุรกิจ:

 • ใช้จดหมายทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือโทรสาร

 • ส่งข้อความอีเมล

 • ส่งฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณที่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลบัตรเครดิตแก่คุณ

  ก่อนที่คุณสามารถยอมรับบัตรเครดิตเหนือเว็บ คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

  • ตัดสินใจว่า บัตรเครดิตใดเพื่อยอมรับ

  • เปิดบัญชีผู้ใช้ผู้ค้า ด้วยสถาบัน (คุณอาจถูกคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มแอปพลิเคชัน)

  • ซื้อซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม (ในบางกรณี คุณอาจต้องฮาร์ดแวร์) ได้

  • ซื้อการสมัครใช้งานบริการการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตหรือซอฟต์แวร์

   ค้นหาเว็บหรือไลบรารีของคุณภายในสำหรับแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการให้เว็บไซต์ชนิดนี้ Publisher อาจไม่มีการเขียนเครื่องมือสำหรับคุณดีที่สุด

ด้านบนของหน้า

อะไรภาพลักษณ์และโทนจะช่วยให้สื่อข้อความของฉันให้ผู้ชมของฉันได้อย่างไร

คุณต้องการให้เสียงของเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้น่าสนใจ ร้ายแรง หรือ humorous ได้อย่างไร

ซึ่งอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งของยอดคงเหลือ trickiest เพื่อให้ได้ ตัวอย่างเช่น คืออะไร funny ไปยังคนไม่จำเป็นต้อง funny กับบุคคลอื่น คุณจำเป็น ต้องทราบผู้เยี่ยมชม เขียนจากมุมมองของพวกเขาของ authentically ใช้ภาษาเดียวกันกับที่ทำงาน นอกจากนี้ ให้พิจารณาการกำหนดตราสินค้าของคุณ ถ้าตราสินค้าทางธุรกิจของคุณแสดงหน่วยและจำนวนปีของประสบการณ์การใช้งาน ตลก irreverent จะไม่สอดคล้องกับการกำหนดตราสินค้าของคุณ

 • ใช้คุณและของคุณบ่อยซึ่งผู้เยี่ยมชมของคุณทราบได้ว่า ความต้องการของพวกเขามาแรก

 • เน้นจุดประสงค์ของเว็บไซต์ — ว่าเป็นขาย widgets หรือ disseminating ข้อมูลเกี่ยวกับทีม swim ภายในเครื่องไว้

 • รับประเด็นหลักของคุณทั้งในหัวเรื่องและหัวเรื่องย่อย

 • เก็บประโยคและย่อหน้าสั้น ๆ เสริมภาพลักษณ์การสแกนและอ่านง่าย

 • มีช่องว่างเพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่พลาดการติดตามในขณะที่ผู้อ่าน

 • ปรับข้อความของคุณเพื่อให้ความสนใจของผู้เยี่ยมชมจับภาพ เก็บดอกเบี้ยของพวกเขา ตอบคำถามของพวกเขา overcomes ข้อขัดข้องของพวกเขา และนพเหล่านั้นกับการดำเนินการ

สุดท้าย การทดสอบค่าคงมีความสำคัญ ส่งรุ่นต่าง ๆ ตลาดนั่นคือตัวอย่าง ใบปลิว วัสดุจดหมายขายตรง และอื่น ๆ เช่นไปเล็ก มุ่งเป้าไปที่ชุดย่อยของผู้ชมของคุณ ติดตามประสิทธิภาพของวัสดุรุ่นต่าง ๆ แล้ว การปรับข้อความของคุณ

นอกจากนี้คุณต้องการให้แน่ใจว่าลูกค้าที่เป็นไปได้ทั้งหมดสามารถดูที่การ อ่าน และเพลิดเพลินกับวิธีที่คุณออกแบบเว็บไซต์ของคุณ บางคนปิดกราฟิกเพื่อให้พวกเขาสามารถดูเฉพาะข้อความ ผู้อื่นได้ผ่านสายโทรศัพท์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อดาวน์โหลดเวลาของหน้าเพิ่มกราฟิกบนเว็บเพจ

ด้านบนของหน้า

วิธีทำให้ผู้เยี่ยมชมไซต์กลับมา

 • อัปเดหน้าของเว็บไซต์ของคุณบ่อย ๆ เพื่อให้น่าสนใจ

 • ส่งจดหมายข่าวที่เพิ่มวัสดุบนเว็บไซต์ของคุณ และรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น

 • ให้ใช้เว็บสิ่งจูงใจเช่นโปรโมชั่นเว็บเท่านั้นหรือสามารถดาวน์โหลดได้สกรีน หรือเสนอฤดูหรือดาวน์โหลดอื่น ๆ

 • ส่งข้อเสนอตามเวลา เช่นส่วนลด ขวัญ หรือเชิญไปยังเหตุการณ์หรือสัมมนา

 • ออกแบบเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถปรับให้เป็นแบบนั้น และจะเป็นเหมือนกับว่าพวกเขากำลังค้นหาอย่างรวดเร็ว และ ในเดียวเช่นเว็บไซต์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×