การวางแผนสำหรับคิวรีการค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: เนื้อหาเหล่านี้เป็นเนื้อหาเบื้องต้นสำหรับการวางจำหน่ายซอฟต์แวร์เบื้องต้น ซึ่งอาจไม่สมบูรณ์ และอาจเปลี่ยนแปลง

ในบทความนี้

วางแผนขอบเขตการค้นหา

การวางแผนการตั้งค่าความเกี่ยวข้อง

วางแผนคุณสมบัติสำหรับการค้นหา

การวางแผนสำหรับการค้นหาข้อมูลการใช้งานแบบสอบถาม

วางแผนการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์

การวางแผนการแจ้งเตือนที่ใช้ค้นหา

วางแผนคำสำคัญ

ใช้การค้นหาการวางแผนแผ่นงาน

ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงความเกี่ยวข้องกับงานนำเสนอของผลลัพธ์การค้นหา ด้วยการวางแผนการกำหนดค่าที่ถูกต้องของการตั้งค่าการดูแลระบบที่มีผลต่อการค้นหาแบบสอบถาม ในขณะที่พูนประสิทธิภาพของคิวรีการค้นหาจะถูกประเมินในระหว่างการดำเนินการปรับใช้ใด ๆ ของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี SharePoint ปกติตฟี การวางแผนดีก่อนที่จะปรับใช้เริ่มต้นสามารถสร้างคิวรีการค้นหาที่มีประสิทธิภาพจากจุดเริ่มต้น และช่วยให้คุณ ลดต้นทุนในการดูแลระบบในอนาคต ผู้ดูแลระบบสำหรับแชร์ผู้ให้บริการ (SSPs) สามารถวางแผนคุณสมบัติที่มีการจัดการสำหรับการค้นหาไปใช้ตลอดทั้ง SSP การตั้งค่าความเกี่ยวข้องสำหรับไซต์ที่เฉพาะเจาะจง และขอบเขตการค้นหาที่ผู้ใช้ในไซต์ข้าม SSP ใช้เพื่อจำกัดเนื้อหารวมอยู่ในแต่ละคิวรีการค้นหา พวกเขายังสามารถเปลี่ยนงานนำเสนอของผลลัพธ์ผ่าน แมปชื่อเซิร์ฟเวอร์ และกำหนดเองของไซต์ศูนย์กลางการค้นหา กล่องค้นหา และอื่น ๆ ฟีเจอร์การค้นหางานนำเสนอ ผู้ดูแลไซต์สามารถเพิ่มเติมแผนเหล่านี้ ด้วยการวางแผนขอบเขตการค้นหาเฉพาะไซต์และคำสำคัญ

วางแผนขอบเขตการค้นหา

ขอบเขตการค้นหาถูกนำไปใช้กับผลลัพธ์เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์ของการค้นหาโดยยึดตามชุดย่อยของเนื้อหาที่ถูกเลือกไว้สำหรับขอบเขตตามผู้ดูแลการค้นหาตัวกรอง ขอบเขตการค้นหาบุคคลโดยใช้Microsoft Office SharePoint Server 2007 เพื่อทำให้ค้นหาเกี่ยวข้องมากขึ้น โดยการค้นหาภายในชุดย่อยบางอย่างของเนื้อหาภายในไซต์คอลเลกชันที่เปิดใช้งาน

สร้างขอบเขตที่ระดับ SSP ค้นหาที่ใช้ร่วมกัน ขอบเขตการค้นหาเหล่านั้นได้รับการออกแบบจะเกี่ยวข้องทั่วทั้งไซต์คอลเลกชันทั้งหมดใน SSP เดียวกัน และแชร์กับไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

ไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบตัดสินใจที่แชร์ขอบเขตการใช้และวิธีการแสดงข้อคิดเห็น และยังสามารถสร้างไซต์คอลเลกชันขอบเขตการค้นหาที่จะใช้เฉพาะภายในไซต์คอลเลกชัน

เมื่อวางแผนเพื่อใช้ขอบเขตการค้นหา คุณมีลักษณะที่โครงสร้างข้อมูลของคุณเมื่อต้องการระบุชุดเนื้อหาแบบกว้าง ๆ ที่บุคคลมักจะต้องการค้นหา บางอย่างของชุดเหล่านี้จะครอบคลุมโครงสร้างข้อมูลของไซต์คอลเลกชัน และบางอย่างจะครอบคลุมชุดย่อยของข้อมูลภายในไซต์คอลเลกชัน คุณตัดสินใจว่า จะใช้ขอบเขตการค้นหาที่ใช้ร่วมกันหรือไซต์คอลเลกชันขอบเขตการค้นโดยยึดตาม ตำแหน่งเนื้อหาในโครงสร้างข้อมูลภายใน

วางแผนขอบเขตที่ใช้ร่วมกัน

ผู้ดูแลระบบ SSP จัดการขอบเขตการค้นหาที่ใช้ร่วมกันสำหรับตลอดทั้งไซต์ทั้งหมดที่กำลังใช้บริการที่ใช้ร่วมกันเดียวกัน ผู้ดูแลระบบ SSP สามารถจัดขอบเขตการค้นหาสำหรับไซต์คอลเลกชัน

ผู้ดูแล SSP สามารถดำเนินการต่อไปนี้:

 • การสร้าง และแก้ไขขอบเขตการค้นหาที่ใช้ร่วมกัน

 • การลบขอบเขตการค้นหา

 • การจัดการ และการจัดกำหนดการการคอมไพล์ของขอบเขตการค้นหา

ขอบเขตที่ใช้ร่วมกันมีขอบเขตการค้นหาที่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้โดยผู้ดูแลไซต์คอลเลกทั้งหมดที่กำลังใช้การตั้งค่าเดียวกันของบริการที่ใช้ร่วมกัน และสามารถมองเห็นได้ ค้นหาขอบเขตดำเนินการสำหรับเนื้อหาของเนื้อหาที่ยึดตามแนวคิดในแบบโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างของไซต์ และเนื้อหาความต้องการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในการแปลง ssp เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันภายในไซต์คอลเลกชันบางอย่างจะเฉพาะ ที่ใช้ร่วมกัน ควรจะปล่อยสำหรับขอบเขตการค้นหาการวางแผนที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

ตัวอย่างเช่น องค์กรขนาดใหญ่อาจสร้างขอบเขตการแชร์สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล เนื่องจากส่วนใหญ่กับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนบนไซต์ SharePoint และโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจที่ระบุหลายเป็นทรัพยากรบุคคล ในระหว่างการใช้เนื้อหาและการวางแผนโครงสร้างของไซต์ ดูแลไซต์คอลเลกชันของไซต์ทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ขอบเขตที่แชร์ และยังสามารถ สร้างขอบเขตที่เพิ่มเติมสำหรับไซต์คอลเลกชันสำหรับนโยบายของบริษัทและข้อมูลการจ้างงานใหม่ได้เนื่องจากผู้มีแนวคิดหลักที่ระบุเป็นที่เกี่ยวข้องสำหรับไซต์ คอลเลกชัน ขอบเขตคอลเลกชันไซต์ดังกล่าวเหมาะสมเป็นขอบเขตที่ใช้ร่วมกัน เนื่องจากบุคคลที่ค้นหาในไซต์อื่น ๆ ไม่น่าต้องขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงดังนั้น

ผู้ดูแล SSP ตัดสินใจว่า พวกเขาสร้างขอบเขตที่ใช้ร่วมกันต้องปรากฏในกลุ่มแสดงที่สร้างขึ้น โดยผู้ดูแลไซต์พอร์ทัล เช่นรายการดรอปดาวน์ของกล่องค้นหาและหน้าการค้นหาขั้นสูง คุณสามารถเพิ่มขอบเขตการค้นหาที่ใช้ร่วมกันที่ไม่จำเป็นเพื่อแสดงกลุ่มสิทธิ์ไซต์คอลเลกชันที่

ขอบเขตการค้นหาที่ใช้ร่วมกันต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละ SSP:

 • บุคคล

 • ไซต์ทั้งหมด

วางแผนขอบเขตการค้นหาสำหรับไซต์คอลเลกชัน

สำหรับแต่ละไซต์คอลเลกชัน ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการค้นหาต่อไปนี้:

 • ใช้ขอบเขตที่ใช้ร่วมกันที่สร้างขึ้น โดยผู้ดูแลระบบ SSP

 • คัดลอก และปรับเปลี่ยนขอบเขตที่ใช้ร่วมกันเพื่อใช้เป็นขอบเขตสำหรับไซต์คอลเลกชัน

 • สร้าง แก้ไข และลบขอบเขตการค้นหาสำหรับไซต์คอลเลกชัน

 • เลือกวิธีการแสดงขอบเขตการค้นหา

 • ตรวจสอบสถานะของขอบเขตการค้นหา

ผู้ดูแลไซต์ไม่สามารถสร้าง หรือเพิ่มกฎที่ตรงกันกับขอบเขตที่ใช้ร่วมกันที่กำหนด โดยผู้ดูแลระบบ SSP แม้ว่าพวกเขาสามารถทำซ้ำขอบเขตการแชร์ และปรับเปลี่ยนสำเนา พวกเขาสามารถเพิ่มกฎการจับคู่ใหม่สำหรับไซต์คอลเลกชันขอบ

ผู้ดูแล SSP สามารถดำเนินงานเหล่านี้ในการดูแลที่ผู้ดูแลไซต์สามารถดำเนินการทั้งหมด

ในระหว่างการวางแผน ผู้ดูแลในไซต์คอลเลกชันแต่ละรายการจะต้องสร้างขอบเขตการค้นหาโดยยึดตามโครงสร้างข้อมูลภายในไซต์ ตามค่าเริ่มต้น แต่ละไซต์คอลเลกชันสามารถเข้าถึงบุคคล และขอบเขตแชร์ไซต์ทั้งหมด ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มขอบเขตการค้นหาตามขอบเขตที่แชร์เลือกที่จะเป็นประโยชน์มากมายสำหรับผู้ใช้ไซต์คอลเลกชันของพวกเขา แล้ว เสริมด้วยขอบเขตเหล่านั้น ด้วยการสร้างขอบเขตการค้นหาสำหรับไซต์คอลเลกชัน

ผู้ดูแลไซต์สามารถใช้แสดงกลุ่มเพื่อจัดระเบียบกลุ่มของขอบเขตการค้นหาตามลักษณะที่ปรากฏของพวกเขาบนไซต์ ตามค่าเริ่มต้นOffice SharePoint Server 2007 ให้แสดงกลุ่มสำหรับเมนูดรอปดาวน์กล่องค้นหาและหน้าการค้นหาขั้นสูง

วางแผนกฎขอบเขตการค้นหา

กฎขอบเขตการค้นหาจะถูกเพิ่มไปที่ขอบเขตการกำหนดขอบเขตของแต่ละขอบเขตการค้นหา

กฎจะยึดตามคุณสมบัติ ตำแหน่งที่ตั้ง และแหล่งเนื้อหาของเนื้อหา แต่ละกฎทดสอบเนื้อหาทั้งหมดสำหรับคุณสมบัติเดียว ตำแหน่งที่ตั้ง หรือแหล่งเนื้อหา แต่ละกฎมีผลต่อผลลัพธ์การค้นหาขอบเขตการค้นหาที่ประกอบด้วยหนึ่งในสามวิธี:

 • รวม    รายการที่ตรงกับกฎนี้ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหาเว้นแต่ว่ากฎอื่นเอาออกได้ ไม่เหมือนกับการดำเนินการตรรกะ OR

 • จำเป็นต้องมี    รายการที่ตรงกับกฎอื่น ๆ ต้องตรงกับกฎนี้ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหาอยู่ นี่คือเทียบเท่ากับตัวดำเนินการตรรกะ AND

 • แยก    รายการที่ตรงกับกฎนี้จะถูกแยกออกจากผลลัพธ์การค้นหาแม้ว่าพวกเขาตรงกับกฎอื่น ๆ นี่คือเทียบเท่ากับที่และไม่ได้ดำเนินการทางตรรกะ

ขอบเขตการค้นหาประกอบด้วยหนึ่ง หรือกฎและเนื้อหาเพิ่มเติมที่ต้องตรงกับกฎทั้งหมดในขอบเขตการค้นหาที่เลือกในปัจจุบันจะรวมอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา

การใช้กฎโดยยึดตามคุณสมบัติที่มีการจัดการ

กฎขอบเขตการค้นหาจะยึดตามค่าระบุสำหรับคุณสมบัติเดียวที่มีการจัดการใน schema การค้นหา แต่ละรายการของเนื้อหาจะทดสอบกับค่าที่ระบุ และรวม หรือแยกออกโดยยึดตามกฎ เฉพาะสามารถทดสอบกฎโดยยึดตามคุณสมบัติเทียบ กับตัวดำเนินคือแน่นอนและไม่ได้ กับตัวดำเนินการอื่น ๆ ข้างกล่องเช่นมี

ตัวอย่างเช่น ขายพอร์ทัลไซต์สามารถสร้างไซต์คอลเลกชันขอบเขตการค้นหาสำหรับแต่ละรายการของยอดขายของสำนักงาน โดยใช้ Office ยอดขายที่มีจัดการคุณสมบัติและการตั้งค่าสำหรับกฎในแต่ละขอบเขตไปยังค่าสำหรับ office เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากคุณสมบัติที่มีการจัดการนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากแอปพลิเคชันการติดตามการขาย ผลลัพธ์การค้นหาจะรวมเฉพาะ business ข้อมูลผลลัพธ์การค้นหา office ยอดขายสำหรับขอบเขตที่เลือก

เมื่อคุณวางแผนคุณสมบัติที่มีการจัดการสำหรับ SSP ของคุณ มีประโยชน์เป็นพิเศษควรคำนึงถึงขอบเขตการค้นหาในเวลาเดียวกัน เมื่อต้องการสร้างขอบเขตการค้นหาสำหรับชุดของเนื้อหา คุณต้องแน่ใจว่า จะมีคุณสมบัติของเนื้อหานั้นที่สามารถถูกรวมไว้ในกฎที่ตรงกัน

แต่ละคุณสมบัติที่มีการจัดการใน SSP สามารถทำได้เป็นคุณสมบัติสำหรับกฎขอบเขตการค้นหา สำหรับทั้งขอบเขตที่ใช้ร่วมกันและขอบเขตที่ไซต์คอลเลกชัน สามารถใช้เฉพาะคุณสมบัติที่มีการจัดการที่มอบมีพร้อมใช้งานสำหรับขอบเขตการค้นหาในกฎขอบเขตการค้นหา

การใช้กฎโดยยึดตามตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถสร้างกฎที่ตรงกันโดยยึดตามตำแหน่งของเนื้อหา การใช้งานสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้กฎชนิดนี้ รวมถึง:

 • ค้นหากลุ่มของไลบรารีเอกสาร

 • การค้นหาภายในชุดของโฟลเดอร์ในที่เก็บเอกสารขนาดใหญ่เดียว เป็นเมื่อการค้นหาบริษัทมีการเก็บถาวร

 • ค้นหาเนื้อหาบนไซต์ภายนอกสำหรับหัวข้อนั้น ๆ

 • ค้นหาเนื้อหาในเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ในองค์กรของคุณ

แต่ละกฎที่ประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้งเดียว ไว้ในโฟลเดอร์เดียว ชื่อโดเมน หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ ขึ้นอยู่กับว่าชุดของเนื้อหาที่คุณต้องการทำให้พร้อมใช้งานในขอบเขตการค้นหา คุณต้องเพิ่มกฎที่ตรงกันอย่าง น้อยหนึ่งจนกว่าจะรวมอยู่ในขอบเขตการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งเกี่ยวข้องทั้งหมด โครงสร้างข้อมูลและการวางแผนโครงสร้างของไซต์จะทั้งสองให้คำแนะนำในการตัดสินใจที่ตำแหน่งที่ตั้งการรวมไว้ในแต่ละขอบเขตการค้นหา

การใช้กฎโดยยึดตามแหล่งเนื้อหา

ขอบเขตการค้นหาสามารถประกอบด้วยกฎโดยยึดตามเนื้อหาภายในแหล่งเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง แหล่งเนื้อหาของคุณวางแผนจะระบุชุดของเนื้อหาที่ง่ายต่อการดูแลเมื่อพวกเขาบนแหล่งเนื้อหาที่แยกต่างหาก

สำหรับแต่ละแหล่งเนื้อหาที่คุณวางแผน พิจารณาว่าเนื้อหามีการทำดัชนีโดย ที่แหล่งเนื้อหาเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เข้าใจจัดกลุ่มไว้ด้วยกันในขอบเขตการค้นหาสำหรับผู้ใช้ไซต์คอลเลกชัน ถ้า ดังนั้น คุณสามารถเพิ่มกฎสำหรับแหล่งเนื้อหาที่ตรงกัน

นอกจากนี้ ให้พิจารณาถ้าแหล่งเนื้อหาสามารถถูกแบ่งออกเป็นเนื้อหาที่มีขนาดเล็กของบุคคลเนื้อหาที่บุคคลอาจต้องการค้นหา ถ้าใช่ คุณสามารถรวมแหล่งเนื้อหาที่ตรงกับกฎที่ มีกฎอื่น ๆ ตรงกันเพื่อสร้างขอบเขตแคบมากขึ้น

โดยใช้กฎโดยยึดตามแหล่งเนื้อหา คุณสามารถเปิดใช้บุคคลในศูนย์กลางไซต์คอลเลกชันสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อค้นหาเนื้อหาบนไซต์คอลเลกชันสำหรับโครงการมีขนาดเล็กหรือแผนกได้อย่างง่ายดาย การทำเช่นนี้ ผู้ดูแลระบบ SSP เพิ่มกฎตรงกันสำหรับแหล่งเนื้อหาเกี่ยวข้อง ขอบเขตการค้นหาที่สามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถค้นหาบุคคลที่ใช้ไซต์คอลเลกชันใด ๆ ใน SSP เหนือเนื้อหาบนไซต์ลเลกอื่น ๆ ในการแปลง ssp อาจเป็น ตัวอย่างเช่น นี้มีประโยชน์เป็นหารทั้งไซต์คอลเลกชัน ด้วยเมนูกล่องค้นหาทรัพยากรบุคคลสำหรับไซต์คอลเลกชัน

การใช้กฎหลาย

ขอบเขตการค้นหาจะมักจะเป็นขอบเขตการง่าย ๆ โดยยึดตามกฎเดียวตรงกัน แต่ก็มีเหตุผลที่ดีมากในการใช้ขอบเขตการค้นหาที่ มีกฎหลายข้อความ สิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุผลมีเหมือนกันได้ว่า จะค้นหาเพื่อสร้างขอบเขตการค้นหาตามรอบชุดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงหรือที่เกี่ยวข้องกันทางแนวคิดชุดของเนื้อหา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องใส่ตำแหน่งที่ตั้งหลาย คุณสมบัติหลาย หรือชุดของตำแหน่งที่ตั้งและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกันทางแนวคิด

แทนที่จะสร้างขอบเขตการค้นหากฎหนึ่งพื้นฐานสำหรับทุกคุณสมบัตินับพัน ๆ เกมหรือตำแหน่งที่ตั้งที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องเพียง เป็นความคิดดียิ่งขึ้นจะคำนึงถึงเมื่อคิดตามแนวคิดอย่างคร่าว ๆ และใช้เครื่องมือที่จะสร้างรายการในช่วงเวลาสั้น ๆ ของขอบเขตการค้นหาที่ซับซ้อนสำหรับแต่ละไซต์ คอลเลกชัน ใช้ขอบเขตที่ซับซ้อนที่ มีกฎหลายมุ่งเป้าไปที่ไลบรารีเอกสารที่เฉพาะเจาะจง การแชร์ไฟล์ เซิร์ฟเวอร์จดหมาย แหล่งข้อมูล โดยยึดตามการประเมินของโครงสร้างข้อมูลของคุณ

การใช้กฎการแยก

กฎที่ตรงกันที่ไม่รวมเนื้อหาจะถูกสร้างขึ้น และเลือกเหมือนกฎอื่น ๆ ที่ใช้ในขอบเขตการค้นหา อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการให้พิจารณาใช้งานของพวกเขาเป็นแบบขั้นตอนที่แยกต่างหาก เหตุผลในการแยกเนื้อหาจากผลลัพธ์การค้นหาอาจแตกต่างจากเหตุผลในการรวมเนื้อหามาก

ขอบเขตการค้นหาไซต์ทั้งหมดสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นการรวมเนื้อหาในคอลเลกชันไซต์ทั้งหมด แล้ว คุณสามารถเพิ่มกฎที่ตรงกันที่ไม่รวมเนื้อหาในการสร้างขอบเขตการค้นหาที่กว้าง แต่ไม่ต้องรวมชุดของผลลัพธ์การค้นหา ในบางครั้งจะมีไซต์ทั้งหมดที่ตรงกับกฎที่ มีกฎแยกที่สร้างขอบเขตการค้นหาที่ซับซ้อนที่ประกอบด้วยกฎสำหรับทุกชุดย่อยของเนื้อหาบนไซต์ใช้งานง่ายขึ้น

ตัวอย่างของการวางแผนขอบเขตการค้นหา

Contoso Corporation มีตัวหาร services IT ส่วนบริการลูกค้า และผลหารยอดขาย และการตลาด ไซต์คอลเลกชันของตัวเองได้แต่ละส่วน และยังมีคอลเลกชันของพอร์ทัลไซต์ศูนย์กลางสำหรับบริษัทข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรบุคคล ผู้ดูแลระบบ SSP แผนเพื่อใช้งานบริการการค้นหาบน SSP แบบเดียวสำหรับทั้งบริษัท ตามค่าเริ่มต้น ค้นหาในองค์กรจะมีเนื้อหาจากส่วนใด ๆ เนื่องจากเป็นขอบเขตการค้นหาค่าเริ่มต้น เนื่องจากเนื้อหาสำหรับแต่ละส่วนเป็น distinct เนื้อหาจะถูกตระเวนในแหล่งเนื้อหาที่แยกต่างหากสามดังนั้นปุ่ม การบริการลูกค้า และยอดขาย และการตลาดสามารถทั้งหมดสามารถปรับปรุงข้อมูลบนกำหนดการที่แตกต่างกัน

Chen jacky ผู้ดูแลระบบ SSP แผนในการสร้างแหล่งเนื้อหาที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละส่วน โดยยึดตามกฎที่รวมถึงแหล่งเนื้อหาเหล่านั้น นอกจากนี้เธอแผนการสร้างแหล่งเนื้อหาสำหรับทรัพยากรบุคคลแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่ติดตามข้อมูลสำหรับพนักงานทั้งหมด ใช้กฎโดยยึดตามแหล่งเนื้อหาข้อมูลทางธุรกิจ ผู้ดูแลในไซต์คอลเลกชันแต่ละตัดสินใจที่จะรวมขอบเขตเริ่มต้นที่ใช้ร่วมกันสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในองค์กร แต่ไม่ได้วางแผนเพื่อใช้ขอบเขตทรัพยากรบุคคล แม้ว่าเป็นขอบเขตที่ใช้ร่วมกัน ตัวเลือกนั้นเท่านั้นจะพร้อมใช้งานจากเมนูดรอปดาวน์การค้นหาในคอลเลกชันของพอร์ทัลไซต์ศูนย์กลาง ผู้ดูแลในไซต์คอลเลกชันแต่ละแผนนอกจากนี้เมื่อต้องการเพิ่มไซต์คอลเลกชันขอบสำหรับชุดที่สำคัญของเนื้อหาภายในไซต์คอลเลกชันของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ดูแลไซต์คอลเลกชันสำหรับยอดขายและไซต์คอลเลกชันแผนเพื่อสร้างขอบเขตการค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบรรทัดผลิตภัณฑ์ การตลาดโดยยึดตามคุณสมบัติของข้อมูลธุรกิจ ที่มีการจัดการการตลาดเอกสาร และเนื้อหาอื่น ๆ และ ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์ทีมที่เกี่ยวข้องและไลบรารีเอกสาร แหล่งเนื้อหา ตำแหน่งที่ตั้ง และคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดจะแสดงบนเวิร์กชีตที่ขอบเขตการค้นหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การวางแผนฟีเจอร์ค้นหา

มีกำหนดขอบเขตการค้นหาของทั้งสองชนิด โดยอย่าง น้อยหนึ่งกฎที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและตำแหน่งที่ตั้งของเอกสาร เนื้อหาสามารถถูกรวม หรือแยกออกจากขอบเขตการค้นหาตามกฎต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

การวางแผนการตั้งค่าความเกี่ยวข้อง

ตั้งค่าความเกี่ยวข้องจัดลำดับความสำคัญเว็บไซต์และตำแหน่งที่ตั้งอื่นในแหล่งเนื้อหาเพื่อให้ผลลัพธ์จากไซต์เหล่านั้นมักมากกว่าหรือน้อยกว่าจะปรากฏที่ด้านบนของผลลัพธ์การค้นหา ตั้งค่าความเกี่ยวข้องปัจจัยเดียวในผลลัพธ์การค้นหาระดับ และ outweigh ปัจจัยอื่น ๆ ทั้งหมดเช่นคำสำคัญที่จัดการ โดยผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสมบัติที่มีการจัดการสำหรับการค้นหาที่มีจัดการ โดยผู้ดูแลระบบ SSP หรือน้ำหนักอัตโนมัติถูกนำไปใช้ ไปยังเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีค้นหา ผู้ดูแล SSP นำการตั้งค่าความเกี่ยวข้องกับแบบสอบถามทั้งหมดที่ทำโดยใช้ตัว SSP และสามารถตั้งค่าความเกี่ยวข้องแหล่งเนื้อหาที่ตระเวนอีกครั้งโดยไม่ต้องรีเฟรช ผู้ดูแล SSP สามารถวางไซต์หนึ่งในสี่ระดับความเกี่ยวข้องใน:

 • ใช้อย่างเป็นทางมีสามระดับ: สุดใช้อย่างเป็นทาง ระดับที่สองใช้อย่างเป็นทาง และ ระดับที่สามเชื่อถือ

 • หนึ่งระดับของไซต์ที่เกี่ยวข้องน้อย

เว็บหน้าที่ใช้อย่างเป็นน้ำหนักโดยยึดตามวิธีใช้อย่างเป็นทางพวกเขากำลัง กับแต่ละระดับการรับน้ำหนักความเกี่ยวข้องที่เหมาะสม ตามค่าเริ่มต้น หน้าทั้งหมดที่ระดับสูงสุดสำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บจะถูกเพิ่มเป็นอย่างเป็นทางการมากที่สุด คุณสามารถย้ายหน้าเหล่านี้ไปยังระดับความเกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือเหล่านั้นออกจากการตั้งค่าความเกี่ยวข้องทั้งหมดได้ คุณยังสามารถเพิ่มไซต์ในแต่ละระดับ

ไซต์เกี่ยวข้องน้อยจะลดระดับเพื่อลดลำดับความสำคัญกับน้ำหนักที่กำหนดไปยังไซต์ที่เชื่อถือระดับที่สามจำนวนเดียวกัน

เมื่อวางแผนการตั้งค่าความเกี่ยวข้อง พิจารณาวัตถุประสงค์ของแต่ละไซต์ และตรวจทานย่อยและไซต์ที่ตระเวน โดยแหล่งเนื้อหา จัดกลุ่มไซต์ที่เชื่อถือเป็นระดับที่สาม โดยมีความสำคัญ บันทึกการตั้งค่าความเกี่ยวข้องแผนสำหรับแต่ละไซต์ดังกล่าวในแผ่นงานการวางแผนฟีเจอร์ค้นหา และทำเครื่องหมายไซต์อื่น ๆ ตามที่น้อยกว่าที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติดีที่จะใช้เมื่อวางแผนการตั้งค่าความเกี่ยวข้องรวมถึง:

 • ไซต์ SharePoint และโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจส่วนกลางเพื่อกระบวนการทางธุรกิจลำดับความสำคัญสูงโดยทั่วไปแล้วจะใช้อย่างเป็นทางสุด

 • ไซต์ที่แนะนำว่าทำงานร่วมกันหรือการกระทำมักจะใช้อย่างเป็นทางกว่าไซต์ที่มีข้อมูลเท่านั้น

 • กระบวนการทางธุรกิจรองมักจะอยู่ในระดับที่สอง หรือสามของไซต์ที่เชื่อถือ

 • ไซต์ภายนอกโดยทั่วไปจะน้อยใช้อย่างเป็นทาง เนื่องจากองค์กรของคุณไม่สามารถควบคุมเนื้อหาบนไซต์เหล่านั้น

 • คุณไม่ต้องการจัดกลุ่มความเกี่ยวข้องของทุกไซต์ นั่นเป็นความคิดดีเพื่อเลือกความเกี่ยวข้องสำหรับไซต์ที่คุณทราบว่า สุดอย่างเป็นทางการ หรือน้อยกว่าจำนวนขนาดเล็กเกี่ยวข้อง และปรับการตั้งค่าความเกี่ยวข้องในระหว่างการดำเนินการที่ยึดตามคำติชมจากผู้ใช้และข้อมูลในไฟล์บันทึกคิวรีและบันทึกการตระเวนปกติ

เมื่อต้องการเลื่อนระดับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงให้ปรากฏในการตอบสนองคิวรีที่ใช้คำค้นหาที่เฉพาะเจาะจงโดดเด่นยิ่งที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนผลลัพธ์การค้นหาสำหรับไซต์คอลเลกชันใด ๆ แม้ว่าคำสำคัญแผน ได้นำมาใช้ และที่มีจัดการที่ระดับไซต์คอลเลกชัน เป็นความคิดดีเพื่อให้แน่ใจว่าการวางแผนของคุณ และใช้งานจะสอดคล้องกันตลอดทั่วทั้งองค์กรของคุณ

ด้านบนของหน้า

วางแผนคุณสมบัติสำหรับการค้นหา

ในOffice SharePoint Server 2007, schema ที่คุณใช้เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาอย่างยิ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของฟีเจอร์การค้นหาในไซต์คอลเลกชันของคุณ เมื่อต้องการปรับใช้Office SharePoint Server 2007 อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้น ด้วยการทำความเข้าใจโครงสร้างข้อมูลขององค์กรของคุณ นั้นแล้ว นำไปใช้ที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผนคุณสมบัติที่มีการจัดการสำหรับการค้นหาไซต์คอลเลกชันที่เนื้อหาและข้อมูลทางธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงชนิดไฟล์ และสร้างขอบเขตการค้นหา

ฟังก์ชันการค้นหา enterprise ของOffice SharePoint Server 2007 ใช้ร่วมกันของข้อความและคุณสมบัติเกี่ยวกับเอกสารแต่ละการจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์การค้นหา จัดการคุณสมบัติสำหรับการค้นหาที่ดีมีความสำคัญให้คิวรีการค้นหาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของเนื้อหาที่ใช้ใน การประมวลผลคิวรีการค้นหา นำไปใช้ขอบเขตการค้นหา ปรับเนื้อหา บางครั้งเรียกว่า schema การค้นหา คุณสามารถวางแผนการใช้คุณสมบัติข้ามการแชร์ Services ผู้ให้บริการ (SSP) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานของการค้นหาที่สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาในองค์กรของคุณ โดยนึกถึงการค้นหาคุณสมบัติเป็นส่วนหนึ่งของเค้าร่างตัวจัดระเบียบ

เมื่อคุณตระเวนเนื้อหา ตระเวนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ตัวอย่างของคุณสมบัติที่ตระเวนรวม metadata ของแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ Office เว็บเพจที่ และเอกสารจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ใช้ โดยองค์กรของคุณ และข้อมูลเก็บอยู่ในฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจที่ใช้ โดยองค์กรของคุณ

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft SharePoint Portal Server คุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดถูกใช้เมื่อการค้นหาบุคคล เอกสาร หรือไซต์ คุณสามารถลดซ้ำคุณสมบัติ โดยการแมปคุณสมบัติบางอย่างไปยังคุณสมบัติทั่วไปอื่น ๆ แต่คุณสมบัติจำนวนมากสับสนผลลัพธ์การค้นหาได้เนื่องจากพวกเขาไม่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องได้ยากที่จะค้นหา amid คุณสมบัติความเกี่ยวข้องมากมาย

Office SharePoint Server 2007 mitigates ความสับสนนี้ โดยใช้คุณสมบัติที่มีการจัดการ คุณสมบัติที่มีการจัดการคือ ชุดของคุณสมบัติที่ผู้ดูแล SSP สร้างได้เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านั้นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การค้นหา ผู้ดูแล SSP แมปคุณสมบัติที่ตระเวนไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการที่จะใช้การจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์การค้นหาผ่านตัวแปลง ssp คิวรีการค้นหา

ผู้ดูแลไซต์ไม่สามารถเพิ่ม หรือดูรายการของคุณสมบัติที่มีการจัดการ แต่สามารถใช้ในบางงานด้านการจัดการคุณสมบัติเหล่านั้นที่มีการจัดการสำหรับไซต์คอลเลกชัน เช่นดูแลขอบเขตการค้นหา

คุณสามารถทำให้เนื้อหาบนไซต์ของคุณง่ายต่อการค้นหา โดยการวางแผนอย่างระมัดระวังเค้าร่างของคุณและวิธีที่คุณใช้คุณสมบัติที่มีการจัดการ

วางแผนคุณสมบัติที่มีการจัดการโดยยึดตามโครงสร้างข้อมูล

เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนไซต์ คุณวิเคราะห์เนื้อหาและกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญขององค์กรของคุณ และจัดระเบียบเนื้อหาและกระบวนการเหล่านี้เป็น taxonomy ที่เรียกว่ามีโครงสร้างข้อมูลเท่านั้น มีหลายวิธีการทำเช่นนี้ และรายละเอียดของระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อเตรียมและมีโครงสร้างข้อมูลอาจแตกต่างกันอย่างมากจากองค์กรกับองค์กร หนึ่งวิธีระบุแนวคิดหลักคือการ ตรวจสอบเนื้อหาของคุณที่มีอยู่และ metadata ลำดับความสำคัญสูง ถ้าคุณมี access ไปยังฟาร์มทดสอบก่อนที่จะปรับใช้ที่ใช้งานอยู่ของOffice SharePoint Server 2007 คุณสามารถตระเวนเนื้อหาของคุณและดูคุณสมบัติที่ตระเวนใดปรากฏ และใช้คุณสมบัติดังกล่าวเพื่อระบุส่วนของโครงสร้างข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่จะมีประโยชน์จากการวางแผนโครงสร้างข้อมูลความบนกระดาษก่อนที่จะจัดเตรียมการปรับใช้ เนื่องจากจะช่วยเพื่อเน้นการวางแผนของคุณ และระบุเนื้อหาและกระบวนการที่จะเป็นอย่างดีจัดระเบียบ ตามที่พวกเขาอาจไม่

โครงสร้างข้อมูลอาจมีประโยชน์สำหรับคุณสมบัติที่มีการจัดการที่วางแผน อาจสามารถแสดงแนวคิดทุกในโครงสร้างข้อมูลของคุณตามคุณสมบัติที่มีการจัดการ ถ้าคุณระบุคุณสมบัติที่มีการจัดการสำหรับแนวคิดหลักทั้งหมดในโครงสร้างข้อมูล คุณจะมีแบบแผนทำให้เสร็จสมบูรณ์ของคุณสมบัติที่มีการจัดการที่แสดงเนื้อหาที่สำคัญที่สุดและกระบวนการทางธุรกิจในองค์กรของคุณอย่างถูกต้อง หลักสำคัญเพื่อสร้างเค้าร่างมีประโยชน์อยู่บ้างคือการ กำหนดแนวคิดที่สำคัญที่สุด และค้นหาคุณสมบัติในเนื้อหาของคุณคุณสามารถเพิ่มกับ schema ที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเมื่อการค้นหา ไม่แน่นอนเมื่อแมปคุณสมบัติที่ตระเวนไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการการเก็บรักษาประสิทธิภาพ และเพิ่มความเกี่ยวข้อง แมปคุณสมบัติเพิ่มเติมเพิ่มขนาดของฐานข้อมูลเนื้อหา และลดประสิทธิภาพการทำงานตาม จึงเป็นความคิดดีเมื่อต้องการแมปคุณสมบัติเฉพาะเมื่อคุณมั่นมากความเกี่ยวข้องของแมป

คุณสามารถแสดงแนวคิดเหล่านี้ในวิธีอื่น ๆ ในระหว่างการใช้งานด้วย ใช้แนวคิดบางอย่างเพื่อแนะนำโครงสร้างคอลเลกชันไซต์และเนื้อหาภายในไซต์คอลเลกชัน ผู้อื่นสามารถใช้เพื่อสร้างคำพิเศษเช่นคำสำคัญเพื่อเน้นผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

จะค้นหาคุณสมบัติของเนื้อหาโดยไม่มีเนื้อหาที่ตระเวนแรกได้ยาก ดังนั้น รอการวางแผนคุณสมบัติที่มีการจัดการจนกระทั่งคุณมีความคิดดีของเนื้อหาของไซต์คอลเลกชันแต่ละรายการ แล้ว บนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ คุณสามารถตระเวนเนื้อหาทั้งหมดที่เพื่อให้คุณมีรายการของคุณสมบัติที่ตระเวนจะเปรียบเทียบกับโครงสร้างข้อมูลของคุณเมื่อสร้างคุณสมบัติที่มีการจัดการ สิ่งหนึ่งจะรับรู้ได้ว่า อาจเป็นเรื่องยากการแมปคุณสมบัติแม้แต่หลังจากการตระเวนเนื้อหาเนื่องจากจะไม่ยุ่งยากในการระบุชนิดเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันที่ใช้คุณสมบัตินี้ แนวทางปฏิบัติดีเมื่อต้องการ แมปคุณสมบัติที่ดูเหมือน กับเกี่ยวข้อง แล้ว ทำการค้นหาที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่า ผลลัพธ์คาดไว้ปรากฏ อยู่

คุณสมบัติที่มีการจัดการประโยชน์หลายถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการติดตั้งOffice SharePoint Server 2007 ใช้คุณสมบัติที่มีการจัดการเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อวางแผนอื่น ๆ ของคุณที่มีจัดการคุณสมบัติ คุณสมบัติเหล่านั้นรวมถึง แต่ไม่จำกัด:

 • ผู้สร้าง

 • เนื้อหา

 • คำอธิบาย

 • Container

 • ชื่อไซต์

 • ประเภท

 • ขนาดไฟล์

 • วันปรับเปลี่ยนล่าสุด

 • URL

 • ID ของเอกสาร

 • ชื่อเรื่อง

ขจัดคุณสมบัติซ้ำ แล้วซ้ำกัน โดยใช้การแมปคุณสมบัติ

คุณสมบัติบางอย่างจะค่อนข้างพื้นฐาน และอาจปรากฏเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกันในชนิดเนื้อหาต่าง ๆ ตัวอย่างรวมถึงการเขียนและหัวเรื่องคุณสมบัติสำหรับเอกสาร หรือทีมหรือส่วนคุณสมบัติสำหรับบุคคล เพิ่มแต่ละคุณสมบัติผู้เขียน ตามคุณสมบัติที่มีการจัดการแยกต่างหากไม่เหมาะสม เนื่องจากจะเพิ่มเติมที่มีจัดการคุณสมบัติไปยังฐานข้อมูลโดยไม่ต้องการเพิ่มความเกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำกับคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้ในระหว่างการวางแผนเพื่อ ลดซ้ำ ด้วยการสร้างชุดหนึ่งของคุณสมบัติที่มีการจัดการ และการแมปคุณสมบัติที่ตระเวน มีความหมายเดียวกันกับคุณสมบัติในชุดของคุณสมบัติที่มีการจัดการได้ ในกรณีของคุณสมบัติผู้เขียน คุณสามารถแมปแต่ละเฉพาะลักษณะที่ปรากฏของคุณสมบัติที่ตระเวนสำหรับผู้สร้างมีการเลือกคุณสมบัติที่มีจัดการผู้เขียนเดียว

คุณสามารถแมปหนึ่ง หรือมากกว่าคุณสมบัติที่ตระเวนไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการอย่าง น้อยหนึ่งรายการ คุณสามารถเลือกที่จะจัดลำดับความสำคัญหลายคุณสมบัติที่ตระเวนให้ถ้ามากกว่าหนึ่งคุณสมบัติพบในระหว่างการตระเวน เฉพาะค่าของคุณสมบัติลำดับความสำคัญสูงสุดจะใช้สำหรับคิวรีโดยใช้คุณสมบัติที่มีการจัดการหรือคุณสมบัติ ถ้าคุณไม่ลำดับความสำคัญของคุณสมบัติที่ตระเวน ค่าสำหรับคุณสมบัติที่ตระเวนทั้งหมดแมปไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการจะใช้สำหรับแบบสอบถาม เพื่อที่คุณสมบัติที่มีการจัดการกลายเป็นหลายค่า วิธีการเหมาะสมสำหรับคุณสมบัติค่าเดี่ยวคือการ เลือกคุณสมบัติที่ตระเวนโดยทั่วไปเป็นคุณสมบัติที่มีการจัดการ แล้ว ลำดับความสำคัญแมปคุณสมบัติตามจำนวนครั้งที่เกิดขึ้น ไม่ได้ง่ายอยู่เสมอเพื่อกำหนดคุณสมบัติที่ตระเวนบ่อยที่สุด แต่กลยุทธ์หนึ่งจะจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติที่คุณทราบเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ใช้กันทั่วไป

เมื่อคุณแมปคุณสมบัติกับชนิดข้อมูลแตกต่างกัน ชนิดข้อมูลของคุณสมบัติที่มีการจัดการจะถูกใช้ โดยการค้นหาในกรณีส่วนใหญ่

ความระมัดระวังเมื่อทำการแมปคุณสมบัติที่คุณไม่ต้องแมปดีจับคู่หรือไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ จริง ๆ แล้วแมป imprecise สามารถลดความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์การค้นหา เสมอ ถ้าเป็นไปได้ทดสอบการค้นหาคุณสมบัติที่มีการจัดการก่อนที่จะปรับใช้เริ่มต้น และการวางแผนเพื่อตรวจทานข้อมูลการใช้งานสำหรับคิวรีการค้นหาในระหว่างการดำเนินการปกติเพื่อปรับแต่งคุณมีแมปคุณสมบัติ

เพิ่มคุณสมบัติเพื่อแสดงแนวคิดหลักในโครงสร้างข้อมูล

คุณสมบัติที่ตระเวนอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจนอาจแมปกับแนวคิดในโครงสร้างข้อมูลที่ไม่ได้จับภาพ โดยคุณสมบัติที่มีการจัดการที่มีอยู่ สำหรับแต่ละแนวคิดในโครงสร้างข้อมูลของคุณ ถามตัวคุณเองถ้า มีคุณสมบัติที่ตระเวนที่แสดงแนวคิดนี้สามารถทำได้ในคุณสมบัติที่มีการจัดการ สำหรับทุกคุณสมบัติที่ตระเวน สอบถามถ้า เป็นสถานที่สำหรับตารางนั้นในโครงสร้างข้อมูล ถ้าใช่ ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูล และทำให้คุณสมบัติเป็นคุณสมบัติที่มีการจัดการ

ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจระบุการบริการลูกค้าเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญในโครงสร้างของข้อมูล อาจมีแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าในโครงสร้างข้อมูลลูกค้า พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า และขอบเขตการบริการลูกค้า ไม่มีบรรทัดของแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่ติดตามข้อมูลลูกค้าและพนักงาน และคุณสมบัติของข้อมูลที่ ตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับคุณสมบัติที่มีการจัดการหลังจากที่พวกเขาจะลงทะเบียนไว้ในแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ และตระเวนเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ นอกจากนี้คุณอาจระบุคุณสมบัติที่ตระเวนสำหรับแอปพลิเคชันที่ควรถูกแมปกับคุณสมบัติเหล่านี้ที่มีการจัดการ ตัวอย่างเช่นลูกค้าบริการพนักงาน ID คุณสมบัติในแอปพลิเคชันที่ข้อมูลแยกต่างหาก หรือคุณสมบัติที่มีผู้เขียนสำหรับชนิดแอปพลิเคชันใช้แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล โดยพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า ค้นหาคิวรีที่ใช้ว่า คุณสมบัติหรือคำที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่จะรวมค้นหาผลลัพธ์สำหรับรายการทั้งหมดที่ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ตระเวนที่แมปไปยังลูกค้าบริการพนักงานที่มีจัดการคุณสมบัติ ID ใดก็

แต่ละกระบวนการทางธุรกิจหลักที่ระบุไว้ในโครงสร้างข้อมูลจะมีชุดของชนิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง หรือโปรแกรมประยุกต์ข้อมูลทางธุรกิจที่สามารถใช้เพื่อระบุอักขระคุณสมบัติที่มีจัดการ

โปรดสังเกตว่า แม้ว่าแนวคิดมากมายในโครงสร้างข้อมูลจะไม่แสดงตามคุณสมบัติ แนวคิดเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์มากมายในระหว่างการวางแผนโครงสร้างของไซต์และการใช้งานฟีเจอร์การค้นหาอื่น ๆ โครงสร้างข้อมูลสามารถระบุคุณสมบัติที่มีการจัดการที่คุณมองข้าม แต่เพียงแค่เนื่องจากแนวคิดที่แสดงอยู่ใน โครงสร้างข้อมูลอย่างไร ว่า มีคุณสมบัติที่มีการจัดการสำหรับแนวคิดนั้น

การวางแผนสำหรับคุณสมบัติของข้อมูลธุรกิจในเค้าร่าง

เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาข้อมูลทางธุรกิจการวางแผน SSP ผู้ดูแลระบบต้องแมปคุณสมบัติของแอปพลิเคชันทางธุรกิจไปยังคุณสมบัติที่มีแบบแผน ต้องเลือกคุณสมบัติเหล่านั้นเป็นคุณสมบัติที่มีการจัดการสำหรับข้อมูลทางธุรกิจสำหรับแอปพลิเคชันการให้ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา ตัวอย่างของบริการลูกค้าที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้คือ ตัวอย่างของการแมปคุณสมบัติของข้อมูลทางธุรกิจไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ใช้ โดยการค้นหา

ใช้คุณสมบัติที่มีการจัดการในขอบเขตการค้นหา

แต่ละคุณสมบัติที่มีการจัดการสามารถถูกแสดงเป็นคุณสมบัติสำหรับกฎขอบเขตการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนขอบเขตการค้นหา เห็นส่วนบนขอบเขตการค้นหาในบทความนี้

การวางแผนเพื่อรวมคุณสมบัติสำหรับชนิดไฟล์ใหม่โดยใช้ตัวกรอง

Office SharePoint Server 2007 ใช้ประเภทของคุณสมบัติที่ตระเวนคุณสมบัติ โดยเอกสารภายในแต่ละประเภท ประเภทของคุณสมบัติที่มีตัวจัดการโพรโทคอลและตัวกรองที่ใช้ โดยการค้นหาเมื่อเนื้อหาทำดัชนีได้ ก่อนที่คุณตระเวนเนื้อหา คุณต้องการเชื่อมโยงกับประเภทของคุณสมบัติที่จะค้นหาคุณสมบัติที่ตระเวนที่คุณต้องการก่อนที่คุณสร้างคุณสมบัติที่มีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตามค่าเริ่มต้นOffice SharePoint Server 2007 มีประเภทคุณสมบัติต่อไปนี้:

 • HTML

 • Lotus Notes

 • PDF

 • XML

 • Office

 • Exchange

 • บุคคล

 • SharePoint

ถ้าคุณเพิ่มเนื้อหาที่ใช้ตัวกรองที่แตกต่างกันหรือตัวจัดการโพรโทคอล คุณสามารถสร้างประเภทคุณสมบัติใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนของคุณเริ่มต้น คุณควรระบุว่าเนื้อหาใดที่จำเป็นตัวกรองใหม่และตัวจัดการโพรโทคอล ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้โค้ดแบบกำหนดเอง แม้ว่าตัวกรองและจัดการโพรโทคอลบางอย่างจะพร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

การวางแผนสำหรับการค้นหาข้อมูลการใช้งานแบบสอบถาม

คุณสามารถใช้ข้อมูลใช้งานสำหรับคิวรีการค้นหาในระหว่างการดำเนินการทั่วไปเพื่อดูแบบสอบถามที่ใช้บ่อยในองค์กรของคุณ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนเพื่อใช้ฟีเจอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์การค้นหา บนหน้าจัดการบริการที่ใช้ร่วมกัน ในส่วนของรายงานการใช้งานเว็บไซต์ คลิกรายงานการใช้งาน ค้นหาคิวรีการบันทึกอยู่บนหน้าการตั้งค่าสอง คุณสามารถใช้ข้อมูลใช้ในระหว่างการปรับใช้การทดสอบการจัดลำดับความสำคัญฟีเจอร์การค้นหาการปรับใช้ในระหว่างการปรับใช้เริ่มต้น คุณยังสามารถใช้แผนที่พัฒนาขึ้นก่อนที่จะปรับใช้เริ่มต้นการตรวจสอบคิวรีการค้นหาจริงกับแผนของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณใช้ประเมินคิวรีการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ และซึ่งควรเปลี่ยน ตลอดจนการใช้ฟีเจอร์การค้นหาก่อนหน้านี้แผนที่คุณไม่ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้เริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

วางแผนการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์

แมปชื่อเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนวิธีแสดง URL ของตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแต่ละรายการในผลลัพธ์การค้นหา แมปชื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับ SSP สำหรับเนื้อหาทั้งหมดแหล่งตระเวน โดยที่ SSP และจะถูกนำไปใช้เมื่อใดก็ ตามที่มีดำเนินการคิวรี คุณอาจต้องการใช้แมปชื่อเซิร์ฟเวอร์ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณต้องการป้องกันการเข้าถึงปัญหาที่เกิดจากลิงก์ที่อ้างอิงไปยังที่อยู่ภายในเครื่อง โดยการแมปเหล่านั้นไปยังที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์

 • คุณต้องการบดบัง Url ที่ซับซ้อนในผลลัพธ์การค้นหา เพื่อให้คุณแทนที่ ด้วยชื่อรวบรัดบนเซิร์ฟเวอร์

 • เหตุผลด้านความปลอดภัย คุณต้องการซ่อนชื่อของแหล่งข้อมูลต้นฉบับของเนื้อหา

ใช้การแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์ก็ต่อเมื่อคุณพบว่ามี access หรือแสดงปัญหา สำหรับแต่ละแหล่งเนื้อหาที่คุณวางแผน พิจารณาถ้าที่อยู่เริ่มต้นของประกอบด้วยภายในเครื่องแสดง Url, Url ที่ซับซ้อนที่คุณต้องการลดความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ของคุณ หรือชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น ในกรณีส่วนใหญ่ การวางแผนสำหรับการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะปรับใช้เริ่มต้นจะเป็นที่น้อยที่สุด

ด้านบนของหน้า

การวางแผนการแจ้งเตือนที่ใช้ค้นหา

คุณสามารถตัดสินใจว่า จะเปิดใช้งานนค้นหาการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้ในแต่ละแปลง ssp บุคคลที่ใช้แจ้งเตือนการค้นหาโดยยึดสามารถขอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการค้นหาบันทึกไว้ คืนเงิน ด้วยการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการค้นหาโดยยึดคือการ แจ้งเตือนการค้นหายึดใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์จดหมาย และพวกเขายังมีผลกระทบต่อโหลดบนเซิร์ฟเวอร์แบบสอบถามได้เนื่องจากเรียกใช้แบบสอบถามสำหรับแต่ละนค้นหาการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีจัดการการแจ้งเตือนการค้นหาโดยยึด เมื่อวางแผนการปรับใช้เริ่มต้น พิจารณาทรัพยากรที่พร้อมใช้งานสำหรับการแจ้งเตือนและความน่าเป็นที่ผู้ใช้ไซต์ของคุณจะใช้แจ้งเตือนเพื่อให้มีประสิทธิผล

ในระหว่างการดำเนินการ นค้นหาการแจ้งเตือนถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ ตามแหล่งเนื้อหาจะถูกตั้งค่าเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งการแจ้งเตือนสำหรับการแจ้งเตือนใช้การค้นหาทั้งหมด ผู้ดูแลระบบจะเปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่ใช้ค้นหาได้แล้ว

ด้านบนของหน้า

วางแผนคำสำคัญ

คำสำคัญมี metadata ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาในระหว่างการค้นหาแบบสอบถามเพื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสูงโดดเด่นยิ่งในผลลัพธ์การค้นหา แต่ละคำสำคัญจะถูกแสดง ด้วยคำสำคัญวลีที่ประกอบด้วยคำอย่าง น้อยหนึ่ง รายการของคำค้นหาคำ และข้อกำหนดของคำ ค้นหาโดยใช้คำที่แน่นอนหรือหนึ่งคำเหมือนเลื่อนระดับเนื้อหาเฉพาะที่เลือกไว้ล่วงหน้า โดยผู้ดูแลไซต์เพื่อให้พวกเขาปรากฏขึ้นที่ด้านบนของผลลัพธ์การค้นหา ผลลัพธ์เกี่ยวข้องกับแต่ละคำสำคัญจะเรียกว่าสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด ใช้คำสำคัญเพื่อเน้น หรือเลื่อนระดับผลลัพธ์การค้นหาที่กำหนดผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ของไซต์คอลเลกชันแต่ละ คำสำคัญที่ปรากฏใน Web Part confidence สูงอยู่ถัดจากผลลัพธ์การค้นหา และผู้ใช้สามารถคลิคำสำคัญเมื่อต้องการดูข้อกำหนดทั้งหมด คำเหมือน และสิ่งที่ใกล้ เคียงที่สุด

คำสำคัญจะอัปเดโดยทั่วไป และขยายสำหรับความเกี่ยวข้องมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันสำหรับธุรกิจที่สำคัญเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ อาจเป็นประโยชน์มากในการวางแผนการตั้งค่าลำดับความสำคัญสูงคำสำคัญ small ก่อนที่จะเริ่มการปรับใช้ .

ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อระบุคำสำคัญ

คุณสามารถใช้โครงสร้างข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยเนื้อหาของคุณวางแผนทีมเพื่อระบุลำดับความสำคัญสูงเนื้อหาสามารถใช้เป็นคำสำคัญ โครงสร้างข้อมูลของคุณอยู่แล้วรายการแบบลำดับชั้นของคำ ได้ค่อนข้างซับซ้อน การดำเนินการบางอย่างของเงื่อนไขเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง และระดับสูงเกี่ยวข้องกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่คุณต้องการให้ใครเห็นแรก หรือสุดโดดเด่นเมื่อพวกเขาค้นหาโดยใช้คำที่ใช้ค้นหาเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละเวอร์ชันหลักแนวคิดหรือเนื้อหาพื้นที่ธุรกิจรวมถึง:

 • โฟลเดอร์ เอกสาร

 • ไซต์

 • บุคคล

 • คำจำกัดความ

 • เงื่อนไขอย่างเป็นทาง หรือได้รับอนุมัติซึ่งหมายความว่า เดียวกัน แต่ไม่ได้รวมอยู่ในคำค้นหาที่ใช้ในคิวรีการค้นหา

คำสำคัญสำหรับเอกสารที่มีประโยชน์ในการสนับสนุนให้บุคคลเมื่อต้องการดูเอกสารสำคัญที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันในกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาจมีเทมเพลพิเศษสำหรับรายงานค่าใช้จ่าย และ "รายงานค่าใช้จ่าย" คำสำคัญที่เลื่อนระดับแม่แบบนั้นไปยังด้านบนของผลลัพธ์การค้นหา ไม่ มีคำสำคัญ พนักงานแต่ละอาจใช้หลายนาทีขอให้ผู้ร่วมงานของพวกเขา URL ที่เหมาะสม หรือเรียกดูเว็บไซต์ของบริษัท มีคำสำคัญ พวกเขาได้อย่างรวดเร็วสามารถค้นหาเทมเพล และใส่ค่าใช้จ่ายของพวกเขา

คำสำคัญสำหรับไซต์ที่มีประโยชน์ในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของไซต์สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในองค์กรขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น "วันหยุด" อาจมีคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับใกล้เคียงสุดสำหรับไซต์ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับเวลาการชำระเงินออกสำหรับพนักงาน คำสำคัญช่วยพนักงานได้อย่างรวดเร็วค้นหาเมื่อวันหยุดอยู่เพื่อให้พวกเขาสามารถวางแผนของพวกเขากำหนดการทำงานตามไปด้วย

คำสำคัญที่ช่วยให้บุคคลอื่นค้นหาผู้อื่นขอแนะนำให้ทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลทั่วทั้งองค์กรที่มีการแชร์ข้อกำหนดสำคัญเบื้อง หรือเพียงแค่เกี่ยวกับสำคัญบุคคลในบริษัท ตัวอย่างเช่น ชื่อเช่น "ประธานบริหาร" อาจมีคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประธานบริหารสำหรับบริษัท หรือบุคคลสามารถใกล้เคียง สุดสำหรับคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือพื้นที่ของความชำนาญ เช่น "chemistry แผนก" ของพวกเขา

คำสำคัญที่ยึดตามข้อกำหนดเป็นความคิดดีสำหรับแนวคิดลำดับความสำคัญสูงในแต่ละไซต์คอลเลกชัน สำหรับแต่ละความคิดหลัก ไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบสามารถสร้างคำสำคัญเพื่อให้ข้อกำหนดของคำสำคัญที่ปรากฏขึ้นใกล้กับด้านบนของผลลัพธ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น พอร์ทัลขายเกี่ยวกับเส้นที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์ที่ขายอาจมีข้อกำหนดสำหรับรายการหลักในบรรทัดผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นสมาคมขาย หรือสามารถแสดงในผลลัพธ์การค้นหาบนไซต์ของการเชื่อมต่อกับสาธารณะข้อกำหนดสำหรับลูกค้า

ใช้คุณสมบัติของคำสำคัญ

คำสำคัญถูกจัดประเภทลงในรายการคำสำคัญที่เก็บรายการของคำสำคัญวลี คุณสมบัติของคำสำคัญต่อไปนี้ช่วยให้การเน้นเนื้อหา:

 • วลีคำสำคัญ    สตริงข้อความทั้งหมดที่ใช้ในการค้นหาคิวรีมีวลีคำสำคัญ และระบุคำสำคัญ เมื่อผู้ใช้พิมพ์ในวลีคำสำคัญ ผลลัพธ์การค้นหาคำสำคัญปรากฏขึ้น เมื่อผลลัพธ์ปรากฏ วลีคำสำคัญปรากฏที่ด้านบนของผลลัพธ์การค้นหา

 • คำเหมือน    แต่ละคำสำคัญสามารถมีอย่าง น้อยหนึ่งเงื่อนไขที่ระบุเป็นคำเหมือน และผลลัพธ์การค้นหาเดียวกันปรากฏขึ้นสำหรับคำเหมือนกับปรากฏสำหรับวลีคำสำคัญ วลีคำสำคัญที่แสดงที่ด้านบนของผลลัพธ์การค้นหาจากแบบสอบถามใด ๆ โดยใช้หนึ่งในเงื่อนไขคำ ซึ่งจะมีประโยชน์ เมื่อใช้หลายคำค้นหาสำหรับแนวคิดพื้นฐานเดียวกันและเนื้อหา เพื่อ ให้ผลลัพธ์การค้นหาจะนำมารวม และไม่กระจัดกระจายข้ามหลายคำค้นหา รายการคำสำคัญรวมทั้งคำเหมือนทั้งหมดจะเรียกว่าอรรถาภิธาน อรรถาภิธานสำหรับMicrosoft Office SharePoint Server 2007 ตบได้ ด้วยอรรถาภิธานสำหรับ SharePoint Portal Server 2003

 • ข้อกำหนด    แต่ละคำสำคัญสามารถมีอย่าง น้อยหนึ่งข้อกำหนด และผลลัพธ์การค้นหาคำสำคัญแสดงข้อกำหนดที่อยู่ถัดจากวลีคำสำคัญ ก่อนใด ๆ ผลลัพธ์การค้นหาอื่น ๆ นอกจากนี้คุณสามารถรวมชื่อเรื่องหรือ URL ของแหล่งข้อมูลสำหรับข้อกำหนด จึงเป็นความคิดดีในการระบุแหล่งข้อกำหนดในระหว่างการวางแผน แม้คุณอาจต้องการขั้นตอนที่แยกต่างหากในระหว่างการวางแผนเพื่อออกแบบแบบอภิธานศัพท์ของคำจำกัดความทั้งหมดที่สามารถใช้คำสำคัญในแต่ละไซต์คอลเลกชันออก

 • สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด    สิ่งที่ใกล้เคียงดีที่สุดสำหรับคำสำคัญจะถูกเลื่อนไปยังด้านบนของผลลัพธ์การค้นหาคิวรีโดยใช้คำค้นหา ด้านล่างข้อกำหนดสำหรับคำสำคัญถ้ามีเพียงหนึ่ง เอกสารที่เฉพาะเจาะจง ไซต์ และบุคคลที่ มีความเชี่ยวชาญในแนวคิดเกี่ยวข้องกับคำค้นหาได้อย่างทั่วไปของสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด ใกล้เคียงสุดคือ URL มากกว่า มีสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาชื่อเรื่องและคำอธิบายของแต่ละรายการที่ใกล้เคียงสุดในระหว่างการวางแผนเพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องและใช้งานของแต่ละรายการที่ใกล้เคียงสุดของเนื้อหา คุณสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดถึง 25 กับทุกคำสำคัญในส่วนติดต่อผู้ดูแล และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยรูปแบบวัตถุ แต่เป็นความคิดดีที่จะไม่เกินสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด สถาปัตยกรรมจัดระเบียบข้อมูลด้วยการวางแผนเนื้อหาดีจะช่วยให้คุณระบุตัวเลขที่เหมาะสมของสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดสำหรับแต่ละคำสำคัญที่สมดุลจำนวนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาด้วย

โปรดสังเกตว่า ไม่เหมือนกับในเวอร์ชันก่อนหน้าของ SharePoint Portal Server คำสำคัญจะไม่ได้รับผลกระทบ ด้วยสิทธิ์ความปลอดภัย และอ่านทั้งหมดบนไซต์คอลเลกชันสามารถดูสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดและคำสำคัญสำหรับไซต์คอลเลกชันที่ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหาทั้งหมด คำสำคัญมีไว้เพื่อให้ผลลัพธ์ลำดับความสำคัญสูงสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด ถ้าคุณต้องการกำหนดเนื้อหาเป้าหมายให้ผู้ใช้บางอย่างโดยยึดตามสิทธิ์ของพวกเขา คุณสามารถใช้ผู้ชมและ Web Part เป้าหมายในตำแหน่งเหมาะสมบนไซต์คอลเลกชัน

วางแผนคำสำคัญ

มีสิ่งสำคัญที่วางแผนคำสำคัญล่วงหน้าเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าความสอดคล้องกันของคำสำคัญทั่วทั้งองค์กรของคุณ แม้ว่ามีใช้คำสำคัญที่ระดับไซต์คอลเลกชัน โดยใช้แบบโครงสร้างข้อมูลเดียวเพื่อระบุแนวคิดหลักของคุณ การเชื่อมโยงเนื้อหาบางอย่างกับไซต์คอลเลกชันบาง แล้ว วางแผนคำสำคัญสำหรับโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันภายในไซต์คอลเลกชันแต่ละ คุณหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ และ ความสับสนของคำสำคัญและเพิ่มความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์การค้นหาทั่วทั้งองค์กรของคุณ

เคียงที่สุดปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหาคู่ถ้าเนื้อหายังไม่ถูกตระเวน นานถึงบุคคลดู ผลลัพธ์มีการเข้าถึงเนื้อหา นี่คือเหตุผลอื่นเมื่อต้องการวางแผนคำสำคัญในระหว่างการปรับใช้เริ่มต้น ดังนั้นสามารถให้พร้อมใช้งานในขั้นตอนก่อนหน้าของการปรับใช้ลำดับความสำคัญสูงเนื้อหาก่อนแหล่งเนื้อหาทั้งหมดที่มีการตระเวน ในบางกรณีที่เนื้อหาไม่ได้รับการตระเวนเนื่องจากการค้นหาหาย IFilter เกี่ยวข้อง หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ทางเทคนิค คุณสามารถใช้เคียงที่สุดเพื่อทำให้ง่ายต่อการค้นหาแม้ว่ายังไม่ถูกตระเวนเนื้อหา

เป็นส่วนอื่นของกระบวนการวางแผน คุณจะมีบุคคลที่สำคัญในแต่ละระดับขององค์กรที่วางแผนคำสำคัญสำหรับไซต์คอลเลกชันของพวกเขา บุคคลเหล่านั้นจะใช้แผนเดียวกันโดยรวมเนื้อหา แปลเนื้อหาบนไซต์คอลเลกชันที่มีการวางแผน ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งเกิดขึ้นในคลื่นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ละชุดของการวางแผนเนื้อหาสามารถสื่อสาร ด้วยกันเพื่อทำให้ความสอดคล้องกันในการวางแผนโดยรวม

ในองค์กรขนาดเล็ก ทีมการวางแผนเนื้อหาที่เป็นไปได้มีขนาดเล็ก และจัดระเบียบรอบเดียวไซต์คอลเลกชัน และวางแผนสำหรับคำสำคัญอาจจัดระเบียบตามบุคคลหนึ่ง หรือสองเท่านั้น ในองค์กรขนาดใหญ่ คุณต้องการรวมการวางแผนธุรกิจ และผู้ดูแลระบบในแต่ละระดับให้แน่ใจว่า ความต้องการทางธุรกิจทั้งหมดจะทีมการวางแผนจ่าหน้า ขนาดใหญ่อยู่บ้างดังนั้นมักเป็นประโยชน์

คำสำคัญที่ไม่ใช่ทั้งหมดจะมีการวางแผนก่อนที่จะปรับใช้ บทบาทของเนื้อหาของคุณวางแผนทีมจะระบุลำดับความสำคัญสูงแนวคิดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเมื่อต้องการค้นหาแบบสอบถามในองค์กรของคุณ เพื่อให้คิวรีการค้นหาจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้จากวันแรกของการปรับใช้ แล้ว พวกเขาสามารถระบุที่ติดต่อสำหรับแต่ละคำสำคัญที่อาจ หรืออาจมีบุคคลอื่นในทีมวางแผน หลังจากการปรับใช้ ไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบสามารถขยายรายการคำสำคัญหลังจากระบุคำค้นหาทั่วไปในบันทึกคิวรี

ในขั้นตอนการวางแผน ตัวจัดการรายการคำสำคัญควรพิจารณาว่าคำสำคัญตรงกับแบบสอบถาม คำสำคัญต้องตรงกับสตริงที่เสร็จสมบูรณ์ของการค้นหาคำเหมือนกับ และต้องใช้ไวยากรณ์พิเศษเช่น + และ - ซึ่งป้องกันไม่ให้ผลตอบแทนของหลายรายการของคำสำคัญสำหรับการค้นหาคิวรีเดียว ซึ่งประสิทธิภาพผลลัพธ์การค้นหา เนื่องจาก นี้คุณต้องอย่างระมัดระวังให้พิจารณาคำเหมือนเพื่อให้คำสำคัญให้ตรงกับเนื้อหาเกี่ยวข้องจริงโดยไม่ต้องตรงกับเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้คุณต้องพิจารณาว่า คำสำคัญตรงกันข้ามคิวรีการค้นหาสำหรับไซต์คอลเลกชันแต่ละ และไม่สามารถถูกแยกออก โดยใช้ขอบเขตการค้นหาที่จำกัดผลลัพธ์การค้นหา นี้อาจส่งผลต่อการวางแผนสำหรับขอบเขตการค้นหา ดังนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่วางแผนและผู้ดูแลจะวางแผนฟีเจอร์เหล่านี้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดียวกัน

วางแผนยิ่งคุณทำก่อนที่จะปรับใช้ management น้อยกว่าจะจำเป็นต้องมีในระหว่างการดำเนินการกับวันกับวัน

วางแผนจัดการคำสำคัญ

รายละเอียดของการจัดการคำสำคัญเป็นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของไซต์คอลเลกชันของคุณรายวัน แต่จะมีลักษณะบางประการของการดูแลระบบที่ควรพิจารณาในระหว่างการวางแผน

แต่ละคำสำคัญค้นหามีคุณสมบัติเพิ่มเติมต่อไปนี้:

 • ผู้ติดต่อ

 • วันเริ่มต้น ตรวจทาน และการหมดอายุ

ติดต่อแต่ละคำสำคัญคือ บุคคลที่ควรได้รับการติดต่อเมื่อคำสำคัญที่หมดอายุ ติดต่ออาจไม่รับผิดชอบสำหรับการจัดการคำสำคัญได้โดยตรง เนื้อหาที่วางแผนสำหรับไซต์คอลเลกชันแต่ละควรพิจารณาว่าใครจะเป็นการจัดการคำสำคัญหลังจากการปรับใช้เริ่มต้น และมีอย่างน้อยบางอย่างของบุคคลเหล่านั้นในการวางแผนประมวลผลที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

วงจรชีวิตของคำสำคัญจะเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา คำสำคัญอาจจำเป็นต้องทำตามการอนุมัติก่อนที่พวกเขามีผลต่อผลลัพธ์การค้นหา และยังสามารถตั้งค่าการเริ่มต้น หรือหมดอายุหลังจากระยะเวลา คำสำคัญลำดับความสำคัญสูงที่ระบุในระหว่างการวางแผนเริ่มต้นจะไม่น่าจะเป็นแบบชั่วคราว ยกเว้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ใช้ไซต์คอลเลกชันในระหว่างการปรับใช้เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนจะคาดหมายว่าใครจะตัดสินใจเกี่ยวกับคำสำคัญในอนาคต ทำการตัดสินใจเหล่านั้นระหว่างการวางแผนสามารถปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงไปดำเนินงานปกติของไซต์คอลเลกชัน และเลื่อนระดับสอดคล้องกัน และมีประสิทธิภาพในด้านการใช้คำสำคัญในอนาคต

เนื่องจาก Url สำหรับคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใกล้เคียงสุด คุณสามารถใช้ใกล้เคียงที่สุดเดียวกันสำหรับคำสำคัญมากกว่าหนึ่ง ถ้าใกล้เคียงสุด มีอยู่แล้วคุณสามารถเพิ่มนั้นไปยังคำสำคัญใด ๆ โดยไม่ต้องใส่คุณสมบัติอีกครั้ง และอาจแนะนำสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดซ้ำ คุณยังสามารถเปลี่ยน URL สำหรับใกล้เคียงที่สุดกับคำสำคัญทั้งหมดที่ใช้ในเวลาเดียวกัน นี้ช่วยให้การโยกย้ายง่ายของเนื้อหาของคุณไปยังไซต์ใหม่ นี่คือมีประโยชน์ถ้าคุณกำลังใช้ไซต์ทดสอบใน ระหว่างการวางแผน และก่อนที่ จะปรับใช้เริ่มต้น

โดยใช้รูปแบบวัตถุ คุณสามารถนำเข้า และส่งคำสำคัญระหว่างไซต์คอลเลกชันเป็นสเปรดชีต Excel ถ้าบางสิ่งที่ใกล้เคียงดีที่สุดนำไปใช้กับไซต์คอลเลกชันอื่น ๆ คุณสามารถวางแผนหนึ่งครั้ง และปรับใช้ในคอลเลกชันไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ นี่ยังอนุญาตให้ผู้จัดการคำสำคัญสำหรับไซต์คอลเลกชันที่ที่พอร์หรือระดับโครงการเพื่อแนะนำสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดสำหรับคอลเลกชันไซต์ศูนย์กลางในสภาพแวดล้อมของบริการที่ใช้ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสำคัญ ดูคู่มือการดำเนินการสำหรับOffice SharePoint Server 2007

ด้านบนของหน้า

ใช้การค้นหาการวางแผนแผ่นงาน

ฟีเจอร์ค้นหาแผ่นงานแผนมีคอลัมน์สำหรับแต่ละงานการดูแลการค้นหาหลักที่คุณวางแผนสำหรับการเริ่มต้นการปรับใช้ สำหรับแต่ละค้นหาขอบเขตของคุณวางแผนในระหว่างการเริ่มต้นการปรับใช้ บันทึกกฎเกี่ยวข้อง รายการแต่ละคุณสมบัติ ตำแหน่งที่ตั้ง และใช้ตามกฎข้อใดก็ตรงกันสำหรับขอบเขตการค้นหาแหล่งเนื้อหา ให้แน่ใจว่า แต่ละแหล่งเนื้อหาจะแสดงอยู่ในส่วนแหล่งเนื้อหาฟีเจอร์การค้นหาแผน ว่าแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถใช้กฎจะถูกรวมอยู่ในแผ่นงานการวางแผนโครงสร้างของไซต์ และแสดงคุณสมบัติทั้งหมดจะถูกรวมอยู่ในการค้นหา คุณสมบัติการวางแผนแผ่นงาน

วางแผนการปรับใช้เริ่มต้นของOffice SharePoint Server 2007 ผู้ดูแลระบบควรบันทึกการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสมบัติที่มีการจัดการที่วางแผนสำหรับบริการการค้นหาสำหรับทุก SSP ที่ใช้ในการปรับใช้ ค้นหาคุณสมบัติแผ่นงานที่วางแผนมีรายการที่มีจัดการคุณสมบัติสำหรับแต่ละแปลง ssp ตำแหน่งที่เรียกคุณสมบัติที่ตระเวนในระหว่างการวางแผน คุณสมบัติเหล่านั้นอยู่ในคอลัมน์อยู่ถัดจากแต่ละคุณสมบัติที่มีการจัดการ จำนวนของคุณสมบัติที่ตระเวนเหล่านี้สามารถพบ โดยดูที่คุณสมบัติของแอปพลิเคชันของข้อมูลธุรกิจ และคุณสมบัติที่แสดงในแอปพลิเคชันสำหรับชนิดเนื้อหาเช่นเอกสาร Microsoft Word หรือสเปรดชีต Excel ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ คุณสามารถตระเวนเนื้อหาที่มีลำดับความสำคัญสูง และใช้คุณสมบัติที่ตระเวนที่ปรากฏขึ้นเพื่อช่วยในการวางแผน และบันทึกการแมปบนแผ่นงานแผน แผ่นงานที่แสดงอย่างมีประสิทธิภาพดีการวางแผนของคุณสมบัติการค้นหาเป็นการอ้างอิงที่มีประโยชน์เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานการค้นหา

คุณสามารถบันทึกรายการของคำสำคัญ และคำสำคัญวลี คำเหมือน คำอธิบาย และคำอธิบายแหล่ง และสิ่งที่ใกล้ เคียงที่สุดกับคำสำคัญ ในส่วนค้นหาฟีเจอร์การวางแผนแผ่นงานที่เหมาะสม เวิร์กชีตนี้สามารถแล้วใช้ในระหว่างการปรับใช้เริ่มต้นและกำหนดค่าเพื่อ ให้ตัดสินใจที่วางแผนของคุณถูกนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อ ให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญระหว่างแผนอื่น คำสำคัญที่คุณไม่ใช้ในระหว่างการปรับใช้เริ่มต้นจะยังคงถูกบันทึกบนแผ่นงาน และสามารถปรับใช้ในระหว่างส่วนหนึ่งของการดำเนินการต่อเนื่อง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×