การวางแผนการตระเวนเนื้อหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: เนื้อหาเหล่านี้เป็นเนื้อหาเบื้องต้นสำหรับการวางจำหน่ายซอฟต์แวร์เบื้องต้น นั้นอาจไม่สมบูรณ์ และอาจเปลี่ยนแปลง

ในบทความนี้

เกี่ยวกับเนื้อหาที่ตระเวน

วางแผนแหล่งเนื้อหา

ข้อควรพิจารณาตระเวนแผนสำหรับ SSPs

ข้อควรพิจารณาตระเวนวางแผนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม

ใช้ฟีเจอร์ค้นหาการวางแผนแผ่นงาน

ก่อนที่คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหา enterprise ในMicrosoft Office SharePoint Server 2007 เพื่อค้นหาเนื้อหาทั้งองค์กรของคุณ คุณกำลังตัดสินใจว่า เนื้อหาใดที่จะรวมไว้ในการค้นหาและการวางแผนสำหรับการตระเวนเนื้อหาเพื่อให้สามารถใช้เนื้อหาและคุณสมบัติในคิวรีการค้นหา

Microsoft Office SharePoint Server 2007 ใช้แหล่งเนื้อหาการตระเวนเนื้อหา ในไซต์คอลเลกชันของคุณ หรือ บนไซต์ภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือแอปพลิเคชันของข้อมูลทางธุรกิจเพื่อให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา ฟีเจอร์การค้นหาอื่น ๆ กรอง หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลังจากการตระเวน วางแผนสำหรับแหล่งเนื้อหาดีช่วยให้คุณสามารถสร้างความสามารถในการค้นหาในระหว่างการปรับใช้เริ่มต้นที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่า และจัดการเนื้อหาทั่วทั้งองค์กรของคุณโดยยึดตามคีย์ชุดย่อยของเนื้อหา และข้อมูล เนื้อหา และข้อมูลภายนอกเพื่อการปรับใช้ Office Server หรือเนื้อหา และข้อมูลภายนอกองค์กรของคุณ คุณยังวางแผนสำหรับกำหนดการตระเวน กฎตระเวน จัดการคุณสมบัติ และตั้งค่าความเกี่ยวข้องสำหรับแต่ละแหล่งเนื้อหา

เกี่ยวกับการตระเวนเนื้อหา

การตระเวนจะกระบวน การทำดัชนีเนื้อหา ข้อมูล metadata เพื่อให้คิวรีการค้นหาสามารถให้ผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง แหล่งเนื้อหาคือ จุดเริ่มต้นที่ใช้โดยOffice SharePoint Server 2007 ตระเวนเนื้อหาที่จะทำให้พร้อมใช้งานสำหรับคิวรีการค้นหา แหล่งเนื้อหาจะประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งที่อยู่เริ่มต้น ซึ่งจะแสดง Url ที่ประกอบด้วยเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในการค้นหาในองค์กรของคุณ เนื้อหาที่ถูกรวมอยู่ หรือไม่รวมอยู่ในดัชนีเนื้อหาโดยยึดตามกฎที่เลือก โดยผู้ดูแลระบบแชร์ Services ผู้ให้บริการ (SSP) สำหรับการค้นหา หลังจากที่คุณตระเวนเนื้อหาและข้อมูลในแหล่งเนื้อหา เซิร์ฟเวอร์แบบสอบถามประมวลผลโดยยึดตามคุณสมบัติที่มีการจัดการการค้นหาและความสามารถของบริการการค้นหาแบบสอบถาม และให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาเกี่ยวข้อง ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาทั้งหมดบนแต่ละแอปพลิเคชันบนเว็บที่ใช้ SSP ที่ตระเวนในแหล่งเนื้อหาเดียว

ผู้ดูแล SSP สำหรับการค้นหาสามารถสร้างแหล่งเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับคีย์ชุดย่อยของเนื้อหา พวกเขาสามารถเลือกกฎการตระเวนสำหรับที่อยู่เริ่มต้นที่นำไปใช้กับแหล่งเนื้อหาทั้งหมดใน SSP โดยยึดตามว่าเนื้อหาและข้อมูลที่อยู่เริ่มต้นแต่ละรายการจะเกี่ยวข้องกับองค์กร และกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับแต่ละแหล่งเนื้อหา

กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft SharePoint Portal Server ผู้ดูแลระบบที่มีจัดการเนื้อหาที่ตระเวนดัชนี ซึ่งเป็นคอลเลกชันต้นแบบของเนื้อหาทั้งหมด ด้วยแหล่งเนื้อหา ด้วยMicrosoft Office SharePoint Server 2007 นี้ไม่จำเป็นออก ดัชนีเนื้อหาเดียวสำหรับแต่ละ SSP ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับแต่ละแหล่งเนื้อหา และดัชนีเนื้อหาจะไม่แสดงแก่ผู้ดูแลระบบ

ด้านบนของหน้า

วางแผนแหล่งเนื้อหา

แหล่งเนื้อหาเริ่มต้นสำหรับ SSP การตระเวนเนื้อหาที่บนเว็บโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้ตัวแปลง ssp อยู่เริ่มต้นสำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บทั้งหมดใน SSP จะถูกเพิ่มไปยังแหล่งเนื้อหา โดยอัตโนมัติเพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดใน SSP จะพร้อมใช้งานการค้นหาหลังจากการตระเวนแบบเต็มแรกของแหล่งเนื้อหา

โครงสร้างข้อมูลของคุณควรจะแนะนำแหล่งเนื้อหาเพิ่มเติมในการสร้างสำหรับแต่ละไซต์คอลเลกชันของคุณในแต่ละรายการของแอปพลิเคชันบนเว็บของคุณ เมื่อต้องการจัดการ และจัดกำหนดการการตระเวนอย่างเป็นอิสระ คุณสามารถสร้างแหล่งเนื้อหาที่ตระเวนชุดย่อยของเนื้อหาตลอดการแปลง ssp นี่คือการตระเวนเนื้อหาที่มีลำดับความ สำคัญสูง หรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วบ่อยมากขึ้นโดยไม่จำเป็นตระเวนเนื้อหาทั้งหมดเป็นประโยชน์มาก

ตัวอย่างของคุณอาจต้องการวางแผนแหล่งเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับการรวมเนื้อหา:

 • เนื้อหาในไฟล์ที่ใช้ร่วมกันภายในองค์กรของคุณ

 • เนื้อหาของ Exchange Server

 • เนื้อหาบน Lotus Notes เซิร์ฟเวอร์

 • ไซต์ในไดเรกทอรีของไซต์

 • เนื้อหาอื่น ๆ ในองค์กรของคุณไม่พบในไซต์ SharePoint

 • เนื้อหาภายนอก SSP ของคุณ หรือที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณ

 • ข้อมูลธุรกิจที่จัดเก็บในโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

แหล่งเนื้อหาสามารถประกอบด้วยหนึ่ง หรือเพิ่มเติมเริ่มต้นที่อยู่ที่ชี้ไปที่ตำแหน่งสำหรับการรวมกันของชนิดเนื้อหาเหล่านี้ ไม่ว่าจะคุณจัดกลุ่มเนื้อหาในแหล่งเนื้อหา หรือสร้างแหล่งเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ข้อควรพิจารณาในการดูแลระบบที่ ผู้ดูแลมักจะทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแบบเต็มของแหล่งเนื้อหาเฉพาะเจาะจง เปลี่ยนแปลงการตระเวนกฎ ตระเวนหรือการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ หรือคุณสมบัติที่มีการจัดการจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแบบเต็ม เมื่อต้องการให้การดูแลระบบที่ได้ง่ายขึ้น จัดระเบียบแหล่งเนื้อหาในลักษณะที่ปรับปรุงเนื้อหานั้นในเวลาเดียวกันที่สะดวกสำหรับผู้ดูแลระบบและอื่น ๆ ของพวกเขาแผนงานด้านการจัดการ

เนื้อหาบนแชร์ไฟล์และเซิร์ฟเวอร์ภายนอกฟาร์มเซิร์ฟเวอร์ของคุณเช่นเซิร์ฟเวอร์จดหมาย เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ประกอบด้วยไซต์ SharePoint หรือเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันของข้อมูลธุรกิจควรถูกจัดระเบียบตามความพร้อมใช้งาน ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาจะพร้อมใช้งานในเวลาเดียวกัน คุณก็ยิ่งการตระเวนเนื้อหาทั้งหมดในแหล่งเนื้อหา น้อยจำเป็นต้องเรียกใช้การปรับปรุงแบบเต็มในภายหลังด้วยเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ข้อควรพิจารณา การตระเวนเนื้อหาทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ภายในแต่ละไซต์คอลเลกชันในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล ใช้แหล่งเนื้อหาน้อยที่คุณสามารถ ใช้แผ่นงาน "แผนสำหรับการตระเวน และการทำแบบสอบถามฟีเจอร์การค้นหา" เพื่อบันทึกการตัดสินใจที่คุณเลือกใช้เกี่ยวกับแหล่งเนื้อหาสำหรับการปรับใช้เริ่มต้นของคุณ

วางแผนแหล่งเนื้อหาภายนอก

เนื้อหาภายนอกที่อ้างถึงสองชนิดเนื้อหาที่มีประโยชน์สำหรับบุคคลในองค์กรของคุณ:

 • เนื้อหาภายในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้ SSP แตกต่างกันที่คุณต้องการตระเวน โดยใช้การแปลง ssp นี้

 • อินเทอร์เน็ตหรือเอ็กซ์ทราเน็ตเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้น หรือควบคุม โดยบุคคลในองค์กรของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว ว่าเนื้อหาในแอปพลิเคชันบนเว็บที่เกี่ยวข้องมากพอที่จะรวมอยู่ในแหล่งเนื้อหา แอปพลิเคชันบนเว็บที่ควรอาจใช้ SSP เดียวกันในขณะที่แอปพลิเคชันอื่น ๆ บนเว็บในเริ่มต้นที่อยู่ในแหล่งเนื้อหา ในบางกรณี คุณอาจต้องการรวมชุดย่อยของเนื้อหาในองค์กรของคุณจากโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้บริการที่ใช้ร่วมกันที่แตกต่างกัน ถ้าคุณสามารถ หลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้ โดยการวางแผนอย่างระมัดระวังของโครงสร้างข้อมูล SSPs และโครงสร้างของไซต์ ถ้าคุณต้องตระเวนเนื้อหาบนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้ SSP แตกต่างกัน มั่นใจได้ว่า บัญชีตระเวนเกี่ยวข้องมีสิทธิ์ในการอ่านไปยังเนื้อหา และลองใช้การจัดกลุ่มอยู่เริ่มต้นในแหล่งเนื้อหาด้วยเนื้อหาอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งานในเวลาคล้ายกัน หรือที่สัมพันธ์กันทางแนวคิด

สถานการณ์สมมติทั่วไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายนอกตัวควบคุมขององค์กรของคุณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนไซต์ SharePoint ของคุณ คุณสามารถเพิ่มอยู่เริ่มต้นสำหรับเนื้อหาเหล่านี้ไปยังแหล่งเนื้อหาที่มีอยู่ หรือสร้างแหล่งเนื้อหาใหม่สำหรับเนื้อหาภายนอก เนื่องจากความพร้อมใช้งานของไซต์ภายนอกแตกต่างกันอย่างมาก มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อต้องการเพิ่มแหล่งเนื้อหาที่แยกต่างหากสำหรับเนื้อหาภายนอกอื่น คุณสามารถอัปเดแต่ละชุดของเนื้อหาภายนอกตามตารางเวลาตระเวนที่เหมาะสมสำหรับความพร้อมใช้งานของแต่ละไซต์นั้น

กฎมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการตระเวนแหล่งเนื้อหาภายนอกเนื่องจากการตระเวนใช้ทรัพยากรบนเซิร์ฟเวอร์ที่ตระเวน ร้องขอเนื้อหามากเกินไปบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก หรือทำการร้องขอบ่อยเกินไปอาจทำให้ผู้ดูแลไซต์ดังกล่าวเพื่อจำกัดการเข้าถึงในอนาคตของคุณถ้าตระเวนของคุณกำลังใช้ทรัพยากรมากเกินไปหรือแบนด์วิดท์มากเกินไป คุณสามารถใช้การตั้งค่าการตระเวนสำหรับแต่ละเนื้อหาต้นฉบับและการตระเวนกฎสำหรับ SSP ที่จำกัดผลกระทบบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

วางแผนแหล่งเนื้อหาสำหรับข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลธุรกิจเนื้อหาแหล่งจำเป็นต้องใช้ว่า แอปพลิเคชันที่โฮสต์ข้อมูลเป็นครั้งแรกที่ลงทะเบียนในแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ และคุณสมบัติที่แมปไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการที่สอดคล้องกับ schema การค้นหาของคุณ ที่อยู่เริ่มต้นของข้อมูลทางธุรกิจไม่สามารถถูกรวมเข้า ด้วยที่อยู่เริ่มต้นสำหรับเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อที่คุณต้องแยกต่างหากจัดการแหล่งเนื้อหาของข้อมูลธุรกิจ

มักจะ บุคคลที่การวางแผนสำหรับการรวมข้อมูลทางธุรกิจลงในไซต์คอลเลกชันของคุณ จะไม่สามารถบุคคลเดียวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนเนื้อหาโดยรวม รวมผู้ดูแลแอปพลิเคชัน business ในเนื้อหาของคุณวางแผนทีมเพื่อให้พวกเขาสามารถแนะนำคุณวิธี การผนวกข้อมูลลงในเนื้อหาของคุณได้อย่างมีประสิทธิผลนำเสนอบนไซต์คอลเลกชันของคุณ

การวางแผนการตั้งค่าของการตระเวน

สำหรับแต่ละแหล่งเนื้อหา คุณสามารถเลือกวิธีการตระเวนเริ่มต้นที่อยู่ในแหล่งเนื้อหานั้นอย่างแพร่หลาย ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในคุณสมบัติสำหรับแต่ละแหล่งเนื้อหาคือ:

 • ตระเวนทุกอย่างภายใต้ชื่อโฮสต์สำหรับแต่ละรายการที่อยู่เริ่มต้น

 • ตระเวนเฉพาะไซต์ SharePoint ของแต่ละรายการที่อยู่เริ่มต้น

เป็น ด้วยตัดสินใจเรื่องแหล่งเนื้อหาอื่น ๆ ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเมื่อวางแผนการตั้งค่าการตระเวนแหล่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องของข้อมูลและผลกระทบเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

 • เฉพาะไซต์ SharePoint ตระเวนเนื้อหาพร้อมใช้งานบนไซต์ที่เชื่อมโยงไม่เกี่ยวข้องจะ และเนื้อหาบนไซต์เองจะเกี่ยวข้อง

 • ตระเวนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลิงก์อยู่จุดเริ่มต้นอยู่ต่างกันให้ ชี้ไปที่เนื้อหาเกี่ยวข้อง

วางแผนจัดกำหนดการการตระเวน

แหล่งเนื้อหาแต่ละสามารถอย่างเป็นอิสระปรับปรุงโดยยึดตามกำหนดการการตระเวนสำหรับแหล่งเนื้อหานั้น กำหนดการการตระเวนควรจะวางแผนตามข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ และแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้บริการการค้นหาและการเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เนื้อหาที่ตระเวน

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การวางแผนจัดกำหนดการการตระเวนโดยยึดตามข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • กลุ่มเริ่มต้นที่อยู่ในแหล่งเนื้อหาตามความพร้อมใช้งานที่คล้ายกัน และ มีการใช้ทรัพยากรโดยรวมยอมรับได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เนื้อหา

 • จัดกำหนดการการตระเวนสำหรับแต่ละแหล่งเนื้อหาในช่วงเวลาเมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เนื้อหาจะพร้อมใช้งาน แต่นดีมานด์ในการใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์จะต่ำ

 • จัดกำหนดการการตระเวนสลับเพื่อให้มีกระจายโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ในฟาร์มของคุณเมื่อเวลาผ่านไป

 • จัดกำหนดการการตระเวนแบบเต็มน้อยบ่อย

 • จัดกำหนดการการดูแลระบบที่เปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องใช้การตระเวนแบบเต็มให้เกิดสักครู่ก่อนที่จะกำหนดการแผนสำหรับการตระเวนแบบเต็ม

คุณสามารถปรับกำหนดการหลังจากเริ่มต้นการปรับใช้โดยยึดตามประสิทธิภาพและความจุของเซิร์ฟเวอร์ในฟาร์มและเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เนื้อหา

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาตระเวนแผนสำหรับ SSPs

หลังจากที่คุณได้ระบุแหล่งเนื้อหาจะวางแผนสำหรับการปรับใช้เริ่มต้น พิจารณา SSP วางแผน ตั้งค่าสำหรับการตระเวนในหน้าจัดการบริการที่ใช้ร่วมกันสำหรับ SSP มีผลต่อการตระเวนแหล่งเนื้อหาทั้งหมดในการแปลง ssp ในองค์กรส่วนใหญ่ SSP เดียวเท่านั้นจะถูกใช้เพื่อตระเวน และคิวรีเนื้อหาทั้งหมด เพื่อตั้งค่าเหล่านี้นำไปใช้กับแหล่งเนื้อหาทั้งหมดในองค์กร

ในระหว่างการปรับใช้ คุณจะสร้าง SSPs และสร้างแหล่งเนื้อหาสำหรับแต่ละแปลง ssp แล้ว ในระหว่างการวางแผน จริงช่วยให้การวางแผนแหล่งเนื้อหาก่อน ใน small จำนวนกรณีที่ SSPs เพิ่มเติมจำเป็นต้องใช้ วางแผนแหล่งเนื้อหาสามารถช่วยให้ระบุจำเป็นต้องมีหลาย SSPs ก็แหล่งเนื้อหาช่วยให้คุณระบุเนื้อหาที่ไม่ได้รับประโยชน์จากกฎตระเวนหรือชนิดไฟล์ใหม่

ตั้งค่า SSP ที่มีผลต่อการตระเวนเนื้อหารวมถึง:

 • ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้น

 • กำหนดค่ากฎการตระเวนสำหรับที่อยู่เริ่มต้นที่ระบุโดยแหล่งเนื้อหาของคุณ

 • รวมถึงชนิดไฟล์

วางแผนบัญชีผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้น

บัญชีผู้ใช้เข้าเนื้อหาเริ่มต้นคือ บัญชีผู้ใช้ที่ถูกใช้ โดยค่าเริ่มต้นเมื่อตระเวนแหล่งเนื้อหา ผู้ดูแลระบบ SSP เลือกบัญชีผู้ใช้นี้ในระหว่างการกำหนดค่าการตั้งค่าภายหลัง บัญชีผู้ใช้เข้าถึงเริ่มต้นต้องมี access อ่านเนื้อหาทั้งหมดที่ถูกตระเวน หรือเนื้อหาจะไม่ถูกตระเวน และจะไม่พร้อมใช้งานในระหว่างการค้นหาแบบสอบถาม สำหรับไซต์แต่ละรายการในแหล่งเนื้อหา คุณสามารถใช้กฎการตระเวนเพื่อใช้บัญชีผู้ใช้เข้าถึงที่แตกต่างกัน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการ เลือกบัญชีผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้นที่มีการเข้าถึงกว้างที่สุดลถึงบ่อยที่สุดของเนื้อหาที่ตระเวนของคุณ และใช้บัญชีผู้ใช้อื่นเข้าถึงเฉพาะ เมื่อข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ที่แยกต่างหาก สำหรับแต่ละแหล่งเนื้อหาที่คุณวางแผน ระบุวันเริ่มต้นที่อยู่ที่ไม่สามารถเข้าได้เนื้อหาเริ่มต้นเข้าบัญชีผู้ใช้ และการวางแผนเมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ access กับบุคคลที่เริ่มต้นที่อยู่ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้เข้าเพิ่มเติมในกฎการตระเวนสำหรับที่อยู่จุดเริ่มต้นที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรพิจารณาการวางแผนสำหรับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ ดูส่วนต่อไปนี้เกี่ยวกับกฎการตระเวน

วางแผนกฎการตระเวน

ใช้เมื่อต้องการจำกัดกฎการตระเวนเนื้อหาที่ตระเวน โดยแหล่งเนื้อหา เพื่อลดใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย และ เพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์การค้นหา กฎการตระเวนนำไปใช้กับแหล่งเนื้อหาทั้งหมดพร้อมกัน คุณสร้างกฎการตระเวนเพื่อแยกไซต์หรือระบุตำแหน่งที่ตั้งจากการตระเวน การกำหนดค่าวิธีตระเวนไซต์เฉพาะ หรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ตระเวนจะแตกต่างจากบัญชีผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้น

กฎการตระเวนแต่ละรายการมี URL หรือชุดของ Url ที่แทน ด้วยอักขระตัวแทน การรวม หรือแยกกฎ และบัญชีผู้ใช้ตระเวน

คุณสามารถใช้แยกกฎเพื่อหลีกเลี่ยงการตระเวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ บ่อย มากที่สุดของเนื้อหาที่อยู่ในไซต์ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวข้อง แต่ไซต์ย่อยที่เฉพาะเจาะจงหรือช่วงของไซต์ไม่ ด้วยการเลือกร่วมกันที่อยู่เริ่มต้นและแยกตระเวนกฎโฟกัส SSP ผู้ดูแลระบบสามารถขยายตระเวนเนื้อหาขณะย่อหน้าผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตระเวนและขนาดของฐานข้อมูลเนื้อหา แยกกฎจะมีประโยชน์เมื่อวางแผนสำหรับที่อยู่เริ่มต้นสำหรับเนื้อหาภายนอก ที่กระทบต่อการใช้ทรัพยากรไม่ภายใต้ตัวควบคุมของบุคคลในองค์กรของคุณ

คุณสามารถใช้รวมกฎสามารถเพื่อรวมเนื้อหาสำหรับ URL หรือช่วงของแสดง Url ด้วยตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนวิธีตระเวนเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง การผสมกันของตัวเลือกสามสำหรับรวมกฎจะพร้อมใช้งาน:

 • ติดตามลิงก์และไม่แสดงเนื้อหาที่ URL สำหรับอยู่เริ่มต้น ตัวเลือกนี้มีประโยชน์สำหรับไซต์ที่มีการเชื่อมโยงของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเมื่อหน้าที่ประกอบด้วยลิงก์ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

 • ตระเวน Url ที่ซับซ้อน ตัวเลือกนี้ตระเวน Url ที่ประกอบด้วยอักขระที่ซับซ้อน ขึ้นอยู่กับไซต์ Url เหล่านี้อาจ หรืออาจรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก Url ซับซ้อนสามารถมักจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง ได้ควรเปิดใช้งานตัวเลือกนี้บนไซต์ที่พร้อมใช้งานจาก Url ซับซ้อนเนื้อหาทราบว่าเป็นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 • ตระเวนเนื้อหาในไซต์ SharePoint เป็น HTTP

โดยไม่คำนึงว่ากฎการตระเวนรวม หรือแยกเนื้อหา ผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ตระเวนสำหรับกฎเลือก ใช้บัญชีผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้นเว้นแต่ว่าบัญชีผู้ใช้อื่นจะระบุในกฎการตระเวน เหตุผลหลักจะใช้บัญชีผู้ใช้ที่ตระเวนแตกต่างกันสำหรับกฎการตระเวนคือ ที่ที่อยู่เริ่มต้นเนื้อหาเข้าถึงบัญชีผู้ใช้สามารถเข้าถึงทั้งหมด สำหรับที่อยู่เริ่มต้นที่ คุณสามารถสร้างกฎการตระเวน และเลือกบัญชีผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึง

แนวทางปฏิบัติดีสำหรับการปรับใช้เริ่มต้นคือ การใช้กฎการตระเวนเพื่อโฟกัสตระเวนเนื้อหาเกี่ยวกับมีอะไรที่เกี่ยวข้องมากที่สุดตามแนวคิดและกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับองค์กรของคุณ ตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างข้อมูล เนื่องจากการตระเวนเนื้อหาเรียกใช้แหล่งข้อมูลและแบนด์วิดท์ ได้ดีขึ้นเพื่อรวมเนื้อหาที่คุณทราบเกี่ยวข้องปริมาณเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องมีขนาดใหญ่กว่า จำนวนมีขนาดเล็ก หลังจากการปรับใช้เริ่มต้น คุณสามารถตรวจทานไฟล์บันทึกการตระเวนและแบบสอบถาม และปรับเปลี่ยนแหล่งเนื้อหา และตระเวนกฎที่จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกัน และมีเนื้อหาเพิ่มเติม

การวางแผนการรวมชนิดไฟล์

เฉพาะตระเวนเนื้อหาถ้ามีรวมนามสกุลไฟล์เกี่ยวข้องในรายการชนิดไฟล์รวม หลายชนิดไฟล์จะถูกรวมโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้งเริ่มต้น เมื่อคุณวางแผนสำหรับแหล่งเนื้อหาในการปรับใช้เริ่มต้น เป็นความคิดที่ดีเพื่อตรวจสอบเนื้อหาหลักใช้ชนิดไฟล์ที่ไม่ถูกรวมไว้ ถ้าใช่ เพิ่มชนิดเนื้อหาเหล่านั้น ถ้าบางชนิดไฟล์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนใหญ่ คุณสามารถตัดสินใจว่า เมื่อต้องการลบการรวมชนิดของไฟล์สำหรับนั้นนามสกุล ที่จะแยกชื่อไฟล์ที่มีนามสกุลที่จากตระเวน

เมื่อคุณเพิ่มชนิดไฟล์ คุณต้องยังมั่นใจว่า คุณมีแอ IFilter ที่สามารถใช้การตระเวนชนิดไฟล์ IFilters สำหรับชนิดไฟล์ต่าง ๆ จะพร้อมใช้งานจากผู้จำหน่ายบริษัท และ ถ้านักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสามารถสร้าง IFilters สำหรับชนิดไฟล์ใหม่

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาตระเวนวางแผนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม

นอกจากการตั้งค่า ที่ถูกกำหนดค่าระดับ SSP การตั้งค่าต่าง ๆ ที่จัดการ โดยเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มผู้ดูแลมีผลต่อลักษณะเนื้อหาแหล่งข้อมูลถูกตระเวน พิจารณาการตั้งค่าเหล่านี้ในขณะที่วางแผนสำหรับการตระเวน

ตั้งค่าระดับฟาร์มที่มีผลต่อการตระเวนรวมถึง:

 • การตั้งค่าการค้นหาระดับฟาร์ม

 • กฎผลกระทบของตัวตระเวน

 • บริการฟาร์ม

 • แชร์ services สำหรับการปรับใช้ฟาร์มหลาย

การวางแผนการตั้งค่าการค้นหาระดับฟาร์ม

ตั้งค่าการค้นหาระดับฟาร์มรวมถึงการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • ที่อยู่อีเมลที่ติดต่อ

 • ตั้งค่าพร็อกซี

 • ตั้งค่าการหมดเวลา

 • ตั้งค่า SSL

อยู่อีเมลที่ติดต่อคืออยู่ของบุคคลที่จะติดต่อเกี่ยวกับผลกระทบสร้างขึ้น โดยตระเวนแหล่งเนื้อหา ที่อยู่นี้ปรากฏอยู่ในแฟ้มบันทึกสำหรับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยที่อยู่เริ่มต้น เพื่อให้ผู้ดูแลเหล่านั้นสามารถติดต่อกับบุคคลถ้าผลกระทบของการตระเวนบนประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาและแบนด์วิดท์มากเกินไป หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น อยู่อีเมลที่ติดต่อควรบุคคลหรือนามแฝงตรวจสอบดีกับความเชี่ยวชาญที่จำเป็นและความพร้อมใช้งานการตอบกลับการร้องขอได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่คำนึงว่าเนื้อหาที่ตระเวนจะถูกเก็บไว้ภายในองค์กร หรือ ไม่ เวลาตอบสนองด่วนมีความสำคัญ

ตั้งค่าพร็อกซีรวมถึงพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะใช้เมื่อการตระเวนเนื้อหา เมื่อต้องการใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอยู่กับโทโพโลยีการปรับใช้ SharePoint ของคุณและโครงสร้างของเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ในองค์กรของคุณ ใช้การตั้งค่าการหมดเวลาเมื่อต้องการจำกัดเวลาที่เซิร์ฟเวอร์การค้นหาบุคคลที่ต้องรอในขณะที่เชื่อมต่อกับบริการอื่น ๆ ตั้งค่า SSL กำหนดว่า ใบรับรอง SSL ต้องตรงกันเพื่อให้ตระเวนเนื้อหา

วางแผนกฎ

คุณสามารถใช้กฎจัดการโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ตระเวน กฎจำกัดถี่คุณร้องขอเอกสารจากไซต์ในขณะที่การตระเวน หรือจำนวนเอกสารร้องขอของคุณในเวลาเดียว

สำหรับเนื้อหาภายในองค์กรของคุณ คุณสามารถประสานงานกับผู้ดูแลไซต์อื่น ๆ เพื่อตั้งค่ากฎโดยยึดตามประสิทธิภาพและกำลังเซิร์ฟเวอร์ผลกระทบของตัวตระเวน สำหรับไซต์ภายนอกสุด เริ่มพร้อมกันนี้ไม่ได้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติดีที่สุดคือการ ตระเวนเกินไปเล็กน้อยแทนที่จะตระเวนมากเกินไป และความเสี่ยงสูญเสียการเข้าถึงตระเวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างการปรับใช้เริ่มต้น ตั้งกฎผลกระทบของตัวตระเวนเพื่อทำให้มีผลกระทบต่อขนาดเล็กบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ เป็นไปได้ในขณะที่ยังคงการตระเวนเนื้อหาพอบ่อยเพียงพอเพื่อทำให้การตระเวนขอแนะนำ

ในระหว่างการดำเนินการ คุณสามารถปรับตัวตระเวนผลกระทบกฎโดยยึดตามประสบการณ์ใช้งานของคุณและข้อมูลจากการบันทึกการตระเวน

การวางแผนสำหรับหลายเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม

องค์กรที่มีขนาดใหญ่วางแผนการปรับใช้กับฟาร์มเซิร์ฟเวอร์หลายโดยยึดตามข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือสถาปัตยกรรม ตัวอย่าง องค์กรอาจใช้ฟาร์มหนึ่งสำหรับการผลิตเนื้อหา และฟาร์มอื่นสำหรับการเผยแพร่เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้ ตัวอย่างอื่น ๆ incluede การปรับใช้การแจกจ่ายต่าง ๆ กับฟาร์มสำหรับบริษัทสาขาหลักแต่ละ หรือฟาร์มความเพิ่มเติมสำหรับโครงการเป็นความลับ หรือมีความสำคัญที่ต้องเก็บอยู่แตกต่างจากโครงการอื่น

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งฟาร์ม คุณจะต้องวางแผนสำหรับบริการที่ใช้ร่วมกันอย่างไรได้กำหนดค่าระหว่างฟาร์ม บนหน้าจัดการแอปพลิเคชันสำหรับการดูแลจากศูนย์กลางสำหรับแต่ละฟาร์ม ในส่วน Office SharePoint Server Services ที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถเลือกตัวเลือกการให้สิทธิ์ หรือการกำหนดค่าบริการที่ใช้ร่วมกันระหว่างฟาร์ม คุณสามารถกำหนดค่าแต่ละฟาร์มให้ใช้หนึ่งในสามตัวเลือก:

 • ไม่มีส่วนร่วมใน services ที่ใช้ร่วมกันระหว่างฟาร์ม    ฟาร์มโดยใช้ตัวเลือกนี้ไม่มีส่วนร่วมใน services ที่ใช้ร่วมกันระหว่างฟาร์ม และตามบริการของ SSP บนฟาร์มเดียวกันร่วมต้องการ นี่คือการกำหนดค่าทั่วไปสำหรับองค์กรขนาดเล็ก หรือขนาดปานกลางที่มีการปรับใช้ small โดยใช้เซิร์ฟเวอร์เดียว

 • บริการไปยังฟาร์มอื่นที่ใช้ร่วมกัน    ฟาร์มที่ให้บริการไปยังฟาร์มอื่นได้รับการออกแบบเพื่อจัดการบริการที่ใช้ร่วมกันระหว่างฟาร์มในองค์กรขนาดใหญ่ และโดยทั่วไปจะมีความจุมากกว่ากว่าฟาร์มสำหรับแผนกหรือองค์กรที่เล็กลง

 • ใช้บริการจากฟาร์มอื่นที่ใช้ร่วมกัน    ฟาร์มที่ใช้บริการที่ใช้ร่วมกันจะใช้งานพอร์พอร์ทัลไซต์หรือแอปพลิเคชัน small-scale business ฟาร์มพอร์โดยทั่วไป ฟาร์มเหล่านี้จะยังได้ SSPs ของตนเอง เพื่อให้เมื่อ SSP กลางไม่พร้อมใช้งาน พวกเขาสามารถใช้บริการพร้อมใช้งานในฟาร์มท้องถิ่น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×