การวางแบบพิเศษเมื่อคัดลอกจาก Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้กล่องโต้ตอบการวางแบบพิเศษเพื่อคัดลอกรายการที่ซับซ้อนจากแผ่นงาน Microsoft Office Excel และวางรายการลงในแผ่นงาน Excel แผ่นเดียวกันหรือแผ่นอื่นโดยใช้เพียงแค่บางแอตทริบิวต์ของข้อมูลที่คัดลอก หรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อมูลที่คัดลอกเท่านั้น

ในบทความนี้

วาง

การดำเนินการ

วาง

ทั้งหมด     วางเนื้อหาในเซลล์และการจัดรูปแบบของเซลล์ทั้งหมดของข้อมูลที่คัดลอก

สูตร     วางเฉพาะสูตรของข้อมูลที่คัดลอกเหมือนที่ป้อนในแถบสูตรเท่านั้น

ค่า     วางเฉพาะค่าของข้อมูลที่คัดลอกเหมือนที่ถูกแสดงในเซลล์เท่านั้น

รูปแบบ     วางเฉพาะการจัดรูปแบบเซลล์ของข้อมูลที่คัดลอกเท่านั้น

ข้อคิดเห็น     วางเฉพาะข้อคิดเห็นที่แนบมากับเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

การตรวจสอบความถูกต้อง     วางกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับเซลล์ที่คัดลอกไปยังพื้นที่ที่วาง

ทั้งหมดที่ใช้ชุดรูปแบบต้นฉบับ     วางเนื้อหาเซลล์ทั้งหมดในการจัดรูปแบบชุดรูปแบบเอกสารPที่นำไปใช้กับข้อมูลที่คัดลอก

ทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ     วางเนื้อหาในเซลล์และการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับเซลล์ที่คัดลอกยกเว้นเส้นขอบ

ความกว้างคอลัมน์     วางความกว้างของคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์หรือช่วงของคอลัมน์หนึ่งช่วงลงในคอลัมน์หรือช่วงของคอลัมน์อื่น

สูตรและรูปแบบตัวเลข     วางเฉพาะสูตรและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขทั้งหมดจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

ค่าและรูปแบบตัวเลข     วางเฉพาะค่าและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขทั้งหมดจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

การดำเนินการ

ระบุว่าการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใด (ถ้ามี) ที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อมูลที่คัดลอก

ไม่มี    ระบุว่าไม่มีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใดจะถูกนำไปใช้กับข้อมูลที่คัดลอก

บวก    ระบุว่าข้อมูลที่คัดลอกจะถูกบวกกับข้อมูลในเซลล์หรือช่วงของเซลล์ปลายทาง

ลบ    ระบุว่าข้อมูลที่คัดลอกจะถูกลบจากข้อมูลในเซลล์หรือช่วงของเซลล์ปลายทาง

คูณ    ระบุว่าข้อมูลที่คัดลอกจะถูกคูณด้วยกับข้อมูลในเซลล์หรือช่วงของเซลล์ปลายทาง

หาร    ระบุว่าข้อมูลที่คัดลอกจะถูกหารด้วยข้อมูลในเซลล์หรือช่วงของเซลล์ปลายทาง

ข้ามเซลล์ที่ว่าง     หลีกเลี่ยงการแทนที่ค่าที่ในพื้นที่ที่จะวางของคุณเมื่อเซลล์ว่างเกิดขึ้นในพื้นที่ที่คัดลอกเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์     เปลี่ยนคอลัมน์ของข้อมูลที่คัดลอกเป็นแถว และเปลี่ยนแถวเป็นคอลัมน์ เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

วางการเชื่อมโยง     เชื่อมโยงข้อมูลที่วางบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ไปยังข้อมูลที่คัดลอก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×