การวางตำแหน่งและการปรับขนาดตัวควบคุมที่มีเซลล์ต้นแบบบนแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางครั้งคุณอาจต้องการให้ตัวควบคุมทำหน้าที่เป็นอิสระจากเซลล์ต้นแบบ (เซลล์ที่มีมุมบนซ้ายสุดของตัวควบคุม) แต่บางครั้งคุณอาจต้องการให้ตัวควบคุมย้ายและปรับขนาดพร้อมกับเซลล์ต้นแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกล่องกาเครื่องหมายที่เชื่อมโยงกับเซลล์หรือแถวที่เฉพาะเจาะจง คุณอาจต้องการให้กล่องกาเครื่องหมายนั้นย้ายไปพร้อมกับแถวเมื่อมีการเรียงลำดับช่วง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีกล่องรายการที่คุณต้องการเก็บไว้ในตำแหน่งเฉพาะตลอดเวลา คุณไม่ต้องการให้กล่องรายการนั้นย้ายไปพร้อมกับเซลล์ต้นแบบ

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. ให้คลิกขวาที่ส่วนที่เลือก คลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม แล้วคลิกแท็บ คุณสมบัติ

 4. ภายใต้ การวางตำแหน่งวัตถุ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการให้ตัวควบคุมคงอยู่กับเซลล์เมื่อเซลล์ย้าย (ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการเรียงลำดับ) และเมื่อต้องการปรับขนาดตัวควบคุมเมื่อความสูงและความกว้างของเซลล์เปลี่ยนแปลง ให้เลือก ย้ายและปรับขนาดตามเซลล์

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับตัวควบคุมฟอร์ม

  2. เมื่อต้องการให้ตัวควบคุมคงอยู่กับเซลล์เมื่อเซลล์ย้าย (ตัวอย่างเช่น เมื่อช่วงหรือตารางที่มีเซลล์นั้นอยู่ถูกเรียงลำดับ) แต่รักษาขนาดของตัวควบคุมให้เป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงความสูงและความกว้างของเซลล์ ให้เลือก ย้ายแต่ไม่ปรับขนาดตามเซลล์

  3. เมื่อต้องการรักษาตำแหน่งและขนาดของตัวควบคุมให้เป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ความสูง และความกว้างของเซลล์ ให้เลือก ไม่ย้ายหรือปรับขนาดตามเซลล์

หมายเหตุ: 

 • เซลล์ที่อยู่ภายใต้จะระบุได้จากตำแหน่งของมุมบนซ้ายสุดของตัวควบคุม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าตัวเลือก ตัด คัดลอก และเรียงลำดับวัตถุที่แทรกอยู่ไปพร้อมกับเซลล์ที่มีวัตถุนั้น ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Excel แล้ว จากนั้นคลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือก Excel แล้วในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัด คัดลอก และวาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัด คัดลอก และเรียงลำดับวัตถุที่แทรกอยู่ไปพร้อมกับเซลล์ที่มีวัตถุนั้น

 • ถ้าคุณต้องการให้ตัวควบคุมถูกเรียงลำดับและกรองไปพร้อมกับเซลล์ต้นแบบ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวควบคุม ActiveX และปรับตัวควบคุมให้พอดีกับความสูงและความกว้างของเซลล์ต้นแบบ (กด ALT เมื่อคุณย้ายและปรับขนาดเซลล์)

 • ตัวควบคุมไม่สามารถย้ายไปพร้อมกับเซลล์ต้นแบบได้ ถ้าตัวควบคุมถูกล็อกและถ้ามีการป้องกันแผ่นงานที่ตัวควบคุมนั้นอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×