การวางข้อความบนหน้าใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft TE000130411 ข้อความไม่ได้ปรากฏขึ้นในพื้นที่ว่างระหว่างระยะขอบและจัดเรียงต่อเนื่องจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าถัดไป เหมือนเช่นในโปรแกรมประมวลผลคำ แต่ข้อความแต่ละช่องจะอยู่ในคอนเทนเนอร์ที่เรียกว่า กล่องข้อความ คุณสร้างสิ่งพิมพ์โดยการจัดเรียงกล่องข้อความต่างๆ บนหน้ากระดาษ

การเพิ่มข้อความใหม่ที่สิ่งพิมพ์เป็นกระบวนการสองขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สร้างกล่องข้อความใหม่เพื่อบรรจุข้อความ

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

ถ้าคุณคุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ คุณอาจคิดว่าการเพิ่มข้อความใน Publisher มีความซับซ้อนมากเกินไป ก่อนที่คุณจะปฏิเสธวิธีการใช้กล่องข้อความ (ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วมาก เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว) ให้ลองพิจารณาถึงความยืดหยุ่นของกล่องข้อความ เนื่องจากกล่องข้อความเป็นองค์ประกอบอิสระ เช่นเดียวกับรูปภาพ ดังนั้นคุณจึงสามารถ

 • วางกล่องข้อความไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการบนหน้ากระดาษและสามารถย้ายกล่องได้ตลอดเวลา

 • ทำให้กล่องข้อความมีขนาดใดก็ได้ที่คุณต้องการและเปลี่ยนขนาดได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

 • จัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความหนึ่งเป็นแบบอักษร Verdana ขนาด 24 พอยต์สีแดง และในอีกกล่องหนึ่งเป็นแบบอักษร Times Roman ขนาด 10 พอยต์สีดำ

 • ใส่เส้นสีส้มรอบกล่องข้อความหนึ่งและกำหนดพื้นหลังให้เป็นสีเขียว ในขณะที่กล่องข้อความอื่นทั้งหมดบนหน้าไม่มีเส้นรอบกล่องและมีพื้นหลังสีขาว

 • แบ่งกล่องข้อความเป็นคอลัมน์ต่างๆ

 • เชื่อมต่อกล่องข้อความ แม้แต่กล่องข้อความที่อยู่บนหน้าต่างกัน เพื่อให้ข้อความมีความต่อเนื่องโดยอัตโนมัติจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าอื่นๆ

สำหรับตัวอย่างของความยืดหยุ่นของกล่องข้อความ ให้ดูที่หน้าแรกของสิ่งพิมพ์จดหมายข่าวนี้

หน้าแรกของจดหมายข่าวที่ออกแบบไว้แล้ว

หน้านี้เพียงหน้าเดียวประกอบด้วยกล่องข้อความอิสระ 16 กล่อง รวมถึงหมายเลขฉบับ วันที่ ชื่อเรื่อง สารบัญ หัวเรื่อง และคำอธิบายประกอบรูปภาพ

วิธีการเพิ่มข้อความใหม่ที่หน้ากระดาษ

ไอคอนเครื่องมือข้อความและภาพประกอบของการลากเพื่อสร้างกล่องข้อความ

คำบรรยายภาพ 1 คลิกกล่องข้อความ บนแถบเครื่องมือของวัตถุ (ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิด Publisher แถบเครื่องมือวัตถุ ขยายแนวทางด้านซ้ายของหน้าต่าง Publisher)

คำบรรยายภาพ 2 ลากเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมบนหน้า

คำบรรยายภาพ 3 ในกล่องข้อความ ที่คุณสร้าง ข้อความคุณต้องพิมพ์

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก

  • แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดแบบอักษร สีแบบอักษร หรือลักษณะ

  • ย่อหน้า เพื่อเปลี่ยนการวางแนว การเยื้อง ระยะห่างบรรทัด และตัวแบ่งบรรทัดและย่อหน้า

  • สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนลักษณะของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและหมายเลข

 • เมื่อต้องการจัดรูปแบบกล่องข้อความ ให้คลิกกล่องข้อความ บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก กล่องข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×