การล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการที่คุณลบจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ แต่ไม่ได้ถูกลบไปอย่างถาวรจนกว่าคุณจะล้างข้อมูลโฟลเดอร์นี้ เมื่อเวลาผ่านไป เนื้อหาของโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ อาจใช้โควตาที่เก็บแฟ้มข้อมูลหรือโควตาที่เก็บของเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเป็นจำนวนมากได้

Outlook สามารถกำหนดค่าเพื่อล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถล้างโฟลเดอร์ด้วยตนเองตลอดเวลา

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ เริ่มและจบการทำงาน Outlook ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อจบการทำงาน

 4. ถ้าต้องการได้รับการแจ้งก่อนจะล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ อื่นๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงพร้อมท์ให้ยืนยันก่อนที่จะลบรายการอย่างถาวร

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบด้วยตนเอง

 • ในบานหน้าต่างจดหมาย คลิกขวาที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ที่คุณต้องการล้าง จากนั้น คลิกล้างโฟลเดอร์

  คุณยังสามารถทำกระบวนงานนี้ในมุมมองโฟลเดอร์ ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์

ดูเพิ่มเติม

กู้คืนรายการที่ถูกลบ

เก็บถาวรรายการเก่าโดยอัตโนมัติ

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ อื่นๆ

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล้างรายการในโฟลเดอร์ 'รายการที่ถูกลบ' เมื่อจบการทำงาน

 3. ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งให้ทราบก่อนที่โฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ จะว่างเปล่าโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เตือนก่อนลบรายการอย่างถาวร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดใช้การล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล้างรายการในโฟลเดอร์ 'รายการที่ถูกลบ' เมื่อจบการทำงาน

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบด้วยตนเอง

 1. บนเมนู ไป ให้คลิก รายการโฟลเดอร์

 2. ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ จากนั้น บนเมนูทางลัด ให้คลิก ล้างโฟลเดอร์ "รายการที่ถูกลบ"

ล้างรายการ IMAP ทำเครื่องหมายสำหรับการลบ

เมื่อคุณทำเครื่องหมายรายการบนแอ IMAP เซิร์ฟเวอร์อีเมล สำหรับการลบ รายการที่จะแสดงในขีดทับข้อความในรายการส่วนหัว อย่างไรก็ตาม รายการไม่ถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP จนกว่าจะใช้คำสั่งการล้างข้อมูล

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของโฟลเดอร์ IMAP เพื่อให้รายการที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบไม่ปรากฏขึ้น บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก ซ่อนข้อความที่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบ ถ้าคุณกำลังใช้บานหน้าต่างการอ่าน คุณต้องเปิดบานหน้าต่างนี้อีกครั้งหลังจากที่ใช้คำสั่งนี้ บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ บานหน้าต่างการอ่าน แล้วคลิก ขวา หรือ ล่าง

ถ้าคุณไม่ต้องล้างรายการที่ถูกลบเป็นระยะ ๆ คุณอาจเข้าถึง และเกินจัดสรรเนื้อที่บนเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ ถ้าคุณมีเนื้อที่ดิสก์ที่สามารถจัดสรรของคุณ คุณอาจไม่ได้รับข้อความใหม่

หมายเหตุ: คุณต้องทำงานแบบออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์จดหมายสำหรับฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อทำงาน

กำจัดรายการที่ถูกลบด้วยตนเอง

เมื่อต้องการลบรายการที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบทิ้งอย่างถาวร ให้ทำดังนี้

 1. คลิกโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP ของคุณ

 2. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ กำจัดข้อความที่ถูกลบ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  กำจัดข้อความที่ถูกลบในบัญชีผู้ใช้ IMAP ทั้งหมด

  • คลิกล้างรายการที่ถูกทำเครื่องหมายใน "โฟลเดอร์"

   เฉพาะรายการที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบในโฟลเดอร์ที่คุณอยู่ในถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP

  • คลิกล้างรายการที่ถูกทำเครื่องหมายใน "บัญชีผู้ใช้อีเมล"

   รายการทั้งหมดที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบในโฟลเดอร์ใดๆ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP นี้จะถูกกำจัดจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล IMAP

  • คลิก กำจัดรายการที่ทำเครื่องหมายในบัญชีทั้งหมด

   รายการทั้งหมดที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบในโฟลเดอร์ใดๆ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP ใดก็ตามจะถูกกำจัดจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล IMAP

เคล็ดลับ: เพิ่มคำสั่ง กำจัด ลงในแถบเครื่องมือ บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง จากนั้น บนแท็บ คำสั่ง ภายใต้ ประเภท ให้คลิก แก้ไข แล้วภายใต้ คำสั่ง ให้ลากคำสั่ง กำจัด มาไว้ที่แถบเครื่องมือ

กำจัดรายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดค่า Microsoft Outlook เพื่อที่ว่าในขณะที่คุณสลับระหว่างโฟลเดอร์ รายการใดๆ ที่คุณได้ทำเครื่องหมายสำหรับการลบจะถูกกำจัดจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย IMAP

 1. คลิกโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP ของคุณ

 2. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ กำจัดข้อความที่ถูกลบ

 3. คลิก ตัวเลือกการกำจัดข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล จะเปิดขึ้น

 4. บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ ตัวเลือกการกำจัดข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำจัดรายการเมื่อมีการสลับโฟลเดอร์ในขณะออนไลน์

ดูเพิ่มเติม

เก็บถาวรรายการเก่าโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×