การล้างเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณล้างเซลล์ Microsoft Graph จะเอาเนื้อหาในเซลล์ (ข้อความและค่า) หรือการจัดรูปแบบออก แต่จะปล่อยเซลล์ว่างไว้ในแผ่นข้อมูล

เมื่อต้องการเอาเซลล์จากแผ่นข้อมูลและ shift รอบ ๆ เซลล์เมื่อต้องการเติมช่องว่าง ลบเซลล์แทน วิธีการลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นข้อมูล

  1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

    ฉันได้อย่างไร

  2. เลื่อกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการล้าง

    ฉันได้อย่างไร

  3. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ล้าง แล้วคลิก ทั้งหมดเนื้อหา หรือ รูปแบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกเซลล์แล้วกด DELETE หรือ BACKSPACE แล้ว Graph จะเอาเนื้อหาในเซลล์ออก แต่จะไม่เอาการจัดรูปแบบเซลล์ใดๆ ออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×