การล้างรูปภาพหรือเติมลักษณะพิเศษจากรายการแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้กระบวนงานนี้เมื่อต้องการยกเลิกเลือกรูปภาพหรือเติมเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ จากพื้นที่แผนภูมิ, พื้นที่การลงจุด หรือคำอธิบายแผนภูมิ ในแผน ภูมิ 2 มิติ และสามมิติ หรือผนัง และพื้นในแผนภูมิสามมิติ

  1. คลิกสองครั้งที่รายการแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ ลวดลาย

  2. เมื่อต้องการล้างรูปภาพหรือการเติมลักษณะพิเศษและส่งกลับวัตถุเป็นการจัดรูปแบบเริ่มต้น ให้คลิก อัตโนมัติ ภายใต้ พื้นที่

    เมื่อต้องการล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด รวมทั้งรูปภาพหรือการเติมลักษณะพิเศษ ให้คลิก ไม่มี ภายใต้ พื้นที่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×