การล็อกหรือป้องกันฟอร์ม

ถ้าคุณต้องการจำกัดจำนวนบุคคลอื่นที่สามารถแก้ไขหรือจัดรูปแบบฟอร์ม ให้ใช้คำสั่ง จำกัดการแก้ไข ดังนี้

  1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการล็อกหรือป้องกัน

  2. กด CTRL+A หรือคลิก หน้าแรก > เลือก > เลือกทั้งหมด

  3. คลิก นักพัฒนา > จำกัดการแก้ไข

  4. คลิก อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร แล้วคลิก กรอกฟอร์ม

  5. คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ทำดังนี้

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

  4. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ในรายการภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

เคล็ดลับ: ทดสอบฟอร์มก่อนที่จะกระจายฟอร์มออกไป เปิดฟอร์มนั้น กรอกข้อความตามที่ผู้ใช้ควรจะกรอก แล้วบันทึกสำเนา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×