การล็อกหรือปลดล็อกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

การล็อกหรือปลดล็อกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณป้องกันเวิร์กชีต เซลล์ทั้งหมดจะถูกล็อกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าจะไม่สามารถแก้ไขเซลล์เหล่านั้นได้ เมื่อต้องการทำให้สามารถแก้ไขเซลล์ได้ขณะที่เซลล์บางเซลล์ยังถูกล็อกอยู่ คุณสามารถปลดล็อกเซลล์ทั้งหมดแล้วล็อกเฉพาะบางเซลล์และบางช่วงก่อนที่คุณจะป้องกันเวิร์กชีตนั้น คุณยังสามารถเปิดให้ผู้ใช้เพียงบางคนสามารถแก้ไขช่วงใดช่วงหนึ่งในเวิร์กชีตที่มีการป้องกันได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ล็อกเฉพาะเซลล์และช่วงใดๆ ในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

ปลดล็อกช่วงบนเวิร์กชีตที่มีการป้องกันเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขได้

ล็อกเฉพาะเซลล์และช่วงใดๆ ในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

 1. ถ้าเวิร์กชีตมีการป้องกัน ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

   ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

   คำสั่ง ป้องกันแผ่นงาน จะเปลี่ยนเป็น ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน เมื่อเวิร์กชีตมีการป้องกัน

  2. ถ้าถูกพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกันเวิร์กชีต

 2. เลือกทั้งเวิร์กชีตด้วยการคลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบฟอนต์ในเซลล์ คุณยังสามารถกด Ctrl+Shift+F หรือ Ctrl+1 ได้

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ จะปรากฏขึ้น

 4. บนแท็บ การป้องกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก แล้วคลิก ตกลง

  การทำเช่นนี้จะปลดล็อกเซลล์ทั้งหมดบนเวิร์กชีตเมื่อคุณป้องกันเวิร์กชีต ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกเซลล์ที่คุณต้องการล็อกโดยเฉพาะ

 5. บนเวิร์กชีต ให้เลือกเฉพาะเซลล์ที่คุณต้องการล็อก

 6. แสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ อีกครั้ง (Ctrl+Shift+F)

 7. ตอนนี้ บนแท็บ การป้องกัน ให้เลือกกล่อง ล็อก แล้วคลิก ตกลง

 8. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ป้องกันแผ่นงาน

  ป้องกันแผ่นงาน

 9. ในรายการ อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้เวิร์กชีตนี้สามารถ ให้เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของเวิร์กชีต

  องค์ประกอบของเวิร์กชีต

  ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เพื่อป้องกันผู้ใช้จาก

  เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  เลื่อนตัวชี้ไปยังเซลล์ที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ไว้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเลือกเซลล์ที่ถูกล็อกได้

  เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก

  เลื่อนตัวชี้ไปยังเซลล์ที่มีการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก และกดแป้น TAB เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างเซลล์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกล็อกบนเวิร์กชีตที่มีการป้องกันได้

  การจัดรูปแบบเซลล์

  เปลี่ยนแปลงตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ หรือ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมาใช้ก่อนจะป้องกันเวิร์กชีต การจัดรูปแบบนั้นจะยังคงมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้ใช้ใส่ค่าที่ตรงกับเงื่อนไขที่แตกต่างไป

  การจัดรูปแบบคอลัมน์

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบคอลัมน์ รวมทั้งเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือซ่อนคอลัมน์ (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม เซลล์ ปุ่ม รูปแบบ)

  จัดรูปแบบแถว

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบแถว รวมทั้งเปลี่ยนความสูงของแถวหรือซ่อนแถว (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม เซลล์ ปุ่ม รูปแบบ)

  แทรกคอลัมน์

  การแทรกคอลัมน์

  แทรกแถว

  การแทรกแถว

  แทรกไฮเปอร์ลิงก์

  การแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ แม้ในเซลล์ที่ไม่ได้ล็อก

  ลบคอลัมน์

  การลบคอลัมน์

  ถ้า ลบคอลัมน์ ได้รับการป้องกันแต่ แทรกคอลัมน์ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกคอลัมน์ที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  ลบแถว

  การลบแถว

  ถ้า ลบแถว ได้รับการป้องกันแต่ แทรกคอลัมน์ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกแถวที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  เรียงลำดับ

  ใช้คำสั่งในการเรียงลำดับข้อมูล (แท็บ ข้อมูล กลุ่ม การเรียงลำดับและการกรอง)

  ผู้ใช้ไม่สามารถเรียงลำดับช่วงที่มีเซลล์ที่ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกันได้ ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

  ใช้ลูกศรดรอปดาวน์เพื่อเปลี่ยนตัวกรองของช่วงเมื่อนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้

  ผู้ใช้ไม่สามารถนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้หรือเอาตัวกรองอัตโนมัติออกบนเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้รายงาน PivotTable

  การจัดรูปแบบ การเปลี่ยนเค้าโครง การรีเฟรช หรือการแก้ไขรายงาน PivotTable หรือการสร้างรายงานใหม่

  แก้ไขวัตถุ

  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุกราฟิกต่างๆ ได้แก่ แมป แผนภูมิฝังตัว รูปร่าง กล่องข้อความ และตัวควบคุมที่คุณไม่ได้ยกเลิกการล็อกก่อนที่จะป้องกันเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กชีตมีปุ่มที่เรียกใช้แมโคร คุณสามารถคลิกที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อเรียกใช้แมโครได้ แต่ไม่สามารถลบปุ่มออกได้

  • ทำการเปลี่ยนแปลงกับแผนภูมิฝังตัว เช่น จัดรูปแบบ แผนภูมิฝังตัวจะยังคงได้รับการปรับปรุงอยู่เมื่อคุณเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับของแผนภูมินั้น

  • การเพิ่มหรือการแก้ไขข้อคิดเห็น

  แก้ไขสถานการณ์สมมติ

  การดูสถานการณ์สมมติที่คุณซ่อนไว้ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์สมมติที่คุณทำการป้องกันการเปลี่ยนแปลง และการลบสถานการณ์สมมติเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง ถ้าเซลล์เหล่านั้นไม่ถูกป้องกันไว้ และเพิ่มสถานการณ์สมมติใหม่ได้

  องค์ประกอบของเวิร์กชีตแผนภูมิ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เพื่อป้องกันผู้ใช้จาก

  เนื้อหา

  การเปลี่ยนแปลงรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิ เช่น ชุดข้อมูล แกน และคำอธิบายแผนภูมิ แผนภูมิดังกล่าวจะยังคงมีผลเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลต้นฉบับอยู่

  วัตถุ

  เปลี่ยนแปลงวัตถุกราฟิก  เช่น รูปทรง กล่องโต้ตอบ และตัวควบคุม  นอกจากว่าคุณได้ยกเลิกการล็อกวัตถุนั้นก่อนที่จะป้องกันแผ่นงานแผนภูมิ

 10. ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ให้พิมพ์รหัสผ่านของแผ่นงาน คลิก ตกลง แล้วพิมพ์รหัสผ่านใหม่เพื่อยืนยันรหัสผ่าน

  • รหัสผ่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าคุณไม่ใส่รหัสผ่าน ผู้ใช้คนใดก็ตามจะสามารถยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน และเปลี่ยนองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันได้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรหัสผ่านที่สามารถจำได้ง่าย เพราะถ้าคุณลืมรหัสผ่าน คุณจะไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันในเวิร์กชีตได้

ด้านบนของหน้า

ปลดล็อกช่วงบนเวิร์กชีตที่มีการป้องกันเพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขได้

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แค่บางคนสามารถเข้าถึงช่วงต่างๆ ในเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ Microsoft Windows XP หรือใหม่กว่า และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่ในโดเมน แทนที่จะใช้การอนุญาตที่ต้องการโดเมน คุณสามารถระบุรหัสผ่านสำหรับช่วงใดช่วงหนึ่งได้

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการป้องกัน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขช่วง

  อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขการเปลี่ยนแปลง

  คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน ก็ต่อเมื่อเวิร์กชีตไม่ถูกป้องกันเท่านั้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มช่วงที่สามารถแก้ไขได้ ให้คลิก ใหม่

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนช่วงที่สามารถแก้ไขได้ที่มีอยู่ ให้เลือกช่วงในกล่อง ช่วงที่จะถูกยกเลิกการล็อกด้วยรหัสผ่านเมื่อแผ่นงานได้รับการป้องกัน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการลบช่วงที่สามารถแก้ไขได้ ให้เลือกช่วงนั้นในกล่อง ช่วงที่จะถูกยกเลิกการล็อกด้วยรหัสผ่านเมื่อแผ่นงานได้รับการป้องกัน แล้วคลิก ลบ

 4. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับช่วงที่คุณต้องการปลดล็อก

 5. ในกล่อง อ้างถึงเซลล์ ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วพิมพ์การอ้างอิงของช่วงที่คุณต้องการยกเลิกการล็อก

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ให้เลือกช่วงในเวิร์กชีต แล้วคลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ

 6. สำหรับการเข้าถึงรหัสผ่าน ในกล่อง รหัสผ่านสำหรับช่วง ให้พิมพ์รหัสผ่านที่อนุญาตให้เข้าถึงช่วง

  การระบุรหัสผ่านจะทำหรือไม่ก็ได้เมื่อคุณวางแผนจะใช้สิทธิ์การเข้าถึง การใช้รหัสผ่านจะทำให้คุณมองเห็นข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ของผู้ใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขช่วงนี้

 7. สำหรับสิทธิ์การเข้าถึง ให้คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก เพิ่ม

 8. ในกล่อง ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก (ตัวอย่าง) ให้พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สามารถแก้ไขช่วงได้

  เมื่อต้องการดูว่าควรใส่ชื่อผู้ใช้อย่างไร ให้คลิก ตัวอย่าง เมื่อต้องการตรวจสอบว่าชื่อถูกต้องหรือไม่ ให้คลิก ตรวจสอบชื่อ

 9. คลิก ตกลง

 10. เมื่อต้องการระบุชนิดสิทธิ์ของผู้ใช้ที่คุณเลือก ในกล่อง สิทธิ์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาต หรือ ปฏิเสธ แล้วคลิก นำไปใช้

 11. คลิก ตกลง สองครั้ง

  ถ้าถูกพร้อมท์เพื่อขอรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณได้ระบุ

 12. ในกล่องโต้ตอบ อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขช่วง ให้คลิก ป้องกันแผ่นงาน

 13. ในรายการ อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้เวิร์กชีตนี้สามารถ ให้เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของเวิร์กชีต

  องค์ประกอบของเวิร์กชีต

  ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เพื่อป้องกันผู้ใช้จาก

  เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  เลื่อนตัวชี้ไปยังเซลล์ที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ไว้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเลือกเซลล์ที่ถูกล็อกได้

  เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก

  เลื่อนตัวชี้ไปยังเซลล์ที่มีการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก และกดแป้น TAB เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างเซลล์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกล็อกบนเวิร์กชีตที่มีการป้องกันได้

  การจัดรูปแบบเซลล์

  เปลี่ยนแปลงตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ หรือ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมาใช้ก่อนจะป้องกันเวิร์กชีต การจัดรูปแบบนั้นจะยังคงมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้ใช้ใส่ค่าที่ตรงกับเงื่อนไขที่แตกต่างไป

  การจัดรูปแบบคอลัมน์

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบคอลัมน์ รวมทั้งเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือซ่อนคอลัมน์ (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม เซลล์ ปุ่ม รูปแบบ)

  จัดรูปแบบแถว

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบแถว รวมทั้งเปลี่ยนความสูงของแถวหรือซ่อนแถว (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม เซลล์ ปุ่ม รูปแบบ)

  แทรกคอลัมน์

  การแทรกคอลัมน์

  แทรกแถว

  การแทรกแถว

  แทรกไฮเปอร์ลิงก์

  การแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ แม้ในเซลล์ที่ไม่ได้ล็อก

  ลบคอลัมน์

  การลบคอลัมน์

  ถ้า ลบคอลัมน์ ได้รับการป้องกันแต่ แทรกคอลัมน์ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกคอลัมน์ที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  ลบแถว

  การลบแถว

  ถ้า ลบแถว ได้รับการป้องกันแต่ แทรกคอลัมน์ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกแถวที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  เรียงลำดับ

  ใช้คำสั่งในการเรียงลำดับข้อมูล (แท็บ ข้อมูล กลุ่ม การเรียงลำดับและการกรอง)

  ผู้ใช้ไม่สามารถเรียงลำดับช่วงที่มีเซลล์ที่ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกันได้ ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

  ใช้ลูกศรดรอปดาวน์เพื่อเปลี่ยนตัวกรองของช่วงเมื่อนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้

  ผู้ใช้ไม่สามารถนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้หรือเอาตัวกรองอัตโนมัติออกบนเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้รายงาน PivotTable

  การจัดรูปแบบ การเปลี่ยนเค้าโครง การรีเฟรช หรือการแก้ไขรายงาน PivotTable หรือการสร้างรายงานใหม่

  แก้ไขวัตถุ

  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุกราฟิกต่างๆ ได้แก่ แมป แผนภูมิฝังตัว รูปร่าง กล่องข้อความ และตัวควบคุมที่คุณไม่ได้ยกเลิกการล็อกก่อนที่จะป้องกันเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กชีตมีปุ่มที่เรียกใช้แมโคร คุณสามารถคลิกที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อเรียกใช้แมโครได้ แต่ไม่สามารถลบปุ่มออกได้

  • ทำการเปลี่ยนแปลงกับแผนภูมิฝังตัว เช่น จัดรูปแบบ แผนภูมิฝังตัวจะยังคงได้รับการปรับปรุงอยู่เมื่อคุณเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับของแผนภูมินั้น

  • การเพิ่มหรือการแก้ไขข้อคิดเห็น

  แก้ไขสถานการณ์สมมติ

  การดูสถานการณ์สมมติที่คุณซ่อนไว้ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์สมมติที่คุณทำการป้องกันการเปลี่ยนแปลง และการลบสถานการณ์สมมติเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง ถ้าเซลล์เหล่านั้นไม่ถูกป้องกันไว้ และเพิ่มสถานการณ์สมมติใหม่ได้

  องค์ประกอบของเวิร์กชีตแผนภูมิ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เพื่อป้องกันผู้ใช้จาก

  เนื้อหา

  การเปลี่ยนแปลงรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิ เช่น ชุดข้อมูล แกน และคำอธิบายแผนภูมิ แผนภูมิดังกล่าวจะยังคงมีผลเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลต้นฉบับอยู่

  วัตถุ

  เปลี่ยนแปลงวัตถุกราฟิก  เช่น รูปทรง กล่องโต้ตอบ และตัวควบคุม  นอกจากว่าคุณได้ยกเลิกการล็อกวัตถุนั้นก่อนที่จะป้องกันแผ่นงานแผนภูมิ

 14. ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ให้พิมพ์รหัสผ่าน คลิก ตกลง แล้วพิมพ์รหัสผ่านใหม่เพื่อยืนยันรหัสผ่าน

 • รหัสผ่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าคุณไม่ใส่รหัสผ่าน ไม่ว่าผู้ใช้รายใดก็ตามสามารถยกเลิกการป้องกันเวิร์กชีต และเปลี่ยนองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรหัสผ่านที่คุณสามารถจำได้ เนื่องจากถ้าคุณทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันในเวิร์กชีตได้

 • ถ้าเซลล์เป็นของช่วงมากกว่าหนึ่งช่วง ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขช่วงเหล่านั้นช่วงใดก็ได้สามารถแก้ไขเซลล์ได้

 • ถ้าผู้ใช้พยายามแก้ไขหลายเซลล์ในครั้งเดียวและได้รับอนุญาตให้แก้ไขบางเซลล์แต่ไม่ใช่เซลล์ทั้งหมด ผู้ใช้จะถูกพร้อมท์ให้เลือกและแก้ไขทีละเซลล์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×