การล็อกการออกแบบของเครื่องมือรายการแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเลือกตัวเลือกล็อกการออกแบบของเครื่องมือรายการแบบกำหนดเองเมื่อบันทึกเป็นแฟ้มแม่แบบ (.GTA) ได้ ใช้คุณลักษณะนี้เมื่อคุณต้องการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำการปรับปรุงการออกแบบในเครื่องมือที่สร้างจากแฟ้มแม่แบบนี้

  1. เปิด ตัวออกแบบ

  2. คลิก การตั้งค่าและตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ การตั้งค่า

  3. กาเครื่องหมาย ล็อกการออกแบบเมื่อบันทึกเป็นแฟ้มแม่แบบ (.GTA)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×