การลิงก์ไปยังสไลด์อีกสไลด์หนึ่งในงานนำเสนอเดียวกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่ลิงก์จากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่งในงานนำเสนอเดียวกัน

  1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

  2. บนด้านแท็บแทรก คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ออก

  3. ในตัวโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ กล่อง ภายใต้ลิงก์ไปยัง คลิกตำแหน่งในเอกสารนี้

  4. ภายใต้ เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ ให้คลิกสไลด์ที่จะใช้เป็นจุดปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×