การลิงก์จากการนำเสนอสไลด์หนึ่งไปยังอีกการนำเสนอสไลด์หนึ่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การลิงก์ระหว่างงานนำเสนอช่วยให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในงานนำเสนออื่นในขณะเดียวกันยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย

  1. ในมุมมอง ปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

  2. บนตัวแทรก tab คลิกไฮเปอร์ลิงก์ ออก

  3. ภายใต้ลิงก์ไปยัง คลิกไฟล์ที่มีอยู่หรือเว็บเพจที่

  4. ค้นหาและเลือกไฟล์งานนำเสนอที่มีสไลด์ที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง

  5. คลิกบุ๊กมาร์ก แล้ว คลิกชื่อเรื่องของสไลด์ที่คุณต้องการเชื่อมโยง

เคล็ดลับ: คุณจะต้องการคัดลอกทั้งงานนำเสนอไปยังโฟลเดอร์ไฟล์เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณคัดลอกงานนำเสนอที่สอง (ลิงก์) ลงในตำแหน่งเดิม — หรือถ้าคุณเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบทั้งงานนำเสนอที่สองจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ในงานนำเสนอหลัก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×