การละทิ้งเอกสารในไลบรารีเอกสารของพื้นที่ทำงาน SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความวิธีใช้นี้อธิบายถึงขีดจำกัดแนะนำสำหรับเก็บบันทึกเอกสารในพื้นที่ทำงาน SharePoint และขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อทำงานภายในขีดจำกัดเหล่านั้น ฟีเจอร์สำหรับการทำงานกับพวกเขาและขีดจำกัดแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง Microsoft Office 2010 Service Pack 1 เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้ง service pack นี้เมื่อมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ

ในบทความนี้

เกี่ยวกับขีดจำกัดการดาวน์โหลด SharePoint Workspace

เพิ่มเนื้อที่ว่าง โดยลบพื้นที่ทำงาน SharePoint

เพิ่มเนื้อที่ว่าง โดยยกเลิกจากไลบรารีเอกสาร

เพิ่มเนื้อที่ว่าง โดยละทิ้งเอกสารในไลบรารีเอกสาร

เกี่ยวกับขีดจำกัดการดาวน์โหลดของ SharePoint Workspace

คุณสามารถเก็บได้ประมาณ 10,000 เอกสารใน SharePoint Workspace เมื่อถึงขีดจำกัด จะมีแค่คุณสมบัติของเอกสาร เช่น ส่วนหัวและ Metadata อื่นๆที่ถูกดาวน์โหลดลงในพื้นที่ทำงาน SharePoint ก่อน คุณยังสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับเอกสารเหล่านี้โดยตรงในพื้นที่ทำงานและทำงานของ SharePoint Workspace ต่อไปได้ แต่ประสิทธิภาพอาจจะลดลงได้ นอกจากนี้เมื่อคุณดาวน์โหลดเนื้อหาเอกสารหลังถึงขีดจำกัดแล้ว ข้อความจะเตือนขึ้นมาให้คุณเพิ่มพื้นที่ว่าง

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของการนับจำนวนของเอกสารของคุณในมุมมอง Backstage ตัววัดเอกสารบอกคุณกี่เอกสารจะถูกซิงโครไนซ์ในปัจจุบัน เพียงครั้งเดียวคุณเข้าถึงเอกสาร 7500 สีของแถบมิเตอร์จะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินไปสีเหลืองเพื่อเตือนคุณว่าคุณจะเริ่มต้นเพื่อเข้าถึงขีดจำกัดแนะนำ เมื่อคุณเข้าถึง 10000 เอกสาร สีของมิเตอร์เปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อเตือนคุณว่า คุณต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่าง

ตัววัดเอกสารในมุมมอง Backstage

ถ้าการซิงโครไนซ์...

ตัววัดเอกสาร SharePoint Workspace โดยมีน้อยกว่า 7500 เอกสาร

น้อยกว่า 7501 เอกสาร

ตัววัดเอกสาร SharePoint Workspace โดยใช้ 7500 ถึง 9999 เอกสาร

ระหว่าง 7501 ถึง 10,000 เอกสาร

ตัววัดเอกสาร SharePoint Workspace โดยมี 10,000 ถึง 9999 เอกสาร

มากกว่ากว่า 10,000 เอกสาร

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีการอัปเดตให้ Microsoft Office 2010 Service Pack 1 คุณสามารถเฉพาะจัดเก็บโดยประมาณ 500 เอกสารใน SharePoint Workspace ก่อนที่คุณเห็นข้อความคำเตือนเกี่ยวกับขีดจำกัดของเอกสาร นอกจากนี้ หลังจากที่คุณเกิน 1800 เอกสารระหว่างพื้นที่ทำงาน SharePoint ของคุณ ข้อความเตือนปรากฏขึ้นเพื่อ แจ้งให้คุณทราบว่า คุณสมบัติเอกสารเฉพาะจะถูกดาวน์โหลดลงในพื้นที่ทำงาน

เพิ่มเนื้อที่ว่าง โดยลบพื้นที่ทำงาน SharePoint

คุณสามารถเพิ่มเนื้อที่ว่างอย่างรวดเร็วโดยลบพื้นที่ทำงานที่คุณไม่ได้ใช้อีก การลบพื้นที่ทำงานจะไม่มีผลกับไซต์ SharePoint ที่สอดคล้องกันได้ ถ้าต้องการคุณก็สามารถสร้างพื้นที่ทำงานเดียวกันภายหลังได้

 1. เปิดแถบเปิดใช้

 2. เลือกพื้นที่ทำงานที่ต้องการจะลบ

  เคล็ดลับ: การจัดกลุ่มทั้งหมดของเวิร์กสเปซของ SharePoint ของคุณ คุณสามารถเรียงลำดับตามชนิดของเวิร์กสเปซ บนแท็บมุมมองคลิกเมนูพื้นที่ทำงานแล้ว คลิ กพิมพ์

 3. บนแท็บหน้าแรกคลิกเมนูลบแล้ว คลิ กลบ

เพิ่มเนื้อที่ว่าง โดยยกเลิกจากไลบรารีเอกสาร

เมื่อสร้างพื้นที่ทำงาน SharePoint โดยทั่วไปคุณจะเลือกแค่ให้ดาวน์โหลดรายการและไลบรารีที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งทำให้พื้นที่ทำงาน อาจจะมีไลบรารีเอกสารที่คุณไม่ใช้ ดังนั้นคุณอาจเพิ่มเนื้อที่ว่างได้โดยยกเลิกการเชื่อมต่อจากไลบรารีเอกสารที่เลือก

หมายเหตุ:  การยกเลิกการเชื่อมต่อไลบรารีจากไซต์ SharePoint จะไม่มีผลกับไลบรารีที่เกี่ยวเนื่องกันในไซต์ SharePoint

 1. เลือกไลบรารีในพื้นที่ทำงาน SharePoint

 2. บนแท็บซิงค์คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าการซิงค์แล้ว คลิ กเชื่อมต่อรายการชื่อจากเซิร์ฟเวอร์

  ข้อความเตือนจะพร้อมท์ให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อไลบรารีนี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์

เพิ่มเนื้อที่ว่าง โดยละทิ้งเอกสารในไลบรารีเอกสาร

คุณสามารถละทิ้งเอกสารแต่ละรายการที่คุณได้ดาวน์โหลดลงในไลบรารีเอกสารพื้นที่ทำงาน SharePoint เมื่อคุณละทิ้งอันเอกสาร คุณจะยังคงเห็นชื่อ (เอกสาร "หัวข้อ"), แต่เนื้อหาของเอกสารจะไม่ สามารถใช้ในพื้นที่ทำงาน คุณสามารถต่อการทำงานกับเอกสาร โดยการเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ นอกจากนี้คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารอีกครั้งในพื้นที่ทำงาน

หมายเหตุ:  การละทิ้งการเอกสารจะแตกต่างจากการลบเอกสาร เมื่อคุณลบเอกสารในพื้นที่ทำงาน SharePoint แอคชันนี้จะลบเอกสารที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ด้วย

 1. เลือกเอกสารที่คุณต้องการละทิ้ง

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกดาวน์โหลดเนื้อหา แล้ว คลิ กยกเลิกการสำเนาภายในเครื่อง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×