การละทิ้งการเปลี่ยนแปลง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกบันทึก ให้คลิกโฟลเดอร์ การแก้ไขที่ไม่ได้บันทึก ในบานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการละทิ้งการแก้ไขรูปภาพที่ระบุ ให้เลือกรูปภาพนั้นแล้วคลิกขวา จากนั้นคลิก ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง

    • เมื่อต้องการละทิ้งรูปภาพทั้งหมดที่แก้ไขในโฟลเดอร์ การแก้ไขที่ไม่ได้บันทึก ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ จากนั้นคลิก ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิก ลบ แทนที่จะเป็น ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปภาพต้นฉบับและรูปภาพที่แก้ไขจะถูกส่งไปยัง ถังรีไซเคิล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×